Sunteți pe pagina 1din 2

a

ß COPIE
Factura fiscala seria GLFPF
Tip factura: estimat 1
nr. 4128224242 din data de 26.08.2018

149767
1 /2

Furnizor Adresa de corespondenta a clientului


Societatea Electrica Furnizare SA GLAVAN NICOLETA
Adresa: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, Bucuresti, sectorul 1, cod postal 011736
CIF RO28909028, nr. nreg. RC: J40/8974/2011 Str. MACEDONA, Nr.4, bl. A8, sc. 1, et. 2, ap. 9
Capital social subscris si varsat: 62.109.560 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 20813 GALATI - judetul GALATI

Cod postal: 800449


Prin Agentia: Galati 12442081843
Adresa: 800002, Str. BASARABIEI Nr.47, GALATI, judetul GALATI
 GL_OPD_0064

CIF: 28968725
Banca: ING BANK - GALATI
Cont: RO51INGB0020000032388911
Subunitatea: OC Municipal Galati Client: GLAVAN NICOLETA
Adresa: 800481, Bd. SIDERURGISTILOR nr. 29 bl.SD5A1 GALATI,
judetul GALATI Adresa: Str. MACEDONA Nr.4, bl. A8, sc. 1, et. 2, ap. 9

Centru informare clienti Localitatea: GALATI


Program: L-V=8-20 Tel. 0244 406 006 judetul GALATI
E-mail: office.ploiesti@electricafurnizare.ro www.electricafurnizare.ro Cod postal: 800449
Tel. deranjamente(non-stop): 0236 929 0800 500 205
Tel. pentru comunicare index autocitit(non-stop): 0800 800 048 Cont:
Perioada pentru comunicare index autocitit: 14.09.2018 - 24.09.2018 Banca:
Citire de regularizare in intervalul: 26.10.2018 - 04.11.2018 Cod client: 10387610
NLC (Numar loc consum): 1415034
Simbol variabil: 1415034182
Numar contract: 1415034-4 / 04.03.2013
COD ATM: 18141503404
Tip factura: estimat 1 Produse UM Valoare

Tip client: casnic 1. Valoare facturata fara TVA (conform "Detalii factura") Lei 39,89
2. Total baza de impozitare TVA Lei 39,88
Perioada de facturare: 3. TVA 19 % Lei 7,58
27.07.2018 - 26.08.2018
Mod stabilire index: 4. TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA [4=1+3] Lei 47,47
estimare 5. Incasat din sold creditor Lei 0,00
Data scadenta: 6. Rest de plata factura curenta [6=4-5] Lei 47,47
10.09.2018
7. Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit la Lei 10,12
Interval de emitere pentru nivel de cont client)
factura urmatoare: 8. TOTAL DE PLATA [8=4+7] Lei 57,59
25.09.2018 - 04.10.2018 9. CONSUM ENERGIE ACTIVA kWh 75

(Detaliile la factura se regasesc in pagina/paginile urmatoare)

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei are drept consecinta perceperea penalitatilor de intarziere, incepand cu prima zi dupa
data scadentei facturii si pana la data achitarii acesteia si intreruperea alimentarii cu energie electrica, conform preavizului comunicat de furnizor
clientului final, dar nu mai devreme de a 50-a zi de la data scadentei.

BATCH

Factura curenta 47,47lei Sold total 57,59lei180141503404260818000000000000474700
 
189141503404260818000000000000575900
COPIE 2 /2

Detalii factura fiscala seria GLFPF nr. 4128224242 din data de 26.08.2018
Client GLAVAN NICOLETA , denumire loc consum uz casnic, adresa loc consum Str. BASARABIEI nr. 144 , bl. N3B
, ap. 23, localitatea GALATI, judetul/sectorul GALATI, cod postal 800294, numar loc consum (NLC) 1415034, cod loc
consum (POD) 594030500001243741, cod punct masura -, nivel tensiune punct masura JT, nivel tensiune punct delimitare JT,
tip tarif Psuob, perioada comunicare index autocitit 14.09.2018 - 24.09.2018, citire de regularizare in intervalul 26.10.2018 -
04.11.2018.
Serie contor: 1210487; Tip contor: ENERLUX-MC; Contor masura activ, putere si reactiv

Serie Specificatie Perioada UM Const. Index vechi/ Index nou/ Cantitate Corectii Factor Cantitate Nr. Consum
contor consum mod stabilire mod stabilire masurata (Pierderi) de de de mediu
putere facturat zile (kWh/zi)
1210487 Energie activa 26.07.18- kWh 1.00 3705 3780 75 75 31 2.42
26.08.18 Citire Estimare

Nr. Perioada de Cantitate Pret unitar Valoare Valoare


Denumire servicii facturate U.M. fara TVA fara TVA
crt. facturare facturata TVA (lei)
(lei / U.M.) (lei)
1 Energie activa factura curenta 27.07.18 - 26.08.18 75 kWh
2 Energie activa - CPC 100% factura curenta 27.07.18 - 26.08.18 75 kWh 0,46378 34,79 6,61
3 Contributie cogenerare factura curenta 27.07.18 - 26.08.18 75 kWh 0,00763 0,57 0,11
4 Certificate verzi factura curenta 27.07.18 - 31.07.18 12 kWh 0,04647 0,56 0,11
5 Certificate verzi factura curenta 01.08.18 - 26.08.18 63 kWh 0,05708 3,60 0,68
6 Accize consum necomercial - 75 kWh 0,00474 0,36 0,07
7 Dobanzi penalizatoare energie - 0,01
8 Total energie activa - 39,88 7,58
9 TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA (LOC CONSUM) - 39,89 7,58
10 Energia activa facturata in perioada similara a anului precedent - 75 kWh

Dobanzi penalizatoare
Valoare facturi Perioada calcul
Numar si data factura la care se aplica dobanzi Data % penalizare Valoare dobanzi
neachitate dobanzi
penalizatoare scadentei zilnic penalizatoare (lei)
(lei) penalizatoare
Factura Seria GLFPF nr. 4127351241 04.05.2018 1,00 05.05.2018 0,02 0,01
din data 19.04.2018 16.06.2018

Temei legal contributie cogenerare: Ordin ANRE nr.114/27.06.2018; Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008actualizata; Temei legal tarife
energie electrica: Nr.116/12.12.2017; Temei legal CPC: Aviz ANRE nr. 17/29.05.2018; Temei legal accize: Legea nr. 227/07.09.2015; Acciza
unitara consum necomercial: 4.74lei/MWh; Acciza unitara consum comercial: 2.37 lei/MWh;
Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 1.18 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 11.55 lei/MWh; Tarif distributie:
155.71 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrica din retea: 16.89 lei/MWh;

Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OMFP nr. 2634/2015