Sunteți pe pagina 1din 29

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Cadastru Geodezie Constructie


Catedra “Tehnologia construcţiilor”

Memoriu explicativ
La disciplina:“Tehnologia edificării construcţiilor”
Tema: Edificarea suprastructurii clădirii cu schema
constructivă cu schelet din prefabricate din
beton armat.
armat

A elaborat: st.gr. CIC-112F, Busuioc V.

A verificat: conf.univ.dr., Cucu Oleg

Chişinău 2015

1
Cuprins:
Caiet de sarcini.............................................................2

Fişa tehnologică.....................................................................3
1. Domeniul de aplicare.....................................................4
2. Tehnologia şi organizarea lucrărilor...................................4
3. Cerinţe către calitate şi recepţia lucrărilor..........................7
4. Calculul manoperei lucrărilor...........................................11
5. Graficul executării lucrărilor(partea tabelară)..................13
6. Resurse tehnico-materiale.................................................15
7. Tehnica securităţii.............................................................18
8. Indicii tehnico-economici.................................................19
9. Bibliografie...................................................................20
Anexa
1. Specificaţia stîlpilor………………...…........................21
2. Specificatia riglelor si a chesoanelor……………............21
3.Speificaţia dispozitivelor de ridicare si fixare provizorie
a prefabricatelor............................................................23
4.Calculul parametrilor macaralei....................................24

3.Caiet de sarcini
Varianta: 5

Date iniţiale:
Structura de rezistenţă- prefabricate seria IIS-20
Dimensiunile clădirii in axe, mm 42000x39050
Numărul de travee - 7
Numărul de nivele - 8
Înălţimea parterului, mm - 5300
Înălţimea etajului tip, mm - 4650
Dimensionarea traveelor marginale, mm - 6000
Dimensionarea traveelor intermediare, mm - 6000
Densitatea betonului – 2150 kg/m3
Pasul stîlpilor, mm – 6000
-Condiţii meteorologice
Temperatura mediului ambiant (t m a ) 15-25 ° C

-Condiţii de executare a lucrărilor


Lucrările se execută în 2 schimburi
Distanţa de transportare a prefabricatelor 5 km

2
4. Fişă tehnologică pentru realizarea
suprastructurii clădirii P+7E cu schemă
constructivă cu schelet
1. Domeniul de aplicare
Fişa tehnologică este elaborată pentru realizarea suprastructurii a unei
cladiri multietajate de seria I I S-20 de tip P+8E cu schema constructivă cu schelet
din prefabricate din beton armat si casa scarii din zidarie. Fişa tehnologică prevede
realizarea lucrărilor de construcţie montaj pe timp de vară .

Complexul de lucrari prezentate în fişă tehnologică include:


- montarea stîlpilor în paharul de fundaţie;
- montarea stîlpilor pe stîlpi;
- montarea riglelor;
- montarea chesoanelor cu nervuri ;
-realizarea îmbinărilor monolite:
- stilp-pahar de fundaţie
- stîlp-stîlp
- stîlp-rigla
- monolitizarea rostului dintre chesoane.

Date iniţiale:
Lungimea clădirii L = 42m
Numărul de deschideri n = 6
Numărul de etaje N = 8
Înălţimea etajului parter Het.1 = 5,3 m
Înălţimea etajului tip HEt.tip = 4,65 m
Dimensionarea deschiderilor marginale Lm =6,325m
Dimensionarea deschiderilor intermediare Li = 6,6 m
Condiţii meteorologice - Temperatura mediului ambiant (t m a ) 15-25 ° C
Condiţii de executare a lucrărilor - Lucrările se execută în 2 schimburi.
Distanţa de transportare a prefabricatelor si a amestecului de beton - 5 km

3
2. Tehnologia si organizarea lucrarilor
2.1 Transportarea si depozitarea materialelor

Prefabricatele sunt furnizate de uzina de prefabricare a elementelor de beton


armat si transportate la santier cu unitati de transport specializat.Asezarea corecta a
elementelor in unitati de transport este obligatia furnizorului.Montarea se executa
direct din unitatile de transport, ca fiind una dintre cele mai efective metode
montare.

2.2 Organizarea procesului de montare

Suprastructura cladirii se divizeaza in 4 nivele de montare.Montarea elementelor se


efectueaza cu o macara MSK-400, situate de ambele parti a cladirii.
La fiecare nivel de montare se efectueaza:
I nivel de montare:
- Montarea stilpilor in paharul de fundatie;
- Montarea riglelor transversale la 1 etaj;
- Montarea chesoanelor la etajul 1;
- Montarea riglelor transversal la 2 etaj;
- Montarea chesoanelor la etajul 2;
- Realizarea imbinarilor monolite a elementelor
- Stilp- pahar de fundare
- Stilp-rigla
- Monolitizarea rosturilor dintre chesoane
II nivel de montare:
- Montarea stilpilor pe stilpi;
- Montarea riglelor transversal la 3 etaj;
- Montarea chesoanelor la etajul 3;
- Montarea riglelor la etajul 4;
- Montarea chesoanelor la etajul 4;
- Realizarea imbinarilor monolite a elementelor
- Stilp- stilp
- Stilp-rigla
- Monolitizarea rosturilor dintre chesoane
III nivel de montare:
- Montarea stilpilor pe stilpi;
- Montarea riglelor transversal la 5 etaj;
- Montarea chesoanelor la etajul 5;
- Montarea riglelor la etajul 6;
- Montarea chesoanelor la etajul 6;
- Realizarea imbinarilor monolite a elementelor
- Stilp- stilp
4
- Stilp-rigla
- Monolitizarea rosturilor dintre chesoane
4 nivel de montare:
- Montarea stilpilor pe stilpi;
- Montarea riglelor transversal la 7 etaj;
- Montarea chesoanelor la etajul 7;
- Montarea riglelor la etajul 8;
- Montarea chesoanelor la etajul 8;
- Realizarea imbinarilor monolite a elementelor
- Stilp- stilp
- Stilp-rigla
- Monolitizarea rosturilor dintre chesoane

