Sunteți pe pagina 1din 19

Cuprins

I.1. ÎNTOCMIREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN PENTRU ORGANIZAȚIA S.C.


LACTOFRESH S.A. ....................................................................................................................... 3
I.2. ÎNTOCMIREA PLANULUI DE AUDIT DE TERȚĂ PARTE PENTRU ORGANIZAȚIA
S.C. LACTOFRESH S.A.................................................................................................................4
II. ÎNTOCMIREA UNEI LISTE DE VERIFICARE PENTRU TREI CERINȚE DIN
STANDARDUL ISO 9001, CU ÎNTREBĂRI LOW LEVEL ȘI HIGH LEVEL...........................7
III. ANALIZA UNUI PROCES DINTR-O ORGANIZAȚIE CU SPECIFICAREA CERINȚELOR
CORESPUNZĂTOARE DIN ISO 9001.........................................................................................9

IV.ÎNTOCMIREA A DOUĂ RAPOARTE DE NECONFORMITATE CORESPUNZĂTOARE


NEÎNDEPLINIRII A 2 CERINȚE DIN ISO 9001........................................................................10
V-DESCRIEREA PROCESULUI DE AUDIT……………………………………………….....12
Bibliografie…………………………………………………………………………………….19

1
Cerințe:
Elaborati următoarele documente pentru o organizație din domeniul alimentar :

1. Întocmirea unui program de audit intern pentru o organizație și a unui plan de audit de
terță parte;

2. Întocmirea unei Liste de verificare pentru 2 cerințe din standardul ISO 9001, cu întrebări
Low Level si High Level;

3. Analiza unui proces dintr-o organizație cu specificarea cerințelor corespunzătoare din


ISO 9001;

4. Întocmirea a 2 Rapoarte de neconformitate corespunzătoare neîndeplinirii a 2 cerințe din


ISO 9001;

5. Descrieți procesul de audit, explicând activitățile specifice fiecărei etape.

2
I.1. ÎNTOCMIREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN PENTRU ORGANIZAȚIA S.C. LACTOFRESH S.A.

S.C. LACTOFRESH S.A.

PROGRAM DE AUDITURI INTERNE SMC


F-07 Editia …../ Data 01/02/2018 pag. 1/1

Nr. Anul 2018 Echipa de audit Alte


Proces / colectiv auditat ian feb. mar apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.
crt resurse

1 Conducere X X X I.R..; CESA

2 Tehnic-adminstrativ X X C.A.; I.R.

3 Producție X X C.A.; CESA

4 Financiar-contabil X X CA.; CESA

5 Calitate X X I.R.; CESA

6 Achiziții X C.A.; I.R.

7 CESA X C.A., I.R.


Echipa de audit: CESA-Conducător Echipă de Siguranța Alimentelor; I.R. -Ionescu Ramona (Financiar-contabil); C.A. – Cojocariu Andreia (Lupu)
(Calitate)

Întocmit, RMC
Aprobat, Data:
Director general 01/01/2018

3
I.2. ÎNTOCMIREA PLANULUI DE AUDIT DE TERȚĂ PARTE PENTRU ORGANIZAȚIA
S.C. LACTOFRESH S.A.

Megbízó
Client: S.C. LACTOFRESH S.A. Eventualele observaţii sau propuneri de
modificare a planului de audit, vor fi
adresa: Iași clarificate cu conducătorul echipei de
audit înainte de începerea auditului.

Domeniul auditului: Procesare lapte

Punct(e) de lucru / Iași


Filială(e):
Standard/Criterii de audit: SR EN ISO 9001:2008 / Manualul Calității
Tipul auditului: Audit de certificare Data elaborării 22-23/10.2018
planului de audit:
Excluderi: Nu există
Reprez. pentru audit: Manager Popescu Bogdan
Documente care stau la baza Documentele transmise de client. Manualul Calității
auditului:
Limba auditului: Română Număr contract: 201
Numar salariati 110 Numar schimburi 2

Conducător echipă de audit / Coman Daniela


Cojocariu Andreia Expert(i) / prescurtare:
prescurtare C.D.
C.A.
Ionescu Ramona
Auditor(i) / prescurtare
I.R.
Auditor în formare / presc. Grădinariu Teofil Cojocariu Andreia
Întocmit plan de audit:
G.T. C.A.

