Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018, SEM.

ANUL I, DREPT- ZI
PERIOADA 20.01 – 11.02.2018
Nr.
Disciplina Data Ora Gr. Sala Titular disciplină
crt.
900 1
1 Teoria generala a dreptului 930 2 Lect.dr. Al.Bleoanca
11.02.2018 D 13
-examen scris-grilă 1000 3 Lect.dr. M. Costache
1030 4
2 1100 1
Drept constitutional.Institutii si
1200 2 Lect.dr. S. Mirica
proceduri 20.01.2018 AE 218
1300 3 Conf.dr. A. Matic
-examen scris-grilă
1400 4
1400 1
Drept civil. Teoria generala 1430 2 Lect.dr. C. Mihaila
3 01.02.2018 D 13
-examen scris- grilă 1500 3 Lect.dr. M. Costache
1530 4
1000 1
Lect.dr. M. Costache
Fundamentele dreptului privat 1100 2
4 25.01.2018 AE 206 Lect.dr. Al.Bleoanca
-examen scris-grila+ sinteza 1200 3
1300 4
1000 1
Drept roman
1100 2 Lect.dr. Gh. Arat
5 -examen scris-grilă 08.02.2018 AE 206
1200 3 Asist. dr. L. Niculescu
1300 4
900 1
Teoria constructiei UE 1000 2 Prof.dr. M. Floroiu
6 28.01.2018 AE 206
-examen scris-sinteza 1100 3 Asist. dr. L. Niculescu
1200 4
1200 1
Istoria statului si dreptului 1300 2 Conf.dr. C. Apetrei
7 05.02.2018 AE 206
-examen scris-grilă 1400 3 Asist.drd. M. Florin
1500 4