Sunteți pe pagina 1din 20

PROBLEMA NR.

1
Se dă următorul tabel:
Nod de Nod de
Nr. crt Simbol Durata
începere terminare
1 A1 0 1 2
2 A2 1 2 5
3 A3 2 3 3
4 A4 3 4 2
5 A5 4 5 1
6 A6 5 7 5
7 A7 6 8 5
8 A8 7 4 3
9 A9 2 6 9
10 A10 6 9 2
11 A11 9 5 0
12 A12 5 10 1
Trasaţi reţeaua pentru proiectul din tabelul de mai sus şi arătaţi care este drumul critic.
Rezolvare

Grafic reţea
0  0 activităţi reale; 0 ....  0 activităţi fictive; 0  0 drum critic

PROBLEMA NR. 2
Să se determine durata proiectului descris în tabelul de mai jos şi termenele de început şi
de şfârşit ale activităţilor prin metoda drumului critic.
Se cunosc activităţile, conexiunile dintre ele şi duratele acestora (tabel).

Nr. Nod de Nod de Durata


Simbol
crt început terminare (ore)
1 A1 0 1 8
2 A2 1 2 6
3 A3 1 3 2
4 A4 2 4 8
5 A5 4 5 18
6 A6 4 11 8
7 A7 4 8 8
8 A8 5 6 8
9 A9 6 9 4
10 A10 9 10 2
11 A11 8 10 8
12 A12 10 12 2
13 A13 3 11 2
14 A14 11 12 6
15 A15 12 13 2
16 A16 13 14 12

Rezolvare
a) Reprezentarea grafului

Graficul reţea

Simbol Nod Nod de Durată ti tj Ti Tj RT Rl


activitate de încheiere activitate
start
A1 0 1 8 0 8 0 8 0 0
A2 1 2 6 8 14 8 14 0 0
A3 1 3 2 8 10 8 48 38 0
A4 2 4 8 14 22 14 22 0 0
A5 4 5 18 22 40 22 40 0 0
A6 4 11 8 22 30 22 14 24 0
A7 4 8 8 22 30 22 52 22 0
A8 5 6 8 40 48 40 48 0 0
A9 6 9 4 48 52 48 52 0 0
A10 9 10 2 52 54 52 54 0 0
A11 8 10 2 30 54 30 54 22 0
A12 10 12 2 54 56 54 56 0 0
A13 3 11 6 10 30 10 54 38 14
A14 11 12 2 30 56 30 56 24 24
A15 12 13 2 56 58 56 58 0 0
A16 13 14 12 58 70 58 70 0 0
PROBLEMA NR.3
Asamblarea secţiei prova inferioară la un cargou de 7000tdw presupune următoarele
activităţi pentru care se cunosc intercondiţionarile şi duratele aşa cum rezultă din tabelul 4.9 :
A1- pregătirea patului de asamblare- 8 ore
A2- asamblarea tablelor fundului-5 ore
A3- asamblarea filei bordajului-4 ore
A4- asamblarea osaturii transversale- 2 ore
A5 -asamblarea pereţilor transversali- 6 ore
A6- montarea pereşilor transversali-1 oră
A7- asamblarea stringherilor-8 ore
A8- montarea stringherilor-7 ore
A9- montarea coastelor- 4 ore
A10- asamblarea învelişului de tablă-2 ore

Activităţi Condiţionări Durate,


(ore)
A1 - 8
A2 A1 5
A3 A1 4
A4 A1 2
A5 A2 6
A6 A4 1
A7 A3, A5, A6 8
A8 A3, A5, A6 7
A9 A8 4
A10 A7, A9 2
Calculaţi drumul critic, marcaţi drumul critic pe reţeaua proiectului, calculaţi termenele cele
mai devreme şi cele mai târzii de începere şi de finalizare a activităţilor şi rezervele de timp,
totală şi liberă.
Rezolvare
L1=A1+A2+A5+A7+A10 8+5+6+8+2=29 ore
L2=A1+A3+A7+A10=8+4+8+2=22ore
L3=A1+A4+A6+A7+A10=8+2+1+8+2=21ore
L4=A1+A4+A6+A8+A9+A10=8+2+1+7+4+2=24ore
L5=A1+A2+A5+A8+A9+A10=8+5+6+7+4+2=32ore
L6=A1+A3+A8+A9+A10=8+4+7+4+2=25ore
Lcritic=L5=32ore

Graficul reţea
Activităţi Evenimente Durata Termen Termen Rezerva de timp
activităţilor minim maxim
i j dij,, ti tj Tj Ti Rt Rl
ore
A1 0 1 8 0 8 8 0 0 0

