Sunteți pe pagina 1din 6

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

Nr. crt. Unităţi de învăţare Obiective de referinţă Nr. ore Săptămâna

1. Cântarea în colectiv 1.1; *1.2; *4.1; 2 1, 17.

2. Melodia 1.1; *1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3;


*3.1; 3.2; 3.3; *4.1; *4.2; 11 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
*4.5; 15, 16,

3. Ritmul 1.1; 2.1; 2.2; *3.1; 3.2; 3.3; 3 4, 5, 6,

4. Timbrul *1.2; 2.1; 2.2; 3.2; 1 14,


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL

Nr. crt. Unităţi de învăţare Obiective de referinţă Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
1. Cântarea în colectiv 1.1; *1.2; *4.1; Tehnică vocală - Deprinderi 1 1,
specifice de cânt
2. Melodia 1.1; *1.2; 1.3; 2.1; 2.2; Organizări sonore tonale: 2 2, 3,
2.3; *3.1; 3.2; 3.3; *4.1; Do major – la minor;
*4.2; *4.5; Sol major - mi minor;
Fa major – re minor.
Polifonia - vocală şi instrumentală; 2 7, 8,
Muzica clasică – liedul. 1 9,
3. Ritmul 1.1; 2.1; 2.2; *3.1; 3.2; Combinaţii ritmice binare şi
3.3; ternare:
- măsuri simple, compuse – omogen 2 4, 5,
şi eterogen;
- rolul expresiv al ritmului. 1 6,

PROIECTARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL al II-lea

Nr. crt. Unităţi de învăţare Obiective de referinţă Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
1. Cântarea în colectiv 1.1; *1.2; *4.1; Repertoriu de cântece 1 17
2. Melodia 1.1; *1.2; 1.3; 2.1; 2.2; Muzica clasică: 5 10, 11, 12,
2.3; *3.1; 3.2; 3.3; *4.1; - liedul 13, 16
*4.2; *4.5; - sonata;
- concertul;
- simfonia; 1 15
Muzica de jazz
3. Timbrul muzical *1.2; 2.1; 2.2; 3.2; Orchestra de muzică simfonică 1 14
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unit.de Conţinuturi Obiective Activităţi de Resurse Nr. Săpt Evaluare


înv. de referinţă învăţare ore
1. Cântarea Deprinderi specifice 1.1; *1.2; *4.1; - exerciţii de respiraţie, emisie, Cântece - Deşteaptă-te române – Probe
în colectiv de cânt. dicţie; Imnul naţional al României – practice,
- exerciţii de intonaţie; A.Pann, cântece însuşite în clasa 1 1 orale.
- exerciţii de frazare; a VII-a.
- interpretare vocală la unison, în - fişe, instrument. Observare
canon, cu ison. sistematică

2. Melodia Organizări sonore 1.1; *1.2; 2.1; - intonarea gamelor şi a - manual, fişe, planşă cu Probe
tonale: 2.2; 2.3; *3.1; arpegiilor (vocal şi claviatura, instrument, casetofon, practice,
Game majore – 3.2; 3.3; *4.1; instrumental); casete. orale.
actualizare- - descifrarea şi interpretarea Cântec – Pui de lei – I.G.Brătianu Observare
Do major, Sol major, cântecelor propuse; Audiţii – Bolero – M.Ravel, Mica 1 2 sistematică
Fa major. - audiţii muzicale; serenadă – W.A.Mozart,
Anotimpurile – A.Vivaldi,
Simfonia a IX-a – p. a IV-a – L.van
Beethoven

- manual, fişe, planşă cu


claviatura, instrument, casetofon,
Game minore – 1.1; *1.2; 2.1; - intonarea gamelor şi a casete. Probe
actualizare – 2.2; 2.3; *3.1; arpegiilor (vocal şi Cântec – Pe umeri pletele-i curg practice,
la minor, mi minor, re 3.2; 3.3; *4.1; instrumental); râu – G. Şorban, Du-te dorule, 1 3 orale.
minor - descifrarea şi interpretarea Aşa-i românul. Observare
cântecelor propuse; Audiţii - Numai una – Talisman, sistematică
- audiţii muzicale; Simfonia I – J.Brahms, Concert în
mi minor pentru vioară –
F.M.Bartholdy.

