Sunteți pe pagina 1din 27

Curriculum Vitae

Conf. Dr. Ion Manolescu

Date personale:
Născut 15.04.1968, Bucureşti, Romania

Adresă (serviciu):
Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti
Str. Edgar Quinet 5-7, Sector 2, Bucureşti

Funcţie actuală:
Conferenţiar Univ. Dr., Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti
Departamentul de literatură română

Titlu ştiinţific:
Doctor în Filologie

Studii:
• 07. 2002, primeşte Diploma de Doctor în Filologie al Universităţii Bucureşti, cu distincţia
"Magna Cum Laude".
• 2001, îşi susţine cu succes teza de doctorat (cu titlul Dictatura imaginii în postmodernism),
pentru obţinerea titlului de doctor în filologie (litere), specialitatea teoria literaturii.
Conducător ştiinţific: Profesor Dr. Mircea Martin, Facultatea de Litere, Universitatea
Bucureşti. Teza (500 p. şi peste 400 de titluri bibliografice autohtone şi universale) cuprinde o
cercetare combinată de teorie şi istorie literară, realizată pe parcursul a 7 ani de studiu
academic.
• 1994, obţine cu nota 10 definitivatul în limba şi literatura română.
• 1991, obţine cu nota 10 Diploma de absolvire a Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti,
specialitatea română/engleză. Titltul lucrării de diplomă: Textualismul prozei generaţiei '80
din perspectivă postmodernă.
• 1986-1991, student al Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, secţia română/engleză.
• 1986, este admis ca student al Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, cu media
generală 8.90. Două din cele trei examene de admitere sînt notate cu 10 (limbă şi literatură
engleză) şi 9.75 (literatură română).
• 1982-1986, elev al Şcolii Centrale din Bucureşti.

Carieră şi experienţă didactică:


• din 2007, conferenţiar dr. la Facultatea de Litere, Universitatea Bucuresti, specialitatea
literatură română. Predă cursuri despre literatură şi cognitivism, despre experimente literare,
despre literatura şi ideologia comunistă, despre ideologia literară a perioadei interbelice,
despre hyper-texte şi realitatea virtuală.
• din 2003, lector dr. la Facultatea de Litere, Universitatea Bucuresti, specialitatea literatură
română. Predă cursuri despre literatura şi ideologia comunista, despre normele sociale şi
literare în epoca interbelică, despre tradiţie şi inovaţie în proza interbelică, despre identitatea
feminină în proza autohtonă a secolului 19 si 20, despre literatura română în era comunicării
virtuale.
• din 1996, asistent la Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti, specialitatea literatură
română. Predă literatura secolului 20: epoca interbelică, perioada proletcultistă, modernismul
şaizecist şi şaptezecist, postmodernismul optzecist, noile orientări literare după 1989.
• 1994-1996, suplinitor la Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti, specialitatea literatură
română.
• 1993-1994, profesor de literatură română la liceul "I.L. Caragiale" din Bucureşti.
• 1992-1993, profesor de literatură română la liceul german "H. Oberth" din Bucureşti.
• 1991-1992, repartizat prin repartiţie guvernamentală la liceul "Autobuzul" din Bucureşti,
unde predă literatură română.

Participări la programe didactice universitare recente:


• 2008-2009, curs de experimente literare, în cadrul Programului de Masterat de Studii
Literare Româneşti, al Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti.
• 2004-2009, curs-atelier de teoria şi editarea textului electronic, în cadrul Programului de
Masterat de Teoria şi Editarea Textului al Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti.
• 2004-2005, curs pe tema relaţiei dintre proza postmodernă şi teoria imaginii, în cadrul
Programului de Masterat CESI al Universităţii Bucureşti.

Alte activităţi profesionale:


• din 01. 2008, membru al Consiliului Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti.
• din 11. 2006, columnist al revistei Noua literatură, Bucuresti.
• din 04. 2004, responsabil pentru probleme studenţeşti al Facultăţii de Litere, Universitatea
Bucureşti, desemnat pentru un mandat de 4 ani de către Consiliul Profesoral. În 2008,
mandatul este reînnoit pentru o perioadă de 4 ani. Printre alte activităţi, realizează sondaje de
opinie studenţească, asigură consultanţă studenţilor în probleme de orientare administrativă,
profesională şi academică specifice Facultăţii de Litere şi pieţei muncii după absolvire, ca şi
consultanţă pentru alcătuirea şi redactarea textelor revistelor Facultăţii de Litere, Betonuri,
Eliterebelle şi Doamna Grasă.
• 2000-2001, columnist pe probleme tehno-culturale pentru săptămînalul Observator cultural,
Bucureşti.
• 1997-2000, redactor al revistei Vineri, supliment cultural lunar al Dilemei, Bucureşti.

Limbi străine:
• engleză (excelent -scris & vorbit)
• franceză (excelent -scris & vorbit)

Domenii de specializare:
• literatură română, secolul 20
• teoria literaturii: postmodernism
• tehno-cultură

Interese actuale de cercetare:


• literatura si ideologia perioadei comuniste
• literatura cyberpunk
• filosofie şi psihologie cognitivă
• realitate virtuală
• inteligenţă artificială

Burse de cercetare/Granturi CNCSIS şi internaţionale/Activitate universitară internaţională:


• 2010, Andrew W. Mellon Fellow in the Humanities, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Berlin.
Proiect de cercetare interdisciplinar, vizind relatia dintre literatura cyber si stiintele cognitive
(psihologie si filosofie cognitiva).
• 2005-2006, cîştigă, ca director de proiect, împreună cu Ruxandra Cesereanu, Facultatea de
Litere, UBB Cluj, un grant NEC-LINK, cu participare internaţională şi finanţat de Fundaţia
HESP, Budapesta, cu un proiect legat de studiul imageriei literare şi filmice din perspectivă
cibernetică. În cadrul şi pe baza grantului, au fost invitaţi să conferenţieze în România
profesorii Philippe Walter (Université Stendhal, Grenoble 3), Basarab Nicolescu (preşedinte şi
fondator al CIRET, Centre International de Recherche et Etudes Transdisciplinaires şi co-
fondator al Study Group on Transdisciplinarity la UNESCO) şi Mircea Cărtărescu
(Universitatea Bucureşti). Titlul proiectului: Filmic and Literary Imagery. A Cyber-Cultural
Approach. Grant în lb. engleză.
• 2005-2006, Visiting Professor la Facultatea de Litere, UBB Cluj, în cadrul programului de
cursuri stipulat de grantul cu participare internaţională NEC-LINK-HESP. Susţine trei cursuri
a cîte 4 ore, pe teme legate de tehno-cultură şi cyber-cultură; teorii cognitiviste şi aplicaţiile
lor literare; statutul imaginii ficţionale în cyber-cultură. Grant în lb. engleză.
• 2003, Gastprofessor la Institut für Romanistik, Universität Wien. Predă cursuri de limbă şi
civilizaţie română, în cadrul unui proiect academic legat de relaţia dintre limbă şi media.
• 2002-2003, cîştigă, ca director de proiect, un grant naţional CNCSIS (nr. 33 618) în valoare
de 10 milioane ROL, suplimentat în 2003 pînă la 27 milioane ROL, cu proiectul de cercetare
Iconuri cyberspaţiale în literatura digitală. Cod CNCSIS: 646 (2002); 167 (2003).
• 2002, co-participant la un grant naţional obţinut de prof. Monica Spiridon de la Facultatea
de Litere, Universitatea Bucureşti, în cadrul căruia publică volumul de specialitate Noţiuni
pentru studiul textualităţii virtuale. Volumul reprezintă un auxiliar didactic pentru studenţii
departamentelor de comunicare din universităţile româneşti şi a fost finanţat de Centrul de
Studii pentru Comunicare şi Relaţii Publice al Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, în
baza grantului 132, CNFIS-Banca Mondială.
• 1998, Advanced Study Fellow în cadrul programului Trends in Scholarship al lui
Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS),
Wassenaar, Olanda cu un proiect în domeniul teoriei literare şi literaturii postmoderne
româneşti şi americane. Grant în lb. engleză.
• 1997, în cadrul bursei NEC, desfăşoară timp de o lună activitate de cercetare în domeniul
literaturii şi teoriei literare la Universiteit van Amsterdam. Participă la o serie de dezbateri pe
tema culturii postmoderne cu Profesor Dr. Sorin Alexandrescu, care predă filosofie şi teorie
literară la departamentul de franceză-română al Universităţii Amsterdam. Grant în lb. engleză.

• 1996-1997, Advanced Study Fellow in Humanities al New Europe College (NEC),


Bucureşti. Rezultatele cercetării sale ştiinţifice sînt materializate într-un studiu de teorie şi
istorie literară de 50 de pagini (Tehnici vizuale în literatura postmodernă), care apare ulterior
în limba engleză în anuarul colegiului Noua Europă. NEC’s Year Book este o publicaţie
ştiinţifică trimisă principalelor universităţi europene şi americane începînd din 1994. Grant în
lb. engleză şi română.

Afilieri:
• din 2007, iniţiator şi conducător al cenaclului literar Atelier postmodern din cadrul Facultăţii
de Litere, Universitatea Bucureşti.
• din 2000, membru fondator al CESI (Centrul de Excelenţă pentru Studiul Imaginii),
Bucureşti
• din 1999, membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din Romania
(ALGCR).
• din 1998, alumnus NEC (New Europe College), Bucureşti.
• din 1998, membru al NIAS Fellows Association, Olanda.
• din 1994, membru al ASPRO (Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din Romania).
• 1990, membru fondator al cenaclului Clubul Literar din cadrul Facultăţii de Litere,
Universitatea Bucureşti.
• 1987-1989, secretar din partea studenţilor al cenaclului literar Junimea, Bucureşti, condus de
criticul şi istoricul literar Ov.S. Crohmălniceanu.
• 1986-1989, membru al Cercului de critică al Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti,
condus de criticul şi istoricul literar Eugen Simion.