2.3 Tehnologia proceselor

2.3.1 Montarea stilpilor in paharul fundatii


Se efectueaza in urmatoarea succesiune:
- se verifica respectarea pozitiei fundatiilor fata de axele principale, planietatea lor
si cota de la partea superioara a acestora, axele se traseaza pe fundatie;
- se verifica stilpii, pentru depistarea fisurilor, respectarea dimensiunilor acestora
cu cele din proiect, prezenta pieselor inglobate si orifiicilor pentru montare, in final
la partea inferioara si superioara a stilpului pe sectiunile transversale se traseaza
axele in ambele directii.
- se agata stalpul in dispozitivul de ridicare si se deplaseaza cu macaraua la locul
de montare;
- se introduce stalpul in paharul de fundatie, in acelas timp se urmareste daca
coincid axele stilpului si a fundatiei;
- se verifica verticalitatea stilpului cu ajutorul a 2 teodolite din ambele directii si se
fixeaza provizoriu cu bucsa de iventar si contravintuiri, fiind o fixare proviorie;
- se dezagateaza stalpului de macara;
- se monolitizeaza imbinarea „ stalp - fundatie pahar " cu amestec de beton B15,
procesul executandu-se intr-o singura faza pe toata inaltimea incastrarii stilpului in
fundatie;

2.3.2 Montarea stilpilor pe stilpii inferiori


Montarea se efectueaza prin metoda libera constrinsa, succesiunea tehnologica
a operatiunilor fiind urmatoarea:
- se traseaza axele in sectiunile transversale inferioara si superioara a stalpului ce
urmeaza a fi montat, pe cele doua directii;

5
- se agata stalpul in dispozitivui de ridicare si se deplaseaza cu macaraua lalocul de
montare, pe stilp se instaleaza o bucsa de iventar;
- se aseaza stilpul pe capul stalpului nivelului inferior astfel ca sa coincide axele
pe ambele directii stilpului nou montat atit in parte inferioara cit si superioara,
verticalitate se efectueaza cu ajutorul teodolitului;
- se fixeaza provizoriu stalpul prin sudura cu arc electric cu electrozi inveliti intre
mustatile stalpului inferior si cele ale stalpului superior;
- se elibereaza stilpul din dispozitivul de agatare.

2.3.3 Montarea grinzilor


Montarea grinzilor se efectueaza prin metoda libera, succesiunea operatiilor fiind
urmatoarea:
- se verifica dimensiunile grinzii, integritatea, existentei pieselor inglobate si se
marcheaza axa in partile inferioara si superioara a sectiunilor transversale la
extremitatile grinzii;
- se verifica cotele reazemelor si se marcheaza pe ele pozitia axei de trasare;
- se agata grinda in traversa de montare si se deplaseaza la orizontul de montare;
- se aseaza grinda pe reazeme, urmarindu-se ca marcajele axelor de pe grinda sa
coincida cu cele de pe reazeme;
- se executa imbinarile prevazute pentru faza de montaj (sudura cu arc electric cu
electrozi inveliti a pieselor inglobate a grinzii de piesele inglobate in consolele
stalpilor);
- se elibereaza grinda din dispozitivul de agatare.

2.3.4 Montarea chesoanelor.


Inainte de a fi montate chesoanele se curata reazemele, la prezenta fisurilor si
dimensiunile acestora, se marcheaza pe reazeme pozitia de proiect a fiecarui
cheson.
Chesonul se deplaseaza din depozit la orizontul de montare cu macaraua, find
agatat in dispozitivul de agatare cu 4 cabluri. Fixarea chesoanelor de grinzi se

6
efectueaza prin sudura electrica a pieselor inglobate a chesonului de cele ale
grinzii.
După ce planşeele au fost instalate pe riglă se trece la monolitizare rosturilor
dintre plaşee şi dintre planşee şi riglă.

2.3.5Executarea imbinarilor mustatilor din otel-beton prin sudara


cu arc electric sub strat de flux
Pentru imbinarea elementelor prefabricate atit a stilpilor intre ei cit si a stilpilor
cu grinzile se foloseste sudura cu arc electric sub strat de flux. Pentru ca spatiul
intre mustati sa fie implut in intregime cu metal topit se folosesc piese forjate din
cupru fixate etanj de mustati.
Pentru inceput este necesar de a pregati capetele mustatilor. Distanta dintre
extremitatile mustatilor vertical trebuie sa fie de 10÷15 mm, iar dintre extremitatile
mustatilor verticale de 5÷15 mm. Capetele mustatilor orizontale se taie cu flexul
sub un unghi de 10÷15o fata de verticala , iar capetele mustatilor verticale sub un
unghi de 0o si de 40o÷50o fata de orizontala, respectiv a mustatilor superioare si
celor inferioare.
Pentru sursa de curent se foloseste redresorul VS-1000. Electrodul reprezinta o
sirma neacoperita de marca Sv-100GA cu diametrul de 2÷2,5 mm, arcul electric se
protejeaza cu ajutorul unui strat de flux AN-14. In momentul introducerii in piesa
forjata umeditatea fluxului nu trebuie sa depaseasca 0,5%.

Tehnologia sudarii:
- se introduce o cantitate de aproximativ 30÷40g de flux pe piesa forjata ce este
fixata de mustati;
- se introduce electrodul sub stratul de flux si se initiaza arcul electric intre
electrod si mustati astfel incit electrodul sa nu atinga peretii piesei forjate de cupru
( tensiunea de sudare trebuie sa fie mentinuta la valorile 34÷36V)
dupa ce a fost umplut spatiul dintr mustati cu metal topit se inlatura piesa forjata
dupa ce culoarea metalului de vine vishiniu inchis;
se verifica sudura obtinuta initial vizual apoi prin ecoscopie ultrasonora;

2.3.6. Monolitizarea imbinarilor dintre prefabricate


Monolitizarea imbinarilor „stilp-stilp” si „stilp-rigla” se realizeaza cu amestec
de beton de clasa B20. Succesiunea operatiunilor este urmatoarea:
- se completeaza spatiul destinat betonarii cu etrieri sau alta armatura conform
indicatiilor din proiect;
- se instaleaza cofrajul imbinarii;
- se toarna amestecul de beton in imbinare si se compacteaza cu ajutorul unui
pervibrator, iar in cazul imbinarii „stilp-stilp” betonul se introduce cu un piston
cuplat la cofraj;

7
dupa o durata de 24÷48 ore se decofreaza imbinarea
Rosturile dintre chesoane se monolitizeaza cu un amestec de beton clasa B15.

3. Cerinţe către calitate şi recepţia lucrărilor


Calitatea lucrarilor trebuie să corespundă cerinţelor actelor normative în
vigoare. Cerinţele tehnice şi mijloacele de verificare a proceselor tehnologice sunt
indicate în tabelul 3.1.
La recepţia lucrărilor se prezintă:registrul de executare a lucrărilor, procesele
verbale de confirmare a analizelor si incercarilor de laborator a materialelor de
construcţie utilizate şi procesele verbale de recepţie a lucrărilor ascunse .

