Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitatea: Liceul Borsa


Profesor: Ferestean Ioan
Anul şcolar: 2018-2019
Disciplina: Istorie
Clasa: a X-a
1h/saptamana
Manualul pentru clasa a X-a , Editura didactica si pedagogica, 2017

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe Continut Nr. Sapt. Obs


specifice ore
Scoala altfel______________________________________
Semestrul I
1 Introducere Introducere/test 1 1
predictiv
2 OAMENII, 1.2 Epoca luminilor 1 2
SOCIETATEA ŞI 5.1
LUMEA IDEILOR 5.3
3 ORGANIZAREA Revolutia glorioasa 1 3
STATELOR 1.1 Aparitia Statelor Unite 1 4
MODERNE 3.1 Revolutia Franceza 1 5
4.2 Franta napoleoniana 1 6
1.2 Relatiile internationale 1 7
in secolul al XIX-lea
Romania intre Tripla 8
Alianta si Tripla
Intelegere
4 ȚĂRILE ROMÂNE 2.3 Secolul fanariot 1 9
ȘI PROBLEMA 3.1 Revolutia de la 1821 si 1 10
ORIENTALĂ 4.3 Regulamentele
organice
5 ANUL 1848 ÎN 1.2 Anul 1848 in Europa 1 11
EUROPA 2.2 Anul 1848 in spatiul 1 12
5.3 romanesc
6 STATE NAȚIONALE 1.1 Statele nationale 1 13
ȘI 3.1 Statele multinationale 1 14
MULTINAȚIONALE 4.2
ÎN A DOUA 1.2
JUMĂTATE A
SECOLULUI XIX
7 REVOLUȚIA 2.3 Aparitia Revalutiei 1 15
INDUSTRIALĂ 3.1 Industriale
4.3 Vacanța de iarnă: 22 decembrie 2018
- duminică, 13 ianuarie 2019
Revolutia industriale in 1 16
Sociatatea europeana si
Romania
9 LUMEA LA 1.1 Europa si civilizatiile 1 17
CUMPĂNA 2.4 asiatice si africane
SECOLELOR XIX- 3.1 Recapitulare 1 18
XX semestriala

Semestrul II
Statele Unite 1 19
10 RELATIILE 5.1 Primul Razboi Mondial 1 20
INTERNATIONALE 1.2 Primul Razboi Mondial 1 21
2.5 si Romania
5.3 Tratatele de pace de la 1 22
Paria
1.2
2.5
5.1
11 LUMEA ÎN 5.1 Lumea inperioada 1 23
PERIOADA 1.2 interbelica
INTERBELICĂ 2.5 Romania in perioada 1 24
5.3 Interbelica
Regimul politic 1 25
democratic
Regimurile totalitare 1 26
interbelice
12 MARILE 1.1 Al doilea război 1 27
CONFLICTE ALE 3.1 mondial.
SECOLULUI XX 4.2 Vacanța de primăvară: 20 aprilie
1.2 - duminică, 5 mai 2019
Holocaustul 1 28
13 RELAȚIILE 1.2 Războiul rece. 1 29
INTERNAȚIONALE 2.2 Lumea postbelica 1 30
POSTBELICE 2.1 Religia in lumea 1 31
2.5 contemporana
5.1
14 ROMÂNIA ȘI 2.1 Romania si societatea 1 32
INTEGRAREA 2.5 in mileniul III
EUROATLANTICĂ 5.1 Recapitulare 1 33