Contribuţii academice (conferinţe, prelegeri, sesiuni de comunicări, mese rotunde):


• 03. 2009, invitat al Institutului Cultural Român, Berlin la tîrgul internaţional de carte
Leipziger Buchmesse. Participă la o masă rotundă şi o sesiune de lecture publice în cadrul
forumului internaţional de la Leipzig “Kleine Sprachen – Grose Literaturen”.
• 12. 2008, susţine o conferinţă la Institut für Romanistik, Universität Wien, în cadrul
dezbaterii Recent Trends in Romanian Literature. Titlul conferinţei: Recent Postmodern
Romanian Fiction. The Case of Autofiction
• 11. 2008, susţine o comunicare la Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti, în cadrul
conferinţei internaţionale The National Literatures in the Age of Globalization. The Issue of
the Canon, organizată de Facultatea de Litere şi Centrul Interdisciplinar pentru Studii
Culturale Europene şi Româneşti (CISCER) “Tudor Vianu”. Titlul conferinţei: Popular
Culture and the Romanian Postmodern Canon.
• 11. 2008, invitat de onoare al Institutului Cultural Roman, Wien (ICR Wien) la tîrgul
internaţional de carte Buchmesse Wien. Invitat de onoare al Literaturzentrale Reading
Sessions, Wien, cu ajutorul KulturKontakt Wien.
• 10. 2008, coordonator de secţiune internaţională la Interdisciplinary Conference: Orientation
in the Occurrence, Babes-Bolyai University, Dpt. Of Hungarian Literary Studies, Cluj
Napoca. Susţine, de asemenea, o comunicare pe tema Models of Cognitive Science in
Literature.
• 10. 2008, invitat de onoare şi coordonator de masă rotundă la Salonul internaţional al benzii
desenate, Constanta. Titulatura mesei rotunde coordonate: The History of Pif Gadget
Magazine.
• 07. 2008, susţine, în Braşov, 2 prelegeri în cadrul Courses for Romanian Language, Culture
and Civilization for Foreign Students, organizate de Institutul Cultural Roman (ICR
Bucuresti). Titlul prelegerilor: The Beginnings of Romanian Fiction. The 18th and 19th
Century and Modernist and Postmodernist Romanian Fiction. The 20th Century
• 02. 2008, susţine, în Bucureşti, o conferinţă, în cadrul programului Romania in a Nutshell,
ca parte a Courses for Romanian Language, Culture and Civilization for Foreign Students,
organizate de Institutul Cultural Roman (ICR Bucuresti). Titlul conferinţei: Romanian
Literature after World War II. A Journey through Communism.
• 2007-2009, invitat de onoare al Translation & Publication Support Programme, Bucuresti,
iniţiat de Institutul Cultural Român (ICR Bucuresti), pentru studenţii străini interesaţi de
studiul literaturii române.
• 05. 2007, invitat de onoare al simpozionului organizat de revista Tomis, Constanţa, pe tema
Literatura de frontieră. Scriitorul acasă şi în exil.
• 04. 2007, susţine, în cadrul Conferinţei Anuale a Catedrei de Literatură Română a Facultăţii
de Litere, Universitatea Bucureşti, o comunicare ştiinţifică avînd titlul: Hasdeu si libertăţile
prozei. Tema conferinţei Catedrei: Centenar Hasdeu si Eliade.
• 07. 2006, susţine, la Sinaia, o conferinţă pe tema Comunismul pe înţelesul studenţilor. O
istorie pedagogică, în cadrul Cursurilor de vară şi al Colocviilor ştiinţifice de limbă, literatură
şi civilizaţie românească, ediţia a XLVII-a. Cursurile şi colocviul au fost organizate pentru
studenţii străini de către Universitatea Bucureşti şi au avut ca temă generală România 2006:
Identităţi culturale în dialog.
• 05. 2006, susţine o comunicare ştiinţifică în limba engleză la NEC Bucureşti, cu titlul: The
Interdisciplinary Study of Techno-Culture. Techno-Culture and the Humanities, cu ocazia
atelierului internaţional NEC-LINK Workshop.
• 03. 2006, susţine o conferinţă pe tema Literaturii lui Alexandru Monciu-Sudinski, ca invitat
în cadrul Conferinţelor Casei Lovinescu, organizate de Fundaţia Humanitas, Bucureşti.
• 04. 2006, susţine o comunicare ştiinţifică la NEC Bucureşti, pe tema Deconstrucţiei
imaginarului comunist, în cadrul dezbaterii academice cu acelaşi nume (partea a doua).
Comunicare inclusă în programul grantului internaţional NEC-LINK-HESP.
• 12. 2005, susţine o comunicare ştiinţifică la Facultatea de Litere a UBB Cluj, pe tema
Deconstrucţiei imaginarului comunist, în cadrul dezbaterii academice cu acelaşi nume (partea
întîi). Comunicare inclusă în programul grantului internaţional NEC-LINK-HESP.
• 12. 2005, susţine o comunicare ştiinţifică la Facultatea de Litere Bucureşti, în cadrul Celei
de a doua conferinţe anuale a catedrei de Teoria Literaturii, pe tema Locul şi rolul teoriei
literare în cîmpul disciplinelor umaniste (invitat de onoare: prof. Dr. Wolfgang Iser,
Universitatea Konstanz). Titlul comunicării: Teoria literară şi tehno-cultura. O abordare
cognitivistă
• 07. 2004, susţine o comunicare la Constanţa, în cadrul colocviului organizat de Centrul de
Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI) şi Facultatea de Litere a Universităţii “Ovidius”,
Constanţa, pe tema: Imaginea corpului, corpul imaginii. Titlul comunicării: Cum separăm
mintea de corp? O teorie despre uman ca tipar informaţional.
• 07. 2004, susţine o comunicare în cadrul colocviului organizat de Asociaţia de Literatură
Generală şi Comparată din România (ALGCR) la Bucureşti, pe tema: Literatura la confluenţa
artelor. Titlul comunicării: Banda desenată, între divertisment estetic şi ideologie politică.
• 07. 2003, susţine o comunicare în cadrul Colocviului despre globalizarea culturală în
condiţiile Romaniei actuale, organizat la Constanţa de Universitatea “Ovidius”, cu titlul
Globalizarea digitală: realitate sau ficţiune?
• 06. 2003, susţine o comunicare în cadrul Colocviului Asociaţiei de Literatură Generală şi
Comparată, organizat în Bucureşti la “New Europe College”, cu titltul Literatura şi viitorul. O
abordare tehno-culturală.
• 07. 2002, susţine o comunicare în cadrul Colocviului în onoarea lui Sorin Alexandrescu,
organizat la Constanţa de Universitatea "Ovidius", cu titlul Noua identitate globală.
• 04. 2001, susţine o conferinţă în limba engleză în cadrul sesiunii de comunicări româno-
britanice organizate de British Council la Tîrgu-Mureş ca parte a programului Writers' Writing
Seminar, cu titlul Identitatea schizoidă a autorului postmodern.
• 06. 1999, susţine un referat în cadrul sesiunii de comunicări a Asociaţiei Romane de
Literatură Comparată, Bucureşti, cu titlul Canonul literar hyper-textual.
• 03. 1999, participant-invitat al mesei rotunde Scriitori între "Busolă" (J.L. Borges) şi
"Pendul" (E.A. Poe) din cadrul New Europe College, Bucureşti.
• 04. 1998, susţine o conferinţă în limba engleză în cadrul programului Trends in Scholarship
la NIAS, Wassenaar, Olanda, cu titlul The Fractal Dimension of Postmodern Literature
(Dimensiunea fractală a literaturii postmoderne).

Contribuţii didactice recente:


• 03. 2009, susţine, în cadrul Facultăţii de Litere şi al cenaclului literar Atelier postmodern, un
atelier dedicat interpretării textelor literare, în cadrul programului „Zilele Porţilor Deschise”,
dedicat elevilor interesaţi de admiterea la Facultatea de Litere.
• 08. 2008, susţine la Sinaia, în cadrul Şcolii de Vară „Erudio” şi al programului „Creativitate
pentru Excelenţă”, organizat de Asociaţia Erudio, în parteneriat cu Universitatea Bucureşti,
British Council ş.a., 4 cursuri de scriere creativă.
• 03. 2007, susţine, în cadrul Facultăţii de Litere, un curs deschis dedicat Identităţii feminine
în proza lui Hasdeu, în cadrul programului „Zilele Porţilor Deschise”, dedicat elevilor
interesaţi de admiterea la Facultatea de Litere.
• 03. 2007, susţine, în cadrul Facultăţii de Litere, un atelier literar sub titlul Lumea citeşte,
dedicat elevilor şi studenţilor interesaţi de relaţia dintre scriere, lectură şi critică literară. Co-
participant, alături de Ioan T. Morar, Simona Popescu şi Ovidiu Verdeş. Eveniment susţinut de
Decanatul Facultăţii de Litere, în cadrul programului „Zilele Porţilor Deschise”.
• 03. 2007, susţine, în cadrul Facultăţii de Litere, o prelegere legată de tema Student la Litere,
dedicată elevilor şi studenţilor interesaţi de condiţiile de studiu oferite de Facultatea de Litere,
Bucureşti. Co-participant, alături de Florin Iaru, Liviu Papadima şi Simona Popescu.
Eveniment desfăşurat sub egida Amfiteatrul Deschis Team Work şi susţinut de Decanatul
Facultăţii de Litere.
• 10-12. 2006, profesor şi scriitor-invitat în cadrul programului internaţional Translation &
Publication Support Programme, iniţiat de Institutul Cultural Român (ICR) şi destinat
bursierilor străini doritori să cunoască literatura română. Predă cursul Tradiţie şi inovaţie în
literatura interbelică şi participă la o lectură publică, urmată de discuţii, din romanul Derapaj.
• 04. 2006, susţine, în cadrul Facultăţii de Litere Bucureşti, un curs despre Limba de lemn în
literatura şi ideologia comunistă, în cadrul programului universitar Cogito Ergo Sum! Cursuri
alternative pentru mintea fiecăruia, proiect sprijinit printr-un grant din partea Open Society
Institut, Zug Foundation şi derulat cu ajutorul Facultăţii de Litere şi al Centrului de Resurse
Juridice Bucureşti.
• 03. 2006, susţine, în cadrul Facultăţii de Litere Bucureşti, o conferinţă despre Miturile
comunismului românesc, în cadrul programelor studenţeşti şi publice desfăşurate sub egida
Amfiteatrul Deschis Team Work.

Exemple de lucrări de diplomă coordonate (notate cu 10 de către Comisia de Licenţă):


• Noile media şi literatura română contemporană
• Textualitatea virtuală în literatura română
• Literatura adolescenţei: Mihail Sebastian şi Mircea Eliade
• Obiectul în exterioritatea personajului literar interbelic

Exemple de cursuri iniţiate:


• Literatură şi ideologie comunistă. Curs opţional iniţiat şi predat la anul al IV-lea în
Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti, acceptat ulterior ca opţional de an pentru anul al
II-lea Litere, începînd cu anul universitar 2006-07. În 2006, a beneficiat de participarea a
peste 150 de studenţi de la 7 facultăţi: Litere, Limbi Străine, Istorie, Filosofie, Teologie
ortodoxă, Teologie catolică, Teologie baptistă.
• Tradiţie şi inovaţie în proza interbelică. Curs opţional iniţiat şi predat la anul al III-lea în
Facultatea de Litere, UB, acceptat ulterior ca opţional de an pentru anul al II-lea Litere,
începînd cu anul universitar 2007-08. În 2006, a beneficiat de participarea a peste 120 de
studenţi de la 3 facultăţi: Litere, Filosofie şi Teologie.
• Identitate feminină în proza românească. Curs opţional iniţiat şi predat la anul al IV-lea în
Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti, în anul universitar 2006-07. Beneficiază de
participarea a peste 80 de studenţi de la 2 facultăţi: Litere şi Teologie.
• Editare în formate electronice. Tehnica şi practica realităţii virtuale. Curs-atelier iniţiat şi
susţinut în cadrul Masteratului de Teoria şi Practica Editării al Facultăţii de Litere,
Universitatea Bucureşti.
Manuale/Auxiliare didactice:
• 2002, Noţiuni pentru studiul textualităţii virtuale, Bucureşti: Ars Docendi. Volum de teorie şi
istorie literară despre evoluţia literaturii contemporane postmoderne către forme, structuri şi
stiluri virtuale (100 p.). Parte a tezei de doctorat a autorului. Auxiliar didactic pentru studenţii
departamentelor de comunicare din universităţile româneşti. Editură recunoscută de CNCSIS
(cod 72). ISBN 973-558-039-X
• 1996, Literatura memorialistică, Bucureşti: Humanitas – volum de teorie şi critică literară
despre literatura memorialistică a lui Radu Petrescu, I.D. Sîrbu şi N. Steinhardt (206 p.). În
cadrul Bibliotecii Humanitas de Limba şi Literatura Română, seria Texte/Comentarii/Sinteze
pentru elevi, studenţi şi profesori. Directorul colecţiei: Prof. univ. dr. Paul Cornea. Auxiliar
didactic pentru profesorii din învăţămîntul preuniversitar şi universitar, precum şi pentru
elevii claselor terminale de liceu şi studenţii facultăţilor de Litere. Volum prezentat în cadrul
mai multor întîlniri cu elevii şi studenţii din Bucureşti şi din ţară. ISBN 973-28-0650-8
• suporturi de curs xeroxate, material bibliografic adiţional (volume critice, istorice sau
teoretice, slide-show-uri în PowerPoint, CD-uri şi DVD-uri illustrative, xeroxuri după articole
şi studii de specialitate, xeroxuri după prefeţe, fotografii corespunzătoare temei de curs,
planşe, tabele şi hărţi cu valoare didactică, albume de artă corespunzătoare temei de curs,
adrese de site-uri de Internet ilustrative pentru tema de curs) oferit anual studenţilor sub formă
de cópii sau împrumut colectiv.

