Sunteți pe pagina 1din 1

DEFINIRE

Percepțiile sunt procese senzoriale complexe și totodată


imagine primară imagini primare, conținând totalitatea informatiilor
despre însușirile concrete ale obiectelor și fenomenelor
în condițiile acțiunii directe a acestora asupra
obiectuală
analizatorilor.

bogată în conținut
PROCESUL PERCEPTIV
CARACTERISTICI
se realizează întotdeauna aici și acum

durata percepției corespunde L. INTEGRALITĂȚII - însușirile obiectului


duratei acțiunii stimulului sunt semnalate nu separat, ci în
interrelații complexe alcătuind o imagine
unitară, cuprinzând atât însușirile
intensitatea percepției este principale, cât și pe cele secundare, atât
proporțională intensității stimulilor obiectul respectiv, cât și contextul spațio-
temporal în care se află.

DETECȚIA - sesizarea și conștientizarea L. STRUCTURALITĂȚII - în structura


prezenței stimulului imaginii unitare însușirile care comunică
cea mai mare cantitate informațională
ocupă primul plan și sunt primele explorate
DISCRIMINAREA - detașarea stimulului de fond perceptiv
și remarcarea acelor însușiri
care-l deosebesc de alții asemănători
PERCEPȚIILE
L. SELECTIVITĂȚII - Obiectul percepției nu
FAZELE PROCESULUI PERCEPTIV este fix. În funcție de necesitățile activității,
IDENTIFICAREA - cuprinderea într-o imagine orice obiect poate fi într-un moment dat
unitară a informațiilor obținute și raportarea LEGILE PERCEPȚIEI obiect al percepției, iar în altul element al
acesteia la modelul perceptiv corespunzător din câmpului perceptiv.
experiența anterioară

INTERPRETAREA - stabilirea semnificației C. DE MĂRIME


obiectului perceput
L. CONSTANȚEI PERCEPTIVE C. DE FORMĂ

Observația este activitatea perceptivă C. DE CULOARE


intenționată, orientată spre un scop,
reglată prin cunoștințe generale,
organizată și condusă sistematic,
conștient și voluntar. L. SEMNIFICAȚIEI
OBSERVAȚIE/SPIRIT DE OBSERVAȚIE
Spiritul de observație este aptitudinea de L. PROIECTIVITĂȚII - imaginii perceptive
a sesiza cu ușurință, rapiditate și precizie acționează numai în desfășurarea percepțiilor în
ceea ce este mai puțin intens, mai contrast total cu ceea ce se întâmplă în optica.
ascuns, indistinct, dar semnificativ
pentru scopurile omului.

ILUZII PERCEPTIVE