Verificarea calităţii lucrărilor

Tabelul 3.1
Denumirea
Instrumentul Criterii tehnice de
proceselor Obiectul Periodicitatea Responsabilul
şi metoda apreciere a
destinate verificării verificării pentru verificare
verificării calităţii
verificării
1 2 3 4 5 6
Devierea axelor
stîlpilor în
Ruletă
secţiunea În timpul montării Maistrul ± 5 mm
metalică
inferioară de la
axa de trasare
Devierea axelor
Montarea
stîlpilor în Ruletă
stîlpilor
secţiunea metalică, În timpul montării Maistrul ± 15 mm
superioară de la teodolit
verticală
Ruleta
Devierea cotelor
metalică,
reazemelor În timpul montării Maistrul ±20 mm
nivelă, miră
stîlpilor
de nivelment
Devierea axelor
riglelor la cota Ruletă
În timpul montării Maistrul ± 5 mm
reazemului de la metalică
axele de trasare
Montarea
riglelor
transversale Devierea distanţei
Firul cu
dintre axele la
plumb, În timpul montării Maistrul ± 20 mm
cota superioară de
teodolitul
la axele de trasare

Montarea Nivelă, miră În timpul montării Maistrul ± 4 mm


chesoanelor Denivelarea de nivelment
suprafeţelor de
reazem ale
chesoanelor
adiacente

8
Devierea supra-
feţelor superioare Nivelă, miră
În timpul montării Maistrul ± 8 mm
ale chesoanelor de nivelment
adiacente

Lucrabilitatea
Conul In timpul Maistrul,
amestecului de 8-10 cm
standard betonarii laboratorul
beton
Monolitizarea
îmbinărilor
Metoda
distructivă, După 28 de zile Maistrul,laborato
Clasa betonului Conform STAS
presa din ziua betonarii rul
hidraulică

Dimensiunea Ruleta După executarea


Maistrul ± 1 mm
Sudarea cu cordonului metalică sudurii
arc electric
cu electrozi
înveliţi Aspectul După executarea
Vizual Maistrul nu se admit fisuri
cordonului sudurii

Sudareacu Distanţa dintre


Metrul Înainte de sudare Maistrul ± 2 mm
arc electric armaturile sudate
sub strat de
flux a Rezistenţa Ecoscopie cu După executarea
armaturilor Laborator -
îmbinării ultrasunet sudurii

Ruleta Devierea în plan


Cofrarea Fixarea corectă şi
metalică, Înaintea betonării Maistrul şi pe verticală
îmbinărilor rigiditatea
vizual ±2 mm

diriginte de
şantier,
Amplasarea
vizual pînă la betonare responsabil ±10mm
Armarea armaturii
tehnic al
coloanei
beneficiarului
monolite,
centurii si diriginte de
planseelor şantier,
Legatura
vizual pînă la betonare responsabil ±10mm
etrierilor
tehnic al
beneficiarului
Poziţia în plan
în timpul diriginte de
a scuturilor de ruletă, metru ±8mm
cofrării şantier
cofraj

Cofrarea Verticalitatea fir cu plumb, în timpul diriginte de Devieri:


coloanei scuturilor ruletă cofrării şantier ±5mm-1m
monolite, ±20mm - la toata
inaltimea

9
Cotele părţii
inferioare şi în timpul diriginte de
nivelă, miră ±5mm
superioare a cofrării şantier
cofrajului
centurii si Nu se admit
planseelor Rigidizarea după instalarea diriginte de deformari si
vizual
scuturilor cofrajului şantier deplasari ale
cofrajului
Se verifică
conul diriginte de Tasarea conului
lucrabilitatea pe parcursul
standard şantier,
amestecului de betonării 4-6m
(abrams) laborator
beton
6-9 epruvete la
presa
Betonarea Clasa betonului 20-40(m3) de laborator ±5%B
hidraulică
coloanelor, beton
centurii si Verticalitatea fir cu plumb, imediat după diriginte de
planseelor 15mm
pereţilor ruletă decofrare şantier
Cotele suprfeţelor
diriginte de
de sprijin după nivelă, miră după betonare ±4mm
şantier
betonare
diriginte de
Grosimea rost. nivelă, miră după betonare ≤2mm
şantier
Dimensiunea în timpul Abateri limita
vizual, metru zidarul
zidurilor executării ±10 mm
Executarea în timpul Abateri limita
peretilor din La goluri vizual, metru zidarul
executării ±20mm
zidarie Abareri
Teserea vizual, în timpul
zidarul orizontale ±5,
rosturilor micrometru executării
verticale ±2

10
4. Calculul manoperei

Nr. Denumirea lucrarii Unit Canti Argume Norma de Manopera Compo-


crc . tatea nt timp nenta echipei
de normel Mun Mas,. Munc,. Mas.,
mas or c., h-ut h-om h-ut
. h-
om
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nivelul I de montare
1 Montarea stilpului cu E4-1-4 Masinist cat6-1
Montator cat5-1
masa pina la 8t un. 56 Tab 2 6 1.2 336 67.2 Cat4-1
p.6a,6б. Cat3-2
Cat2-1
2 Monolitizarea E4-1-25 Montator
Cat4-1
stilpului in paharul de un 56 Tab1 1.2 - 67.2 - Cat3-1
fundare p.2
3 un E5-1-6 Montator
Cat5-1
14 Tab.2 0.96 0.32 13.44 4.8 Cat4-1
Montarea P.1g,3g Cat3-1
contravintuirilor K=1.5 Masinist
t 6.02 E5-1-6 Cat6-1
Tab.2 4.5 1.5 27.09 9.03
P.2g,4g
K=1.5
4 Sudarea electrica a 10 m E22-1-6
contravintuirilor de stilp 1.68 p. 6d 4.6 - 7.728 - Sudor
cat 5-2
Montator
Cat5-1
5 Montarea riglelor Un 96 E4-1-6 2.7 0.54 259.2 51.84 Cat4-1
Tab.2 3-2
5v,g 2-1
Masinist
Cat6-1
6 Sudarea electrica a 10 m E22-1-6 Sudor
cat 5-2
imbinarilor “stilp-rigla” 3.84 Tab1 3.5 - 13.44 -
p.1-e
7 Montarea chesoanelor cu E4-1-7 Montatori
C4-1
aria pina la 5 m2 Un 24 P2a,2b 0.56 0.14 13.44 3.36 C3-2
C2-1
Masinist
C6-1
8 Montarea chesoanelor cu E4-1-7 Montatori
C4-1
aria pina la 10 m2 un 316 p.3a,3b 0.72 0.18 227.52 56.88 C3-2
C2-1
Masinist cat.6-1
C6-1
9 Sudarea cu arc electric Enir editia - - Sudor
cat.6-2
sub strat de flux a imb 576 3 0.21 120.96
armaturii (“stilp-rigla)
10 Sudarea electrica a E22-1-6 3.5 - Sudor
cat5-1
chesoanelor de rigla 10m 10.2 P1e - 35.7
11 Cofrarea imbinarilor E4-1-25 - Dulgheri cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” Imb. 32 Tab2 0.64 - 20.48
2 element p.1
12 Cofrarea imbinarilor E4-1-25 Timplar cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” imb 80 Tab2 1 - 80 -
3 element P2

