Sunteți pe pagina 1din 71

Nagy-Mezei Beáta

CITIRE UŞOARĂ

FIŞE LOGOPEDICE PENTRU CITIRE

www.logoludens.wordpress.com
2018
Introducere

“Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini,

din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii.” (Mihai Eminescu)

Ideea de mai sus reflectă în totalitate câştigurile pe care cititul le poate oferi unui om.

Elevul cu dificultăţi de învăţare în scurt timp de la începerea şcolii întâlneşte obstacole greu de învins în
procesul de învăţare a cititului iar în urma eşecurilor continue va fi dezamăgit de el însuşi cât şi de şcoală. Din acest
motiv este foarte important ca elevii cu dificultăţi de citire să beneficieze de un program adecvat capacităţilor proprii.

Astfel această carte doreşte să ofere sprijin copiilor care:

- întâmpină dificultăţi în procesul de însuşire a citirii;


- nu reuşesc să identifice toate literele;
- citesc pe litere;
- doresc să înveţe să citească într-un mod simplu, intuitiv.

Fişele de lucru din acest manual oferă sprijin prin următoale tipuri de exerciţii:

- exersarea literelor pe baza triplei asocieri (onomatopee-literă-mod de articulare);


- citirea de silabe (silabă inchisă, silabă deschisă);
- cuvinte bisilabice, 2+2 ( ex. ma-sa);
- silabe din trei litere;
- cuvinte monosilabice din trei litere (ex. cal);
- cuvinte bisilabice 2+3 (ex. du-lap);
- cuvinte bisilabice 3+2 (ex. lap-te);
- cuvinte trisilabice 2+2+2 (ex. ra-mu-ră);
- cuvinte bisilabice 3+3 (ex. poş-taş);
- silabe cu aglomerări de consoale (ex. fla);
- cuvinte cu aglomerări de consoane ( ex. fluture);
- propoziţii simple;

Sper ca imaginile, explicaţiile şi stuctura fişelor să ajute cât mai mulţi copii să descopere bucuria citirii.

Nagy-Mezei Beáta
Prof. logoped

Notă:
Structura acestui manual urmează principiile metodei Meixner. Despre această metodă puteţi afla mai multe pe site -ul
www.dislexic.ro, de unde puteţi achiziţiona şi abecedarul adaptat în limba română.

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – LITERE- explicaţii
Majoritatea copiilor care întâmpină dificultăţi de citire au auzul fonematic slab dezvoltat. Din acest
motiv este de evitat asocierea literelor cu sunetul iniţial al cuvintelor, deoarece nu reuşesc să le identifice. În
cazul acestor copii este indicat prezentarea literelor prin asociere cu onomatopee. Onomatopeele sunt
reţinute cu uşurinţă de copii şi îi ajută să-şi amintească literele ţintă. Pe lângă suportul oferit de onomatopee
în materialul de mai jos veţi găsi şi reprezentarea grafică a buzelor, pentru fiecare literă in parte.