Contribuţii administrative:
• 03.2009, în calitate de responsabil cu problemele studenţeşti, realizează un sondaj de opinie
studenţească în cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, ale cărui rezultate sînt
predate Decanatului Facultăţii de Litere. Sondajul vizează cunoaşterea opiniilor studenţeşti în
legătură cu actualizarea conţinuturilor programelor de învăţămînt de către Facultatea de Litere
Bucureşti.
• 03.2007, în calitate de responsabil cu problemele studenţeşti, realizează un sondaj de opinie
studenţească în cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, ale cărui rezultate sînt
predate Decanatului Facultăţii de Litere. Sondajul vizează cunoaşterea problemelor
studenţeşti în chestiuni didactice, pedagogice şi administrative, în scopul ameliorării
serviciilor oferite de către Facultatea de Litere Bucureşti.
• 06.2006, donează fond de carte străină (literatură cibernetică, filosofie şi psihologie
cognitivă, teorie literară) Bibliotecii Facultăţii de Litere, pe baza grantului internaţional NEC-
LINK finanţat de Fundaţia HESP, Budapesta. Donaţia, înregistrată cu nr. 144/02.06.2006,
constă în 38 volume, în valoare de 3317.15 RON
• din 2005, participă la acţiunile Decanatului, desfăşurate la începutul lunii octombrie, de
acomodare a studenţilor anului I cu noua structură a anilor universitari, precum şi cu situaţia
didactică şi administrativă a Facultăţii de Litere.
• din 2004, membru în Comisiile de Licenţă A şi B ale Facultăţii de Litere, Universitatea
Bucureşti.
• din 1996, participă anual la corectura lucrărilor de admitere în cadrul Facultăţii de Litere
(proba: Limba şi Literatura Română; disciplina: Literatură Română) şi, la cererea
Decanatului, la supravegherea examenului de admitere.

Distincţii de merit:
• 2006, Certificate of Merit, acordat de The New Europe College Academic Advisory Board al
New Europe College Institute for Advanced Study (NEC), Bucureşti, ca recunoaştere a
participării la 2005-2006 NEC-LINK Program. Certificatul poartă semnătura Rectorului NEC,
Prof. Univ. Dr., Dr. Honoris Causa, Andrei Pleşu.

Prezenţe în baze de date internaţionale:


• Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.), an online collection of
humanities and social sciences periodicals: www.ceeol.com
• University of Pittsburgh: www.upress.pitt.edu
• Wikipedia: http://ro.wikipedia.org
• Amazon: www.amazon.com
• BestBookBuys: www.bestwebbuys.com
• WorldCat Libraries: www.worldcatlibraries.org
• HighBeam: www.highbeam.com

Participări la emisiuni/dezbateri culturale/literare pe posturile TV & Internet:


• „Idei în libertate”, TVR Cultural (moderator: H.-R. Patapievici)
• „Restanţele criticii literare”, TVR Cultural (moderator: Eugen Negrici)
• „Un metru cub de cultură”, Realitatea TV (moderator: Alex Ştefănescu)
• „Tema de vineri”, TVR Cultural şi TVR1 (moderator: Florin Iaru)
• „Interogaţii radicale”, TVR Cultural (moderator: Cătălin Avramescu)
• „Cinemaniacii”, TVR1 şi TVR Cultural (realizator: Mădălina Roşca)
• „Cafeaua cu sare”, Antena 3 (moderatori: Dana Deac, Marius Chivu)
• „Nocturne”, TVR1 (moderator: Marina Constantinescu)
• „Poeticile cotidianului”, Club A, difuzat pe Internet (moderator: Răzvan Ţupa)

Premii:
• 2008, Menţiune în cadrul competiţiei internaţionale dotate cu premiul Eastern European
Literature Award. Distincţie acordată de KulturKontakt Wien şi Bank Austria Literaris Wien
pentru volumul Derapaj, Polirom, Iasi, 2006.
• 2008, Premiul Vladimir Colin pentru volumul Derapaj, Polirom, Iasi, 2006.
• 2007, Premiul special al redactorilor revistei Observator cultural, pentru volumul Derapaj,
Polirom, Iaşi, 2006. Volumul beneficiază de alte 5 nominalizări la premii naţionale, inclusiv
Premiul Uniunii Scriitorilor din România (USR).
• 2007, Premiul revistei Tomis, Constanţa, pentru volumul Derapaj, Polirom, Iaşi, 2006.
Volumul beneficiază de alte 5 nominalizări la premii naţionale, inclusiv Premiul Uniunii
Scriitorilor din România (USR).
• 2006, Premiul revistei Cuvîntul, la secţiunea „studii culturale”, pentru volumul Explorări în
comunismul românesc, II, Polirom, Iaşi (împreună cu Paul Cernat, Angelo Mitchievici, Ioan
Stanomir).
• 2004, Premiul Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (ALGCR),
pentru cel mai bun volum de teorie literară al anului 2003: Videologia. O teorie tehno-
culturală a imaginii globale.
• 2004, Premiul Asociaţiei Editorilor din România pentru cea mai bună colecţie de carte:
colecţia “Ego-grafii” a editurii Polirom, Iaşi. Primul titlu al acestei colecţii, pe 2004: Paul
Cernat, Ion Manolescu, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir -O lume dispărută. Patru istorii
personale, urmate de un dialog cu H.-R. Patapievici, Polirom, Iaşi, 2004
• 2002, Premiul pentru critică literară şi eseu al editurii "Ex Ponto", Constanţa, pentru
volumul de studii În căutarea comunismului pierdut.
• 1998, Premiul de debut în roman al Salonului Naţional de Carte, Cluj-Napoca, pentru
romanul Alexandru.
• 1996, Premiul de debut în roman al editurii Univers, Bucureşti, pentru romanul Alexandru.
• 1995, bursă-premiu de creaţie a lui Soros Foundation for an Open Society, Cluj, pentru
elaborarea romanului Alexandru.
• 1988, Premiul pentru proză scurtă al "Matineului de proză", Iaşi.
• 1988, Premiul de debut pentru proză scurtă al revistei Amfiteatru, Bucureşti.

Cărţi şi articole:
• 16 volume (6 de autor, 10 co-autor). Autorul unui volum de critică şi istorie literară; autor a
2 volume de teorie tehno-culturală; co-autor la 7 volume de studii culturale, teorie culturală şi
istorie literară (dintre care 2 în limba engleză); autor a 2 prefeţe/postfeţe la volume de proză
postmodernă şi de teorie culturală; autor a 3 volume de proză, co-autor la alte 3 (dintre care
unul în SUA, în limba engleză).
• autor a peste 150 articole de istorie, critică şi teorie culturală şi literară (v. lista publicaţiilor).

• peste 450 de referinţe critice, în presă şi în volume, la adresa articolelor şi cărţilor sale.

LISTA DE LUCRĂRI:

a. Teza de doctorat:

2001
• Dictatura imaginii în postmodernism. Conducător ştiinţific: Profesor Dr. Mircea Martin,
Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti. Teza (500 p. şi peste 400 de titluri bibliografice
autohtone şi universale) cuprinde o cercetare combinată de teorie şi istorie literară, realizată
pe parcursul a 7 ani de studiu academic. Primeşte titlul de Doctor în Filologie al Universităţii
Bucureşti, cu distincţia "Magna Cum Laude". Teză publicată în 2 volume (v. b.).

b. Cărţi şi capitole în cărţi:

2009

• Orientation in the Occurence (publicat în engleza), Cluj-Napoca, Komp Press. Coautor, cu


un studiu interdisciplinar de literatura, psihologie cognitiva si filosofie cognitiva, despre
modalitatile in care mintea umana citeste textele literare (13 p. format carte). Volum sprijinit
de CNCSIS. ISBN 978-973-9373-99-9.
• Text(e)/Image, Interferences. Etudes critiques. Critical Studies (publicat în engleza),
Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti. Editură recunoscută de CNCSIS (cod: 78).
Coautor, cu un studiu interdisciplinar despre teoria perspectivelor imposibile in arta si
literatura (10 p. format carte). ISBN 978-973-7377-50-0.

2008
• 1984. Ultima generaţie a comunismului românesc, Bucuresti: Editura Universităţii din
Bucureşti (194 p.). Editură recunoscută de CNCSIS (cod: 78). Coordonator şi prefaţator.
Volum de studii literare şi contribuţii biografiste alcătuit de studenţii anului al IV-lea al
Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, pornind de la cursul Literatură şi ideologie
comunistă susţinut de Ion Manolescu. ISBN 978-973-7374-46-2.
• Prefaţă la volumul Comunismul sub lentila studenţilor, Editura Universităţii din Bucureşti (4
p.). Editură recunoscută de CNCSIS (cod: 78). Coordonator şi prefaţator. Volum de studii
literare şi contribuţii biografiste alcătuit de studenţii anului al IV-lea al Facultăţii de Litere,
Universitatea Bucureşti, pornind de la cursul Literatură şi ideologie comunistă susţinut de Ion
Manolescu.