Pentru auditori se solicita însoţitori implicaţi profesional (ghid)


Data / ora Subunitatea Auditor / Partenerul de discuţii Cerinta standard
organizatorică şi/ presc.
sau procesul
ZIUA: 22.10.2018
08:30-09:00 Ședința de deschidere C.A., I.R.; Management de
C.D.; G.T. vârf;Director general;
Director executiv;
Responsabili proces,
RMC

4
09:30-10:30 Management I.R.; C.A,; Managment de vârf, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
G.T. Director General, 5.6, 6.1, 7.2, 7.5
Director executiv
10:30-11:00 Analiza documentației C.A. RMC 4.1, 4.2
SMC
10:00-11:50 Deplasare în unitatea I.R.; C.A,;
de abatorizare G.T.
11:50-12:35 Departament producție C.A.; I.R.; Responsabil proces 4.1, 4.2, 6, 7.1, 7.5,
G.T. 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
12:35-13:30 Departament C.A.; G.T; Responsabil proces 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1,
financiar-contabil C.D. 8.4, 8.5
13:30-14:50 Departament achiziții C.A.; I.R.; Responsabil proces 4.2, 6.1, 6.2, 6,3, 6.4,
G.T. 7.6, 8.3
14:50-15:20 Pauză de masă
15:20-15:50 Director Executiv C.A. Director Executiv 4.2, 5.5, 6.1, 6.2
15:50-16:15 Director Comercial I.R.; G.T. Director Comercial 4.2, 5.2,7.2
16:15-17:00 Selectare furnizori C.A., G.T. Responsabil proces 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1,
6.3, 7.1, 7.4, 8.2
17:00-17:55 Depozit de materii I.R.; C.A.; Responsabil depozit 4.2, 5.4, 6.1, 6.2, 6,3,
prime și materiale G.T. 6.4, 7.1, 7.4, 7.5, 7.6,
auxiliare 8.2, 8.3
17:55-18:30 Analiza rezultatelor I.R.; Management de
zilei de lucru C.A.;G.T.; vârf:Director general;
C.D. Director executiv;
Responsabili
proces,RMC

ZIUA: 23.11.2018
08:00-08:30 Ședința de deschidere C.A.; I.R.; Management de
C.D.; G.T. vârf:Director general;
Director executiv;
Responsabili
proces,RMC
08:30-09:10 Departament resurse I.R; C.A.; Responsabil proces 4.2, 5.5,6.1, 6.2, 7.5
umane G.T.
09:10-10:00 Secția de preluare I.R.; G.T. Responsabil secție 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6,
deșeuri 7.1, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2,
8.4, 8.5

5
10:00-11:00 Laborator analize I.R.; C.A.; Șef laborator 4.2, 6.4, 7.6, 8.2
carne-materie primă G.T.

11:00-12:15 Laborator analize I.R.; C.A.; Șef laborator 4.2, 6.4, 7.6, 8.2
produse finite G.T.
12:15-13:00 Departament tehnic I.R.; C.A; Responsabil proces 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,
G.T. 6.1, 8.4
13:00-13:30 Pauza de masă
13:30-14:30 Departament C.A., G.T. Responsabil proces de 4.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.4,
aprovizionare aprovizionare 7.1, 7.4, 8.2
14:30-15:30 Departament livrări C.A., G.T. Responsabil livrări 4.2, 5.4, 6.4, 7.2, 7.5,
8.2
15:30-16:30 Ședința de închidere I.R.; C.A., Management de
G.T.; C.D. vârf:Director general;
Director executiv;
Responsabili
proces,RMC

6
II. ÎNTOCMIREA UNEI LISTE DE VERIFICARE PENTRU TREI CERINȚE DIN
STANDARDUL ISO 9001, CU ÎNTREBĂRI LOW LEVEL ȘI HIGH LEVEL

S.C.
LACTOFRES
H S.A
F- Editi
0 a
9 …….

