Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Tehnologic Iancu Jianu

Judeţul Olt
Anul şcolar: 2017-2018
Data:
Numele şi prenumele:

TEST LA DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SUBIECTUL I (45 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul de mai jos şi răspunde item-ilor:

„ - Iar te-ai cufundat în stele Acolo-n ochi de pădure, Pe cărare-n bolţi de frunze,
Şi în nori şi-n ceruri nalte? Lângă bolta cea senină Apucând spre sat în vale,
De nu m-ai uita încalte, Şi sub trestia cea lină Ne-om da sărutări în cale,
Sufletul vieţii mele. Vom şedea în foi de mure. Dulci ca florile ascunse.

În zadar râuri în soare Şi mi-i spune-atunci poveşti Şi sosind l-al porţii prag,
Grămădeşti-n a ta gândire Şi minciuni cu-a ta guriţă, Vom vorbi-n întunecime:
Şi câmpiile asire Eu pe-un fir de romaniţă Grija noastră n-aib-o nime,
Şi întunecata mare; Voi cerca de mă iubeşti. Cui ce-i pasă că-mi eşti drag?

Piramidele-nvechite Şi de-a soarelui căldură Înc-o gură - şi dispare...


Urcă-n cer vârful lor mare - Voi fi roşie ca mărul, Ca un stâlp stam eu în lună!
Nu căta în depărtare Mi-oi desface de-aur părul, Ce frumoasă, ce nebună
Fericirea ta, iubite! Să-ţi astup cu dânsul gura. E albastra-mi, dulce floare!

Astfel zise mititica, De mi-i da o sărutare, ..................................................


Dulce netezindu-mi părul. Nime-n lume n-a s-o ştie,
Ah! ea spuse adevărul; Căci va fi sub pălărie - Şi te-ai dus, dulce minune,
Eu am râs, n-am zis nimica. Ş-apoi cine treabă are! Ş-a murit iubirea noastră -
Floare-albastră! floare-
- Hai în codrul cu verdeaţă, Când prin crengi s-a fi ivit albastră!...
Und-izvoare plâng în vale, Luna-n noaptea cea de vară, Totuşi este trist în lume!”
Stânca stă să se prăvale Mi-i ţinea de subsuoară,
În prăpastia măreaţă. Te-oi ţinea de după gât. (Mihai Eminescu, Floare-albastră)

1. Care sunt sinonimele contextuale ale cuvintelor subliniate în textul de mai sus? 5 x 4 = 20 de puncte
2. Ce figuri de stil sunt cuvintele bold-uite (îngroşate) din poezia de mai sus? 5 x 5 = 25 de puncte

SUBIECTUL AL II-LEA (45 de puncte)

Realizaţi un scurt eseu (în minimum o pagină) în care să evocaţi o întâmplare tragică din opera literară
„Hanu-Ancuţei”, de Mihail Sadoveanu.

Punctaj:

 SUBIECTUL I – 45 de puncte;
 SUBIECTUL AL II-LEA – 45 de puncte;
 OFICIU – 10 puncte (dacă se vor respecta regulile de ortografie şi de punctuaţie).