2006
• Tzara noastră. Stereotipii şi prejudecăţi, coordonator Ruxandra Cesereanu, Bucureşti: editura
Institutului Cultural Român. Coautor, cu un studiu despre predarea şi receptarea în mediul
universitar românesc a ideologiei şi literaturii din perioada comunistă (20 p. format carte).
ISBN 978-973-577-512-4

2005
• Explorări în comunismul românesc, II, Polirom, Iaşi (împreună cu Paul Cernat, Angelo
Mitchievici, Ioan Stanomir). Premiul revistei Cuvîntul, la secţiunea „studii culturale”. Volum
de studii de istorie şi critică literară/culturală, primul din seria dedicată analizei sistematice a
comunismului autohton. Coautor cu 3 studii despre relaţia dintre literatura română a anilor '70
şi '80, cultura de consum şi ideologia politică a "epocii de aur" (71 p. format carte). Editură
recunoscută de CNCSIS (cod 52). ISBN 973-681-794-6 (vol. I+II)

2004
• Explorări în comunismul românesc, I, Polirom, Iaşi (împreună cu Paul Cernat, Angelo
Mitchievici, Ioan Stanomir). Nominalizată între cele mai bune 5 cărţi de studii culturale ale
anului 2004 la Premiile revistei Cuvîntul. Volum de studii de istorie şi critică
literară/culturală, primul din seria dedicată analizei sistematice a comunismului autohton.
Coautor cu 3 studii despre relaţia dintre literatura română a anilor '70 şi '80, cultura de
consum şi ideologia politică a "epocii de aur" (66 p. format carte). Editură recunoscută de
CNCSIS (cod 52). ISBN 973-681-794-6 (vol. I+II)
• O lume dispărută. Patru istorii personale, urmate de un dialog cu H.-R. Patapievici
(împreună cu Paul Cernat, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, H-R. Patapievici), deschide
colecţia “Ego-grafii”, Polirom: Iaşi, 2004. Premiul Asociaţiei Editorilor din România pe anul
2004 pentru cea mai bună colecţie de carte: colecţia “Ego-grafii” a editurii Polirom, Iaşi.
Nominalizat la Premiul Uniunii Scriitorilor din România, categoria eseu. Volum de amintiri şi
analiză socio-culturală din perioada comunistă (30 p. memorii, 81 p. interviu). Editură
recunoscută de CNCSIS (cod 52). ISBN 973-681-499-8

2003
• Videologia. O teorie tehno-culturala a imaginii globale, Iasi: Polirom. Volum de teorie si
istorie literara despre evolutia prozei postmoderne in contextul tehnologiilor cibernetice ale
globalismului (248 p.). Parte a tezei de doctorat a autorului. Premiul Asociaţiei de Literatură
Generală şi Comparată din România (ALGCR), iulie 2004, pentru cel mai bun volum de
teorie literară al anului 2003. Nominalizată între cele mai bune 6 cărţi ale anului 2003 la
Premiile Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România (ASPRO), 2004, în cadrul secţiunii
critică/eseu. Editură recunoscută de CNCSIS (cod 52). ISBN 973-681-255-3
• Michel Tournier şi romanul mitologic, postfaţă la romanul postmodern al lui Michel
Tournier, Le Roi des aulnes, tradus Regele arinilor, Bucureşti: Univers (8 p.). Ediţia a II –a.
ISBN 973-34-0370-9
2002
• Noţiuni pentru studiul textualităţii virtuale, Bucureşti: Ars Docendi. Volum de teorie şi
istorie literară despre evoluţia literaturii contemporane postmoderne către forme, structuri şi
stiluri virtuale (100 p.). Parte a tezei de doctorat a autorului. Auxiliar didactic pentru studenţii
departamentelor de comunicare din universităţile româneşti. Editură recunoscută de CNCSIS
(cod 72). ISBN 973-558-039-X

2001
• În căutarea comunismului pierdut (împreună cu Paul Cernat, Angelo Mitchievici, Ioan
Stanomir), Piteşti: Paralela 45. Coautor cu 3 studii despre relaţia dintre cultura populară şi
propagandă în perioada stalinistă şi în "epoca Ceauşescu" (17 p.). Editură recunoscută de
CNCSIS (cod 213). ISBN 973-593-460-6
• Un continent desenat, prefaţă la volumul de studii despre banda desenată şi cultura populară
al lui Dodo Niţă, Europa benzilor desenate, Bucureşti, Pol Media (2 p.) ISBN 973-98383-0-8

2000
• New Europe College Yearbook 1996-1997 (publicat în engleză), Bucureşti: Cris. Coautor cu
un studiu despre relaţia dintre tehnologia şi literatura postmodernă americană, vest-europeană
şi română, intitulat Visual Techniques in Postmodern Literature. Towards an Interdisciplinary
Approach of Fictional Perspective (35 p.). NEC’s Year Book este o publicaţie ştiinţifică tip
volum, trimisă principalelor universităţi europene şi americane începînd din 1994. Ca
publicaţie ştiinţifică de circulaţie internaţională, NEC’s Year Book este citată în CEEOL
(Central and Eastern European Online Library).ISSN 1584-0298

1999
• Ten Steps Closer to Romania (publicat în engleză), editat de Antoaneta Tănăsescu şi
Cipriana Petre, Bucureşti: Fundaţia Culturală Romana. Cartea, o prezentare generală a
Romaniei, a fost lansată la Folklife Festival din Washington, organizat de Smithsonian
Institute (august). Coautor cu un studiu despre istoria literaturii romane de la origini si pînă în
prezent, intitulat Literary Voices (15 p.). ISBN 973-577-215-9

1996
• Literatura memorialistică, Bucureşti: Humanitas -volum de teorie şi critică literară despre
literatura memorialistică a lui Radu Petrescu, I.D. Sîrbu şi N. Steinhardt (206 p.). În cadrul
Bibliotecii Humanitas de Limba şi Literatura Română, seria Texte/Comentarii/Sinteze pentru
elevi, studenţi şi profesori. Directorul colecţiei: Prof. univ. dr. Paul Cornea. ISBN 973-28-
0650-8

c. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională, recunoscute


internaţional sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS:

2009

• Erasing the Identity of the Past. Effects of the “Systematization” Process in Nicolae
Ceausescu’s Communist Romania, în Caietele Echinox, Cluj-Napoca, volumul 19 (5 p.
format revistă). Articol de analiză socio-culturală şi literară a fenomenului demolărilor în
comunismul autohton. ISSN 1582-960X (România); ISBN 2-905725-06-0 (Franţa). Revistă
recunoscută de CNCSIS (categoria B+), de ERIH (European Research Index for the
Humanities) şi inclusă în EBSCO Publishing, MLA International Bibliography şi CEEOL
(Central and Eastern European Online Library). Cod CNCSIS: 353.

2008
• Tehnocultura. Evoluţie şi impact, în Dilema veche, nr. 218/21 aprilie (1 p.). Studiu de teorie
despre evoluţia disciplinei tehno-culturale în universităţile din SUA şi România. Revistă
inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN 1584-1669

2007
• Fractals in Postmodern Fiction. An Aesthetic Perspective, în Analele Universităţii Bucureşti.
Limba şi literatura română (9 p. formatul publicaţiei). În limba engleză. Studiu de istorie
literară şi teorie culturală despre modelul fractal în proza postmodernă autohtonă şi
americană. ISSN 1220-0271. Publicaţie aflată în evidenţa CNCSIS (categoria D). Cod
CNCSIS: 672. Revista Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română este editată
de Editura Universităţii din Bucureşti, editură recunoscută CNCSIS (cod 78).

2006
• Imaginarul comunist. Deconstrucţii (I), în Steaua, nr. 3, Cluj (12 p., format A4). Coautor,
alături de Ruxandra Cesereanu, Paul Cernat, Angelo Mitchievici, Ovidiu Pecican, Ion Pop,
Ion Vianu. Transcrierea dezbaterii academice despre imaginarul literar şi politic autohton care
a avut loc pe 9 decembrie 2005 la Facultatea de Litere a UBB Cluj. ISSN 0039-0852. Revistă
aflată în evidenţa CNCSIS (categoria D). Cod CNCSIS: 373.
• Literatură şi psihologie cognitivă. Un studiu al imaginii postmoderne, în Analele
Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română, Anul LIII-2004 (apărut 2006), 8 p.
formatul publicaţiei. Studiu de istorie literară şi teorie culturală despre relaţia dintre literatura
postmodernă şi imageria mentală. ISSN 1220-0271. Publicaţie aflată în evidenţa CNCSIS
(categoria D). Cod CNCSIS: 672. Revista Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura
română este editată de Editura Universităţii din Bucureşti, editură recunoscută CNCSIS (cod
78).
• Creangă şi „acţiunea afirmativă”, în Dilema veche, nr. 146/10-16 noiembrie, Bucureşti (3/4
p., format A3). Articol de istorie şi critică literară despre proza lui Ion Creangă. Revistă
inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN 1584-1669

2005
• Literatură şi totalitarism: carnetul elevului socialist, în Caietele Echinox, Cluj-Napoca,
volumul 7 (3 p. format revistă). Articol de analiză socio-culturală şi literară a fenomenului
totalitar în comunismul autohton. ISSN 1582-960X (România); ISBN 2-905765-49-6
(Franţa). Revistă recunoscută de CNCSIS (categoria B) şi inclusă în CEEOL (Central and
Eastern European Online Library). Cod CNCSIS: 353.
• Literatura şi inteligenţa artificială, în România literară, nr. 44/noiembrie, Bucureşti (1 p.
revistă, format A3). Studiu de istorie literară şi teorie culturală despre impactul cercetărilor de
inteligenţă artificială asupra literaturii postmoderne. Revistă inclusă în CEEOL (Central and
Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318
• Literatură şi roboţi, în România literară, nr. 16/aprilie-mai, Bucureşti (1 p. format A3).
Studiu de istorie literară şi teorie culturală despre evoluţia roboţilor în literatură. Revistă
inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318
2004
• Literatură şi imagine: de la realitate la hyper-realitate, în Ex-Ponto. Text, imagine, metatext,
nr. 2/aprilie-iunie, Constanţa (4 p. de revistă, format A4). Studiu de istorie literară şi teorie
literară despre raportul dintre literatură şi realitatea virtuală. ISSN 1584-1189. Revistă format
volum, editată de editura Infcon S.A.-Ex Ponto, recunoscută de CNCSIS (cod 193).
• Alexandru Monciu-Sudinski: Biografii comune ale comunismului, în România literară,
nr.5/februarie (2 p. de revistă, format A3). Studiu de istorie literară despre Alexandru Monciu-
Sudinski. Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN
1220-6318
• Consumul de Internet: de la utilizare, la alienare, în Orizont nr. 11/noiembrie, Timişoara,
revistă a Uniunii Scriitorilor din România (1 p. de revistă, format A3). Studiu de istorie
literară şi teorie culturală despre relaţia dintre Internet, literatura postmodernă şi fenomenul de
consum textual. Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
ISSN 0030 560 X

2003
• Cyber-spaţiul postmodern, între realitate şi ficţiune, în Analele Universităţii Bucureşti, anul
XLXX-2001 (apărut 2003), 22 p. formatul publicaţiei. Studiu de istorie literară şi teorie
literară despre raportul dintre literatura postmodernă şi cyber-spaţiu. ISSN 1220-0271.
Publicaţie aflată în evidenţa CNCSIS (categoria D). Cod CNCSIS: 672. Revista Analele
Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română este editată de Editura Universităţii din
Bucureşti, editură recunoscută CNCSIS (cod 78).
• Pe urmele lui Monciu-Sudinski, în Romania literară, nr. 27/iulie (2 1/2 p. de revistă, format
A3). Studiu de istorie literară despre Alexandru Monciu-Sudinski. Revistă inclusă în CEEOL
(Central and Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318

2002
• Deconstructivismul ca teorie a perspectivei, în Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi
literatura română, Anul XLIX-2000 (apărut 2002), 9 p. formatul publicaţiei. Studiu de istorie
literară şi teorie literară despre construcţia narativă a perspectivei în proza postmodernă. ISSN
1220-0271. Publicaţie aflată în evidenţa CNCSIS (categoria D). Cod CNCSIS: 672. Revista
Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română este editată de Editura
Universităţii din Bucureşti, editură recunoscută CNCSIS (cod 78).
• O poveste cu un Tolkien. Aventurile unui roman, în România literară nr. 18/mai (2 p. de
revistă, format A3). Articol de critică literară despre opera lui J.R.R. Tolkien. Revistă inclusă
în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318