11
13 Betonarea imbinarilor E4-1-25 Montator
cat 4-1
“stilp-rigla” Imb 32 Tab2 0.97 - 31.04 - cat3-1
(2 elemente) p.5
14 Betonarea imbinarilor E4-1-25 Montator
cat 4-1
“stilp-rigla” imb 80 Tab2 1.2 - 96 - cat3-1
(3 elemente) p.6
15 Decofrarea imbinarilor E4-1-25 Timplar cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” imb 32 tab.2 0.34 - 10.88 -
2 elemente p.3
16 Decofrarea imbinarilor E4-1-25 Timplar cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” Imb 80 tab.2 0.44 - 35.2 -
3 elemente p.4
17 Monolitizarea rosturilor E4-1-26 Montator
cat4-1
dintre chesoane 100 17.835 4 - 71.34 - Cat3-1
m
Total nivelul I de montare 1466.67 193.11
Nivelul II de montare
18 Montarea stilpului pe E4-1-4 Masinist cat6-1
Montator cat5-1
stilpul inferior prin un. 56 Tab 3 7 1.4 392 78.4 Cat4-1
metoda liber constrinsa p.6a,6b* Cat3-2
cu masa 8t Cat2-1
19 Sudarea electrica a 10m 5.04 E22-1-6 4.6 - 23.184 - Sudor
cat5
imbinarii “stilp-stilp” p6d
20 Sudarea cu arc electric imb 336 Suplim 0.18 - 60.48 - SUDOR CAT6-1
sub strat de flux a ENIR,
armaturii in imbinarea EDITIA 3
“stilp-stilp”
un E5-1-6 Montator
Cat5-1
14 Tab.2 0.96 0.32 13.44 4.8 Cat4-1
Montarea P.1g,3g Cat3-1
contravintuirilor K=1.5 Masinist
t 6.02 E5-1-6 Cat6-1
21 Tab.2 4.5 1.5 27.09 9.03
P.2g,4g
K=1.5
22 Sudarea electrica a 10 m E22-1-6 Sudor cat5-1
contravintuirilor de stilp 1.68 p. 6d 4.6 - 7.728 -
23 Cofrarea imbinarii imb 56 E4-1-25 0.64 - 35.84 - Timplar cat4-1
Cat3-1
‘’stilp-stilp” Tab2
P1
24 Betonarea imbinarii Imb 56 E4-1-25 0.97 - 54.32 - Montator
Cat4-1
‘’stilp-stilp’’ Tab2 Cat3-1
P5
25 Decofrarea imbinarii Imb 56 E4-1-25 0.34 - 19.04 - Timplar
Cat4-1
“stilp-stilp” Tab2 Cat3-1
P3
Montator
Cat5-1
26 Montarea riglelor Un 96 E4-1-6 2.7 0.54 259.2 51.84 Cat4-1
Tab.2 3-2
5v,g 2-1
Masinist
Cat6-1
27 Sudarea electrica a 10 m E22-1-6 Sudor
cat 5-2
imbinarilor “stilp-rigla” 3.84 Tab1 3.5 - 13.44 -
p.1-e
28 Montarea chesoanelor cu imb E4-1-7 Montatori
C4-1
aria pina la 5 m2 24 P2a,2b 0.56 0.14 13.44 3.36 C3-2
C2-1
Masinist
C6-1
29 Montarea chesoanelor cu un E4-1-7 Montatori
C4-1
aria pina la 10 m2 316 p.3a,3b 0.72 0.18 227.52 56.88 C3-2

12
C2-1
Masinist cat.6-1
C6-1
30 Sudarea cu arc electric Un Enir editia - - Sudor
cat.6-2
sub strat de flux a 576 3 0.21 120.96
armaturii (“stilp-rigla)
31 Sudarea electrica a 10m E22-1-6 3.5 - Sudor
cat5-1
chesoanelor de rigla 10.2 P1e - 35.7
32 Cofrarea imbinarilor imb E4-1-25 - Dulgheri cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” 32 Tab2 0.64 - 20.48
2 element p.1
33 Cofrarea imbinarilor imb E4-1-25 - Timplar cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” 80 Tab2 1 - 80
3 element P2
34 Betonarea imbinarilor Imb E4-1-25 - Montator
cat 4-1
“stilp-rigla” 32 Tab2 0.97 - 31.04 cat3-1
(2 elemente) p.5
35 Betonarea imbinarilor imb E4-1-25 - Montator
cat 4-1
“stilp-rigla” 80 Tab2 1.2 - 96 cat3-1
(3 elemente) p.6
36 Decofrarea imbinarilor imb E4-1-25 - Timplar cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” 32 tab.2 0.34 - 10.88
2 elemente p.3
37 Decofrarea imbinarilor Imb E4-1-25 - Timplar cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” 80 tab.2 0.44 - 35.2
3 elemente p.4
38 Monolitizarea rosturilor 100 E4-1-26 - Montator
cat4-1
dintre chesoane m 17.835 4 - 71.34 Cat3-1
Total pe nivelul II de montare 1648.322 204.31

