Sunteți pe pagina 1din 2

Teză la matematică pe semestrul I

Clasa a VII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 30 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 50 min.

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete (35 de puncte)

5p 1. Rezultatul corect al calculului 20 - 4 �


3 este egal cu … .
2. Rezultatul corect al calculului 100 + 64 este egal cu ….
5p
8
3. Fie numărul - .Opusul său este …………Inversul său este ………………...
4p 7
2 x -1 x -1 5x + 8 2x - 7
4. Numărul x din ecuația - = - este
3 2 6 2
5. Să se calculeze media ponderată a numerelor 4,5 și 7 cu ponderile 3,4 și respectiv 2
8p 6. Ştiind că dimensiunile unui dreptunghi sunt 24 cm şi 18 cm, atunci perimetrul
4p este .......... şi aria este..........
7. Toţi elevii unei clase au susţinut teza la matematică. Rezultatele obţinute sunt
5p reprezentate în graficul de mai jos. Conform graficului, câți elevi au luat nota 8?
4p

SUBIECTUL al II–lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (35 de puncte)

1. Un trapez dreptunghic ABCD are baza mică CD=10cm , baza mare AB=12 cm,
BC=8 cm si m(S ABC ) = 45o .

6p a) Realizaţi un desen corespunzator și aflați lungimea liniei mijloci.


7p
b) Aflați aria și perimetrul trapezului.

2. Calculaţi:

5 23
a) - =
3p 7 14
2
11 1 5
b) +3 :  =
6p 6 8 2

3. Calculaţi: 125299 + 301 - 144 =


7p
4. O bicicletă costă 1800 lei. Patronul magazinului vrea să micșoreze preţul cu 5%.
6p Care e noul preţ?
Teză la matematică pe semestrul I
Clasa a VII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 1 oră.

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (42 de puncte)

7p 1. Rezultatul corect al calculului 10 - 4  5 este egal cu … .


2. Rezultatul corect al calculului 441 + 81 este egal cu ….
7p 5
3. Fie numărul - .
7
a) Opusul său este …………………
b) Inversul său este ………………...
7p x 14
4. Dacă = , atunci x = …… .
7p 15 5
5. Perimetrul unui pătrat cu latura de 7 cm este …… .
7p

7p

SUBIECTUL al II–lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (48 de puncte)

1. Fie rombul IOAN.

8p c) Realizaţi un desen corespunzator.

7p d) Scrieţi o proprietate referitoare la dreptunghi, diferită de „Are toate proprietăţile


8p paralelogramului”.

e) Ştiind că latura rombului este de 20 cm şi diagonalele rombului au lungimea de


24 cm şi respectiv 30 cm, calculaţi perimetrul şi aria rombului.

2. Calculaţi:
7p
4  1
a) + -  =
3  6

2
8p 11 1 5
b) +3 :  =
5 12  2 

10p
3. Calculaţi: 142869 + 239 - 196 =