Sunteți pe pagina 1din 1

Academia Română, Filiala Timișoara

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”


CS dr Viviana Milivoievici

Eugen Todoran, Scrieri. I. Studii și articole (1937-1956), Ediție critică, text stabilit, studiu
introductiv, tabel cronologic, notă asupra ediției și bibliografie de Viviana Milivoievici, Prefață
de Crișu Dascălu, Bibliotheca Banatica, Colecția „Studii și cercetări umaniste”, Seria „Istorie
și studii culturale”, Timișoara, Editura David Press Print, 2016, 338 p., ISBN 978-606-8643-
75-5; ISBN 978-606-8643-76-2

Eugen Todoran. Scrieri. II. Studii și articole (1957-1966), Ediție critică, text stabilit, studiu
introductiv, tabel cronologic, notă asupra ediției, bibliografie de Viviana Milivoievici; Prefață
de Crișu Dascălu, Bibliotheca Banatica, Colecția „Studii și cercetări umaniste”, Seria „Istorie
și studii culturale”, Timișoara, Editura David Press Print, 2017, 336 p., ISBN 978-606-8643-
75-5, ISBN 978-606-999-006-3

Eugen Todoran, Scrieri. III. Studii și articole (1967-1976), Ediție critică, text stabilit, studiu
introductiv, tabel cronologic, notă asupra ediției și bibliografie de Viviana Milivoievici, Prefață
de Crișu Dascălu, Bibliotheca Banatica, Colecția „Studii și cercetări umaniste”, Seria
„Filologie”, Timișoara, Editura David Press Print, 2018, 434 p., ISBN 978-606-999-052-0

Editarea critică a scrierilor lui Eugen Todoran este un proiect a cărui importanţă şi
semnificaţie sunt evidente. Scopul acestui proiect trebuie văzut ca o contribuţie necesară în
spaţiul cultural al Banatului.
Volumul I, Studii și articole, cel dintâi redactat, conţine articolele cu caracter ştiinţific
ale profesorului Eugen Todoran, publicate în perioada 1937-1956 (anul stabilirii în Timișoara).
Pe lângă studiul introductiv, apar şi date ce ţin de biografia autorului, precum și referinţe
bibliografice.
Volumul al II-lea cuprinde, de asemenea, studii și articole cu caracter științific, publicate
în reviste de specialitate, în perioada 1957-1966, iar cel de-al III-lea volum cuprinde perioada
1967-1976. Următoarele volume sunt structurate tot pe perioade de câte zece ani, având în
vedere vastitatea studiilor profesorului Eugen Todoran, dar și pentru a păstra un echilibru al
numărului de pagini al fiecărui volum în parte.
Grupul ţintă căruia i se adresează aceste volume ocupă o paletă largă. În primul rând,
beneficiarii direcţi ar fi reprezentaţi de scriitori, critici şi istorici literari, cercetători ştiinţifici,
cadre didactice universitare şi studenţi, profesori şi elevi, precum şi instituţii de cercetare şi
biblioteci. Pe de altă parte, volumele se adresează şi unor beneficiari indirecţi, precum cititori
ocazionali, instituţii administrative şi şcolare care pot folosi ediţia critică a operelor profesorului
Eugen Todoran drept obiect de protocol sau premii pentru elevii sârguincioşi la învăţătură.
Toate volumele dedicate publicisticii cărturarului bănăţean au rolul de a recupera
diversele articole cu caracter ştiinţific, răsfirate prin paginile publicaţiilor culturale, de-a lungul
vremii. Următoarele volume ale ediţiei critice încearcă să pună în valoare alte scrieri ale celui
care a fost o personalitate distinctă în spaţiul cultural bănăţean, Biblioteca Centrală Universitară
din Timişoara purtându-i, cu onoare, numele.

S-ar putea să vă placă și