Nivelul III de montare


18 Montarea stilpului pe E4-1-4 Masinist cat6-1
Montator cat5-1
stilpul inferior prin un. 56 Tab 3 7 1.4 392 78.4 Cat4-1
metoda liber constrinsa p.6a,6b* Cat3-2
cu masa 8t Cat2-1
19 Sudarea electrica a 10m 3.36 E22-1-6 4.6 - 15.456 - Sudor
cat5
imbinarii “stilp-stilp” p6d
20 Sudarea cu arc electric imb 224 Suplim 0.18 - 40.32 - SUDOR CAT6-1
sub strat de flux a ENIR,
armaturii in imbinarea EDITIA 3
“stilp-stilp”
un E5-1-6 Montator
Cat5-1
14 Tab.2 0.96 0.32 13.44 4.8 Cat4-1
Montarea P.1g,3g Cat3-1
contravintuirilor K=1.5 Masinist
t 6.02 E5-1-6 Cat6-1
21 Tab.2 4.5 1.5 27.09 9.03
P.2g,4g
K=1.5
22 Sudarea electrica a 10 m E22-1-6 Sudor cat5-1
contravintuirilor de stilp 1.68 p. 6d 4.6 - 7.728 -
23 Cofrarea imbinarii imb 56 E4-1-25 0.64 - 35.84 - Timplar cat4-1
Cat3-1
‘’stilp-stilp” Tab2
P1
24 Betonarea imbinarii Imb 56 E4-1-25 0.97 - 54.32 - Montator
Cat4-1
‘’stilp-stilp’’ Tab2 Cat3-1
P5
25 Decofrarea imbinarii Imb 56 E4-1-25 0.34 - 19.04 - Timplar
Cat4-1
“stilp-stilp” Tab2 Cat3-1
P3
Montator
Cat5-1

13
26 Montarea riglelor Un 96 E4-1-6 2.7 0.54 259.2 51.84 Cat4-1
3-2
Tab.2 2-1
5v,g Masinist
Cat6-1
27 Sudarea electrica a 10 m E22-1-6 Sudor
cat 5-2
imbinarilor “stilp-rigla” 3.84 Tab1 3.5 - 13.44 -
p.1-e
28 Montarea chesoanelor cu imb E4-1-7 Montatori
C4-1
aria pina la 5 m2 24 P2a,2b 0.56 0.14 13.44 3.36 C3-2
C2-1
Masinist
C6-1
29 Montarea chesoanelor cu un E4-1-7 Montatori
C4-1
aria pina la 10 m2 316 p.3a,3b 0.72 0.18 227.52 56.88 C3-2
C2-1
Masinist cat.6-1
C6-1
30 Sudarea cu arc electric Un Enir editia - - Sudor
cat.6-2
sub strat de flux a 576 3 0.21 120.96
armaturii (“stilp-rigla)
31 Sudarea electrica a 10m E22-1-6 3.5 - Sudor
cat5-1
chesoanelor de rigla 10.2 P1e - 35.7
32 Cofrarea imbinarilor imb E4-1-25 - Dulgheri cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” 32 Tab2 0.64 - 20.48
2 element p.1
33 Cofrarea imbinarilor imb E4-1-25 - Timplar cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” 80 Tab2 1 - 80
3 element P2
34 Betonarea imbinarilor Imb E4-1-25 - Montator
cat 4-1
“stilp-rigla” 32 Tab2 0.97 - 31.04 cat3-1
(2 elemente) p.5
35 Betonarea imbinarilor imb E4-1-25 - Montator
cat 4-1
“stilp-rigla” 80 Tab2 1.2 - 96 cat3-1
(3 elemente) p.6
36 Decofrarea imbinarilor imb E4-1-25 - Timplar cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” 32 tab.2 0.34 - 10.88
2 elemente p.3
37 Decofrarea imbinarilor Imb E4-1-25 - Timplar cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” 80 tab.2 0.44 - 35.2
3 elemente p.4
38 Monolitizarea rosturilor 100 E4-1-26 - Montator
cat4-1
dintre chesoane m 17.835 4 - 71.34 Cat3-1
Total pe nivelul III de montare 1620.434 204.31
Nivelul 4 de montare
18 Montarea stilpului pe E4-1-4 Masinist cat6-1
Montator cat5-1
stilpul inferior prin un. 56 Tab 3 7 1.4 392 78.4 Cat4-1
metoda liber constrinsa p.6a,6b* Cat3-2
cu masa 8t Cat2-1
19 Sudarea electrica a 10m 3.36 E22-1-6 4.6 - 15.456 - Sudor
cat5
imbinarii “stilp-stilp” p6d
20 Sudarea cu arc electric imb 224 Suplim 0.18 - 40.32 - SUDOR CAT6-1
sub strat de flux a ENIR,
armaturii in imbinarea EDITIA 3
“stilp-stilp”
un E5-1-6 Montator
Cat5-1
14 Tab.2 0.96 0.32 13.44 4.8 Cat4-1
Montarea P.1g,3g Cat3-1
contravintuirilor K=1.5 Masinist
t 6.02 E5-1-6 Cat6-1
21 Tab.2 4.5 1.5 27.09 9.03
P.2g,4g
K=1.5

14
22 Sudarea electrica a 10 m E22-1-6 Sudor cat5-1
contravintuirilor de stilp 1.68 p. 6d 4.6 - 7.728 -
23 Cofrarea imbinarii imb 56 E4-1-25 0.64 - 35.84 - Timplar cat4-1
Cat3-1
‘’stilp-stilp” Tab2
P1
24 Betonarea imbinarii Imb 56 E4-1-25 0.97 - 54.32 - Montator
Cat4-1
‘’stilp-stilp’’ Tab2 Cat3-1
P5
25 Decofrarea imbinarii Imb 56 E4-1-25 0.34 - 19.04 - Timplar
Cat4-1
“stilp-stilp” Tab2 Cat3-1
P3
Montator
Cat5-1
26 Montarea riglelor Un 96 E4-1-6 2.7 0.54 259.2 51.84 Cat4-1
Tab.2 3-2
5v,g 2-1
Masinist
Cat6-1
27 Sudarea electrica a 10 m E22-1-6 Sudor
cat 5-2
imbinarilor “stilp-rigla” 3.84 Tab1 3.5 - 13.44 -
p.1-e
28 Montarea chesoanelor cu imb E4-1-7 Montatori
C4-1
aria pina la 5 m2 24 P2a,2b 0.56 0.14 13.44 3.36 C3-2
C2-1
Masinist
C6-1
29 Montarea chesoanelor cu un E4-1-7 Montatori
C4-1
aria pina la 10 m2 316 p.3a,3b 0.72 0.18 227.52 56.88 C3-2
C2-1
Masinist cat.6-1
C6-1
30 Sudarea cu arc electric Un Enir editia - - Sudor
cat.6-2
sub strat de flux a 576 3 0.21 120.96
armaturii (“stilp-rigla)
31 Sudarea electrica a 10m E22-1-6 3.5 - Sudor
cat5-1
chesoanelor de rigla 10.2 P1e - 35.7
32 Cofrarea imbinarilor imb E4-1-25 - Dulgheri cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” 32 Tab2 0.64 - 20.48
2 element p.1
33 Cofrarea imbinarilor imb E4-1-25 - Timplar cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” 80 Tab2 1 - 80
3 element P2
34 Betonarea imbinarilor Imb E4-1-25 - Montator
cat 4-1
“stilp-rigla” 32 Tab2 0.97 - 31.04 cat3-1
(2 elemente) p.5
35 Betonarea imbinarilor imb E4-1-25 - Montator
cat 4-1
“stilp-rigla” 80 Tab2 1.2 - 96 cat3-1
(3 elemente) p.6
36 Decofrarea imbinarilor imb E4-1-25 - Timplar cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” 32 tab.2 0.34 - 10.88
2 elemente p.3
37 Decofrarea imbinarilor Imb E4-1-25 - Timplar cat4-1
Cat3-1
“stilp-rigla” 80 tab.2 0.44 - 35.2
3 elemente p.4
38 Monolitizarea rosturilor 100 E4-1-26 - Montator
cat4-1
dintre chesoane m 17.835 4 - 71.34 Cat3-1
Total pe nivelul 4 de montare 1620.434 204.31
Total 6355.86 806.04

