Sunteți pe pagina 1din 4

Date de intrare

N= 1

Se consideră reţeaua distribuţie mărimile caracteristice ale elementelor de reţea şi ale consumatorilor
racordaţi din figura 1.

Date nominale transformator


Puterea aparentă nominală: Sn = 630 kVA;
Tensiunea de scurtcircuit: usc = 6 %;
Pierderile la mers în gol: ΔPo = 1.53 kW;
Pierderile în scurtcircuit: ΔPsc = 9.72 kW;
Curentul la mers în gol: io = %; 2.4 %;

Parametrii liniei aeriene AB


Rezistenţa specifică: ro = 0.45 Ω/km;
Reactanţa specifică: xo = 0.48 Ω/km;
Tensiunea nominalǎ a liniei A-B este: Un = 0.4 kV
Lungimea liniei: L= 500 m

Date consumatorului B
Puterea maximă activă: P’ = 250 kW;
Puterea reactivă maximă: Q’ = 250 kVAr;

Date consumatorului A
Puterea maximă activă: Pmax = (50+3·n) 53 kW;
Puterea reactivă maximă: Qmax = (80+2·n) 82 kVAr
Factor de putere neutral: cosφneutr = 0.92

Tensiunile nominale ale nodurilor


UnC = 6 kV;
UnB = UnA = 0.4 kV;

Se cere să se stabilească soluţia pentru compensarea puterii reactive la consumatorul racordat la


nodul A în cazurile.
Pentru soluţionarea problemei propuse se vor analiza două regimuri de funcţionare maxime la
consumatorului A distincte:
-       regimul de funcţionare maxim iniţial, la factorul de putere natural al consumatorului A;
-       regimul de maxim al funcţionare al consumatorului A cu compensarea puterii reactive la acest
consumator într-o singură treaptă fixă.
Se considerǎ cǎ regimul de funcţionare este sinusoidal.

Rezolvare

a) Determinarea parametrilor elementelor de reţea:

§  pentru linia A-B:


RL=r0*L= 0.225 Ω
XL=x0*L= 0.24 Ω

 pentru transformatorul B-C:


RT= 0.88 Ω
XT= 3.43 Ω
BT= 4.20E-04 S

b)Determinarea mărimilor caracteristice sarcinii maxime:


Consumatorul din A
S= 97.64 kVA
Consumatorul din B
S'= 353.55 kVA
Puterea totala
Smax= 451.19 kVA
Cosϕmax= 0.6716

c) Determinarea pierderilor de putere şi a puterilor absorbite din sistem la sarcina maximǎ înainte de
compensare:

 pierderile de putere pe linia de alimentare A-B:


ΔPL= 13.41 kW
ΔQL= 14.30 kVAr

 puterile activă şi reactivă la inceputul liniei A-B:


PL= 316.41 kW
QL= 346.30 kVAr
SL= 469.08 kVA
 pierderile de putere în transformatorul B-C:
ΔPT= 6.92 kW
ΔQT= 36.08 kVAr
 puterea reactivă furnizată de linie A-B:
δQL= 0

 puterile absorbite din sistem:


Ps= 323.32 kW
Qs= 382.38 kVAr

 factorul de putere la bornele sistemului:


CosϕS= 0.65

 scăderea factorului de putere in lungul reţelei:


Δcosϕ= 0.0259

d) Determinarea căderilor de tensiune şi a tensiunilor nodurilor sistemului la sarcina maximǎ înainte de


compensare:

 La bara A tensiunea dorită şi realizată este cea nominal acestei bare, adică UnA = 0,4kV.

Tensiunea pe bara B este egală cu UB = UnB = 0.4kV.


 Căderea de tensiune pe linia A-B este:
ΔU A-B = 95.13 V
δU A-B = -14.33 V
 Tensiunea în punctul B
UB= 0.50 KV

 Tensiunea în punctul C
UC= 7.43 KV

e) Determinarea pierderilor de putere şi a puterilor absorbite din sistem la sarcina maximă după
compensare:

Determinarea puterii bateriei de condensatoare, pentru un factor de putere cosφ ≥ 0,92;


Qb 59.42 => aproximativ 80 kVAr

Calculul mărimilor caracteristice pentru curba de sarcină reactivă ridicată la bornele de JT ale
transformatorului:
Qcmax 2 kVAr

Pierderile de putere din condensatoare sunt


ΔPacond = 0.28 kW

Puterea activǎ absorbitǎ de consumator este


P'max= 53.28
f) Determinarea pierderilor de putere şi a puterilor absorbite din sistem la sarcina maximă după
compensare:
puterea aparentǎ aferentǎ consumatorului dupǎ compensare:
Scmax 53.32 kVA

pierderile de putere în linia A-B


ΔPL = 4.00 kW
ΔQL = 4.26 kVAr
puterea maxima la inceputul liniei (in punctul B)
PB= 307.28 kW
QB= 256.26 kVAr
SB= 400.11 kVA

pierderile de putere in transformatorul BC


ΔPT = 5.45 kW
ΔQT= 30.37 kVAr

puterile absorbite din sistem sunt:


PcS= 312.73 kW
QcS= 286.63 kVAr

factorul de putere la bornele sistemului :


cosϕcS= 0.74
g) Determinarea cǎderilor de tensiune şi a tensiunilor nodurilor din nodurile sistemului la sarcina
maximă după compensare:

Se considera ca in punctul A, tensiunea este egala cu tensiunea nominala, adica Ua= 0.4 kV
caderea de tensiune pe linia A-B
ΔU AB= 35.98 V
δU AB= 30.84 V
Tensiunea pe bara B
UB= 0.44 kV
UC= 6.56 kV