Sunteți pe pagina 1din 7

Școala cu clasele I-VIII

Politia

Proiect de parteneriat educațional

,,Micul pieton’’

Durata: noiembrie 2010/iunie 2011

Director prof.

Parteneri:

Coordonatori:

Tipul de proiect: zonal


Anul desfășurării activității: 2010/2011

ARGUMENTUL PROIECTULUI:

Viața este darul cel mai de preț pe care îl avem. De aceea, cei mici trebuie învățați sa-si apere, dar si
sa intervină daca pot, pentru a salva o viață.

În contextul societății actuale, în condițiile creșterii rapide a numărului de vehicule, mai ales de
autovehicule, a căror circulație nu ține întotdeauna seama de normele în vigoare, elevii ciclului
primar trebuie să cunoască cele mai elementare reguli de circulație pe drumurile publice. Aceasta
pentru că ei sunt cei mai expuși accidentelor, datorită vârstei fragede și, de multe ori, unei
insuficiente supravegheri.

Odată cu intrarea în școală, copilului i se pun noi cerințe cu privire la deplasarea pe drumurile publice;
aceștia sunt zilnic în contact direct cu circulația. Așadar, începerea școlii coincide cu punctul de bază al
educației privind circulația. Educația făcută în școală urmărește ca elevii să învețe din timp să se
deplaseze în deplină securitate pe stradă și să se comporte potrivit regulilor de circulație. Prin tot
ceea ce întreprinde cadrul didactic, elevul trebuie să dobândească convingeri care să le ofere
posibilitatea de a alege dintr-o mulțime de comportări posibile pe cea mai potrivită și mai puțin
riscantă. Astfel se formează deprinderi corecte și folositoare, ajungându-se la acel simț al circulației,
atât de necesar omului modern.

Copiilor nu trebuie să le fie frică de stradă! Datoria noastră, a dascălilor este să-i învățăm acest lucru.
Trebuie să-i învățăm că strada nu este un loc de joacă și să le explicăm ce consecințe poate avea o
clipă de neatenție. De asemenea, trebuie să le formăm sentimente de respect și de admirație față de
polițiști și să-i facem să înțeleagă că polițistul este un prieten care veghează asupra liniștii și siguranței
noastre și pe care, la nevoie trebuie să-l ajutăm. Copiii nu trebuie să fie nepăsători la ce se întâmplă în
jurul lor și e necesar să îl ajutăm să înțeleagă cât de important este să ai un sprijin pe care să poți
conta.

SCOPUL:

Însușirea de către elevi a normelor de conduită rutieră și formarea sentimentelor de respect față de
toți participanții la trafic și față de polițiști. Sensibilizarea elevilor față de situațiile extreme, de
urgență care se pot întâlni pe un drum public și însușirea modului de intervenție în vederea acordării
primului ajutor.

OBIECTIVUL GENERAL:
Cultivarea și utilizarea unor concepte și noțiuni specifice educației rutiere.

OBIECTIVE SPECIFICE:

- cunoașterea și utilizare unor concepte și noțiuni specifice educației rutiere;

- dezvoltarea capacității de explorare și investigare a realității;

- formarea capacității de orientare în micro și macrospațiu;

- dezvoltarea comportamentelor favorabile ameliorării relațiilor interpersonale;

- colaborarea mai strânsă dintre școală, familie și comunitatea locală în scopul atingerii obiectivelor
propuse în prezentul;

- atragerea elevilor în organizarea unor activități cu caracter extracurricular.

GRUP ȚINTĂ:

elevii claselor I-IV implicați în proiect

Beneficiarii indirecți:

cadre didactice

părinți

reprezentanți ai Poliției

DURATA: 8luni( noiembrie 2010-iunie 2011)

Aria de desfășurare:

săli de clasă

curtea școlii

drumul național ( marcaj pietonal)

Resurse:

umane: elevii grupului țintă, cadre didactice, agentul de poliție

materiale: - echipamente: aparat foto, laptop, carte cu semne de circulație

consumabile: hârtie glace, carton colorat, hârtie creponată, lipici, foarfece, carioci
financiare: părinți și cadre didactice

experiențe și informații: ilustrații, fotografii, prezentări în power point

TIPURI DE ACTIVITĂȚI:

activități plastice și practice(realizarea unor desene, fișe de lucru, confecționarea semnelor de


circulație din cartoane colorate)

program literar(povestiri după imagini)