Compartiment auditat: PRODUCȚIE


Legendă:
Implementat = I Auditor: Cojocariu Andreia
Neimplementat = N
Data: 22.10.2018
Paragraf Standard de referinţă Audit Evaluare
SR EN ISO 9001:2001 Observaţii I N
7. REALIZAREA PRODUSULUI

7.4. Aprovzionare

H.L. A efectuat organizația aprovizionarea


corespunzătoare pentru a furniza dovezi de
conformitate cerințelor?
L.L. Cum s-au efectuat procesele care atestă
faptul că aprovizionarea s-a realizat în
legătură cu cerințele de aprovizionare?

H.L. A stabilit organizația criterii de selecție a


furnizorului pentru ca produsul aprovizionat
să fie în conformitate cu cerințele specifice?
L.L. Cum s-au stabilit criteriilr de selecție?

H.L .A planificat organizația procesele prin


care se atestă faptul că aprovizionarea este în
legătură cu cerințele aprovizionare?
L.L. Cum ați dovedit că aprovizionarea este în
legătură cu cerințele de aprovizionare
specifice?

7
7.2 Procese referitoare la relația cu
clientul
H.L. A efectuat unitatea activități
corespunzătoare pentru a determina care sunt
cerințele clienților cu privire la produs?
L.L. Cum a realizat unitatea procesele pentru a
afla cerințele cu privire la produs?

H.L. A prezentat organizația dovada de


conformitate conform criteriilor stabilite?
L.L. Cum ați păstrat dovada de conformitate cu
criteriile specifice?

H.L. A efectuat organizația analiza cerințelor


referitoare la produs în etapele specifice realizării
produsului conform planului stabilit?
L.L. Cum dovediți că organizația efectuează
analiza cerințelor referitoare la produs în etapele
specifice realizării produsului conform planului?

8. MASURARE, ANALIZA ȘI IMBUNATAȚIRE


8.2 Monitorizare și măsurare

H.L. A efectuat unitatea măsurările și


monitorizările corespunzătoare pentru a vedea
daca sunt satisfăcute cerințele cu privire la
produs?
L.L. Cum a măsurat și monitorizat unitatea
caracteristicile produsului pentru a evalua
cerințele cu privire la produs?

H.L. A determinat unitatea persoana care a


autorizat livrarea produsului?
L.L.Ce înregistrări arată persoana autorizată
pentru livrarea produsului către client?

H.L. A prezentat organizația dovada de


conformitate conform criteriilor stabilite?
L.L. Cum ați păstrat dovada de conformitate cu
criteriile specifice?

H.L. A efectuat organizația măsurarea și


monitorizarea în etapele specifice realizării
produsului conform planului stabilit?
L.L. Cum dovediți că organizația efectuează
măsurarea și monitorizarea în etapele specifice
realizării produsului conform planului?

Semnătură auditor, ….

8
III. ANALIZA UNUI PROCES DINTR-O ORGANIZAȚIE CU SPECIFICAREA CERINȚELOR CORESPUNZĂTOARE DIN ISO 9001

INTRĂRI PROCESAREA IEȘIRI


LAPTELUI

-materia primă;
-diagrama de flux; -rapoarte de neconformitate;
-etape de prelucrare a materiei -produse neconforme;
-standarde; prime; -produse conforme;
-scheme tehnologice de lucru; -evaluări calitative și cantitative a -rezultatele monitorizării și
-echipamente de lucru personal; materiei prime și a materiilor măsurării;
-proceduri operaționale; auxiliare; -declarații de conformitate;
-materii auxiliare; - testarea calitativă a materiei prime -rezultatele verificării produsului
și a materiilor auxiliare; (buletine de analiză).
-instrumente de lucru pentru
- măsurarea și monitorizarea
verificarea produsului; etapelor de lucru;
- ambalaje; - întocmirea documentelor de
-lista furnizorilor de colaborare; verificare a mărfii;
-buletine de analiză; - înregistrări.
-declarații de conformitate;
-echipamente protecție personal.

CERINȚE ISO 9001: CERINȚE ISO 9001 CERINȚE ISO 9001:

4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.2, 7.6 4.2, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.4, 8.5 4.2, 6.2, 6.3, 7.2, 7.5, 7.6, 8.2, 8.3, 8.4

9
IV.ÎNTOCMIREA A DOUĂ RAPOARTE DE NECONFORMITATE
CORESPUNZĂTOARE NEÎNDEPLINIRII A 2 CERINȚE DIN ISO 9001
S.C.LACTOFRESH S.A. Raport neconformitate
Neconformitate
număr:1 / 2
Client denumire S.C.LACTOFRESH S.A.
reprezentant Achelaritei Bianca-Gabriela
Număr contract 201 Standard / specificaţie SR EN ISO 9001:2008
Cond. echipă Ionescu Ramona Data auditului 22.10.2018
Auditor(i) Rusu Adelina Expert(i) Mihalache Lucian

Tipul auditului □certificare/recertificare□urmărire□supraveghere 1□supraveghere 2


Descrierea neconformităţii
Cerinţă standard 6.4. Subunitate org./proces: Cerințe referitoare
monitorizare șo
măsurare

În secția de normalizare a laptelui s-au depistat aparate de măsurare a temperaturii


mediului, neconforme

Se va efectua audit de urmărire? □da □nu


22.10.2018

data semnătura conducătorului echipei de audit semnătura reprezentantului


clientului

Măsura stabilită de client

Verificarea și etalonarea aparatelor de măsurare a temperaturii


Cojocariu Andreia 23.10.2018 28.10.2018

persoana care aprobă măsura, Data termen limită de semnătura persoanei care
sau reprezentantul clientului implementare aprobă măsura, sau a
reprezentantului clientului
Evaluarea măsurii stabilite de client

□Măsura planificatăeste □ corespunzătoare□ necorespunzătoare.


data: 23.10.2018 semnătură conducător echipă de audit:

□ Măsura întreprinsă este


□ corespunzătoare□necorespunzătoare, pe baza verificării □ analiza documentaţiei transmise ulterior /□ audit de
urmărire.
data: 23.10.2018 semnătură conducător echipă de audit:

10
S.C.LACTOFRESH S.A. Raport neconformitate
Neconformitate
număr: 2/ 2

Client denumire S.C Lactofresh S.A.


reprezentant Lupu Andreia
Număr contract 201 Standard / specificaţie SR EN ISO 9001:2008
Cond. echipă Anton Dan Data auditului 23.10.2018
Auditor(i) Rusu Adelina Expert(i) Mihalache Lucian

Tipul auditului □certificare/recertificare□urmărire□supraveghere 1□supraveghere 2


Descrierea neconformităţii
Cerinţă standard 7.5. Subunitate org./proces: Cerințe referitoare producție și
furnizarea produsului
În secția de depozitare a produselor finite a fost depistat personal fără echipament adecvat
Se va efectua audit de urmărire? □da
□nu
24.10.2018

data semnătura conducătorului echipei de audit semnătura reprezentantului clientului

Măsura stabilită de client


Organizarea păstrării produslui în zona de depozitare în conformitate cu cerințele specifice
Lupu Andreia 24.10.2018 28.10.2018

persoana care Data termen limită de implementare semnătura persoanei care aprobă măsura,
aprobă măsura, sau sau a reprezentantului clientului
reprezentantul
clientului
Evaluarea măsurii stabilite de client

□Măsura planificatăeste □ corespunzătoare□ necorespunzătoare.


data: 24.10.2018 semnătură conducător echipă de audit‫﷼‬ ﷽‫ﻹﻻ‬

□ Măsura întreprinsă este


□ corespunzătoare□necorespunzătoare, pe baza verificării □ analiza documentaţiei transmise ulterior /□ audit de
urmărire.
data: 24.10.2018 semnătură conducător echipă de audit:

11
CERINȚA V
DESCRIEREA PROCESULUI DE AUDIT

Auditul este un proces care implică mai multe etape cu activități specifice fiecăreia:
 inițierea auditului;
 efectuarea analizei documentelor;
 pregătirea activității de audit la fața locului;
 efectuarea propriu-zisă a auditului;
 finalizarea auditului.
Există și situații când se poate impune un audit de urmărire.

