Sunteți pe pagina 1din 1

Nume și prenume elev:

Disciplinele și notele:

Lb. și literatură română-

Matematică-

Lb. Română (opțional)-

Lb.engleză-

Lb. franceză-

Istorie-

Georgrafie-

Fizică-

Chimie-

Biologie-

Religie-

Ed. socială-

Ed. fizică-

Ed.tehnologică-