A2 1 2 5 8 13 13 8 0 0

A3 1 4 4 8 19 19 8 7 7

A4 1 3 2 8 10 18 8 8 0

A5 2 5 6 13 19 19 13 0 0

A6 3 6 1 10 11 19 18 8 0

A7 4 8 8 19 30 30 19 3 3

A8 4 7 7 19 26 26 19 0 0

A9 7 8 4 26 30 30 26 0 0

A10 8 9 2 30 32 32 30 0 0

PROBLEMA NR.4
a) Trasaţi reţeaua cu precedenţe corespunzătoare specificaţiilor oferite în tabelul 4.11, având
în vedere faptul că pot exista activităţi întârziate;
b) Determinaţi, pentru fiecare nod, cel mai devreme moment de start şi de terminare;
c) Presupunând că lucrarea trebuie să se termine cât mai devreme posibil, calculaţi, pentru
fiecare nod, cel mai târziu moment de start şi de terminare;
d) Calculaţi rezerva de timp totală pentru fiecare activitate;
e) Marcaţi drumul critic.

Activităţi Durata, Cerinţe iniţiale de start


(Saptămani) şi/sau de terminare
A1 3 Nici una
A2 2 Începe după terminarea
activităţii A1
A3 6 Începe la cel puţin o
săptămână după sfârşitul
activităţii A4
A4 4 Începe la cel puţin o
săptămână după
începutul activităţii A1
A5 3 Începe după terminarea
activităţii A3 şi la cel
puţin două săptămâni
după terminarea lui A6
şi se termină după ce se
încheie A2
A6 3 Începe la cel puţin o
săptămână după
începutul activităţii A4
şi se încheie la cel puţin
o săptămână după
terminarea lui A4
Rezolvare

Diagrama cu activităţi pe săgeţi

Activităţi Evenimente Durata Termen Termen Rezerva de timp


activităţilor minim maxim totală
dij,,
(săptămâni)
ti tj Ti Tj
A1 1 2 3 0 3 0 13 10
A2 2 9 2 3 15 13 15 10
A3 5 6 6 6 12 6 12 0
A4 3 4 4 1 5 1 5 0
A5 6 9 3 12 15 12 15 0
A6 7 8 3 2 6 7 10 5
PROBLEMA NR.5
Se dă următorul tabel:
Activităţi Durata, Activităţi precedente
(săptămâni)
A1 10 -
A2 5 A1
A3 10 -
A4 20 A1
A5 5 A2, A3
A6 10 A4, A5
A7 16 A2, A3

Trasaţi o diagramă cu activităţile pe săgeţi complet explicitată, ştiind că proiectul trebuie


sa fie finalizat în minimum de timp şi arătaţi care este drumul critic.
Se constată că în săptămâna 18 de la începutul proiectului toate activităţile se află în
grafic, cu excepţia activităţii A4, care este realizată în proporţie de 30%. În ce proporţie
trebuia să fie realizată A4 în acest moment? Calculaţi de aici o durată corectată pentru A4,
considerând că nu mai apar întârzieri. Retrasaţi reţeaua actualizată, psesupunând că toate
celelalte activităţi se menţin în grafic, arătând care sunt marjele libere ale activităţilor într-un
grafic Gantt.
Rezolvare

Diagrama cu activităţi pe săgeţi

Activitatea A4 durează din săptămâna 11 până în săptămâna 30 şi are durata de 20 săptămâni.


20 săptămâni...............100%
1 săptămână...............5%
Săptămâna 18 este a opta de la începutul activităţii A4, deci în această săptămână activitatea
A4 trebuia să fie finalizată în proporţie de 40% (5 x 8), dar conform graficului ea este
finalizată în proporţie de 30%, ceea ce înseamnă o întârziere de 10%, care echivalează cu o
durată de 2 săptămâni. Deci activitatea A4 are o durată corectată de 22 săptămâni.

Diagrama cu activităţi pe săgeţi corectată

.
Diagrama Gantt

PROBLEMA NR.6
Se dă următorul tabel:

Activităţi Durata, Activităţi precedente


(săptămâni)
A 20 -
B 15 -
C 5 A
D 30 A
E 18 C
F 25 A, B
G 10 D, E, F
Trasaţi o diagramă cu activităţile pe săgeţi complet explicitată, ştiind că proiectul trebuie
sa fie finalizat în minimum de timp şi arătaţi care este drumul critic.Calculaţi marjele de timp
liber şi totale ale activităţilor şi trasaţi graficul Gantt.
Rezolvare