3.Ritmul Formule ritmice – 1.1; 1.3; 2.1; 3.2; - exerciţii de reprezentare grafică - manual, fişe, planşă cu Probe
actualizare 3.3. a duratei sunetelor şi pauzelor claviatura, instrument, casetofon, practice,
muzicale; casete. 1 4 orale, scrise.
- interpretare vocală; Cântec – Dorinţa – V.Popovici Observare
- audiţii muzicale; Audiţie – Ciuleandra sistematică
- exerciţii ritmice

Metrul 1.1; 1.3; 2.1; 3.2; - exerciţii de reprezentare grafică - manual, fişe, planşă cu
Măsuri simple şi 3.3. a duratei sunetelor şi pauzelor claviatura, instrument, casetofon, 1 5 Probe
compuse muzicale; casete. practice,
- interpretare vocală; Cântec – Rodica - I.Popescu- orale, scrise.
- audiţii muzicale; Pasărea. Observare
- exerciţii ritmice; Audiţii – Menuet – Bocherini, sistematică
- exerciţii de transcriere Dans ungar – J.Brahms.
schimbând valoarea timpului.

Rolul expresiv al 1.1; 1.3; 2.1; 3.2; - exerciţii de reprezentare grafică - manual, fişe, instrumente,
ritmului 3.3. a duratei sunetelor şi pauzelor casetofon, casete. Probe
muzicale; Cântece – Love me tender – Elvis practice,
- interpretare vocală; Presley, Lele de la Orăştie, Ia-n 1 6 orale, scrise.
- audiţii muzicale; sculaţi – colind. Observare
- exerciţii ritmice; Audiţii – Vals din opereta sistematică
Liliacul – J. Strauss, Valurile
Dunării – I.Ivanovici, Simfonia a
VI-a – L.van Beethoven, Corul
sclavilor evrei din opera Nabucco
– G.Verdi, Valsul florilor – P.I
Ceaikovski.
2.Melodia Polifonia 1.1; 2.2; 2.3, 3.2; - interpretare vocală în canon; - manual, fişe, instrument, Probe
- vocală 3.3; 4.4; - audiţii muzicale; casetofon, casete. practice,
- identificarea genului; Cântec de joc – popular, Madrigal 1 7 orale.
- îmbogăţirea vocabularului cu – G.Gastoldi. Observare
noi termeni muzicali; Audiţii – sistematică

- instrumentală 2.2; 2.3, 3.2; 3.3; - audiţii muzicale; - manual, fişe, instrument, Probe
4.4; - identificarea genului; casetofon, casete. 1 8 practice,
- îmbogăţirea vocabularului cu Audiţii – Invenţiune, Tocată şi orale.
noi termeni muzicali; fugă, Concertul brandemburgic Observare
- utilizarea de surse nr.4 – J.S:Bach. sistematică
bibliografice;
- manual, fişe, instrument,
Armonia 1.1; *1.2; 1.3; - interpretare vocală la unison; casetofon, casete. Probe
Liedul 2.1; 2.2; 2.3; - audiţii muzicale; Cântece – Copilul şi floarea – 1 9 practice,
- recunoaşterea lucrărilor J.Brahms, Păstrăvul – Franz orale.
*3.1; 3.2; 3.3; audiate; Schubert, Somnoroase păsărele – Observare
*4.1; - identificarea genului; T.Flondor sistematică
- discutarea şi analiza lucrărilor Audiţii – Ave Maria , Serenada–
audiate şi interpretate; Fr. Schubert.