LITERA ONOMATOPEE-EXPLICAŢIE LITERA ONOMATOPEE-EXPLICAŢIE


-Ce strigăm cu gura mare deschisă? -Cum cântă cocoşul?
a c
- AAAAAAAAAA. -CUCURIGU!
-Cum vorbeşte oaia? Iepuraşul cu dinţişorii la vedere îşi rosteşte
e f
-MEEEEEEEEEE. numele: FIFI.
-Ce zice măgăruşul? Băieţelul suflă aer cald, ca să-şi încălzească
i h
I-HA, I-HA mâinile: HHH-HHH-HHH.
-Ce spune moşul când soseşte? Semnul de întrebare ne duce cu gândul la
o ce
-HOOO-HOOO-HOOO. întrebarea: CE?
-Cum strigă lupul? -Cum zumzăie albinuţa harnică?
u z
-AUUUUUUUUUU. -BZZZZZZZZZZZZ.
Acest băiat nu ştie exact ce vrea să -Cum sună clopoţelul?
ă d
zică şi spune: ĂĂĂĂĂ NU ŞTIU. -DING-DONG!
Acest omuleţ in momentul când -Cum vorbeşte trenuleţul când merge?
î ş
ridică lăzile grele spune: ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ. -Ş-Ş-Ş-Ş-Ş-Ş-Ş-Ş-Ş-Ş-Ş.
Ce spune văcuţa? -Cum sună sirena de la ambulanţă?
m n
-MUUUUUUUUU. -NI-NO-NI-NO.
-Cum sună trompeta? -Cum cântă pasărea?
t ci
-T-T-T-T-T-T-T-T! -Cip-cirip.
-Cum vorbeşte şarpele? -Cum sună toba?
s b
-SSSSSSSSSSSSSSS. -BUM-BUM-BUM.
Se apropie vaporul: -Ce strigă gâsca?
v g
VVVVVVVVVVVV. -GA-GA-GA-GA.
Fetiţa cântă: Cum sună avionul când zboară?
l j
LA-LA-LA-LA-LA. -JJJJJJJJJJJJJJJJJ.
Cum se suflă pipa? -Cum vorbeşte şoricelul?
p ţ
P-P-P-P-P-P-P-P-P. -CHIŢ-CHIŢ-CHIŢ!
-Cum porneşte motocicleta? GI de la girafă.
r gi-ge
-RRR-RRR-RRR. GE de la gem.
© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
PLANŞE EDUCAŢIONALE CU LITERE
TRIPLĂ ASOCIERE: ONOMATOPEE – LITERĂ - MODEL DE ARTICULARE
-PE BAZA METODEI MEIXNER-

a
e
i
o
u
ă
î,â
© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
m t s v

l p c r

f h ce z
© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
d ş n ci

b g j ţ
Explicaţia semnelor utilizate:

- nota muzicală indică participarea corzilor


vocale în emiterea sunetelor (sunete sonore);

gi ge - simbolul exploziei indică faptul că în timpul


emiterii sunetului aerul emis este puternic;

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE - SILABE
SILABĂ ÎNCHISĂ

Explicăm copilului: Urmărim literele cu degetul arătător (de la mâna cu care scriem). Mereu citim litera care este
deasupra degetului.

Ex. 1. „aaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmm”

Aşezăm degetul pe bulina roşie şi începem să cântăm „aaaaaa”, până când degetul ajunge pe linia neagră, moment în
care il pronunţăm pe „m”. (Pronunţăm un „m” prelungit, ca să evităm apariţia lui „î” la sfârşit.)

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE - SILABE
SILABĂ ÎNCHISĂ

Explicăm copilului: Urmărim literele cu degetul arătător (de la mâna cu care scriem). Mereu citim litera care este
deasupra degetului.

Ex. 2. „ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssss”

Aşezăm degetul pe bulina roşie şi începem să cântăm „eeeeeeee”, până când degetul ajunge pe linia neagră, moment în
care il pronunţăm pe „s”. (Pronunţăm un „s” prelungit, ca să evităm apariţia lui „î” la sfârşit.)

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE
SILABĂ ÎNCHISĂ
Citeşte următoarele silabe:

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE
SILABĂ ÎNCHISĂ, cu sunet exploziv

Explicăm copilului: Urmărim literele cu degetul arătător (de la mâna cu care scriem). Mereu citim litera care este
deasupra degetului.

Ex. 3. „aaaaaaaaaaaaaaaaaac”

Aşezăm degetul pe bulina roşie şi începem să cântăm „aaaaaa”, până când degetul ajunge pe linia neagră, moment în
care il pronunţăm pe „c”. (Pronunţăm un „c” scurt, ca să evităm apariţia lui „î” la sfârşit.)

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE
SILABĂ ÎNCHISĂ, cu sunet exploziv

Explicăm copilului: Urmărim literele cu degetul arătător (de la mâna cu care scriem). Mereu citim litera care este
deasupra degetului.

Ex. 4. „iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid”

Aşezăm degetul pe bulina roşie şi începem să cântăm „iiiiiiiiiii”, până când degetul ajunge pe linia neagră, moment în
care il pronunţăm pe „d”. (Pronunţăm un „d” scurt, ca să evităm apariţia lui „î” la sfârşit.)

