Sunteți pe pagina 1din 3

Numele si prenumele................................. Data..........

Probă de evaluare sumativă- cl. a III- a B


Semestrul I
autor- prof. Gogu Mihaela
1.Calculaţi:

75 – ( 29 + 36 – 19 ) + 16 =
( 15 + 79 – 31 ) – ( 46 – 29 + 2 ) =
56 – 3 x 9 + 2 x 4 =
6x6+5x5=

7 x 3 – 11 + 4 x 9 =
4x2x9–5x4–4x9=
6 x 3 x 0 + 9 x 2 x 1 – 17 =
100 – 7 x 7 + 6 x 4 – 0 + 1 =

8 x 6 – ( 24 + 8 x 3 ) – 0 =
( 100 – 5 x 10 ) – 5 x 5 + 5 =
8 + 2 x ( 39 – 4 X 9 ) =
100 – 3 x ( 5 + 2 x 2 ) =

2. Aflaţi numărul necunoscut:

a x 4 = 12 6 x b = 48 72 : c = 9

3. Rezolvaţi problema, scriind întreg planul de rezolvare:

Într- o livadă erau 9 meri, peri de 3 ori mai mulţi ca meri,


iar cireşi erau de 3 ori mai puţini decît peri.
Câţi pomi erau în total în acea livadă?

Probă de evaluare sumativă- cl. a III- a


Matematică
Semestrul I
Descriptori de performanţă

Itemul Foarte bine Bine Suficient

1. Rezolvă Rezolvă Rezolvă corect


corect toate corect 8 4 exerciţii.
cele 12 exerciţii.
exerciţii.

2. Rezolvă Rezolvă Rezolvă corect 1


corect toate corect 2 exerciţiu.
cele 3 exerciţii.
exerciţii.

3. Rezolvă Rezolvă Rezolvă


corect problema, problema,
problema, formulând formulând
formulând corect doar corect prima
toate 3 primele 2 întrebare, sau
întrebările întrebări, greşeşte la
potrivite şi sau greşeşte întrebări, dar
are toate la întrebări, are cel puţin
calculele dar are toate două calcule
corecte. calculele corecte.
corecte.

TABEL
cu rezultatele evaluării sumative
Matematică- Sem I- An şcolar 2014- 2015
Cl. a III- a B
Nr. Numele şi prenumele Calificativul Calificativul Schema de
crt. elevilor obţinut de la progres/
evaluarea regres
iniţială

1. Apopei Alexandru

2. Biserică Larisa

3. Cazamir Andrei

4. Dohotariu Andrei

5. Ihnatiuc Adrian

6. Macovei Gabriel

7. Martian Diana

8. Mleşniţă Rareş

9. Munteanu Sorina

10. Pădurean Florin


11. Pintilie Alexandru
12. Stegari Fabian
13. Şerban Alexandra
14. Ştefan Evelina

Constatări:

Măsuri ameliorative: