Sunteți pe pagina 1din 3

Idei explicative pentru rolul CONSILIERII ŞCOLARE şi a pregătirii

PSIHOPEDAGOGICE pentru CONSILIERII ŞCOLARI

La prima mână…….
E.Vrăsmaş
- consilierea şcolară este un serviciu de sprijin pentru elevi nu o formă de terapie.

- Consilerea şcolară nu se confundă cu consilierea educaţională nici cu cea vocaţională sau


cu cea clinică-psihologică. Are un specific legat de mediul şcolar şi de curriculum
educational.

- Este contextual şcolar, cu problemele lui şi cu elemental central care este CURRICULUM
ŞCOLAR. Copiii vin la şcoală ca să cunoască şi să aprofundeze curricululm şcolar şi rolul
consilerului este să realizez o punte între ei, curriculum şi ceilalţi actori educaţionali, nu să
trateze DOAR dezvoltarea individual, să testeze nivelul acesteia sau să resolve problem de
ordina psihologic.
-
Consiierea şcolară este tipul de consiliere care mediază relaţia dintre actorii educaţională din
şcoală (elevi, părinţi şi profesori)şi curriculum şcolar.

- Componentele ei sunt: informarea şi consilierea prin prevenţia şi rezolvarea problemelor.


- Consilierea psihologică este orientată spre probleme, dar cea şcolară este orientate spre
realizarea unui echilibru individual şi de grup în relaţia cu CURRICULUM ŞCOLAR.

- În conţinutul consilierii şcolare se găsesc împletite forme ale consilierii educaţionale,


psihologice şi vocaţionle. Dar nu putem face doar consiliere psihologică pentru că nu
esteTIMP şi nu se poate lucra INDIVIDUAL cu FIECARE elev dintr-o şcoală.

- Dimensiunile consilierii şcolare corespund cu: Abordarea procesului învăţării, Dezvoltarea


personală şi Carieră vocaţională.
-
- În şcoală ÎNVĂŢAREA este principalul aspect al curriculumului cu care elevii se confruntă şi
pot fi sprijiniţi de consilierii şcolari în
- A învăţa eficient
- A avea succes
- A se pregăti pentru carieră şi integrare socială
-
- Ariile dezvoltării elevilor prin consiliere şcolară sunt . Învăţarea (proces general și școlar),
Dezvoltarea personală şi Cariera vocaţională.

- În terapie/consiliere psihologică, relaţia este mediată de problema pacientului


- În consilerea şcolară care este psihopedagogică, relaţia este mediată de curriculum
- ELEVUL NU este PACIENT ci BENEFICIAR al unor SERRVICII DE SPRIJIN EDUCAŢIONAL.
- Pregătirea consilierilor are nevoie de pedagogie şcolară, analiza şi găsirea soluţiilor de
depăşire a dificultăţilor şcolare, relaţia şcolii şi profesorilorcu familiile elevilor şi cu
comunitatea, lucrul în echipă în şcoală.

- Nu se pot iniţia terapii sau grupuri de dezvoltare personală din lipsă de timp şi pentru că
acestea se referă la intervenţii clinice…ceea ce nu este cazul.
- Idealul ar fi ca activitatea consilierului şcolar să fie completată de cea a unui psiholog care să
identifice cazurile unde poate intervene specific.

- În aceste condiţii este SUPERFICIAL şi NEREALIST să vorbim de psiholog şcolar cu 800 sau 400
de elevi. Pe de altă parte, dacă ne ocupăm doar de problemele de dezvoltare personală,
Uităm rolul consilierului şcolar de coagulant al sprijinului educational la nivelul şcolii, ca şi
rolul lui în relaţia cu părinţii, cu alţi profesionişti din şcoală şi relaţii el externe pe care le
susţine cu comunitatea.

Consilierul oferă modele şi sprijină dezvoltare unor competenţe Aceste competenţe sunt de
tip psiho-social, de stăpânire a situaţiilor generale de viaţă în domeniile SOCIO EMOŢIONAL
FIZIC şi INTELECTUAL.

A învăţa, A înţelege, A aplica

Sursele sunt americane, franceze şi…din cursuri de formare cu terapeuţi din Franţa. •

NELSON-JONES, Richard, 2003, Manual de consiliere. Învață ce să spui ca să ajuți!, Editura


Trei, București
GELDARD D, YIN, F, 2013, Consilierea copiilor.O introducere practică, Editura Polirom, Iași

La noi clarifică Irina Holdevici diferenţele pentru că alţi teoreticieni care prezintă consierea
se inspiră din consilierea psihologică şi fac confuzii.