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE
SILABĂ ÎNCHISĂ, cu sunet exploziv
Citeşte următoarele silabe:

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE
SILABĂ ÎNCHISĂ

Citeşte următoarele silabe:

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE
SILABĂ ÎNCHISĂ

Citeşte următoarele silabe, respectând direcţia indicată de săgeată.

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE - SILABE
SILABĂ DESCHISĂ

Explicăm copilului: Urmărim literele cu degetul arătător (de la mâna cu care scriem). Mereu citim litera care este
deasupra degetului.

Ex. 1. „mmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeee”

Aşezăm degetul pe bulina neagră şi începem să cântăm „mmmmmm”, până când degetul ajunge pe linia roşie, moment
în care il pronunţăm pe „eeeeeee”. (Pronunţăm un „m” prelungit, ca să evităm apariţia lui „î” la sfârşit.)

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE - SILABE
SILABĂ DESCHISĂ

Explicăm copilului: Urmărim literele cu degetul arătător (de la mâna cu care scriem). Mereu citim litera care este
deasupra degetului.

Ex. 2. „sssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

Aşezăm degetul pe bulina neagră şi începem să cântăm „sssssssss”, până când degetul ajunge pe linia roşie, moment în
care il pronunţăm pe „iiiiiiiiiiiii”. (Pronunţăm un „s” prelungit, ca să evităm apariţia lui „î” la sfârşit.)

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE
SILABĂ DESCHISĂ
Citeşte următoarele silabe:

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE

SILABĂ DESCHISĂ, cu sunet exploziv

Explicăm copilului: Urmărim literele cu degetul arătător (de la mâna cu care scriem). Mereu ci tim litera care este
deasupra degetului.

Ex. 3. „toooo”

Aşezăm degetul pe bulina neagră şi pronunţăm rapid „t”, astfel degetul ajunge rapid pe linia roşie, moment în care il
pronunţăm pe „o”. (Pronunţăm un „t” scurt, ca să evităm apariţia lui „î” la sfârşit.)

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE

SILABĂ DESCHISĂ, cu sunet exploziv

Explicăm copilului: Urmărim literele cu degetul arătător (de la mâna cu care scriem). Mereu citim litera care este
deasupra degetului.

Ex. 3. „peeeee”

Aşezăm degetul pe bulina neagră şi pronunţăm rapid „p”, astfel degetul ajunge rapid pe linia roşie, moment în care il
pronunţăm pe „e”. (Pronunţăm un „p” scurt, ca să evităm apariţia lui „î” la sfârşit.)

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE
SILABĂ DESCHISĂ,cu sunet exploziv
Citeşte următoarele silabe:

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE
SILABĂ DESCHISĂ

Citeşte următoarele silabe:

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE
SILABĂ DESCHISĂ

Citeşte următoarele silabe, respectând direcţia indicată de săgeată.

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (2+2)
Citeşte cuvintele şi încercuieşte în fiecare rubrică cuvântul care denumeşte imaginea.

ca-sa ra-ţă
ca-na ra-mă

ta-va si-lă
ta-ta si-tă

ma-ma mu-tă
ma-sa mu-ră

pa-na lu-pă
pa-ta lu-nă

ca-na fi-lă
ca-da fi-că

la-ma ca-nă
la-da ca-dă

pa-na fa-tă
pa-ra fa-şă

gu-ra ra-ţă
gu-ma ra-mă
© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (2+2)
Citeşte fiecare cuvânt şi uneşte cu o liniuţă cu imaginea potrivită.

cu-pă lu-nă

nu-că va-ză

sa-re pa-tă
6
ţa-ră su-pă

to-bă le-să

po-ze şa-se

da-tă şi-ne

ba-ră se-ră
© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (2+2)
Scrie lângă fiecare imagine silaba cu care începe cuvântul.

