Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru- numărul substantivelor (substantive defective/colective)

I.Subliniază substantivele cu sens colectiv din textele date:

“Turmele s-aud mugind, [...]

Și cu poala prinsă-n brâu/ Vin cântând în stoluri fete/ de la grâu.” (G. Coșbuc- Noapte de vară)

“Se întorcea cireada satului de la pășune, acoperind soarele care scăpăta roșu și mare.” (Camil
Petrescu, Un om între oameni)

Se aduna popor de pretutindeni, umplând împrejurimea. Toată boierimea era prezentă pe


scaunele din față, lăsând țărănimea să ocupe restul locurilor.

II.Citește fiecare dintre următoarele afirmații și încercuiește litera A, dacă o consideri


adevărată, sau litera G, dacă o consideri greșită:

1. A/G Substantivele colective au la forma de singular înțeles de plural.

2. A/G Substantivele care au numai formă de singular se numesc substantive defective de plural.

3. A/G Sunt defective de plural substantivele proprii din seria: Adi, Olga, Bistrița, Dobrogea.

4. A/G Sunt defective de plural substantivele din seria: Fălticeni, Babele, Videle, Stoenești.

5. A/G Seria următoare cuprinde numai substantive colective: popor, munte, tineret, frunziș.

6. A/G Cele două forme de plural ale subtsantivului bandă (bande/benzi) au același înțeles.

7. A/G Forma corectă de plural a substantivului soră este sore.

8. A/G Forma corectă de plural a substantivului chinez este chineji.

III. Completează spațiile libere continuând seria cu câte două substantive defective de
plural care denumesc:

1.sporturi: volei, fotbal, …………………………………………………………………………….

2. însușiri: bunăvoință, aroganță, .....................................................................................................

3. sentimente: milă, compasiune, …................................................................................................

4. domenii științifice: medicină, informatică,..................................................................................

5. alimente: miere, cacao, ………………………………………………………………………….


IV. Scrie, în spațiul liber, câte un enunț cu fiecare dintre substantivele defective de singular:

1.icre- 4.aplauze-

2.zori- 5.confetti-

3.rechizite- 6.ochelari-

V. Alcătuiește câte o propoziție cu formele de plural ale substantivelor date:

1. cap (capi/capete)

2. timp (timpi/timpuri)

3. raport (raporturi/rapoarte)

4. arc (arcuri/arce)

VI. Transcrie următoarele enunțuri, corectând greșelile:

1.Am cumpărat o cutie de chibrite de foarte bună calitate.

2.Echipa englejilor s-a bucurat de succes.

3.Mama vorbește întotdeauna cu mîndrie despre ficele ei.

4.Aș vrea să am în colecția personală mai multe monezi valoroase.

5. Toată lumea care muncește ar vrea să aibă un salar mai mare.

6.Toți oamenii erau îngrijorați din cauza acestei benzi de hoți.