2001
• Ion Barbu şi poezia care (nu) se înţelege, în Observator cultural nr.93/noiembrie, Bucureşti.
Articol de critică şi teorie literară despre inteligibilitatea poeziei lui Ion Barbu (1 p. de revistă,
format A3). ISSN 1454-9883
• Sexualitatea în poezia comunistă autohtonă, în România literară nr.10/martie, Bucureşti.
Studiu de critică şi istorie literară despre relaţia dintre tema erotică şi propaganda comunistă
în poezia perioadei 1945-1989 (1p. de revistă, format A3). Revistă inclusă în CEEOL (Central
and Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318

1999
• The Rhizomatic Canon (publicat în engleză), în Euresis. Cahiers roumains d'etudes
litteraires, ediţie 1997-1998 (dedicată canonului cultural). Apărut 1999. Studiu de istorie
literară, teorie literară şi teorie a culturii despre bătăliile canonice în SUA, Europa de Vest si
de Est, Bucuresti: Univers (4 p. de volum, pe formatul Euresis). Euresis. Cahiers roumains
d'etudes litteraires este o revistă academică de circulaţie internaţională, citată în CEEOL
(Central and Eastern European Online Library).
• Corpuri dezarticulate, în Romania literară nr.33/august. Un studiu de critică şi teorie literară
despre nuvelele de război ale lui Liviu Rebreanu, în termeni de construction and deconstrucţie
şi deconstrucţie mecanică şi cyborgică a corpurilor umane (1 p. de revistă, format A3).
Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318
• Corpuri spectrale, în Romania literară nr.13-14/aprilie. Un studiu de critică şi teorie literară
despre romanul lui Mircea Eliade din 1936, Domnişoara Christina, în termeni de
corporealitate (1 p. de revistă, format A3). Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern
European Online Library). ISSN 1220-6318
• Distopia în reţea, în Dilema nr.343/septembrie. O analiză comparativă a prozei şi filmelor
cyberpunk, legată de chestiunea universurilor contra-utopice (1/4 p. format A3). Revistă
inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN 1221-30-55

1998
• Contrabandă cu idei radioactive, in Romania literară nr.2/ianuarie. Un studiu de teorie şi
istorie literară despre stadiul actual al evoluţiei istoriei literare în Romania şi SUA (1 p. de
revistă, format A3). Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online
Library). ISSN 1220-6318

1997
• Şapte idei radioactive, în Romania literară nr.26/iulie. Un studiu comparativ de teorie literară
şi istorie literară legat de bătăliile canonice din literatura americană şi romană (1 p. de revistă,
format A3). Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN
1220-6318

1996
• La prose postmoderniste et le textualisme mediatique (publicat în franceză), în Euresis.
Cahiers roumains d’etudes litteraires, 1-2/1995, Bucureşti: Univers. Apărut 1996. Studiu de
istorie literară şi teorie literară despre hyper-realitate şi implicaţiile ei în proza postmodernă (6
p. de volum, pe formatul Euresis). Euresis. Cahiers roumains d'etudes litteraires este o revistă
academică de circulaţie internaţională, citată în CEEOL (Central and Eastern European Online
Library).
• Literatura de mîine, în Romania literară nr.45/noiembrie. Un studiu de critică şi teorie
literară despre componenta multi-medială a prozei postmoderne romaneşti şi americane (1 p.
de revistă, format A3). Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online
Library). ISSN 1220-6318
• Un manifest postmodernist, în Romania literara nr.5/februarie. Un articol programatic despre
noile evoluţii ale literaturii romane in direcţa textualismului virtual (1 p. de revistă, format
A3). Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN 1220-
6318

1995
• Literatura contemporană în corsetul canonic, în Romania literară nr.24-25/iunie-iulie. Un
studiu de teorie şi istorie literară despre evoluţia noţiunilor de canon şi curriculum în literatura
romană şi cea americană (1 1/2 p. de revistă, format A3). Revistă inclusă în CEEOL (Central
and Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318

1994
• În căutarea viitorului trecut, în Romania literară nr.8/martie. Un studiu inter-disciplinar
despre relaţia dintre ştiinţă, arte vizuale şi literatura postmodernă (1 p. de revistă, format A3).
Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318

1993
• Dictatura imaginii, în Romania literară nr.37/octombrie. Un articol de teorie culturală despre
impactul artei media asupra literaturii postmoderne (1 p. de revistă, format A3). Revistă
inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318
• O altă perspectivă iconică, in Romania literară nr.18/mai. Un studiu inter-disciplinar despre
relaţia dintre text şi imagine în cadrul coperţilor de CD -uri (1/2 p. de revistă, format A3).
Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318
• Activiştii culturali, în Romania literara nr.17/mai. Eseu despre politicile culturale în
Romania după 1989 (1 p. de revistă, format A3). Revistă inclusă în CEEOL (Central and
Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318
• Canonul indecidabil, în Dilema nr.245/octombrie. Un articol de teorie literară şi culturală
despre dezbaterea canonică în literaturile romană şi americană (1/4 p. de revistă, format A3).
Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN 1221-30-55
• Simfonia postmodernă, în Dilema nr.243/septembrie. Un articol de teorie culturală despre
rolul video-clipurilor muzicale în cultura populară actuală (1/4 p. de revistă, format A3).
Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN 1221-30-55

1992
• Incursiune fantasmatică, în Romania literară nr.40/decembrie. Un studiu de teorie culturală
despre rolul tehnicilor video în relaţie cu proza postmodernă (1 p. de revistă, format A3).
Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318
• În aşteptarea unei recunoaşteri, în Romania literară nr.7/martie. Un studiu de teorie literară
despre implicaţiile tehnicilor fractale şi video asupra literaturii şi culturii romane
postmoderne. Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
ISSN 1220-6318

1991
• Manifestul Clubului Literar, în Romania literară nr.29/iulie. Un manifest literar, afirmînd
revoluţia imaginii în literatura postmodernă (2 p. de revistă, format A3). Revistă inclusă în
CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318
• Scurtătura semnificativă, în Romania literară nr.25/iunie. Un studiu de teorie literară despre
relaţia dintre tehnicile benzii desenate şi cele narative ale prozei postmoderne (1 p. de revistă,
format A3). Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN
1220-6318
• Şocul estetic, în Romania literară nr.10/martie. Un studiu de teorie literară despre relaţia
dintre literatura postmodernă şi artele vizuale (1 p. de revistă, format A3). Revistă inclusă în
CEEOL (Central and Eastern European Online Library). ISSN 1220-6318

d. Studii şi contribuţii publicate în volumele şi publicaţiile unor manifestări ştiinţifice


internaţionale/naţionale recunoscute din ţară şi din străinătate:
2007
• Imaginarul comunist. Deconstrucţii (II), în Apostrof, nr. 1, Cluj, revistă a Uniunii Scriitorilor
din România (6 p., format A3). Coautor, alături de Ruxandra Cesereanu, Paul Cernat, Angelo
Mitchievici, Ovidiu Pecican, Doru Pop, Ioan Stanomir, Stefan Borbely, Dorin Dobrincu.
Transcrierea dezbaterii academice despre imaginarul literar şi politic autohton care a avut loc
în 04.2006 la sediul NEC din Bucureşti, în cadrul grantului NEC-LINK-HESP (în lb.
engleză), cu participare internaţională şi finanţat de Fundaţia HESP, Budapesta. În cadrul şi pe
baza grantului, au fost invitaţi să conferenţieze în România profesorii Philippe Walter
(Université Stendhal, Grenoble 3), Basarab Nicolescu (preşedinte şi fondator al CIRET,
Centre International de Recherche et Etudes Transdisciplinaires şi co-fondator al Study Group
on Transdisciplinarity la UNESCO) şi Mircea Cărtărescu (Universitatea Bucureşti). ISSN
1220-3122

2006
• Comunismul pe înţelesul studenţilor. Un studiu de pedagogie politică, în Tzara noastră.
Stereotipii şi prejudecăţi, coordonator Ruxandra Cesereanu, Bucureşti: editura Institutului
Cultural Român. Coautor, cu un studiu despre predarea şi receptarea în mediul universitar
românesc a ideologiei şi literaturii din perioada comunistă (20 p. format carte). Studiul are la
bază conferinţa cu acelaşi titlu, susţinută la Sinaia, în cadrul Cursurilor de vară şi al
Colocviilor ştiinţifice de limbă, literatură şi civilizaţie românească, ediţia a XLVII-a, cu
participare internaţională. Cursurile şi colocviul au fost organizate pentru studenţii străini de
către Universitatea Bucureşti şi au avut ca temă generală România 2006: Identităţi culturale în
dialog.ISBN 978-973-577-512-4
• Imaginarul comunist. Deconstrucţii (I), în Steaua, nr. 3, Cluj (12 p., format A4). Coautor,
alături de Ruxandra Cesereanu, Paul Cernat, Angelo Mitchievici, Ovidiu Pecican, Ion Pop,
Ion Vianu. Transcrierea dezbaterii academice despre imaginarul literar şi politic autohton care
a avut loc pe 9 decembrie 2005 la Facultatea de Litere a UBB Cluj, în cadrul grantului NEC-
LINK-HESP, cu participare internaţională şi finanţat de Fundaţia HESP, Budapesta. În cadrul
şi pe baza grantului, au fost invitaţi să conferenţieze în România profesorii Philippe Walter
(Université Stendhal, Grenoble 3), Basarab Nicolescu (preşedinte şi fondator al CIRET,
Centre International de Recherche et Etudes Transdisciplinaires şi co-fondator al Study Group
on Transdisciplinarity la UNESCO) şi Mircea Cărtărescu (Universitatea Bucureşti). ISSN
0039-0852. Revistă aflată în evidenţa CNCSIS (categoria D). Cod CNCSIS: 373. Grant
susţinut în lb. engleză.

2000
• Visual Techniques in Postmodern Literature. Towards an Interdisciplinary Approach of
Fictional Perspective, în New Europe College Yearbook 1996-1997 (publicat în engleză),
Bucureşti: Cris (35 p.). Apărut în 2000. Coautor cu un studiu de istorie literară şi teorie
literară despre relaţia dintre tehnologia şi literatura postmodernă americană, vest-europeană şi
română. Studiul este rezultatul mai multor manifestări, seminarii şi conferinţe cu participare
internaţională organizate de NEC în Bucureşti, în perioada 1996-97. NEC’s Year Book este o
publicaţie ştiinţifică tip volum, trimisă principalelor universităţi europene şi americane
începînd din 1994. Ca publicaţie ştiinţifică de circulaţie internaţională, NEC’s Year Book este
citată în CEEOL (Central and Eastern European Online Library).ISSN 1584-0298

1998
• Theories of Perspective in Postmodern Fiction, în Netherlands Institute for Advanced Study
in the Humanities and Social Sciences Newsletter, nr.20/Spring (1 p.). Sinteză teoretică a
expunerii cu acelaşi titlu, prezentate ca bursier Advanced Study Fellow în cadrul programului
Trends in Scholarship al lui Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and
Social Sciences (NIAS), Wassenaar, Olanda cu un proiect în domeniul teoriei literare şi
literaturii postmoderne româneşti şi americane. Participant la programul TRIS şi grantul
internaţional NIAS (în lb. engleză) ca bursier selectat din partea României.

e. Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice:

e. 1 Articole şi studii de critică literară, istorie literară şi teorie literară publicate în România:

2010

• Teoria literara si tehno-cultura. O abordare cognitiva (5 p., format A5), in Limba si


literatura, Revista editata de Societatea de Stiinte Filologice din Romania, Vol I-II, Bucuresti.
Studiu ce urmareste impactul tehno-culturii in domeniul teoriei lecturii, din perspectiva
teoriilor cognitiviste recente despre functionalitatea tehnica a mintii umana. ISSN 0583-8045.