- manual, fişe, instrument,


- audiţii muzicale; casetofon, casete.
Sonata - recunoaşterea lucrărilor Audiţii – Sonata lunii – L.van Probe
2.1; 2.2; 2.3; audiate; Beethoven, Sonata nr. 11 – practice,
*3.1; 3.2; 3.3; - identificarea genului; W.A.Mozart 1 10 orale.
- discutarea şi analiza lucrărilor Observare
audiate şi interpretate; sistematică
- utilizarea de surse
bibliografice; - manual, fişe, instrument,
casetofon, casete. Probe
Concertul
2.1; 2.2; 2.3; - audiţii muzicale; Audiţii – Concert pentru vioară în 1 11 practice,
*3.1; 3.2; 3.3; - recunoaşterea lucrărilor mi minor – F.M.Bartholdy, orale.
audiate; Concert brandemburgic nr. 5 – Observare
- identificarea genului; J.S. Bach, Anotimpurile – sistematică
- discutarea şi analiza lucrărilor A.Vivaldi, Concert pentru pian
audiate şi interpretate; W.A. Mozart, Concert nr. 1 pentru
pian – P.I.Ceaikovski.

- manual, fişe, instrument,


Simfonia 2.1; 2.2; 2.3; - audiţii muzicale; casetofon, casete.
*3.1; 3.2; 3.3; - recunoaşterea lucrărilor Audiţii – Simfonia nr. 40 – Probe
audiate; W.A.Mozart, Surpriza – J.Haydn, 1 12 practice,
- identificarea genului; Mica serenadă – W.A.Mozart, orale.
- discutarea şi analiza lucrărilor Simfoniile a V-a şi a IX-a - L.van Observare
audiate şi interpretate; Beethoven, Simfonia I – G. sistematică
Enescu.
Cântec – Oda Bucuriei - L.van
Beethoven.

- manual, fişe, instrument,


- consolidare - 2.1; 2.2; 2.3; - audiţii muzicale; casetofon, casete. Probe
*3.1; 3.2; 3.3; - recunoaşterea lucrărilor Audiţii – Simfoniile - Despărţirii, practice,
audiate; Ceasornicul – J.Haydn, Simfonia 1 13 orale, scrise.
- identificarea genului; Jupiter – W.A.Mozart, Simfonia Observare
- discutarea şi analiza lucrărilor Neterminata – Fr. Schubert. sistematică
audiate şi interpretate;
- utilizarea de surse
bibliografice;

Timbrul Orchestra simfonică *1.2; 2.1; 2.2; - audiţii muzicale; - manual, fişe, instrument,
muzical - consolidare - 3.2; - recunoaşterea instrumentelor; casetofon, casete.
- recunoaşterea lucrărilor Audiţii – Simfonia a IX-a – L.van
audiate; Beethoven, Carnavalul animalelor
– C.Saint-Saens, Badinerie , Probe
Concertul brandemburgic nr.1 – practice,
J.S.Bach, Rapsodia I – G.Enescu, 1 14 orale.
Visul unei nopţi de vară – Observare
F.M.Bartholdy, Povestea sistematică
soldatului – I.Stravinski, Bolero –
M.Ravel.
2.Melodia Muzica de jazz 1.1; 2.1; 2.2; - audiţii muzicale; - manual, fişe, instrument, Probe
2.3; *3.1; 3.2; - recunoaşterea lucrărilor casetofon, casete. practice,
audiate; Audiţii – Rapsodia albastră – 1 15 orale.
3.3; - identificarea genului; G.Gerswin, piese interpretate de Observare
- discutarea şi analiza lucrărilor L.Armstrong, E.Fitzgerald, Ray sistematică
audiate şi interpretate; Charles, A. Urziceanu, J.Răsucanu.
- utilizarea de surse Cântece – la alegere.
bibliografice;
- fişe (test), casetofon, casete.
Audiţii – Ave Maria – Fr. Probe
Genuri muzicale 2.1; 2.2; 3.2; - audiţii muzicale; Schubert, Marş turc – 1 16 practice,
- evaluare - 3.3. - recunoaşterea lucrărilor W.A.Mozart, Concert pentru orale, scrise.
audiate; vioară – F.M.Bartholdy, Simfonia Observare
- identificarea genului; a V-a – L.van Beethoven, sistematică
- stabilirea relaţiilor între Rapsodia albastră – G.Gerswin.
genurile muzicale studiate;
1.Cântarea Repertoriu de cântece 1.1; *1.2. - interpretare vocală şi - manual, fişe; Probe
în colectiv - recapitulare - instrumentală - în colectiv şi Cântece la alegerea elevilor. 1 17 practice,
individual. orale.

S-ar putea să vă placă și