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (2+2)
Găseşte şi uneşte cu o liniuţă cuvintele pereche.

zi-le masă sa-pă rude

fi-şe zile vi-se seră

ma-să vară se-ră sapă

lâ-nă fişe ba-te vise

va-ră bază ţi-ne bate

ca-nă lână ţi-pă ţine

ba-ză cană sa-re ţipă

bu-ze buze ru-de sare


© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (2+2)
Citeşte cuvintele şi încercuieşte a doua silabă din fiecare cuvânt:

mână horă după vită

vise zile temă seră

mare vară lână sapă

masă fişe casă noră

vale bază lume bate

rude rufe tură ţine

vilă cană mire ţipă

ţară buze gură sare


© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
EXERCIŢII DE CITIRE -SILABE
SILABĂ CU 3 LITERE
Explicăm copilului: Urmărim literele cu degetul arătător (de la mâna cu care scriem). Mereu citim litera care este
deasupra degetului.

Ex. 1. „vaaaaaaaal”

Când ştim să citim o silabă alcătuită din 2 litere, putem să descifrăm o silabă cu 3 litere cu uşurinţă. Trebuie doar să
cântăm prima parte a silabei, până când degetul nostru ajunge şi la ultima literă pe care o adăugâm la cântec. În cazul
silabei „val”, cântăm lung „vaaaaaa” până când degetul care urmăreşte literele pe care le citim, ajunge până la l itera „l”,
moment în care o şi pronunţăm, fără să întrerupem cântecul.

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE - SILABE
SILABĂ CU 3 LITERE
Explicăm copilului: Urmărim literele cu degetul arătător (de la mâna cu care scriem). Mereu citim litera care este
deasupra degetului.

Ex. 1. „cooooooor”

Când ştim să citim o silabă alcătuită din 2 litere, putem să descifrăm o silabă cu 3 litere cu uşuri nţă. Trebuie doar să
cântăm prima parte a silabei, până când degetul nostru ajunge şi la ultima literă pe care o adăugâm la cântec. În cazul
silabei „cor”, cântăm lung „cooooo” până când degetul care urmăreşte literele pe care le citim, ajunge până la lit era „r”,
moment în care o şi pronunţăm, fără să întrerupem cântecul.

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE
SILABĂ CU 3 LITERE - Citeşte următoarele silabe:

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE –CUVINTE MONOSILABICE (3 LITERE)
Citeşte cuvintele şi încercuieşte în fiecare rubrică cuvântul care denumeşte imaginea.

cal mal
car măr

par foc
păr toc

zar cot
zer cor

pot uşă
pat unu

suc apă
soc ară

cot cos
cor coş

nai aţă
nas ară

lac sat
loc sar
© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
EXERCIŢII DE CITIRE –CUVINTE MONOSILABICE (3 LITERE)
Citeşte fiecare cuvânt şi uneşte cu o liniuţă cu imaginea potrivită.

măr lan
1
nor fes

car unu

mac rac

lup dop

ren ruj

cod caş

dar mov

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE –CUVINTE MONOSILABICE (3 LITERE)
Citeşte cuvintele.

cub vin loc nod

joc cap şah bol

cuc aţă zid tub

nuc pom râs gaz

bec
moş ban mal

duş gât şir hol

val bob lut bal

ţap hoţ sac fân

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE –CUVINTE MONOSILABICE (3 LITERE)
Aranjeaza literele în ordinea corectă!

f c o p a ă c a m

a r z o ş c n e r

a ă ţ s c u l c e

o r c r ă m a l c

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE –CUVINTE MONOSILABICE (3 LITERE)
Aranjeaza literele în ordinea corectă!

n a l c ş a l p u

r o n r a d u u n

1
e n r v o m a c r

a r c d p o u r j

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE –CUVINTE MONOSILABICE (3 LITERE)
Completează fiercare cuvânt cu sunetul lipsă.

_oş _up _ar

na_ pa_ ca_

p_r c_d u_ă

ra_ _uj s_t


© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (2+3)
Citeşte fiecare cuvânt şi uneşte cu o liniuţă cu imaginea potrivită.

du-lap
pa-puc

su-san co-lac

pa-lat co-coş

fa-zan pă-tuţ

co-pac fă-raş

ca-nar pi-per

să-pun pi-tic

pa-har va-por

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (2+3)
Citeşte fiecare cuvânt şi uneşte cu o liniuţă cu imaginea potrivită.