Reţeaua proiectului
Activitatea RT RL
B 10 0
C 7 0
E 7 7
F 10 10

Diagrama Gantt

PROBLEMA NR. 7
Tabelul de mai jos prezintă duratele necesare pentru cele 7 activităţi ale unui proiect. Din
ultima coloană se poate vedea care sunt acele activităţi (dacă există) care trebuie să se încheie
înainte de a putea începe activitatea curentă.
Activităţi Durata, Activităţi precedente
(săptămâni)
A 10 -
B 5 -
C 10 -
D 10 A, B
E 5 D
F 5 D
G 15 C
a) Trasaţi şi analizaţi complet o reţea cu activitţile în noduri pentru acest proiect, în
ipoteza că trebuie finalizat în 30 de săptămâni. Diagrama trebuie să includă un nod unic de
start şi un nod unic de sfârşit.
b) Identificaţi care activităţi au marjă de timp liberă şi arătaţi care este valoarea ei.
c) Identificaţi şi descrieţi pe scurt alte două tehnici pentru prezentarea programului de
activităţi dintr-un proiect. Arătaţi care sunt principalele avantaje ale acestor tehnici de
programare faţă de tehnica reţelei cu activităţi în noduri.
Rezolvare
a)
Reţeaua proiectului

b)Activităţile care au marjă liberă sunt: B, E, F, G.


Activitatea A B C D E F G
Marja de 0 5 0 0 5 5 5
timp liberă

RLE=LFTE –ESTE- durata E=30-20-5=5


RLF=LFTF –ESTF- durata F=30-20-5=5
RLG=LFTG –ESTG- durata G=30-10-15=5
RLB=ESTD –ESTB- durata B=10-0-5=5
La sfârşitul proiectului marja de timp liberă a activităţilor se calculează ca fiind: LFT activitate –
ESTactivitate –durată activitate

b) Tehnicile folosite sunt: tehnica reţelei cu activităţi pe săgeţi, diagrama Gantt şi


reţelele temporale.
-reţeaua cu activităţi în noduri: arată şi alte tipuri de dependenţă decât sfârşit-început, nu sunt
necesare activităţi fictive, toate informaţiile sunt cuprinse în nod, marja totală este prezentată
în mod explicit, este uşor de actualizat fără a reface actualizarea reţelei.
- reţeaua cu activităţi pe săgeţi: compactă, simplă, cu calcule manuale simple, este simplu de
arătat progresul fără a retrasa reţeaua, durata activităţilor paralele este uşor de vizualizat.
-diagrama Gantt: este uşor de înţeles şi uşor de realizat, folosind instrumente necesare, arată
marja liberă.
-reţelele temporale: marja liberă este uşor de identificat, sunt arătate clar dependenţele.

PROBLEMA NR.8
Tabelul de mai jos prezintă duratele necesare pentru cele 6 activităţi ale unui proiect.
Activităţi Durata, Activităţi precedente
(Saptămani)
A 10 -
B 5 Începe la 2 săptămâni
după începerea lui A
C 15 Începe după A şi la 3
săptămâni după
finalizarea lui B
D 10 Începe după 5 săptămâni
de la finalizarea lui C
E 3 Începe la 5 săptămâni
după finalizarea lui B
F 5 Începe la 5 săptămâni
după finalizarea lui D şi
la 2 săptămâni după
finalizarea lui E
Trasaţi o diagramă cu activităţile pe noduri complet explicitată, ştiind că proiectul se
finalizează în minimum de timp şi arătaţi care este drumul critic.
Arătaţi care sunt marjele de timp libere ale activităţilor.
Rezolvare

Reţeaua proiectului
RLE=45-2-12-3=28

PROBLEMA NR.9
Tabelul de mai jos prezintă duratele necesare pentru cele 7 activităţi ale unui proiect.

Activităţi Durata, Activităţi precedente


(Saptămani)
A 5 -
B 5 A
C 10 A
D 3 C
E 5 B, C
F 5 E
G 10 E

Trasaţi şi analizaţi reţeaua cu activităţile pe săgeţi, ştiind că proiectul se finalizează în


minimum de timp şi arătaţi care este drumul critic.
Se constată că în săptămâna 18 de la începutul proiectului toate activităţile se află în
grafic, cu excepţia activităţii E, care este realizată în proporţie de 20%. În ce proporţie trebuia
să fie realizată până în acest moment? Calculaţi de aici o durată corectată pentru E,
considerând că nu mai apar întârzieri. Retrasaţi reţeaua actualizată, psesupunând că toate
celelalte activităţi se menţin în grafic. Care este marja liberă a activităţii F şi cum a fost ea
afectată după actualizarea reţelei?
Rezolvare
Reţeaua proiectului

Activitatea E durează din săptămâna 16 până în săptămâna 20 şi are durata de 5 săptămâni.


