Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare – Pronumele posesiv.

Adjectivul posesiv

1. Stabileşte, prin săgeţi, corespondenţa dintre cele două coloane.

 Câinele alor voştri a fost vaccinat.


 Cântecul tău este fermecător. * pronume posesiv
 Prietena sa are cercei noi.
 Maşina este a voastră. * adjectiv posesiv
 Pentru ai tăi este surpriza.

2. Stabileşte funcţia sintactică şi cazul pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în enunţurile
următoare.

 În camera mea este ordine.


 Bicicleta cea roşie este a ta?
 Alor săi le-a oferit flori.
 Ne-am jucat în curtea alor tăi.
 Ele sunt prietenele mele.

3. Încercuieşte varianta corectă de răspuns.

Enunţul care conţine numai pronume posesive este:

a. Prietenii tăi şi ai mei sunt sportivi de performanţă.


b. Ai mei s-au cazat la verişorii noştri.
c. Scrisoarea de la ai tăi a sosit ieri.
d. Ai voştri au admirat desenul meu.

4. Completează enunţurile cu forme ale pronumelui posesiv la persoane diferite.


 ___________ au plecat ieri, _________ când pleacă?
 Cărţile ___________ sunt noi.
 Temerile sunt ale __________.
 I-ai văzut pe _________?
 Am vorbit despre ___________ până ne-am plictisit.
 Vom face totul pentru a îndeplini dorinţele __________.

5. Alcătuieşte un singur enunţ în care cuvântul mei să fie folosit cu valoare morfologică de
substantiv, respectiv de adjectiv pronominal posesiv.

6. Redactează un text, de 60-80 de cuvinte, cu titlul Clasa mea, în care să foloseşti cel puţin
trei pronume posesive şi trei adjective pronominale posesive.