1. Inițierea auditului

Declanșarea auditului poate avea loc:


 din inițiativa organizației în vederea certificării sistemului de management al
calității;
 din inițiativa organizației pentru auditul intern;
 din inițiativa organizației pentru auditul la subcontractanți.
Stabilirea obiectivelor, domeniilor şi criteriilor auditului
Un audit trebuie să se bazeze pe obiective, criterii şi domenii documentate. Obiectivul
auditului se stabileste de clientul auditului. Domeniul şi criteriile trebuie să fie stabilite de
clientul auditului şi auditor în concordantă cu procedurile programului de audit. Domeniul
auditului descrie extinderea în limitele unui audit în termeni cum ar fi: localizarea fizică, unităţi
organizatorice, activităţi şi procese ce urmează a fi auditate ca şi perioada de timp acoperită de
audit. Criteriile de audit pot să includă politici, standarde, regulamente şi legislaţie, cerinţe ale
sistemului de management, cerinţe contractuale, ghiduri sau coduri industriale sectoriale.
Obiectivele, domeniul şi criteriile auditului şi orice alte schimbări ulterioare ale acestora trebuie
să fie puse de acord cu clientul auditului, managerul programului de audit şi, după caz, cu
auditorul după consultarea cu liderul echipei de audit.

12
Stabilirea fezabilităţii auditului
Cei responsabili cu managementul programului de audit trebuie să stabilească
fezabilitatea auditului, luând în considerare factori, cum ar fi:
a) informaţii suficiente şi adecvate pentru planificarea auditului;
b) cooperarea adecvată cu auditatul;
c) disponibilitatea de resurse şi timp necesare.

2. Efectuarea analizei documentelor


Înainte de auditul la faţa locului, documentaţia auditului trebuie să fie analizată pentru
a stabili conformitatea sistemului de management, cu criteriile de audit. Documentaţia poate să
includă documentaţia sistemului de management, înregistrări sau rapoarte de audit anterioare.
Analiza trebuie să ia în considerare mărimea, natura şi complexitatea organizaţiei, obiectivele
şi domeniul auditului.
O vizită preliminară poate fi necesară pentru a obţine o vedere generală informaţiilor
disponibile. Dacă documentaţia sistemului de management al auditatului este găsită ca fiind
inadecvată, auditorul trebuie să informeze clientul auditului, managerul programului de audit
şi auditatul. Resursele ulterioare nu trebuie să fie cheltuite pentru audit până când astfel de
probleme nu sunt rezolvate..

3. Pregătirea activității de audit la fața locului

În această etapă au loc:


Stabilirea echipei de audit
Echipa de audit trebuie să fie aleasă luând în considerare componentele necesare cerute
de obiectivul auditului. Managerul programului de audit şi/sau auditorul, cu consultarea
clientului, şi dacă este necesar, a auditatului, identifică resursele necesare, inclusiv competenţa
echipei de audit.
Stabilirea contactului iniţial cu auditatul
Acest contact va fi făcut de cei responsabili cu managerul programului de audit sau de
auditor. Acest contact iniţial se face pentru a stabili :
a) canalele de comunicare;
b) obţinerea de informaţii asupra planificării propuse şi a compoziţiei echipei de audit;
c) accesul la documentele, inclusiv la înregistrări;

13
d) stabilirea regulilor de protecţia muncii aplicabile, dacă sunt necesare;
e) aranjamentele de audit necesare;
f) acordul pentru persoanele însoţitoare cum ar fi: observatori, translatori şi ghizi.

Pregătirea planului de audit


Auditorul trebuie să pregătească un plan pentru activităţile de audit la faţa locului. Acest
plan asigură informaţiile necesare pentru echipa de audit, auditat şi clientul auditului. El trebuie
să sprijine de asemenea şi planificarea în timp şi coordonarea activităţilor de audit. Nivelul de
detaliere asigurat de planul de audit trebuie să fie adaptat pentru domeniul şi complexitatea
auditului.
Planul de audit trebuie să includă sau să descrie după caz:
a. obiectivele auditului
b. criteriile de auditare şi orice documente de referinţă;
c. domeniul, inclusiv identificarea organizaţiei şi unităţile funcţionale şi/sau procesele
ce urmează a fi auditate;
d. data şi locurile de muncă unde urmează să se desfăşoare activităţile de audit la faţa
locului;
e. data şi durata estimată pentru activităţile de audit la faţa locului, inclusiv pentru
reuniunile cu managementul auditatului şi reuniunile echipei de audit;
f. rolurile şi responsabilităţile membrilor echipei de audit şi a tuturor persoanelor
însoţitoare; g.alocarea unor resurse adecvate pentru zonele critice ale auditului.
Planul de audit ar trebui să includă, dacă este cazul şi :
- responsabilităţilor auditului;
- luna în care se desfăşoară şi se raportează auditul;
- modalitatea de a raporta auditul (inclusiv orice metodă de a clasifica non-
conformităţile), forma şi structura, data estimată de redactare şi difuzare;
- aranjamente logice (călătorie, facilităţi la faţa locului,etc);
- probleme legate de confidenţialitate.