2009
• Realitatea virtuală. O perspectivă tehnologică şi literară (I), în Idei in dialog, nr. 3/martie,
Bucureşti (2 p., format A3). Studiu de teorie literară şi culturală despre formele, structurile şi
funcţiile realităţii virtuale în spaţiul tehnologic şi literar.

2008
• Unde apar imaginile literare (I), în Idei in dialog, nr. 11/decembrie, Bucureşti (2 p., format
A3). Studiu de teorie literară şi culturală despre relaţia dintre cognitivism şi literatură.
• Cum citim un text electronic?, în Dilemateca, nr. 22/martie (1 p.). Studiu de teorie literară
despre modalităţile de lectură a textelor electronice. ISSN 1842-1377
• William Gibson. Neuromancer, în Psychologies, nr. 4/ianuarie (3/4 p.). Articol de critică şi
istorie literară despre proza cyberpunk. ISSN 1843-3987

2007
• Condiţia post-umană. De la filosofie la tehnologie, în Idei în dialog, nr. 2/februarie,
Bucureşti (2 p., format A3). Studiu de istorie literară şi teorie culturală despre raportul dintre
robotică, literatură şi filosofia cognitivistă.
• Succesul benzii desenate. O analiză contractuală, în Tomis/ianuarie, Constanţa (3 p.,
formatul revistei). Studiu de istorie literară şi teorie literară despre sociologia benzii desenate
şi estetica receptării paraliterare. ISSN 1220-8167

2006
• Cum „gîndim” ceea ce vedem. O abordare cognitivistă, în Idei în dialog, nr. 12/decembrie,
Bucureşti (3 p. format A3). Studiu de teorie literară şi culturală despre relaţia dintre vedere şi
cogniţie, cu aplicare pe proza postmodernă.
• O călătorie în lumea benzii desenate, în Dilemateca. Scrieri-Autori-Lecturi, nr. 7/noiembrie-
decembrie, Bucureşti (6 p. format A4). Studiu de istorie şi teorie literară despre relaţia dintre
banda desenată şi literatura cultă. ISSN 1842-1377
• Derapaj. Cum a început totul, în Noua literatură, nr. 1/noiembrie 2006 (1 coloană). Eseu
despre modalităţile de scriere a unui roman postmodern. ISSN 1842-5674
• Comunismul pe înţelesul studenţilor, în Idei în dialog, nr. 10/octombrie, Bucureşti (5 p.
format A3). Studiu de istorie literară şi teorie culturală despre relaţia dintre mediul universitar
românesc şi problema predării şi receptării literaturii şi ideologiei comuniste în rîndul
studenţilor.
• Vedetele „epocii de aur”, în Cuvîntul, nr. 2/februarie, Bucureşti (1/2 p. revistă, format A3).
Articol de istorie literară despre notorietatea publică a scriitorilor români în perioada
comunistă. ISSN 1017-5377
• O marcă a „epocii de aur”, în Eliterebelle, revista Facultăţii de Litere din Bucureşti, nr. 2 (2
p. revistă, format A4). Articol de teorie culturală despre relaţia dintre ideologia comunistă şi
produsele culturale de larg consum.

2005
• Literatură şi cognitivism: o teorie a culorilor, în Idei în dialog, nr. 10/octombrie (2 p. revistă,
format A3). Studiu de istorie literară şi teorie culturală despre raportul dintre proza
postmodernă şi filosofia şi psihologia cognitivă.
• Ficţiune şi cibernetică: legătura cognitivistă, în Observator cultural, nr. 288/septembrie-
octombrie, Bucureşti (2 p. revistă, format A3). Studiu de istorie şi teorie literară despre
raportul dintre proza postmodernă şi filosofia şi psihologia cognitivă. ISSN 1454-9883

2004
• Pif Gadget: Istoria unei reviste inegalabile, în Observator cultural, nr. 218/aprilie-mai (2 p.
de revistă, format A3). Studiu de istorie literară şi teorie a benzii desenate despre principala
revistă BD străină difuzată în România lui Nicolae Ceauşescu. ISSN 1454-9883

2003
• O lume uitată: Caracterele lui Monciu-Sudinski, în Observator cultural, nr. 182/august (3 p.
revistă, format A3). Studiu de istorie literară despre proza lui Alexandru Monciu-Sudinski.
• Literatura în reţea: avantaje şi dezavantaje, în Adevărul literar şi artistic, nr. 673/iulie (1/2 p.
de revistă, format A3). Articol de istorie literară şi teorie cibernetică despre producerea
literaturii pe Internet.
• “Epoca de aur”: Propaganda comunistă în scoala primara. Clişeele manualelor, în
Observator cultural, nr. 165-166/aprilie-mai (5 p de revistă, format A3). Studiu de istorie
literară şi istorie culturală despre literatura manualelor comuniste şi stereotipiile ei ideologice
şi estetice. ISSN 1454-9883
• Caragiale în benzi desenate, în Observator cultural, nr. 157/februarie-martie (1/2 p. de
revista, format A3). Articol de analiza a relatiei dintre literatura romana clasica si transpunerea
ei in benzi desenate. ISSN 1454-9883

2002
• Abecedarele - o paraliteratură politică (II), în Observator cultural, nr. 139/octombrie (1 1/2 p.
de revistă, format A3). Studiu de istorie literară şi teorie culturală despre relaţia dintre
ideologia comunistă şi literatura abecedarelor. ISSN 1454-9883
• Abecedarele - o paraliteratură politică (I), în Observator cultural, nr. 138/octombrie (1 1/2 p.
de revistă, format A3). Studiu de istorie literară şi teorie culturală despre relaţia dintre
ideologia comunistă şi literatura abecedarelor. ISSN 1454-9883
• Literatură şi ştiinţă: atractorii stranii, în Observator cultural, nr. 116/mai (2 p. de revistă,
format A3). Studiu de teorie tehno-culturală despre relaţia dintre ştiinţă şi proza postmodernă.
ISSN 1454-9883
• Obiecte imposibile în literatură (II), în LA & I (Litere, Arte & Idei), supliment de cultură al
ziarului Cotidianul, nr. 20/1 aprilie (1 p. de revistă format A4). Articol de teorie literară şi
teorie a imaginii despre relaţia dintre literatură şi obiectele imposibile din grafica
postmodernă. ISSN 1220-6938
• Obiecte imposibile în literatură (I), în LA & I (Litere, Arte & Idei), supliment de cultură al
ziarului Cotidianul, nr. 19/25 martie (1 p. de revistă format A4). Articol de teorie literară şi
teorie a imaginii despre relaţia dintre literatură şi obiectele imposibile din grafica
postmodernă. ISSN 1220-6938

2001
• Ion Barbu şi poezia care (nu) se înţelege, în Observator cultural nr.93/noiembrie, Bucureşti.
Articol de critică şi teorie literară despre inteligibilitatea poeziei lui Ion Barbu (1 p. de revistă,
format A3). ISSN 1454-9883
• Muzica unui cyborg, în Artelier. Revistă de artă contemporană nr.6/2000-2001, Bucureşti.
Articol de teorie culturală despre relaţia dintre corp şi minte în postmodernism (2 p. de
revistă, format A3). ISSN 1453-519X

