Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice


Departament „Finanţe şi Bănci”

Lucru individual
la disciplina ,,Tehnologii informaționale ale
comunicării”

Tema : Evidența campionatelor sportive

Elaborat: BUZU MIHAELA


Grupa FB 171

Coordonat: Târșu Valentina


Cuprins:

1. Proiectarea unei BD multitabelară:

a) Descrierea domeniului de aplicare a BD;……………………………………………………3


b) Proiectarea tabelelor al BD “Evidența campionatelor sportive”, de la 3-
5……………………………..........4
1. Schema BD relaționale( proiectarea relațiilor dintre tabele); ………………………………...4
2. Tabele în regim Design și Datasheet(proiectarea tabelelor în regim Design și Datasheet)…..5

2. Proiectarea interogărilor de selecție;

a) 3 interogare de tip Select ce nu conține rîndul Total, dar cîmpuri calculate și criteria de
selecție;………………………………………………………………………………………8
b) 3 interogare de tip select ce include rindul Total, cîmpuri calculate, criterii de selecție și
gruparea se face după un singur cîmp;……………………………………………………….9
c) 3 interogare de tip Select ce include rîndul Total, cîmpuri calculate, criteria de selecție și
gruparea se face după mai multe cîmpuri;………………………………………………….10

3. Proiectarea interogărilor de acțiune;

a) 1 interogare de tip Make-Table;…………………………………………………………….12


b) 1 interogare de tip Append;………………………………………………………………....14
c) 1 interogare de tip Update;………………………………………………………………….15
d) 1 interogare de tip Delete…………………………………………………………………....16

4. Proiectarea a două rapoarte;

a) Raportul să conțină totalizări și grupări de date……………………………………………..20

5. Proiecatrea a cinci formulare:

a) Formularul-tabele, care reprezintă formularul ce conține atîtea butoane, cîte tabele are BD.21
b) Formularul-interogări, destinat pentru deschiderea a patru interogări;……………………...22
c) Formularul-rapoarte, destinat pentru a deschide cele doua rapoarte;………………………..23
d) Formularul de bază care să conțină butoane de deschidere a formularelor create mai sus.
…………………………………………………..……………………………………….27

2
1. Proiectarea unei BD multitabelară:

a) Descrierea domeniului de aplicare BD.

Noţiuni generale

O Bază de date (BD) uneori numită și „bancă de date”, reprezintă o modalitate de


stocare a unor informaţii şi date pe un suport extern (un dispozitiv de stocare), cu posibilitatea
extinderii uşoare şi a regăsirii rapide a acestora.

BD relaţională reprezintă o mulţime de relaţii (tabele bidimensionale legate reciproc),


fiecare relaţie reprezintând un tip de entitate sau o asociere dintre două sau mai multe tipuri de
entităţi.

SGBD (Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date) reprezintă un pachet de programe


specializat pentru definirea, crearea, întreţinerea şi accesul controlat la baza de date. Obiectivul
principal al unui SGBD este de a separa datele de programele de aplicaţie. SGBD constituie o
interfaţă între utilizatori şi baza de date şi constă din programe care interacţionează cu
programele de aplicaţie ale utilizatorului şi cu baza de date.
Proiectarea BD urmează să o încep cu descrierea domeniului de aplicare:
Pentru a proiecta o BD a evidenței campionatelor sportive e necesar să ducem o evidență a
elevilor care participă, datelor personale, profesorii care vor nota rezultatele și notele obținute.
Cu ajutorul BD “Evidența campionatelor”, se vor obține cu usurință rapoarte ce conțin date
despre competițiile sportive într-o anumită dată,numărul de participanți la ele și rezultatele
obținute.

Scopul: Obținerea rapidă a datelor referitoare la evidența campionatelor sportive conform unor
criterii specifice.
Elementele de baza al BD ”EC” sunt :
 Elevi – Id_Elev, Nume_elev,Prenume_elev,Vârsta_elev,Strada_elev ;
 Profesori – Id_profesor,Mune_profesor,Prenume_profesor,Strada_profesor
 Clase –Id_clasă,Nume_clasă;
 Probe – Id_proba,Nume_proba;
 Elevi_Reusita –Id_Elev,Id_clasa,Id_Profesor,Tip_Proba,Nota;

3
b)Proiectarea tabelelor al BD “Evidența Campionatelor”, de la 3-5.

