Sunteți pe pagina 1din 1

EDUCATIA IN SCOALA

Educaţia are rol esenţial în dezvoltarea personalităţii omului, în toate etapele vieţii. Educaţia
copilului se realizează în mai multe contexte: familial, şcolar, social şi intervine în definirea
trăsăturilor de character. Şcoala joacă un rol important în dezvoltarea intelectuală, socială şi
emoţională a copilului.

Educaţia copilului în şcoală este influenţată de factori multipli cum ar fi factorii individuali
ereditari (temperament, inteligenţa, aptitudinii) cat si factorii externi (mediul familial, sustinerea
familiala educatie, comunicare), factori care ţin de profesor si maniera in care profesorul stimulează
aptitudinile elevilor, este deschis catre felul fiecarui copil de a asimila invatamintele şi aplică aceste
observatii in procesul achiziţiei de elemente cognitive si emotionale specifice varstei şi copilului.

Rolul învaţătorului sau al profesorului este esenţial pentru copiii de vârstă şcolară în evoluţia
pe plan fizic, cognitiv, emotional , în dobândirea aptitudinilor şi deprinderilor şi în achiziţia
caracteristicilor psihologice specifice vârstei si modul in care este impusă autoritatea profesorului,
echilibrul intre autoritate şi comunicare.

Conceptul de şcoală în viitor cuprinde două aspecte: ideal şi real.P lecând de la realitatea
prezentă, putem descrie contextul social al şcolarizării. Etapele si elementele individuale în
dezvoltarea copilului, nu vor suferi modificări în timp (sunt etape comune tuturor copiilor), însă vor
avea rol în achiziţionarea materialului fizic si psihic pe perioada creşterii.

In mod ideal, educaţia în şcoala viitorului presupune o pregătire temeinică a profesorilor


privind etapele specifice de dezvoltare fizicopsihică a elevilor precum şi metodele adecvate de
prezentare a informaţiilor, adaptate atât caracteristicilor temperamentale ale fiecărui elev, cât şi
mediului socio-cultural din acea perioada (folosirea informaţiilor şi tehnologiei adaptate). Utilizarea
tehnologiei în facilitarea predării şi explicarea informaţiilor prezentate către elevi va favoriza
asimilarea informaţiilor externe.

Asadar, in mod real, pot aparea schimbări socio-culturale pozitive (dezvoltare tehnico-stiinţifică,
psihologică, filozofică) sau negative care să influenţeze neaşteptat modalităţile şi posbilităţile de
educaţie în şcoli.Adaptarea copilului la contexul educaţional va depinde de mediul familial şi social
din care care provine, precum şi de modalităţile de educaţie din şcoală.