Sunteți pe pagina 1din 45

Modelarea si Simularea

Proceselor Ecologice(MSPE)

12/16/2016 1
Modelarea si simularea proceselui de
transfer de caldura

12/16/2016 2
Utilizarea analizei computaţionale a dinamicii
fluidelor (CFD) în studiul proceselor

Aspecte generale cu privire la CFD

Pentru a modela diferite procese de curgere a fluidelor, inclusiv


curgerea turbulentă, şi a determina parametrii curgerii, în ultimul
timp se foloseşte pe larg analiza computaţională a dinamicii
fluidelor (CFD – computational fluid dynamics), care utilizează
tehnici de calcul numeric aproximativ.

Avantajul folosirii CFD este posibilitatea de obţinere a


informaţiilor detaliate şi cu o precizie înaltă referitor la sistemul
simulat.

12/16/2016 3
Rezolvarea unei probleme cu ajutorul CFD implică
parcurgerea următorilor paşi:

1. modelarea geometriei domeniului studiat,


2. discretizarea domeniului,
3. definirea modelului,
4. setarea proprietăţilor,
5. stabilirea condiţiilor iniţiale şi de limită,
6. soluţionarea,
7. analiza rezultatelor.

12/16/2016 4
The ANSYS Workbench Interface

12/16/2016 5
Analiza CFD ANSYS 14.0

12/16/2016 6
Structura ANSYS CFX

ANSYS CFX este format din patru module software care să preia
un model geometric și o retea structurata de noduri și sa obtina
informațiile necesare pentru a efectua o analiză CFD:

12/16/2016 7
1. Modelarea geometriei domeniului studiat

Modelarea geometriei

Rezolvarea unei probleme începe cu modelarea geometriei


sistemului în 2D sau 3D.

Scopul acestei etape este de a limita domeniu de calcul la un


spaţiu finit.

Pentru construirea elementelor 2D sau 3D se folosesc


obiecte, cum ar fi: puncte, noduri, arce şi poligoane.

12/16/2016 8
Modelarea geometriei domeniului studiat

12/16/2016 9
2. Discretizarea domeniului

Discretizarea domeniului (construirea reţelei de calcul)


considerat în elemente finite se realizează cu ajutorul
punctelor şi arcelor.

Cu ajutorul acestor obiecte se construiesc reţele de


calcul structurate şi nestructurate.

Cele structurate sunt construite din elemente de


discretizare patrulatere, iar cele nestructurate – din
elemente diferite.

12/16/2016 10
Discretizarea domeniului

12/16/2016 11
2. Discretizarea domeniului

Prelucrarea reţelelor structurate necesită mai puţină


memorie şi au mai bune proprietăţi numerice.

Cu toate acestea, geometriile complexe ale proceselor


reale rareori permit generarea reţelelor structurate şi, de
regulă, se folosesc nestructurate.

12/16/2016 12
3. Definirea modelului
Definirea modelului se realizează prin utilizarea
modelelor generale existente de turbulenţă sau prin
elaborarea modelului propriu al sistemului studiat.

Pentru fiecare model se stabilesc atributele geometrice


ale domeniului studiat şi forţele care acţionează asupra
domeniului.

12/16/2016 13
Definirea modelului

12/16/2016 14
Definirea modelului

12/16/2016 15
Definirea modelului

12/16/2016 16
Definirea modelului – Intrare lichid 1 (5 kg/s ; 50 oC)

12/16/2016 17
Definirea modelului – Intrare lichid 2 (5 kg/s ; 75 oC)

12/16/2016 18
Definirea modelului – Iesire amestec (10kg/s)

12/16/2016 19
Definirea modelului – Perete rezrvor (T ex 20 oC)

12/16/2016 20
12/16/2016 21
4. Setarea proprietăţilor

Setarea proprietăţilor se referă la


definirea proprietăţilor fizice ale
fluidelor, cum ar fi, de exemplu,
vîscozitatea, densitatea, temperatura,
coeficienţii de turbulenţă ş. a.

12/16/2016 22
Setarea proprietăţilor

12/16/2016 23
5. Stabilirea condiţiilor iniţiale şi de limită

Stabilirea condiţiilor iniţiale şi de limită presupune


definirea valorilor funcţiilor de bază la momentul 𝑡 = 0 şi a
restricţiilor pe frontierele domeniului de analiză.

12/16/2016 24
Stabilirea condiţiilor iniţiale şi de limită

12/16/2016 25
6. Soluţionarea

Soluţionarea presupune obţinerea soluţiei prin


rezolvarea numerică a ecuaţiilor de curgere.

Procesul de rezolvare numerică durează pînă la


atingerea criteriilor de convergenţă şi de
stopare.

12/16/2016 26
6. Soluţionarea

12/16/2016 27
12/16/2016 28
12/16/2016 29
6. Soluţionarea

12/16/2016 30
6. Soluţionarea

12/16/2016 31
Convergenta solutiilor – masa si impuls

12/16/2016 32
Convergenta solutiilor - transfer caldura

12/16/2016 33
Convergenta solutiilor - turbulenta

12/16/2016 34
7. Analiza rezultatelor

Analiza rezultatelor presupune analiza


calităţii soluţiei care ne oferă informaţii
despre flux, concentraţii, temperaturi,
viteze ş. a.

12/16/2016 35
Distributia temperaturii in rezervor

12/16/2016 36
Suprafata izoterma

12/16/2016 37
Linii de current – distributia de viteze

12/16/2016 38
Distributia presiunii in rezervor

12/16/2016 39
Distributia gradientului de presiune in rezervor

12/16/2016 40
Distributia temperaturii

12/16/2016 41
Distributia gradientului de temperatura

12/16/2016 42
Pentru aproximarea ecuaţiilor Navier-Stokes
cele mai utilizate sunt următoarele metode
numerice:

1. Simularea numerică directă (DNS),


2. Medierea Reynolds (RANS),
3. Simularea vîrtejurilor mari (LES),
4. Metoda simulării vîrtejurilor detaşate (DES)

12/16/2016 43
Bibliografie

12/16/2016 44
VĂ MULŢUMESC PENTRU
ATENŢIA ACORDATA !

12/16/2016 45