Pregătirea documentelor de lucru


Documentele de lucru utilizate de echipa de audit ca referinţe şi/sau pentru a înregistra
desfăşurarea auditului, pot să includă : liste de verificări şi planuri de eşantionare, formulare
pentru înregistrarea informaţiilor, suport pentru dovezi, înregistrări ale reuniunilor şi
constatărilor auditului.

14
4. Efectuarea auditului

Efectuarea auditului cuprinde următoarele etape:


Şedinţa de deschidere
Şedinţa de deschidere trebuie să fie ţinută cu managementul auditului sau, după caz, cu
cei responsabili pentru funcţiile sau procesele ce trebuie auditate.
Scopul unei şedinţe de deschidere este :
a) analiza planului de audit;
b) prezentarea unui scurt rezumat privind activităţile ce urmează a fi desfăşurate;
c) confirmarea canalelor de comunicare;
d) acordarea auditatului a posibilităţii de a pune întrebări.
Şedinţa trebuie să fie condusă de liderul echipei de audit, iar la sfârşitul şedinţei de
deschidere trebuie ca auditatului să îi fie acordată posibilitatea să pună orice întrebare. În multe
cazuri o abordare simplificată poate să fie făcută în funcţie de obiectivul şi domeniul auditului.
Comunicarea în timpul auditului
În funcţie de scopul şi complexitatea auditului, poate fi necesară stabilirea unor
modalităţi formale pentru comunicare şi în timpul desfăşurării auditului. Echipa de audit
trebuie să ofere periodic un schimb de informaţii, să evalueze desfăşurarea auditului şi să
realoce activităţi în cadrul echipei. În timpul auditului, liderul echipei de audit trebuie să
comunice periodic stadiul auditului şi orice problemă auditatului şi clientului auditului, după
caz. Dovezile de audit care sugerează un risc imediat şi important (de exemplu siguranţa,
mediul sau calitatea) trebuie raportat imediat auditatului şi, după caz, clientului auditatului
Colectarea şi verificarea informaţiilor Informaţiile colectate în timpul auditului
trebuie să fie verificate de auditori şi apoi pot să fie considerate a fi dovezi de audit după
verificarea lor de către auditori. Informaţiile sunt obţinute prin eşantionare.
Informaţiile relevante pentru obiectivele, domeniul şi criteriile auditului, inclusiv cele
legate de interferenţele dintre funcţiuni, activităţi şi procese trebuie să fie colectate prin
eşantioane în timpul auditului şi trebuie să fie verificate. Numai informaţiile care sunt verificate
pot fi dovezi ale auditului. Dovezile auditului trebuie să fie înregistrate.