şo-fer me-dic

pi-lot to-por

bi-let ga-raj

ca-pac je-ton

fu-lar ba-lon

pa-lat ba-zin

vi-zor mo-tor

şi-ret ni-sip

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (2+3)
Citeşte cuvintele şi uneşte cu o liniuţă perechile.

fu-lar şofer je-ton medic

ca-pac capac ga-raj topor

fular me-dic
şo-fer garaj

ca-nar pilot ba-lon jeton

pi-lot bilet to-por balon

şi-ret palat ni-sip bazin

bi-let ca-nar mo-tor motor

pa-lat şi-ret ba-zin nisip

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (2+3)
Citeşte cuvintele şi uneşte cu o liniuţă perechile.

cocoş co-pac dulap pa-har

canar pa-puc săpun du-lap

copac co-coş piper pi-per

pitic su-san pătuţ să-pun

papuc ca-nar pahar pa-lat

susan pi-tic fazan co-lac

făraş va-por palat fa-zan

vapor fă-raş colac pă-tuţ


© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (2+3)
Găseşte intrusul: citeşte cuvintele şi trage o linie peste cele care nu au sens!

pilot mitic medic parin

vipal boban ţicup jeton

tupic teren garaj motor

şofer capac zişed topor

fular pilev viţel litec

mocup palat dutoj juvel

bituţ tiver bulot bazin

vizor şiret nisip piruc


© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (3+2)
Citeşte fiecare cuvânt şi uneşte cu o liniuţă cu imaginea potrivită.

cuş-că ves-tă

mus-că şap-te
7
lap-te var-ză

şar-pe şun-că

şap-că mas-că

bar-că vul-pe

peş-te câr-jă

bar-ză gâs-că

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (3+2)
Citeşte fiecare cuvânt şi uneşte cu o liniuţă cu imaginea potrivită.

car-te ver-de

fus-tă ţin-tă

har-pă cas-că

per-le bur-tă

min-ge pal-mă

ban-că ves-tă
7
cuş-că şap-te

lam-pă bar-că

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (3+2)
Citeşte cuvintele şi uneşte cu o liniuţă perechile.

şar-pe cuşcă şap-te verde

lap-te muscă ver-de ţintă

mus-că lapte ţin-tă cască

cuş-că şarpe pal-mă burtă

peş-te şapcă ves-tă palmă

şap-că barcă cas-că vestă

bar-ză peşte bur-tă şapte

bar-că barză bar-că barcă

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (3+2)
Citeşte cuvintele şi uneşte cu o liniuţă perechile.

varză ves-tă harpă car-te

şuncă şap-te bancă fus-tă

vestă var-ză lampă har-pă

şapte şun-că fustă per-lă

carte
gâscă mas-că min-ge

mască vul-pe cuşcă ban-că

vulpe câr-jă perlă cuş-că

cârjă gâs-că minge lam-pă


© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (3+2)
Găseşte intrusul: citeşte cuvintele şi trage o linie peste cele care nu au sens!

lapte vestă vilbu carte

micbi ţintă gâscă fustă

peşte pitfo lampă harpă

torpă barcă polme cuşcă

muscă şarpe varză minge

pasna cubte vestă tulva

palmă gorca perlă vulpe

cârjă gâscă minge beczo

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE TRISILABICE (2+2+2)
Citeşte fiecare cuvânt şi uneşte cu o liniuţă cu imaginea potrivită.

mu-zi-că ma-şi-nă

pă-pu-să sa-la-tă

ză-pa-dă pi-si-că

po-şe-tă mi-nu-te

ba-le-nă ma-ca-ra

mă-nu-şă va-li-ză

pă-du-re pe-ri-nă

la-le-le ca-me-ră

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE TRISILABICE (2+2+2)
Citeşte fiecare cuvânt şi uneşte cu o liniuţă cu imaginea potrivită.

dă-da-că pă-tu-ră

i-ni-mă va-li-ză

mă-tu-ră me-du-ză

ra-mu-ră po-şe-tă

şo-se-tă că-pu-şă

că-ma-şă vi-şi-nă

pă-du-re su-li-ţă

că-ru-ţă ţe-li-nă

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE TRISILABICE (2+2+2)
Găseşte şi uneşte cu o liniuţă cuvintele pereche.

