Sunteți pe pagina 1din 3

Titlu tema De exemplu: Tabloul de bord al calității

NUME Prenume1,a
1
Facultatea IMST, CE 203, Splaiul Independentei nr. 313, 060042 Sector 6, București, Romania
a
exemplu@yahoo.com

1 Rezumat
Se va prezenta pe scurt ce CONȚINE lucrarea.
De ex. in lucrarea de față se prezintă capacitatea de utilizare al instrumentului de observare
sinoptică a rezultatelor controlului calității denumit ……Tabloul de Bord. Mai întâi sunt prezentate,
din literatura de specialitate, tipurile caracteristice de indicatori care se urmăresc sub această
reprezentare. Apoi este expusă, din punct de vedere teoretic, prezentarea generală a metodei,
precum și modelul specific ce va fi aplicat în aplicația prezentă. Urmează o descriere detaliată a
zonei unde va fi aplicată metoda și sunt prezentate schematic etapele implementării ei. Se prezintă
de asemenea și variantele metodei și complementaritatea acesteia. Sunt discutate mai târziu pe larg
toate aspectele relevante care au rezultat în urma utilizării, pentru situația concretă (studiu de caz),
a instrumentului Tabloul de Bord al calității. În final sunt relevate concluziile cele mai pertinente
ale întregii lucrări.

Cuvinte cheie: tabloul de bord; calitate; ingineria calității; instrumentele calității.

2 Introducere
Se vor scrie cel mult 2 pagini despre istoricul apariției si dezvoltării metodei de investigare. De
asemenea voi fi citate din literatura de specialitate exemple clasice/special de utilizare a metodei.
Din literatura de specialitate vor fi precizate modurile in care a fost utilizata anterior metoda pentru
aplicații similare. Limitările capacitive ale metodei: domeniile unde nu poate fi utilizată sau se
recomandă o prudență sporită la folosire.

Acesta este un exemplu privind modul în care trebuie redactată tema la seminarul de ingineria
calității. Modul de citare a unei singure surse bibliografice este acesta [1]. Așa se citează în
situația când sunt două surse bibliografice [2,3]. Pentru mai multe surse se citează astfel [4-7].
Numerotarea se va face în ordinea apariției informațiilor în text.

3 Materiale și metode
Metoda va fi descrisă în detaliu.
Vor fi detaliate zonele unde se utilizează metoda. De exemplu metoda 5S poate fi utilizată în
departamentele de producție, administrative, service etc. În producție poate fi utilizată la fiecare
loc de muncă în scopul eficientizării activității operatorului prin timpul pe care acesta îl consumă
pentru a căuta unealta potrivită, pentru a așeza pe bancul de lucru semifabricatul etc. În
compartimentul administrativ metoda poate fi utilizată astfel: în serviciul contabilitate este
potrivită implementarea cu scopul de a aranja, a arhiva, a formaliza și a păstra în ordine și
curățenie documentele financiare ale organizației……. Și așa mai departe …...

De ex, pentru 5S, se poate descrie principiul metodei astfel: este o metodă prin care se grupează
pe categorii de utilizare mijloacele de muncă și/sau materiile prime sau semifabricatele, se
aranjează conform comodității anatomice a operatorului uman după criteriul “cel mai des folosit
va fi așezat cel mai la îndemână”, se curăță spațiul de lucru și cel învecinat cu scopul de a nu
deranja și a fi vizibile eventualele probleme, se transcriu în proceduri acțiunile repetitive ce trebuie
efectuate, se asigură implementarea lor de către toată lumea care intră în relație cu locul de muncă
respectiv și periodic se revizuiește procesul în scopul îmbunătățirii lui. Și așa mai departe …….
Dacă metoda utilizează instrumente grafice (de exemplu QFD are instrumentul casa calității,
logigrama și metoda Ishikawa au de asemenea instrumentele lor etc) acestea vor fi prezentate și
explicate.
Vor fi precizate etapele pe care le presupune aplicarea metodei și modul lor de realizare.
În general prima etapă este de analiză a situației existente, de înregistrare a modului în care se
procedează în prezent în organizație și de identificare a țintei unde se dorește a se ajunge după
implementarea metodei.
Se descriu apoi în detaliu celelalte faze ale implementării.
Pentru metoda 5 S, aplicată serviciului personal al unei organizații, acestea pot fi:
1. Gruparea pe 5 categorii a fiecărui document din serviciul personal astfel: documente
utilizate zilnic, documente folosite o dată pe săptămână, documente care sunt necesare lunar,
documente la care se face apel de câteva ori pe an și documente care trebuie transportate la
arhiva unității etc.
2. Introducerea lor în bibliorafturi separate …… și așa mai departe
3. Codificarea după culori a bibliorafturilor (de exemplu roșu utilizare zilnică, verde
săptămânală etc)
4. Aranjarea bibliorafturilor de culoare roșie, cu utilizare zilnică, pe etajerele unde
accesibilitatea anatomică cea mai bună. Urmează în partea din dreapta, pe aceleași nivel,
bibliorafturile de culoare …….. etc