15
Constatările auditului
- Conformități - se înregistrează în chestionar cu precizarea locului, funcţiei,
procesului;
- Neconformități - se înregistreză împreună cu dovezile, se analizează împreună cu
reprezentanţi ai auditatului, se clasifică și se întocmeşte raport de non-conformităţi
fiind necesară adoptarea măsurilor corective
- Oportunități de îmbunătățiri – se fac recomandări numai dacă este precizat de la
început ca obiectiv al auditului. Se fac recomandări numai în cazul auditului intern,
auditului de reevaluare a unui furnizor sau când o organizaţie face un audit de
evaluare.
Pregătirea concluziilor auditului
Echipa de audit trebuie să se întâlnească înainte de şedinţa de închidere pentru ca : -să
analizeze constatările auditului şi orice alte informaţii adecvate în timpul auditului în funcţie
de obiectivele auditului; -să obţină consensul privind concluziile auditului luând în considerare
incertitudinile unui audit; -să pregătească recomandări, dacă se specifică în obiectivele
auditului; -să se discute auditurile de urmărire, dacă este cazul.
O constatare a auditului poate să indice atât conformitatea cât şi nonconformitatea faţă
de criteriile de audit şi/sau să identifice oportunităţi de îmbunătăţire
Şedinţa de închidere
Şedinţa de închidere, condusă de liderul echipei de audit, trebuie să se ţină cu
managementul auditatul şi cu cei responsabili pentru elementele auditate. Pentru auditul intern,
în organizaţiile mici, şedinţa de închidere poate consta în comunicarea constatărilor
concluziilor auditului. În alte situaţii, şedinţa va fi formală şi se vor întocmi procese verbale,
inclusiv liste cu participanţii.
Înregistrările referitoare la şedinţa de închidere trebuie să fie păstrate. Scopul acesteia
şedinţe este să se prezinte constatările şi concluziile auditului în aşa fel încât să se asigure că
ele sunt înţelese şi cunoscute de auditat şi să se convină asupra perioadei de timp în care
auditatul să prezinte planul pentru acţiunile corective.

Pregătirea raportului de audit


Liderul echipei de audit răspunde de pregătirea şi conţinutul raportului de audit.
Raportul de audit trebuie să asigure o înregistrare completă, precisă, concisă şi clară a auditului
Raportul de audit trebuie să includă, sau să facă referinţă la următoarele: obiectivele auditului;
domeniul auditului, în mod particular identificarea organizaţiei şi unităţilor funcţionale sau

16
proceselor auditate şi perioada de timp acoperită; identificarea clientului auditului;
identificarea membrilor echipei de audit; datele şi locaţiile unde au fost desfăşurate activităţi
de audit; criteriile de audit; constatările auditului; concluziile auditului.
Raportul de audit ar trebui să includă sau să facă referinţe, după caz, şi la următoarele
elemente :
a.planul auditului;
b.lista reprezentanţilor auditatului;
c.un rezumat al procesului de audit inclusiv orice obstacole întâlnite;
d.confirmarea că obiectivele auditului au fost îndeplinite în cadrul domeniului auditat
în concordanţă cu planul de audit;
e.zone neacoperite, deşi incluse în domeniul auditului
f.opiniile divergente, nerezolvate dintre echipa de audit şi auditat;
g.orice planuri de acţiune de urmărire convenite;
h.recomandări de îmbunătăţire, dacă este specificat în obiectivele auditului;
i.o declaraţie asupra naturii, confidenţialităţii conţinutului;
j.o listă de difuzare a raportului de audit.

17
5. Finalizarea auditului

Păstrarea documentelor

Documentele de lucru şi rapoartele referitoare la audit trebuie să fie păstrate sau distruse
conform înţelegerii dintre părţile participante şi în concordanţă cu orice cerinţă aplicabilă
(contractuală sau legală). Dacă nu se cere altfel, echipa de audit nu va divulga conţinutul
documentelor, natura oricărei alte informaţii obţinute în timpul auditului sau în raportul de
audit, oricărei alte părţi fără aprobarea explicită a clientului şi, dacă este cazul, cu aprobarea
auditatului.

Finalizarea auditului

Auditul este finalizat când toate activităţile din planul de audit au fost finalizate şi
raportul de audit a fost aprobat şi difuzat. Concluziile unui audit pot să indice necesitatea
corecţiilor, acţiuni corective/preventive, după caz. Aceste acţiuni nu trebuie considerate ca
parte a unui audit şi sunt în mod obişnuit luate de auditat într-o perioadă de timp convenită.
Auditatul trebuie să informeze clientul auditului despre stadiul acestor acţiuni, dacă este cazul.
Finalizarea şi eficacitatea acţiunilor corective/preventive trebuie să fie verificată conform unei
proceduri adecvate. Această verificare poate avea loc la auditul ulterior

18
BIBLIOGRAFIE

 Pop Cecilia, Pop M., Mureșan GH., Calitatea, siguranța și merceologia


produselor alimentare, editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2013;

 SR EN ISO 9001:2008, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

*https://www.consultanta-certificare.ro/articole/auditul-prima-parte-secunda-parte-
terta-parte.html

*http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/mc/MC_curs_8_Calitate.pdf

19