5 săptămâni...............100%
1 săptămână...............20%
3 săptămâni............... 60%
Săptămâna 18 este a treia de la începutul activităţii E, deci în această săptămână
activitatea E trebuia să fie finalizată în proporţie de 60% (20 x 3), dar conform graficului ea
este finalizată în proporţie de 20%, ceea ce înseamnă o întârziere de 40% (60%-20%), care
echivalează cu o durată de 2 săptămâni. Deci activitatea E are o durată corectată de 7
săptămâni.

Reţeaua proiectului corectată


Marja liberă a activităţii F a fost de 5 săptămâni şi ea nu se modifică după actualizarea reţelei
deoarece prim creşterea duratei activităţii E cu 2 săptămâni s-a modificat şi cel mai devreme
eveniment de start a activităţii F, cât şi a celui mai devreme eveniment de finalizare.

PROBLEMA NR.10
Se dă următorul tabel:

Activităţi Durata, Activităţi precedente


(săptămâni)
A 10 -
B 5 -
C 10 -
D 10 A, B
E 5 D
F 10 D, C
G 10 E, F
Trasaţi reţeaua cu activităţile pe noduri complet explicitată, ştiind că proiectul trebuie sa
fie finalizat în 45 de săptămâni şi arătaţi care este drumul critic. După ce a trasat reţeaua,
managerul de proiect a constatat că dependenţele dintre activităţi sunt mai complicate. El a
constatat că activitatea A nu poate să înceapă decât la minimum 5 săpămâni după începerea
activităţii C, iar activitatea E începe la cel puţin 5 săptămâni după ce s-a încheiat D. Trasaţi
din nou reţeaua, reprezentând efectul reanalizării dependenţelor din cadrul acestui proiect.
Descrieţi principalele efecte ale acestor schimbări asupra proiectului.
Rezolvare

Reţeaua iniţială a proiectului

Reţeaua proiectului corectată


Ca urmare a modifiării dependenţelor dintre activităţile proiectului rezultă următoarele:
-rezerva de timp totală a activităţilor A, D, F, G a devenit 0;
-sunt două drumuri critice în proiect;
-timpul minim de finalizare a activităţii G a devenit egal cu cel maxim de finalizare, de 45
săpămâni;
-activitatea C timpul maxim de start egal cu zero, deoarece condiţionează începerea activităţii
A, la 5 săptămâni de la startarea lui C.

PROBLEMA NR. 11
Tabelul de mai jos prezintă duratele necesare pentru cele 7 activităţi ale unui proiect.
Activităţi Durata, Activităţi precedente
(Saptămani)
A 10 -
B 5 -
C 3 B
D 5 A, C
E 8 -
F 5 D, E
G 10 D, E
Trasaţi reţeaua cu activităţile pe săgeţi complet explicitată, ştiind că proiectul trebuie sa
fie finalizat în minimum de timp şi arătaţi care este drumul critic. Determinaţi marjele de timp
libere şi totale ale activităţilor.
Rezolvare

Reţeaua proiectului

Activitatea A B C D E F G
Marja de 0 0 2 0 7 5 0
timp liberă
Marja de 0 2 2 0 7 5 0
timp totală

PROBLEMA NR. 12
Tabelul de mai jos prezintă duratele necesare pentru cele 7 activităţi ale unui proiect.
Activităţi Durata, Activităţi precedente
(Săptămâni)
A 10 -
B 5 -
C 5 -
D 5 B
E 5 B, C
F 5 C, D, E
G 15 A
a) Trasaţi şi analizaţi complet o reţea cu activităţile în noduri pentru acest proiect, în ipoteza
că trebuie finalizat în cel mai scurt timp posibil. Diagrama trebuie să includă un nod unic de
start şi un nod unic de sfârşit.
b) După ce a trasat reţeaua, managerul de proiect a constatat că dependenţele dintre activităţi
sunt mai complicate. El a constatat că activitatea C nu poate să înceapă decât la minimum 5
săpămâni după începerea activităţii A, iar activitatea F începe cu minim 10 săptămâni după ce
s-a încheiat C. Trasaţi din nou reţeaua, reprezentând efectul reanalizării dependenţelor din
cadrul acestui proiect. Descrieţi principalele efecte ale acestor schimbări asupra proiectului.
Rezolvare
a)
Reţeaua proiectului

b)

