Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE

„ A doua şansă”

AN ŞCOLAR : 2017-2018

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Profesionala Traian

DISCIPLINA: Consiliere şi orientare

PROF. Stefan Mihai Octavian

20 săp.

2 ore-săp

Nr. Ob. Unitatea de Nr. Perioada/


Obs.
crt de învăţare Conţinuturi ore Data
ref.
1 1.1; Despre mine -Autocunoaştere:interese şi abilităţi personale 3 18.06
1.2; caracteristici personale;
25.06

- Imaginea de sine, încrederea în sine: jocuri de 2 25.06


autocunoaştere;fişe de lucru;
2.07

- „Ce-mi place şi ce nu-mi place la mine?” 3 2.07

9.07

2.1; -Comunicarea. Ce este? Tipuri de comunicare; 2 16.07


2 2.2; Despre noi Regulile comunicării eficiente;

-Familia. Relaţiile dintre membrii familiei: valori şi 4 23.07


practici;
30.07

-Eu şi comunitatea: integrare,incluziune, 3 4.09


interculturalitate;
11.09

3.1; -Utilizarea TIC în învăţare; 2 11.09


3 3.2; Succesul
învăţării -Tehnici de învăţare eficientă: părinţi şi copii învaţă 2 18.09
împreună;
1 25.09

- Motivaţia pentru învăţare: eu – şcoală – comunitate; 3 2.10


9.10
4 4.1; -Explorarea meseriilor. Ocarieră individuală sau în 3 9.10
4.2; Carierea mea echipă.
16.10

-Tipuri de meserii: exemple, criterii,activităţi 2 23.10


principale, instrumente, condiţii, promovare;

- Marketing personal: concepte, instumente; 2 30.10

-Portofoliul meseriilor: imagini, explicaţii, desene; 2 6.11

5 5.1; Calitatea - Stresul şi managementul stresului; 2 13.11


5.2; vieţii şi
sănătate -Timpul şi managementul timpului; 2 20.11

- Lucrul în echipă – „ Pastile antistres”; 2 27.11