vi-zi-tă pijama ba-la-dă copile

pi-ja-ma cabină co-pi-le viteză

gu-ri-ţă vizită ro-ti-ţă minune

ca-bi-nă cămilă vi-te-ză baladă

po-ia-nă guriţă mi-nu-ne rotiţă

că-mi-lă zicală ga-ra-je faleză

ru-şi-ne poiană ve-de-re garaje

zi-ca-lă ruşine fa-le-ză vedere

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE TRISILABICE (2+2+2)
Găseşte şi uneşte cu o liniuţă cuvintele pereche.

maşină mu-zi-că pătură me-du-ză

balenă ză-pa-dă ramură i-ni-mă

pisică ma-şi-nă căruţă ra-mu-ră

zăpadă ba-le-nă inimă pă-tu-ră

valiză pi-si-că meduză că-ru-ţă

cameră la-le-le vişină ţe-li-nă

muzică va-li-ză pădure vi-şi-nă

lalele ca-me-ră ţelină pă-du-re

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE TRISILABICE (2+2+2)
Citeşte cuvintele.

maşină ramură inimă balenă

maşină
zăpadă vizită vişină

meduză zicală ţelină muzică

pădure pisică cămilă pătură

lalele cameră căruţă viteză

căpuşă minune baladă garaje

poiană cameră minute perină

balenă zăpadă muzică pătură


© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE TRISILABICE (2+2+2)
Completează fiecare cuvânt cu silaba care lipseşte.

po__tă pă__şă ba__nă

ma__nă la__le mă__şă

ma__ra pă__re pi__că

mu__că va__ză sa__tă


© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE TRISILABICE (2+2+2)
Completează fiecare cuvânt cu silaba care lipseşte.

__duză __nimă __şină

căpu__ ramu__ ţeli__

__setă __maşă __liţă

căru__ mătu__ pătu__


© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (3+3)
Citeşte fiecare cuvânt şi uneşte cu o liniuţă cu imaginea potrivită.

bal-con vul-tur

poş-taş doc-tor

can-gur del-fin

jur-nal cof-raj

ţân-ţar cov-rig

bam-bus pan-tof

ful-ger fot-bal

car-ton car-tof

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (3+3)
Citeşte fiecare cuvânt şi uneşte cu o liniuţă cu imaginea potrivită.

pal-ton muş-tar

ham-bar cân-tar

gân-dac mor-cov

băr-bat cân-tec

şam-pon bor-can

pic-tor cor-don

par-fum pur-cel

cas-tel bal-sam

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (3+3)
Găseşte şi uneşte cu o liniuţă cuvintele pereche.

bal-con bărbat can-gur morcov

vul-tur muştar del-fin jurnal

băr-bat vultur mor-cov şampon

muş-tar balcon jur-nal delfin

poş-taş cântar cof-raj cangur

doc-tor gândac şam-pon pictor

gân-dac poştaş bor-can cofraj

cân-tar doctor pic-tor borcan

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (3+3)
Găseşte şi uneşte cu o liniuţă cuvintele pereche.

ţânţar cor-don borcan car-tof

covrig cov-rig carton car-ton

cordon ful-ger cartof pic-tor

fulger ţân-ţar castel bor-can

fotbal pur-cel balsam pal-ton

parfum gân-dac cântar cas-tel

purcel fot-bal pictor cân-tar

gândac par-fum palton bal-sam

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (3+3)
Completează fiecare cuvânt cu silaba care lipseşte.

bal_____ can_____ vul_____

mor_____ del_____ băr_____

poş_____ muş______ jur______

bor_____ cof_____ doc______


© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE BISILABICE (3+3)
Completează fiecare cuvânt cu silaba care lipseşte.

_____rig _____ţar _____can

_____fum _____ton _____ger

pic_____ car_____ cas_____

_____cel _____dac _____tar


© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.
EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE
AGLOMERĂRI DE CONSOANE

Citeşte silaba după model:

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE
AGLOMERĂRI DE CONSOANE

Citeşte silaba după model:

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE- AGLOMERĂRI DE CONSOANE
Citeşte următoarele silabe:

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – SILABE- AGLOMERĂRI DE CONSOANE
Citeşte următoarele silabe, respectând direcţia indicată de săgeată.