2000
• Videologia. O teorie a imaginii globale (II), în Observator cultural nr.31/septembrie-
octombrie, Bucureşti. Studiu de teorie tehno-culturală şi teorie literară despre producţia
imaginii în globalism (2 p. de revistă, format A3). ISSN 1454-9883
• Videologia. O teorie a imaginii globale, în Observator cultural nr.29/septembrie, Bucureşti.
Studiu de teorie tehno-culturală şi teorie literară despre producţia imaginii în globalism (2 p.
de revistă, format A3). ISSN 1454-9883
• Literatura în matrice, în Secolul 20 nr.4-9, Bucureşti. Studiu de teorie literară şi teorie
culturală despre literatura postmodernă şi Internet (7 p. de revistă). ISBN 43 804
• Reglajul etic, în Observator cultural nr.27/august-septembrie, Bucureşti. Articol despre
problemele etice ridicate de evoluţia tehno-culturală către globalism (1/4 p. de revistă, format
A3). ISSN 1454-9883
• Simţuri artificiale, în Observator cultural nr.26/august, Bucureşti. Articol de teorie culturală
despre senzorializarea artificială a omului în era ciberneticii (1/4 p. de revistă, format A3).
ISSN 1454-9883
• Clonare & nemurire, în Observator cultural nr.25/august, Bucureşti. Articol de teorie tehno-
culturală despre implicaţiile clonării umane (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN 1454-9883
• Proiecte ciclopice (II), în Observator cultural nr.24/august, Bucureşti. Articol de teorie
tehno-culturală despre construcţia spaţiului globalist (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN
1454-9883
• Proiecte ciclopice, în Observator cultural nr.23/iulie-august, Bucureşti. Articol de teorie
tehno-culturală despre construcţia spaţiului globalist (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN
1454-9883
• Conştiinţa -o proteză?, în Observator cultural nr.22/iulie, Bucureşti. Articol de teorie tehno-
culturală despre protezele tehnologice ale erei cibernetice şi implicaţiile lor psiho-fiziologice,
sociale şi profesionale (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN 1454-9883
• Etichete pe Internet, în Observator cultural nr.21/iulie, Bucureşti. Articol despre
monitorizarea utilizatorilor de Internet (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN 1454-9883
• Cine administrează globalismul?, în Observator cultural nr.20/iulie, Bucureşti. Articol de
teorie tehno-culturală despre formele de administrare a globalismului (1/4 p. de revistă,
format A3). ISSN 1454-9883
• Individul matriceal, în Observator cultural nr.19/iulie, Bucureşti. Articol de teorie tehno-
culturală despre inter-conectarea cibernetică în globalism (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN
1454-9883
• Networking, în Observator cultural nr.18/iunie-iulie, Bucureşti. Articol de teorie tehno-
culturală despre inter-conectarea cibernetică în globalism (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN
1454-9883
• Consumatori de identităţi, în Observator cultural nr.17/iunie, Bucureşti. Articol de teorie
tehno-culturală despre formatele de expresie identitară on-line (1/4 p. de revistă, format A3).
ISSN 1454-9883
• Tehnologia ororii, în Observator cultural nr.16/iunie, Bucureşti. Articol despre efectele
tehnologiei demolărilor în "epoca Ceauşescu" (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN 1454-9883
• Viteza virtuală, în Observator cultural nr.15/iunie, Bucureşti. Articol de critică literară şi
tehno-culturală a volumelor teoretice ale lui Paul Virilio (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN
1454-9883
• Viaţa la o secundă, în Observator cultural nr.14/mai-iunie, Bucureşti. Articol despre
implicaţiile sociolo-profesionale ale utilizării telefoniei mobile (1/4 p. de revistă, format A3).
ISSN 1454-9883
• Viruşi globali, în Observator cultural nr.13/mai, Bucureşti. Articol despre viitorul viruşilor
de computere (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN 1454-9883
• Semnale de avertisment, în Observator cultural nr.12/mai, Bucureşti. Articol despre efectele
globale ale celor mai recenţi viruşi de computere (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN 1454-
9883
• Iubirea vine pe Internet, în Observator cultural nr.11/mai, Bucureşti. Articol despre efectele
globale ale virusului de computere "I Love You" (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN 1454-
9883
• Despre lustre şi neoane, în Observator cultural nr.10/mai. Articol despre starea procesului de
învăţămînt în cadrul Facultăţii de Litere, Bucureşti (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN 1454-
9883
• Soft -ul sufletului, în Observator cultural nr. 9/aprilie. Articol despre relaţia dintre literatura
postmodernă şi cercetările de inteligenţă artificială (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN 1454-
9883
• Taxe cyber, în Observator cultural nr. 8/aprilie. Articol despre libertatea informaţiei pe
Internet (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN 1454-9883
• Realitatea cyber: mic dicţionar, în Vineri (supliment cultural al Dilemei) nr. 30/aprilie,
Bucureşti. Un studiu despre literatura cyberpunk din Romania şi SUA (1 p. de revistă, format
A3).
• Zîmbiţi: se realizează flagrantul!, în Observator cultural nr.7/aprilie. O analiză teoretică a
implicaţiilor tehno-culturale ale supravegherii individuale prin mijloace video (1/4 p. de
revistă, format A3). ISSN 1454-9883
• Planeta sub lupă (II), în Observator cultural, nr.6/aprilie. O analiză tehno-culturală a
formelor de supraveghere electronică la nivel planetar (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN
1454-9883
• Planeta sub lupă, în Observator cultural, nr.5/martie-aprilie. O analiză tehno-culturală a
formelor de supraveghere comunicaţională la nivel planetar (1/4 p. de revistă, format A3).
ISSN 1454-9883
• Dependenţa de Internet, în Vineri nr. 29/martie. Un studiu de teorie literară şi media despre
implicaţiile folosirii excesive a Internetului în realitate şi în proza cyberpunk (1/2 p. de
revistă, format A3).
• Piraţi digitali (II), in Observator cultural, nr. 4/martie. O analiză tehno-culturală a rolului pe
care îl joacă spărgătorii de reţele electronice în realitate şi în literatura cyberpunk din Romania
şi SUA (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN 1454-9883
• Piraţi digitali, în Observator cultural, nr. 3/martie. O analiză tehno-culturală a personajelor
"piraţi electronici" din literatura postmodernă romana şi americană (1/4 p. de revistă, format
A3). ISSN 1454-9883
• Cititorul ca interfaţă, în Observator cultural, nr. 2/martie. Un articol inter-disciplinar de
teorie literară, istorie literară şi teorie media despre relaţia dintre cititor, textul digital şi
procesul lecturii (1/4 p. de revistă, format A3). ISSN 1454-9883
• Anul 2000: infracţiuni electronice, în Observator cultural nr. 1/februarie-martie. Un studiu
de teorie literară şi media despre infracţionalitatea cyber în literatura şi realitatea postmodernă
(1/2 p. de revistă, format A3). ISSN 1454-9883
• Lumea nebună a lui Mark Leyner, în Vineri nr.28/februarie. Un studiu de critică şi teorie
literară despre unul dintre cei mai cunoscuţi prozatori postmoderni americani de astăzi, Mark
Leyner, cuprinzînd o analiză a tuturor volumelor sale (1 p. de revistă, format A3).
• 2000: text, imagine, sunet, în Vineri nr.27/ianuarie. Un studiu inter-disciplinar despre
ideologiile tehno-culturale post-umane, aşa cum apar în textele şi iconii coperţilor de CD -uri
ai anilor 1999-2000 (1/2 p. de revistă, format A3).

1999
• Cyberpunk: zone iconice ale viitorului, în Secolul 20. America, nr.7-8-9 (ediţie dedicată
culturii SUA). Un studiu de teorie literară şi critică literară despre literatura cyberpunk din
SUA şi anticipările ei ale ideologiilor globaliste (7 p., pe formatul Secolului 20).
• Cum se ajunge în cyber-spaţiu, în Vineri nr.25/noiembrie. Un studiu inter-disciplinar despre
relaţia dintre literatura cyberpunk, tehnologia cibernetică şi realitatea virtuală (1/2 p. de
revistă, format A3).
• Călătoriile lui Corto Maltese, in Vineri nr.24/octombrie. Un studiu de popular culture al
celebrei serii de bandă desenată a lui Hugo Pratt (1 p. de revistă, format A3).
• Rezonanţe textuale, în Vineri nr. 21/iulie. O cronică literară a volumului antologic de proză
scurtă postmodernă Aventuri într-o curte interioară (1999), de Mircea Nedelciu.
• Postmodernismul văzut de un modern, în Vineri nr.20/iunie. O cronică literară a volumului
de teorie literară al lui Mircea Cărtărescu, Postmodernismul romanesc (1999) -1 p. de revistă,
format A3.
• Moartea e un video-clip, în Vineri nr.19/mai. Un studiu de teorie literară şi media despre
ideologia politică a "Morţii Virtuale", legată de contribuţiile lui Jean Baudrillard, Paul Virilio
şi Slavoj Zizek despre realitate ca interfaţă transparentă (1/2 p. de revistă, format A3).
• Ficţiune şi Cyber-spaţiu, în Vineri nr.18/aprilie. Un studiu comparativ de critică şi teorie
literară despre relaţia tehno-culturală dintre tehnologiile post-industriale şi literatura
cyberpunk, aşa cum apar în romane şi proze scurte americane, canadiene şi romaneşti (1/2 p.
de revistă, format A3).
• Un jurnal desenat, în Vineri nr.17/martie. Un studiu de teorie literară despre ideologia anti-
PC din volumul lui Mike Judge, Beavis and Butt-Head's Travel Log (1/2 p. de revistă, format
A3).
• MediARTech 99, în Vineri nr.17/martie. O prezentare a celei de a treia ediţii a festivalului
multimedia mediaARTech de la Florenţa (1/4 p. de revistă, format A3).
• Sînt un cyborg!, în Vineri nr.15/ianuarie. Un manifest inter-disciplinar despre construcţia
socială şi culturală a identităţii noastre cyborgice, inspirat parţial de teoriile culturale ale
Donnei Haraway şi ale lui Rosi Braidotti (1/2 p. de revistă, format A3).
1998
• Cyber-paleontologie, în Vineri nr.14/decembrie. O prezentare a ultimelor tendinţe în tehnici
de construcţie a realităţii virrtuale (1/4 p. de revistă, format A3).
• Metafizica violenţei desenate, în Vineri nr.13/noiembrie. Un studiu comparativ de teorie
literară despre ideologiile politice şi cultural din benzile desenate violente (1/2 p. de revistă,
format A3).
• Eveniment BD, in Vineri nr.13/noiembrie. O prezentare a celei de a opta ediţii a Salonului
Naţional al Benzii Desenate de la Constanţa (1/4 p. de revistă, format A3).
• America în genunchi, în Vineri nr.11/septembrie. Un articol de teorie literară şi teorie a
culturii despre perspectiva lui Mike Judge asupra clişeelor PC în pelicula Beavis and Butt-
Head Do America (1/2 p. de revistă, format A3).
• Romane polaroid, în Vineri nr.10/august. Un studiu de critică şi teorie literară despre
literatura canadianului Douglas Coupland, incluzînd o analiză a tuturor volumelor sale.
• Stereotipii canine, în Vineri nr.10/august. Un studiu inter-disciplinar de teorie literară şi
iconologie despre clişeistica unora dintre cei mai cunoscuţi eroi canini de desene animate
(Muttley, Spike, Pluto etc.) -1/2 p. de revistă, format A3).
• Fantezia corectitudinii politice, în Vineri nr.9/iulie. Un studiu de teorie a culturii despre
implicaţiile ideologice ale folosirii vocabularului PC în SUA şi Romania (3/4 p. de revistă,
format A3).
• Ficţiune interactivă, în Vineri nr.9/iulie. Un articol de teorie literară şi media despre Internet
multi-media, romane hyper-textuale şi structurile lor narative/iconice în postmodernism (1/2
p. de revistă, format A3).
• Millennium, in Vineri nr.6/aprilie. Un articol de teorie digitală şi media asupra riscurilor
apariţiei virusului de computere Y2K în anul 2000 (1/2 p. de revistă, format A3).
• Desenul animat postmodern, în Vineri nr.5/martie. Un studiu teoretic despre semiotica
recentelor desene animate postmoderne ale canalului TV Cartoon Network (1/2 p. de revistă,
format A3).
• Zapping, în Vineri nr.3/ianuarie. O analiză a semioticii coperţilor de CD -uri postmoderne
(1/2 p. de revistă, format A3).
• Contrabandă cu idei radioactive, in Romania literară nr.2/ianuarie. Un studiu de teorie şi
istorie literară despre stadiul actual al evoluţiei istoriei literare în Romania şi SUA (1 p. de
revistă, format A3). Revistă inclusă în CEEOL (Central and Eastern European Online
Library). ISSN 1220-6318

1997
• Călătorie pe continentul fractal, în Echinox nr.4-5-6, Cluj. Un studiu inter-disciplinar de
teorie literară, istorie literară şi teorie digitală despre dimensiunea fractală a literaturii
postmoderne din Romania şi SUA (2 p. de revistă, format A3). ISSN 1018-0478
• Între laborator şi muzeu virtual, în Vineri nr.2/decembrie. Un studiu comparativ de teorie şi
istorie literară privind statutul actual al istoriilor literare din Romania şi SUA (1/2 p. de
revistă, format A3).
• În căutarea lui Thomas Pynchon, în Vineri nr.1/noiembrie. Un articol de critică literară
despre cel mai cunoscut prozator american postmodern, Thomas Pynchon (1/2 p. de revistă,
format A3).
• Dialoguri digitale, în Vineri nr.1/noiembrie. O cronică literară la volumul lui John Brockman
din 1996, Digerati. Encounters with the Cyber Elite (1/4 p. de revistă, format A3).

1992
• Modelul mistic, în Contrapunct nr.20/mai. Un articol de critică şi istorie literară despre
activitatea ficţională postbelică a lui Mircea Eliade.
• Către o restaurare a autorităţii morale, în Contrapunct nr.18/mai. Un articol despre relaţia
dintre moralitate şi politică după 1989 în Romania (1/2 p. de revistă, format A3).

1991
• Şcoala fricii, în Contrapunct nr.25/iunie. Eseu despre mineriadă (1/2 p. de revistă, format
A3).
• Noua poezie, în Contrapunct nr.23/iunie. Un studiu teoretic despre poezia postmodernă
americană (1/2 p. de revistă, format A3).
• O temă ascunsă, în Luceafarul nr.15/aprilie. Un studiu de critică şi teorie literară despre tabu
-urile erotice ale prozei postmoderne romaneşti şi americane (1/2 p. de revistă, format A3).
• "Huliganismul" cultural, în Luceafarul nr.10/martie. Un articol de istorie literară pe tema
sexualităţii în literatura postmodernă (1/2 p. de revistă, format A3).

