Sunteți pe pagina 1din 1

DEFINIRE

Senzațiile sunt procese psihice elementare


prin care se semnalizează separat, în forma
unor imagini simple și primare, însușirile
concrete ale obiectelor și fenomenelor în
condițiile acțiunii directe a acestora asupra
analizatorilor

LEGEA INTENSITĂȚII - un excitant produce o senzație


numai dacă atinge o anumită intensitate care depășește un
anumit prag
natura stimulilor din mediul ambiant
CALITATEA- diferențiază o
LEGEA ADAPTĂRII - modificarea sensibilității analizatorului senzație de alta.
sub acțiunea repetată a stimulului Depinde de:
specificul funcționării fiecărui analizator

LEGEA CONTRASTULUI SENZORIAL - scoaterea reciprocă


în evidență a doi stimuli cu caracteristici contrare INTENSITATEA senzației este
proporțională cu cea a stimulului

LEGEA SENSIBILIZĂRII - creșterea sensibilității unui


analizator datorită interacțiunii sale funcționale cu ceilalți
LEGILE GENERALE perioada de latență - senzatia nu
apare imediat după acț. stimului
LEGEA SINESTEZIEI - stimularea unui analizator produce
efecte senzoriale specifice într-un alt analizator, deși acesta nu DURATA senzației corespunde
a fost stimulat cu cea a stimulului efectul de postacțiune - după
încetarea acț. stimulului
se menține câteva miimi de sec. o
LEGEA COMPENSAȚIEI - insuficienta dezvoltare a unei urmă/img.
modalități senzoriale sau chiar lipsa ei duce la perfecționarea ÎNSUȘIRI
alteia care preia funcțiile celei dintâi
TONALITATEA AFECTIVĂ -
senzațiile sunt însoțite de trairi
LEGEA SEMNIFICAȚIEI - dacă un stimul este foarte afective
important pentru o persoană, atunci el este repede și bine
recepționat chiar dacă intensitatea lui este mai mica SENZAȚIILE
exteroceptive
VALOAREA INFORMAȚIONALĂ-
senzațiile reflectă însușiri ale obiectelor,
proprioceptive
gradul de încordare musculară, stări
interne
SENZAȚII VIZUALE
interoceptive

AUDITIVE
CARACTERUL CONȘTIENT - apare
numai după ce s-au dezv. alte
CUTANATE
procese psihice

OLFACTIVE

GUSTATIVE PRINCIPALELE MODALITĂȚI SENZORIALE

PROPRIOCEPTIVE
RECEPTORUL- transformă energia excitanților ext. în influx
nervos
CHINESTEZICE

CALEA DE CONDUCERE - componenta intermediară;


ORGANICE MECANISME DE PRODUCERE alcătuită din fibre nervoase senzitive și mai mulți centri
subcorticali care fac o analiză primară a influxului nervos și un
ANALIZATORUL - ansamblu prim filaj senzorial
DE DURERE
structural-funcțional care
face posibilă apariția VERIGA CENTRALĂ - cea mai importantă componentă. zona
senzațiilor corticala specializată în decodificare

CONEXIUNEA INVERSĂ - asigură autoreglarea


analizatorului, in vederea recepționării cât mai bune a
stimulului