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE CU AGLOMERĂRI DE CONSOANE
Citeşte fiecare cuvânt şi uneşte cu o liniuţă cu imaginea potrivită.

trup planetă

tren trompă

tramvai
+ brutar

cravată stofă

plus creion

bloc statuie

glob grădină

praz trifoi

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE CU AGLOMERĂRI DE CONSOANE
Citeşte fiecare cuvânt şi uneşte cu o liniuţă cu imaginea potrivită.

grătar priză

clopot trompetă

drum trei

trambulină tricou

prună draperie

cratiţă gresie
3
greiere cremă

cretă fructe

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – CUVINTE CU AGLOMERĂRI DE CONSOANE
Scrie lângă fiecare imagine silaba cu care începe cuvântul.

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – PROPOZIŢII
PROPOZIŢIE AFIRMATIVĂ

Citeşte propoziţia şi caută imaginea potrivită. Uneşte cu o liniuţă perechile (propoziţie-imagine)!

Pisica doarme. Fata mănâncă.

Pinguinul pictează. Fetiţa înoată.

Băiatul citeşte. Câinele face baie.

Lebăda înoată. Puiul mănâncă.

Băiatul se joacă. Şoferul conduce.

Copii se joacă. Afară ninge.

Fata dansează. Fata găteşte.

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – PROPOZIŢII
PROPOZIŢIE AFIRMATIVĂ

Citeşte propoziţia şi caută imaginea potrivită. Uneşte cu o liniuţă perechile (propoziţie-imagine)!

Copiii se joacă cu mingea. Fetele au ieşit la cafea.

Văcuţa mănâncă iarbă. Fata se joacă cu mingea.

Fetiţa se dă pe hintă. Adi şi Anca râd de fericire.

Fata duce în braţe coşul cu


Băiatul se joacă cu mingea.
rufe.

Elefănţelul face baie în


Copiii se dau pe tobogan.
vană.

Tata se grăbeşte la lucru. Fata işi scrie tema.

Fata spală vasele. Băieţelul se joacă cu zmeul.

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – PROPOZIŢII
PROPOZIŢIE INTEROGATIVĂ

Citeşte şi răspunde la întrebări pe baza imaginilor.

Ce face băiatul cu ochelari? Ce face căţelul?

Ce face fata cu rochia roşie? Ce mănâncă vaca?

Unde face baie elefănţelul? Unde înoată fata?

Ce face pinguinul? Ce face fata în bucătărie?

Unde înoată lebăda? Ce mănâncă puişorul?

Ce duce în mână tata? Cu duce în mână fata?

Cu ce se joacă copiii? Cu ce se joacă băiatul?

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


EXERCIŢII DE CITIRE – PROPOZIŢII
PROPOZIŢIE INTEROGATIVĂ

Citeşte şi răspunde la întrebări pe baza imaginilor.

Ce face fata cu bluza roz? Cine râde?

Ce fac copii? Cine se joacă cu mingea?

Ce face pisica? Ce fac copiii în parc?

Ce se întâmplă afară, iarna? Unde beau fetele cafeaua?

Cum este imbrăcată fetiţa


Cu ce se joacă băieţelul?
de pe leagăn?

Cu ce se deplasează Moş
Ce face fetiţa în bucătrie?
Crăciun?

Ce culoare are maşina? Ce face fata la masă?

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.


Drag Copil,

Sper că aceste fişe te-au ajutat să înţelegi mai bine taina literelor,

şi felul în care acestea formează silabe, cuvinte şi propoziţii.

Te încurajez să continui exerciţiile de citire ca să poţi descoperi

adevărate comori în lumea cărţilor.

Te felicit pentru efortul depus!

Mult succes în continuare!

„Jocul este cea mai bună formă de învăţare.” Piaget

Acest material poate fi utilizat numai în interes personal, în lucrul cu copilul, de către logopezi, educatori, părinţi.
Preluarea, copierea, modificarea integrală sau parţială, prin orice mijloace, fără acordul autorului, este interzisă.

© www.logoludens.wordpress.com Toate drepturile rezervate.