15
5.Graficul executării lucrărilor (partea tabelară)

Tabelul 5.1
Unitatea Manopera
Numărul Denumirea Componenta Durata
de Cantitatea
criteriului lucrărilor h-om h-ut echipei procesului
masură
1 2 3 4 5 6 7 8
Nivelul I de montare
Montatori:
Montarea
302.5 60.5 c.5-1, c.4-1
stîlpilor
un. 55 c.3-2 c.2-1 7.56
1 în paharul de
Maşinisti:
fundaţie
c.6-1
Monolitizarea
Montatori:
stîlpului in 66 -
îmb. 55 c.4-1, c.3-1 4.12
2 paharul de
fundatie
Montatori:
Montarea
c.5-1, c.4-1
riglelor
un. 49 110.4 22.72 c.3-2. c.2-1 2.73
3 si contravintui-
Maşinisti:
rilor
c.6-1
Montatori:
c.4-1
Montarea
un. 170 119.2 29.8 c.3-2, c.2-1 3.10
4 chesoanelor
Maşinisti:
c.6-1
Sudarea
Sudori:
5 electrică m 91.6 32.72 - 2.05
c.5-2
a elementelor
Sudarea cu arc
electric sub strat
Sudori:
6 de flux a îmb. 264 55.44 - 3.47
c.5-2
îmbinărilor
“stîlp-riglă”
Cofrarea
Dulgheri:
7 îmbinărilor îmb 55 47.08 - 2.94
c.4-1; c.3-1
“stîlp-riglă”
Betonarea
Montatori:
îmbinărilor
8 îmb 55 60.94 - c.4-1, c.3-1 3.81
“stîlp-riglă”

Decofrarea
Dulgheri:
9 îmbinărilor îmb 55 22 - 1.38
c.4-1; c.3-1
“stîlp-riglă”
Monolitizarea
Montatori:
10 rosturilor dintre m 856 34.24 - 2.14
c.4-1, c.3-1
chesoane
Nivelul II de montare
Montarea un. 55 Montatori: 9.63
11 stîlpilor pe stîlpii 385 77 c.5-1, c.4-1
16
infe-
c.3-2 c.2-1
riori prin
Maşinisti:
metoda
c.6-1
libera constrinsa
Montatori:
Montarea c.5-1, c.4-1
riglelor si un. 98 220.8 45.44 c.3-2. c.2-1 5.54
12
contravîntuirilor Maşinisti:
c.6-1
Montatori:
c.4-1
Montarea
un. 340 238.4 59.6 c.3-2, c.2-1 6.20
13 chesoanelor
Maşinisti:
c.6-1
Sudarea
Sudori:
electrică m 23,27 88.21 - 5.13
14 c.5-2
a elementelor
Sudarea cu arc îmb 858 170.28 - 10.64
electric
sub strat de flux
Sudori:
a armaturii în
c.5-2
15 îmbinrile
“stîlp-stîlp” şi
„stîlp-riglă”
Cofrarea
îmbinărilor Dulgheri:
îmb 110 94.16 - 5.89
16 stîlp-stîlp” şi c.4-1, c.3-1
„stîlp-riglă”
Betonarea
îmbinărilor Montatori:
îmb 110 121.88 - 7.62
17 stîlp-stîlp” şi c.4-1, c.3-1
„stîlp-riglă”
Decofrarea
îmbinări- Dulgheri:
18 îmb 110 44 - 2.75
lor stîlp-stîlp” şi c.4-1, c.3-1
„stîlp-riglă”
Monolitizarea
Montatori:
19 rosturilor dintre m 1712 68.48 - 4.28
c.4-1; c.3-1
chesoane

6. Resursele tehnico-materiale
Necesitățile în mecanisme, utilaj, scule (echipament tehnologic) și în materiale
pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj sunt prezentate în formă tabelară
în tabelele 6.1 și 6.2. Calculul necesității în materiale se efectuează în conformitate
cu consumurile unitare, indicate în actele normative în vigoare.

Necesitatea în mecanisme și echipament tehnologic


Tabelul 6.1

17
Nr. Denumirea Marca, Cantitatea Destinația
ctr. mecanismelor, sculelor parametrii
etc. tehnici

18
1 2 3 4 5
I.Mecanisme
1. Macara turn KB-403 1 Ridicarea, manipularea si
instalarea prefabricatelor
în pozitie de proiect
2. Autobasculantă MAZ-503A 1 Transportarea amestecului
de beton
3. Autobasculantă ZIL-130 1 Transportarea
instrumentelor, utilajului,
schelelor
4. Autotractor cu remorcă KRAZ-221 1 Transportarea stîlpilor,
Q=20 t riglelor
5. Autotractor cu KAMAZ 54102 1 Transportarea chesoanelor
semiremorcă Q=15 t
II. Inventar
6. Bene pentru beton BPV-0,5 1 Depozitarea si
transportarea betonului
7. Traversă cu bucsă DAS-7.50-2C Ridicare, manipularea si
Capacitate 7.5 t 1 instalarea stîlpilor în
pozitie de proiect
8. Dispozitiv de ridicare DAC-1.88-4C Ridicare, manipularea si
cu 4 cabluri Cpacitate 1.88t 1 instalarea riglelor și
chesoanelor în pozitie de
proiect
9. Schelă cu podină l=1,0 m Amplasarea muncitorilor
b=1,0 m 4 la înăltime
h=4,5 m
10. Contravîntuire 2008-09 =20 m 30 Fixarea provizorie a
stîlpilor nivelului I de
montare
11. Bucse 2 Fixarea stîlpilor în paharul
de fundatie
III. Utilaj energetic
12. Transformator coborîtor IV-4 Coborîrea tensiunii
U=36V 1 curentului de la 220/380V
la 36V
13. Redresor VS-1000 2 Sudarea electrică sub strat
de flux
14. Aparat de sudat TS-300 2 Sudarea electrică cu
electrozi înveliti
15. Previbrator IV-47 2 Compactarea amestecului
de beton
IV. Instrumente manuale
16. Lopată LS-2 6 Manipularea si nivelarea
amestecului de beton
17. Rangă LM-20 8 Executarea lucrărilor de
cofrare si montare
18. Baros STAS-11402-83 2 Lucrări de cofrare si
montare
V. Mijloace pentru măsurători.
19. Fir cu plumb OT-400 4 Verificarea verticalitătii