1. Proiectarea relațiilor dintre tabele:

La proiectarea BD multitabelară, mediul Access permite crearea legăturilor dintre tabele cu


alegerea tipului de asociere și asigurarea integrității referențiale a datelor (meniul Tools-
Relationships) prezentăm caseta care am obținut-o:

2.Proiectarea tabelelor în regim Design și Datasheet.

1) Tabelul: Elevi

Datasheet:

4
Design:

În acest mod am proiectat toate 5 tabele.

2. Proiectarea interogărilor de selecție;

Formularea subproblemei:
Formulăm enunțuri și proiectăm interogări de selecție și cu parametru pentru a extrage
date la soluționarea unor anumite probleme din BD multitabelară.

a) 3 interogare de tip Select ce nu conține rîndul Total, dar cîmpuri calculate și criteria de
selecție;

-să se afișeze lista elevilor care locuiesc pe strada păcii;


-să se afișeze lista elevilor cu vârsta cuprinsă între 20 și 22;
-să se afișeze lisat elevilor care au dat proba la volei;

b) 1 interogare de tip select ce include rîndul Total, cîmpuri calculate, criterii de selecție și
gruparea se face după un singur cîmp;

- să se afișeze lista elevilor după vârsta grupată crescător;

c) 1 interogare de tip Select ce include rîndul Total, cîmpuri calculate, criteria de selecție și
gruparea se face după mai multe cîmpuri;

-să se afișeze lista elevilor care au obținut nota 9 la competiții;

a)Design:

5
- să se afișeze lista elevilor care locuiesc pe strada păcii

Datasheet:

Design:

6
Datasheet:

-să se afișeze lista elevilor cu vârsta cuprinsă între


20 și 22;

b ) Să se afișeze lista elevilor după vârsta grupată crescător


Design:

Datasheet:

c) Să se afișeze lista elevilor care au obținut nota 9 la competiții.

7
Design:

Datasheet:

3. Proiectarea rapoartelor.

Raportul este un instrument eficient de prezentare a informaţiei stocate în BD prin imprimare.

a) Proiectarea raportului care să conțină totalizări.


Formularea enunțurilor și proiectarea rapoartelor pentru a prezenta informația stocată în BD
multitabelară.
- Să se creeze un raport pe baza tabelului „Elevi”(elevi_reusita și profesori),care prezintă lista
elevilor cu toate datele lor.

a) Să se creeze un raport pe baza tabelului „Elevi”.

Design:

8
Datasheet:

9
5. Proiecatrea a cinci formulare:

Formularul este un ansamblu de zone active alcătuit din mai multe tipuri de elemente: controale
asociate, controale neasociate etc. ce permit utilizatorilor să introducă efectiv informaţii.
Prin intermediul formularelor, un utilizator al unei baze de date MS Access poate
simplifica procesul de introducere a datelor, oferă un format uşor de utilizat pentru lucrul de date
şi se pot adăuga elemente funcţionale. Datele vor fi prezentate într-o manieră organizată şi
atractivă.
Mediul Access pune la dispoziţie următoarele moduri de afişare a formularelor:
1. Design View (Proiectare)
2. Auto Form (Formular).
Formularea enunțurilor și proiectarea unei interfețe simple de ghidare a acțiunilor pentru
exploatararea BD relaționale evidenței campionatelor
.
a) Formularul-tabele, care reprezintă formularul ce conține atîtea butoane, cîte tabele
are BD.
b) Formularul-interogări, destinat pentru deschiderea a patru interogări;
c) Formularul-rapoarte, destinat pentru a deschide cele doua rapoarte;
d) Formularul ce va conține un formular încuibat;
e) Formularul de bază care să conțină butoane de deschidere a formularelor create mai
sus.Formular-Meniu.

a) Formularul-tabele;
b) Design:

10
Datasheet:

b) Formularul-interogări;

Design:

11
Datasheet:

12
c) Formularul-rapoarte;

Design:

Datasheet:

d) Formular total

Design:

13
Datasheet:

14
15