Reţeaua actualizată a proiectului


Ca urmare a modifiării dependenţelor dintre activităţile proiectului rezultă următoarele:
-rezerva de timp totală a activităţilor C, E, F s-a modificat;
-sunt două drumuri critice în proiect;
-timpii de start şi de finish cei mai devreme şi cei mai târzii s-au modificat pentru activităţile
C,E şi F.
PROBLEMA NR. 13
Tabelul de mai jos prezintă cele 5 activităţi ale unui proiect.
Activităţi Durata Activităţi Număr persoane
(săptămâni) precedente
A 10 - 1
B 10 - 2
C 5 A, B 2
D 10 C 2
E 20 B, C 3

Să se traseze reţeaua cu activităţi pe noduri şi să se determine timpii minimi şi maximi de


început şi de sfârşit, presupunând că lucrarea se finalizează în timp minim. Să se determine
rezervele libere şi totale de timp ale activităţilor şi să se stabilească care este necesarul de
personal iniţial şi cum se poate reduce vârful de sarcină.
Rezolvare

Reţeaua proiectului

Număr săptămâni x om = 10 x 1 +10 x 2 + 5 x 2 +10 x 2 +20 x 3 =120 săptămâni x om


Număr mediu de resurse umane necesare pentru proiectul cu o durată de 35 săptămâni=
120/35= 4 resurse umane

Activitatea Rezerva totală RT Rezerva liberă RL


B 15-10-0=5 10-10-0=0
D 35-15-10=10 35-15-10=10

Necesar de persoane pe proiect


Nivelarea numărului de persoane pe proiect
Pe grafic activităţile cu rezervă liberă se aşează în ordinea crescătoare a rezervei libere.

PROBLEMA NR.14
Se dă tabelul:
Activităţi Durata Activităţi Resurse umane
(săptămâni) precedente
A 10 - 2
B 20 - 3
C 5 - 3
D 5 A, B 4
E 5 D, F 5
F 5 C 1

Să se traseze reţeaua cu activităţi pe săgeţi şi să se determine timpii minimi şi maximi de


început şi de sfârşit, presupunând că lucrarea se finalizează în minimum de timp. Trasaţi o
diagramă Gantt pentru activităţile programate la cel mai devreme moment de start arătând
marjele de timp libere. Întocmiţi diagrama de alocare neuniformizată a resurselor umane.
După uniformizare, care trebuie să fie vârful de încărcare al resurselor umane? Arătaţi cum
puteţi să obţineţi un nivel mai mic pentru vârful necesarului de resurse.
Rezolvare

Reţeaua proiectului
Activitatea A B C D E F
Rezerva 0 0 0 0 0 15
liberă

Graficul Gantt
Număr resurse umane = 10 x 2 +20 x 3 + 5 x 3 +5 x 4 +5 x 5 +5 x 1=145 săptămâni x om
Număr mediu de resurse umane necesare pentru proiectul cu o durată de 30
săptămâni=145/30= 5 resurse umane

Necesar de persoane pe proiect


Nivelarea numărului de persoane pe proiect

PROBLEMA NR.15
Se dă tabelul:
Activităţi Durata Activităţi Resurse umane
(săptămâni) precedente
A 10 - 2
B 10 A 1
C 5 - 1
D 10 - 1
E 5 D, A 1
F 5 B, C, E 2
G 10 B, C, E 1
a)Să se traseze reţeaua cu activităţi pe noduri pentru acest proiect, în ipoteza că trebuie
finalizat în minimum de timp şi să se determine timpii minimi şi maximi de început şi de
sfârşit.
b) Identificaţi care din activitaţi au marjă liberă şi cât de mare este aceasta.
c) Trasaţi o diagramă iniţială, ne-netezită, a alocării resurselor pentru proiectul definit la
punctul a). Presupuneţi că: fiecare activitate este programată la cel mai devreme moment de
începere; durata proiectului calculată la punctul a) nu poate fi depăşită; membrii personalului
sunt transferabili de la o activitate la alta. Care este valoarea maximă a necesarului de resurse
înainte de netezire?
d) Care este valoarea maximă a necesarului de resurse după netezire?
Rezolvare
a)
Reţeaua proiectului
b)
RLC= max (ESTG, ESTF) - ESTC, –durata C=20-0-5=15
RLD=ESTE-ESTD –durata D=10-0-10=0
RLE= max (ESTG, ESTF) – ESTE, –durata E=20-10-5=5
RLF=LFTF-ESTF –durata F=30-20-5=5

c)

Necesar de resurse înainte de netezire


Necesar de resurse după netezire

Număr de săptămâni x om=10 x 2 + 10 x 1 +5 x 1 + 10 x 1 + 5 x 1 +5 x 2 +10 x 1=70


săptămâni x om
Număr mediu de resurse umane pentru proiectul cu durata de 30 săptămâni = 70/30=3 resurse
umane