REZULTATE:

fotografii

compoziții plastice

expoziții

MODALITĂȚI DE EVALUARE

Evaluări curente: convorbiri, activități practice( drum național), fotografii

Evaluări intermediare: desene, realizarea unor spații personalizate, expoziții

Evaluare finală: portofolii

CRITERII DE EVALUARE

Indicatori cantitativi:

valorizarea, păstrarea și practicarea corectă a noțiunilor de circulație pietonală

realizarea unui nr. de……..fotografii

realizarea unui nr. de…..desene


REZULTATE AȘTEPTATE:

experiență

atenție și prudență din partea elevilor pe drumurile circulate de autoturisme

realizarea produselor activităților( poze, pliante, chestionare)

REGULAMENTUL PROIECTULUI

Proiectul se va desfășura pe durata anului școlar 2010-2011, în fiecare lună desfășurându-se o


activitate, conform Programului Activităților.

Coordonatorii proiectului se vor asigura de buna desfășurare a proiectului și vor fi responsabili de


activitatea desfășurată în cadrul instituției din care fac parte .activitățile proiectului se vor desfășura
în zilele lucrătoare, stabilite de comun acord de către coordonatori, cadrele didactice fiind
responsabile de recuperarea orelor de curs din ziua respectivă.

Fiecare activitate va cuprinde un program elaborat cu cel puțin o săptămână înainte, care va fi
cunoscut de toate părțile implicate în proiect. Programele activităților vor fi atașate prezentului
proiect.

Dacă o activitate nu va putea fi desfășurată la data stabilită, din motive obiective, se va desfășura în
cursul săptămânii următoare, cu condiție anunțării din timp a tuturor persoanelor implicate în
proiect.

Plan analitic de realizare a proiectului

Etapa Activități Perioada

I Etapa de mediatizare: Octombrie 2010

- strângerea de informații pentru tematica


proiectului

- stabilirea obiectivelor și a conținutului


proiectului

- constituirea comitetului

II Desfășurarea activităților propuse Noiembrie 2010

III Evaluarea proiectului Mai 2011


PARTENERI ȘI COLABORATORI

Calendarul activităților

Nr. Data Tema Subiectul Nr. de Responsabili Observații


crt. elevi

1. 15-30 Documentare Popularizarea .


septembrie și informare proiectului la nivelul
instituțiilor. Discuții cu
părinții copiilor implicați
în proiect. Identificarea
colaboratorilor și a
partenerilor.

2. 2 Începerea Stabilirea activităților


noiembrie proiectului
2010 Semnarea
parteneriatului

3. 15 Școlarul Activități libere(discuții,


noiembrie -pieton realizarea unor desene)

Prezentare în power
point a semafoarelor
electrice luminoase,
circulația pe șosele,
marcaje pietonale),
confecționarea din
cartoane colorate a
semafoarelor,
chestionare, fișe de
lucru

4. 13 Circulația pe Completarea de
decembrie trotuar, rebusuri tematice,
circulația pe chestionare, desene,
șosele prezentări în power
point, expoziții cu
desene specifice temei
activități practice

5 25 ianuarie Folosirea Folosirea


mijloacelor autovehiculelor de către
rutiere de copii( activități creativ-
transport recrative), activități
practice.

6. 20 feb. Cum ne Discuții libere, imagini-


2011 comportăm în situații, exemple de
mijloacele de situații diverse pe care
transport în le putem întâlni sau le-
comun am întâlnit

7 Martie Școlarul Activități practice,


biciclist plastice, problematizări,
imagini , situații.

Concurs ,,Cum mergem


corect pe bicicletă’’

8. Aprilie Jocul ,,Cum ne Jocuri didactice pe teme


jucăm rutiere, activități
corect?’’, ,,Este independente, în grup,
interzis’’ în echipe, portofolii,
chestionare orale
Completarea
portofoliilor
pe această
temă.