1990
• Fuga de acasă, în Contrapunct nr.48/noiembrie. Un articol de istorie şi teorie literară despre
tendinţe recente ale literaturii romane postmopderne (1/2 p. de revistă, format A3).
• Literatura în vacanţă, în Contrapunct nr.34/august. Un articol de critică literară despre noile
evoluţii ale prozei şi poeziei romane după 1989 (1/2 p. de revistă, format A3).
• Khmerii negri, în Contrapunct nr.29/iulie. Eseu despre mineriadă (1/2 p. de revistă, format
A3).
• Tăcerea şi intelectualii, în Contrapunct nr.23/iunie. Un articol de teorie literară despre
ideologiile literare în Romania de după 1989 (1/2 p. de revistă, format A3).

e. 2 Studii şi articole de teorie literară/teorie culturală/istorie literară/critică literară publicate


în SUA:

1993
• O nedorită restauraţie, în Agora vol.VI, nr.2, revistă publicată de Foreign Policy Research
Institute, Philadelphia, USA. Un articol critic despre evoluţia grupurilor de putere culturală şi
politică în Romania după 1989 (3 p.). US ISSN 0899-1146

1992
• Noţiunea de casă, în Meridian vol.I, nr.5, Gaithersburgh. Un eseu despre exilul interior al
intelectualilor romani înainte şi după 1989 (1 p., format A4).
• Între persona şi Ketman, în Agora vol.V, nr.3, Philadelphia. Un articol despre evoluţia
intelectualităţii romane după 1989 (3 p.). US ISSN 0899-1146
• Sindromul border-line, în Agora vol.V, nr.2, Philadelphia. Un articol despre evoluţia
grupurilor literare romane după 1989 (3 p.). US ISSN 0899-1146

1991
• Principiul disperării, în Meridian vol.I, nr.4, Gaithersburgh. Un eseu despre starea culturii
romane după 1989 (1 p., format A4).
• Schimbarea de roluri, în Meridian vol.1, nr.3, Gaithersburgh. Un eseu despre mutaţiile
axiologice în societatea şi cultura romană după 1989 (1 p., format A4).
• Îngrijorări literare, în Meridian vol.I, nr.2, Gaithersburgh. Un eseu despre evoluţia
scriitorilor romani (cu precădere, a prozatorilor) după 1989 (1 p., format A4).
• Relevanţă şi credibilitate, în Meridian, vol.I, nr.1, Gaithersburgh. Un eseu despre manipulare
mediatică în Romania după 1989 (1 p., format A4).
• Radiografie, în Agora vol.IV, nr.3, Philadelphia. Un eseu despre exilul literar roman şi noul
context politic şi cultural de dupa 1989 (5 p.). US ISSN 0899-1146
• Dincolo de nişte lozinci, în Agora vol.IV, nr.2, Philadelphia. Un studiu psiho-sociologic
despre sloganurile politice post-1989 (20 p.). US ISSN 0899-1146
• Cine este studentul roman?, în Agora vol.IV, nr.1, Philadelphia. Un eseu despre rolul cultural
şi politic al studentului roman după 1989 (4 p.). US ISSN 0899-1146

e. 3 Interviuri de interes academic şi ştiinţific publicate în Romania:

1999
• "Literatura australiană e o mină de aur pentru un profesor de studii comparate", interviu
despre multiculturalism cu Irina Grigorescu Pană, profesor de Studii Australiene la Facultatea
de Limbi Străine a Universităţii Bucureşti, în Vineri nr.20/iunie (1 p. de revistă, format A3).
• "Către un intervenţionism etic în cultură", interviu despre multiculturalism şi PC cu Gary
Holcomb, conferenţiar de Studii Caraibiene la Armstrong Atlantic State University, Savannah,
Georgia şi lector Fulbright (1998-99) al Universităţii Bucureşti (1 p. de revistă, format A3).

e. 4 Interviuri pe teme de cercetare ştiinţifică şi interes academic acordate în presa din


România:

2007
• Literatura merită multe..., în noua literatură, nr. 3/ianuarie, Bucureşti (3 p. revistă, format
A3). Interviu despre poziţia profesorului şi a scriitorului în societatea actuală, acordat Anei
Chiriţoiu şi lui Igor Mocanu.
• Cît e de uşor să publici dacă eşti la început?, în Cotidianul, nr. 43/21 februarie, Bucureşti
(1/4 p. ziar, format A3). Interviu despre relaţia dintre scriitori şi edituri după 1990.
• Cititorul de azi nu gustă literatura erotică, în Jurnalul naţional, nr. 4237/17 februarie,
Bucureşti (1 p. ziar, format A3). Interviu despre tendinţele literaturii româneşti actuale,
acordat Sidoniei Silian.

2006
• Ce scriitori români de astăzi vom citi peste 20 de ani, în Media & Cultură, supliment al
Cotidianului, nr. 297/15 decembrie, Bucureşti (1 p. ziar, format A3). Interviu despre scriitorii
de vîrf ai literaturii române, acordat lui Silviu Mihai.
• Văzut-citit-ascultat de Ion Manolescu, în Cotidianul, nr. 285/1 decembrie, Bucureşti (1/4 p.
ziar, format A3). Interviu despre ultimele tendinţe în proza română, acordat Dianei Lazăr.
• „România culturală în 2006: un campionat local al resentimentelor”, în România liberă nr.
5092/30 noiembrie (1/2 p. ziar, format A3). Interviu despre literatura şi mediul universitar
autohton, acordat Elenei Vlădăreanu.
• „Trebuie să dai cu pumnul în masă ca să ţi se recunoască meritele în România”, în
Suplimentul de cultură, nr. 104/noiembrie-decembrie, Iaşi (2 p. revistă, format A4). Interviu
despre literatura şi mediul universitar autohton, acordat Elenei Vlădăreanu.
• „Vocaţia mea rămîne aceea de romancier”, în Suplimentul de cultură, nr. 103/noiembrie, Iaşi
(1/2 p. revistă, format A4). Interviu despre proza română actuală, acordat Cameliei Nicolescu.

• Cine este primul dumneavoastră cititor?, în Dilemateca. Scrieri-Autori-Lecturi, nr.


6/octombrie (1/3 p. revistă, format A4). Interviu despre literatura personală, acordat lui
Marius Chivu. ISSN 1842-1377
2005
• „Proiectul nostru nu se înscrie într-un trend”(I), în Suplimentul de cultură, nr. 54/ noiembrie,
Iaşi (2 p. revistă, format A4). Coautor, alături de Paul Cernat, Angelo Mitchievici, Ioan
Stanomir. Interviu despre tematica volumelor Explorări în comunismul românesc, acordat
Oanei Boca.
• „Proiectul nostru nu se înscrie într-un trend”(II), în Suplimentul de cultură, nr. 54/
decembrie, Iaşi (2 p. revistă, format A4). Coautor, alături de Paul Cernat, Angelo Mitchievici,
Ioan Stanomir. Interviu despre tematica volumelor Explorări în comunismul românesc,
acordat Oanei Boca.
• Mai e comunismul în noi?, în Adevărul literar şi artistic, nr. 751/18 ianuarie, Bucureşti.
Interviu despre volumul Explorări în comunismul românesc, I, acordat lui Lorelei Mihală.

2004
• Cîţi autori români se simt mulţumiţi în momentul de faţă?, în Suplimentul de cultură, nr.
2/noiembrie, Iaşi (1/2 p. de revistă, format A4). Interviu despre relaţia dintre literatura
scriptică şi cea digitală, acordat lui George Onofrei.
• O lume dispărută, în Betonuri, revista Facultăţii de Litere a Universităţii Bucureşti, nr.
1/iulie (1/2 p. de revistă). Interviu despre relaţia dintre literatura şi civilizaţia epocii
comuniste, acordat redacţiei studenţeşti a revistei.
• Soft –uri mentale performante, în Orizont, nr. 6(1461)/21 iunie, Timişoara, revistă a Uniunii
Scriitorilor din România. Număr dedicat Internetului (2 p. de revistă, format A3). Interviu-
vedetă al numărului, despre literatura virtuală, acordat lui Cristian Pătrăşconiu.

2002
• Elena Vlădăreanu -"Un «ochean» întors spre totalitarismul din Romania", în Cotidianul nr.
31/7 februarie 2002 (1/2 p. de revistă, format A3). Interviu despre volumul În căutarea
comunismului pierdut (2001).

e. 5 Volume de proză publicate în Romania:

2006
• Derapaj (roman), Iaşi: Polirom (649 p.). Editură recunoscută de CNCSIS (cod 52). Premiul
Vladimir Colin pentru proză, 2008. Premiul special al redactorilor revistei Observator
cultural, 2007. Menţiune în cadrul competiţiei internaţionale dotate cu premiul Eastern
European Literature Award, distincţie acordată de KulturKontakt Wien şi Bank Austria
Literaris Wien, 2008. Nominalizat la Premiul „Cartea Anului 2005-2006”, acordat de
România literară şi Fundaţia „Anonimul”. Nominalizat la Premiul de proză pe 2006 al revistei
Observator cultural. Nominalizat la Premiile „Radio România Cultural” pe anul 2006,
secţiunea proză. Nominalizat la Premiul Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2006,
secţiunea proză. Desemnată „Cartea săptămînii” la emisiunea TV „Omul care aduce cartea”,
de Dan C. Mihăilescu, în intervalul 4-8 decembrie 2006. ISBN (10) 973-46-0418-X

1999
• Romanian Fiction of the '80s and '90s (antologie publicată în engleză), editată de Ion
Bogdan Lefter, Piteşti: Paralela 45. Editură recunoscută de CNCSIS (cod 213). Inclus cu
povestirea Paraphernalia (10 p.).
1998
• Alexandru (roman), Bucureşti: Univers (199 p.). ISBN 973-34-0518-3

1993
• Întîmplări din orăşelul nostru (povestiri), Bucureşti: Cartea Romanească (198 p.). ISBN 973-
23-0418-9

1992
• Ficţiuni (povestiri, volum colectiv), Bucureşti: Litera; coautor cu 3 povestiri (18 p.). ISBN
973-43-0099-7

e. 6 Volume/fragmente de proză publicate în Europa şi SUA:

2009

• Alexander, fragment din romanul Alexandru, in antologia /Im kalten Schatten der
Erinnerung. Eine Anthologie zeitgenossischer prosa aus Rumanien/, editor Romanita
Constantinescu, Ludwigsburg, Pop Verlag. ISBN 978-3-937139-76-0.

2008
• fragment din romanul Derapaj (Skid), in revista Lampa Polonia, nr. 8, dedicated to Nowa
literature rumunska
1996
• The Phantom Church and Other Stories from Romania, prima antologie de proză
romanească în SUA, editată şi tradusă de Georgiana Farnoaga & Sharon King, Pittsburgh:
University of Pittsburgh Press. Inclus cu povestirea Paraphernalia (6 p.). ISBN 0-8229-3951-7

e. 7. Adaptări ale operei:

2004
• 4 mai, spectacolul-dezbatere “Comunismul pe înţelesul copiilor”, realizat de DRAMACUM
şi Teatrul “Act” din Bucureşti, pe baza volumului O lume dispărută, Polirom: Iaşi, 2004. Parte
a unui proiect dramaturgic mai amplu, intitulat “Republica Socialistă România – o lume
dispărută” şi inspirat de volumul în cauză.