19
elementelor
20. Teodolit 2T-30 4 Măsurări ale unghiurilor si
verificarea verticalitătii
21. Nivelă NV-3 2 Determinarea cotelor
punctelor
22. Mira de nivelment RCS-4 2 Determinarea cotelor
punctelor
23. Con standart (Abrams) H=300mm 1 Determinarea lucrabilitătii
D1=100mm amestecului de beton
D2=200mm
24. Ruletă de metal STAS-70-02.8 4 Verificarea dimensiunilor,
trasarea axelor

Necesitatea în materiale de construcție și prefabricate


Tabelul 6.2
Nr. ctr. Denumirea Date initiale Necesitatea
materialului, Unitatea de Cantităti de Norma de în materiale
semifabricatului măsură lucrări în consum
(marca, STAS) unităti
normative
1 2 3 4 5 6
Montarea stîlpilor la I nivel de montare
1. Stîlp SM-I 100 un. 0,22 100 un. 22 un.
2. Stîlp SI-I 100 un. 0,33 100 un. 33 un.
3. Beton B-15 (SM- 100 un. 0,22 9,79 2.15
I)
4. Beton B-15 (SI-I) 100 un. 0,33 9,79 3.23
Montarea stîlpilor la al II-lea nivel de montare
1. Stîlp SM-II 100 un. 0,22 100 un. 22 un.
2. Stîlp SI-II 100 un. 0.33 100 un. 33 un.
3. Beton B-20 (SM- 100 un. 0.55 4,33 2.38
II, SI-II)
4. Plasă otel-beton 100 un. 0.55 207 kg 113.85 kg
5. Piese de montaj 100 un. 0.55 234 kg 128.7 kg
6. Electrozi 100 un. 0.55 10.0 kg 5.5 kg
7. Cofraj metalic 100 un. 0.55 20.0 kg 11 kg
8. Vopsea 100 un. 0.55 11,2 kg 6.16 kg
Montarea riglelor
1. Riglă TM-I 100 un. 0,24 100 un. 24 un.
2. Riglă TI-I 100 un. 1,00 100 un. 100 un.
3. Beton B-20 100 un. 2.16 9,26 20
Cherestea pentru
4. 100 un. 2,16 0,39 0,84
cofraje

20
Piese forjate de
5. 100 un. 2,16 0,44 t 0,95 t
cupru
6. Otel-beton 100 un. 2,16 0,56 t 1,21 t
7. Piese de montaj 100 un. 2,16 0,123 t 0,27 t
8. Electrozi 100 un. 2,16 0,44 t 0,95 t
9. Vopsea 100 un. 2,16 3,5 kg 7,56 kg
Montarea contravîntuirilor
1. Contravîntuire t 6,45t 1,0 t 6,45t
CVN
2. Electrozi t 6,45t 0,35 kg 2.26 kg
Montarea chesoanelor
1. Cheson C-1 100 un. 0,90 100 un. 90 un.
2. Cheson C-2 100 un. 3,60 100 un. 360 un.
3. Cheson C-3 100 un. 0.12 100 un. 12 un.
4. Cheson C-4 100 un. 0.48 100 un. 48 un.
5. Plasă otel-beton 100 un. 0,8 107,0 kg 85.6 kg
(C-1, C-2)
6. Beton B-15 100 un. 0,8 23,1 18.48
7. Electrozi 100 un. 0,8 10,0 kg 8 kg
8. Cherestea 100 un. 0,8 0,8 0,64
9. Vopsea 100 un. 0,8 8,0 kg 6.4 kg
10. Plasă otel-beton 100 un. 2.2 77.9 kg 171.38 kg
(C-3, C-4)
11. Piese de montaj 100 un. 2.2 579 kg 1274 kg
12 Piese sudate din 100 un. 2.2 2.3 t 5.06 t
otel
13. Electrozi 100 un. 2.2 37.8 kg 83.16 kg
14. Beton B-15 100 un. 2.2 34 74.8
15. Mortar de ciment 100 un. 2.2 - --
M-100
16. Cherestea 100 un. 2.2 0,8 1.76
17. Vopsea 100 un. 2.2 8.0 kg 17.6 kg
18. Plasă oțel-beton 100 un. 0.75 77,9 kg 58.43 kg
(C-5, C-6)
19. Piese de montaj 100 un. 0.75 579 kg 434.3 kg
20. Electrozi 100 un. 0.75 37,8 kg 28.35 kg
21. Beton B-15 100 un. 0.75 34,0 25.5
22. Cherestea 100 un. 0.75 0,8 0.6
23. Vopsea 100 un. 0.75 8,0 kg 6 kg

7. Tehnica securității

21
Lucrările de construcție se execută cu respectarea cerințelor normativului N.R.C
(Snip) III-4-80 ”Tehnica securității în construcție”.

7.1 Măsurile tehnicii a securității la exploatarea mașinilor și mecanismelor


de construcție
7.1.1 Organizația căreia îi aparțin mecanismele, mașinile de construcție și unitățile de
transport este obligată să le asigure asistență tehnică în corespundere cu instrucțiunile
producătorului.
7.1.2 În timpul transportării elementelor prefabricate șoferul unității de transport este
obligat să respecte regululile de circulație în vigoare.
7.1.3 La instalarea macaralelor turn trebuie să fie întreprinse măsuri de siguranță
împotriva eventualelor răsturnări sau deplasări ale acestora sub acțiunea vîntului.