Variante ale metodei (dacă există)


De exemplu metoda Kanban este preluată din domeniul supermaketurilor unde, în mod normal,
se aplica pentru a fi fost cunoscută în orice moment cantitatea de produse existentă pe raft și în
magazie. Ideea era ca prin sistemul de aprovizionare produsul să fie disponibil pentru fiecare client
în orice moment și în cantitatea dorită.

Complementaritatea metodei
Se precizează dacă se aplica împreuna cu alte metode într-un anumit scop precis.
Se vor aminti și exemple concrete de aplicare practică.
De exemplu metoda Kanban se aplică în cadrul JIT astfel: conceptul JIT presupune producerea
a ceea ce este nevoie, când este nevoie, în cantitatea și de calitatea dorite. Kanban se integrează în
acest concept și ajută la îndeplinirea lui fiind de fapt unul din instrumentele prin care JIT este pus
în aplicare.
În practică, în domeniul unei organizații producătoare de încuietori pentru uși aceste concepte
sunt implementate astfel: …………

Descrierea detaliată
Va fi realizată o descriere detaliată a zonei (domeniului) unde a fost aplicată metoda și vor fi
prezentate schematic etapele implementării ei.
De ex. pentru Tabloul de Bord al calității s-au identificat, pentru situația dată, indicatorii de
calitate sintetici ce vor fi calculați automat, cu ajutorul unui soft pregătit în Excel (Matlab), și
urmăriți prin intermediul acestui instrument. Sunt descrise complet formulele de calcul, explicarea
parametrilor care intervin și valorile critice sau extreme ale acestora.

4 Rezultate și discuții
Unul sau mai multe exemple de utilizare a metodei în organizația în care lucrați, într-o
organizație pe care o cunoașteți sau exemple de implementare imaginate de dumneavoastră.
Se vor defini limitele (zonele) de funcționare normală și cele care indică abateri grave de la
normă, precum și limitele de intervenție și tehnica intervenției (procedură cum se va acționa în
funcție de situație). Va fi discutată fiecare situație limită care este cel mai probabil să apară în
realitatea obiectivă a desfășurării activității.

5 Concluzii
Câteva idei, expuse concis.
Metoda aplicata in domeniul oferă informații relevante despre …..
Rezultate obținute prin intermediul acestei metode sunt …… relevante, fiabile, reproductibile etc
Utilitatea metodei
Propuneri de îmbunătățire a aplicării metodei sau a metodei în sine.

Bibliografie
[1] N. Mnif, Elaboration et caractérisation de mélanges complexes à base de polypropylène en vue
de son écoconception et de son recyclage dans les véhicules hors d’usage, these, L’Institut National
des Sciences Appliquées de Lyon, Lyon, 2008.s
[2] S.M. Zebarjad, M. Tahani and S.A. Sajjadi, Influence of filler particles on deformation and
fracture mechanism of isotactic polypropylene, Journal of Materials Processing Technology.
Vol.155 (2004), p. 1459–1464.
[3] internet: http://integratedlogistics.wikispaces.com/Just-In-Time, consultat 07.10.2015.
[4] ……
[5] ……..
[6] …….
[7] ………….
Notă:
- studenții care au ca teme unul dintre exemplele date de mine în prezentul document, NU AU
PERMISIUNEA DE A UTILIZA ÎNTOCMAI informațiile de mai sus;