7.2 Măsurile tehnicii a securității la executarea lucrărilor de montare

7.2.1 Pe sectorul unde se execută lucrări de montare a prefabricatelor se interzice


executarea altor lucrări.
7.2.2 Se interzice amplasarea muncitorilor și a instrumentelor pe elementele în timpul
ridicării și manipulării lor la locul de montare.
7.2.3 Metodele de agățare a prefabricatelor trebuie să asigure deplasarea și fixarea lor în
poziția de proiect. Se interzice ridicarea elementului ce nu are urechi sau alte dispozitive
de agățare.
7.2.4 Dezagățarea prefabricatului se efectuează numai după verificarea fixării provizorii
în poziția de proiect.
7.2.5 Se interzice de a lăsa elementele agățate de dispozitivele de ridicare a macaralei în
timpul întreruperilor sau încheierii zilei de muncă.
7.2.6 Pentru deplasarea muncitorilor la orizontul de montare se utiliziază podine de
trecere. Se interzice deplasarea muncitorilor pe grinzi.
7.2.7 Se interzice executarea lucrărilor de montare pe timp de ploaie, ceață, furtună
și cînd viteza vîntului atinge valori mai mari de 15m/s.

7.3 Măsurile tehnicii a securității la executarea lucrărilor de sudare

7.3.1 Pe sectorul unde se execută lucrări de sudare este interzisă executarea altor
lucrări.
7.3.2 Părțile metalice ale utilajului pentru sudare (transformatoar, redresaore)
trebuie să aibă legătură cu pămîntul.
7.3.3 În raza de 5 m de la locul unde se petrec lucrări de sudare este interzisă
depozitarea materialelor și a substanțelor inflamabile.
7.3.4 Se interzice executarea lucrărilor de sudare sub cerul liber pe timp de ploaie,
lapoviță sau ceață.
7.3.5 Sudorii trebuie să fie asigurați cu haine speciale, mănuși, încălțăminte și
măști pentru protecția feței și ochilor de acțiunea razelor ultravilolete și infraroșii.

22
7.4 Măsurile tehnicii a securității la executarea lucrărilor de betonare
7.4.1 Înaintea punerii în operă a amestecului de beton se verifică starea cofrajului
din punct de vedere al rezistenței și stabilității. Neajunsurile depistate se vor
înlătura pînă la betonare.
7.4.2 În timpul compactării betonului cu previbratorul nu se admite deplasarea lui
de la un sector la altul cu moturlul electri în funcțiune.
7.4.3 Demontarea cofrajului se face după ce betonul din îmbinarea monolitizată a
atins rezistența de decofrare.

8. Indicii tehnico-economici
Tabelul 8.1
Nr. ctr. Denumirea indicelui Unitatea de măsură Cantitatea
1. Manopera muncitorilor h-om 2418.02
2. Manopera mașiniștilor h-ut. 305.04
3. Durata executării lucrărilor zile 27

23
Bibliografie:

1 ЕниР Е4 “Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкци”


Выпуск1 Здания и прмышленые сооружения.Москва 1987
2 ЕниР Е5 “Монтаж металлических конструкций” Выпуск1 Здания и прмышленые
сооружения.Москва 1987
3. ЕНиР Е22 „Сварочные работы” Выпуск1 Здания и прмышленые сооружения.Москва
1987
4. Днипровский “Расход материалов на обшестроительные работы” Киев 1985
5. Cucu Oleg „TEHNOLOGIA EDIFICĂRII CONSTRUCŢIILOR-Ghid de proiectare”
Chişinău U.T.M. 2006
6.Legea Republicii Moldova privind calitatea in constrcţii:Nr.721-XIII din 2.02.1996.
7.СНиП III-4-80 ”Техника безопасности в строительстве” Москва 1989

24
25
26
Anexa 3
Dispozitive de ridicare şi fixare provizorie a prefabricatelor.

Capa- Înălţimea
citatea Masa
Nr. cr.

Denumirea dispozitivului
Schiţa Destinaţia
dispozitivului portantă “t” de agăţare-
ridicare “m”
1 2 3 4 5 6 7

1 Dispozitiv cu 4 1.88 0.169 2.56 Ridicarea


cabluri prefabricatelor
DAC-1.88-4C (chesoane)

Ridicarea
2 Traversă cu bucşă 7.50 0.07 1 stîlpilor cu
DAS-7.50-2C dispozitivul de
agăţare în
formă degaură
pentru bucşă

3 Dispozitiv cu 2 Fixarea
cabluri provizorie a
DAR-5.24-2C 5.24 0.2 1.94 stîlpului în
fundaţia de tip
pahar

27
Anexa 4
Calculul parametrilor macaralei

Rc
h1h2 h3
Hc
h0

c b a

Schema pentru calculul


parametrilor macaralei .

Calculul parametrilor tehnici ai macaralei


Pentru montarea:
montarea:
1)Stîlpul
1)Stîlpul intermediar cel mai indepartat SI –II si mai greu.
a)Raza de acţiune Rc:
RC = a/2+b+d=3+2.5+18 = 23.5 m
b) Înălţimea necesară de ridicare Hc:
H S C = h0+h1+h2+h3 = 6.6 + 0.5 + 11.4- 0.9+2 =20.5m
c) Capacitatea necesară de ridicare Q:
Q c= Qel + Qdr + Qpal = 7.5+0.074+0.15=7.72 t

2)Rigla
2)Rigla cea mai indepartata de la ultimul nivel de montare.
a)Raza de acţiune Rc:
RC = a/2+b+d=3+2.5+24=29.5m
b) Înălţimea necesară de ridicare Hc:
H R C = H R 'C =h0+h1+h2+h3 = 18+ 0.5 + 0.4+2.45 =21.35 m
c) Capacitatea necesară de ridicare Q:
QC = Qel + Qdr + Qpal = 5.24+0.227+0.15= 5.61t

3)Chesonul
3)Chesonul cel mai indepartat
a)Raza de acţiune Rc:

28
RC = 3 + 2.5 + 24 = 29.5m
b) Înălţimea necesară de ridicare Hc:
H C = H C 2 C =h0+h1+h2+h3 = 18+2.5+0.4+2.57 = 21.47 m
c) Capacitatea necesară de ridicare Q:
QC = Qel + Qdr + Qpal = 1.88+0.188+0.15=2.168 t
Parametrii tehnici calculaţi ai macaralei

Macara
Nr.cr Denumirea elementelor
Rc Hc Qc

1 Stilp intermediar (niv.l) 23.5m 20.5m 7.72t

2 Riglă marginala (niv.II) 29.5 m 21.35 m 5.61 t

Chesonul cel mai indepartat


3 29.5 m 21.47m 2.618t
(niv.II)

Conform calculelor efectuate alegem din îndrumar macaraua КВ -403


- Raza de acţiune a săgeţii Rc.ef = 30 m
- Înălţimea maximală de ridicare Hc.ef = 41 m
- Capacitatea de ridicare (min., max) Qef = 5...8t

29