Sunteți pe pagina 1din 18
Universitatea Politehnica din București Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor IMA Organizarea si Optimizarea Proceselor

Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

IMA

Universitatea Politehnica din București Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor IMA Organizarea si Optimizarea Proceselor

Organizarea si Optimizarea Proceselor de productie pentru un tocator de plastic

S.C. Eco Booster S.R.L. Cod produs:1PSTGR1

Universitatea Politehnica din București Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor IMA Organizarea si Optimizarea Proceselor

Cadru didactic indrumator:

Asist. Drd. Ing. Iustina Costea-Marcu

Bucuresti 2018

Intocmit de:

Matei Costin Mirea Alexandru Voinea Radu Piedemonte Andrei

An IV, Grupa 1543

Cuprins

1.Organizarea producției pentru o undita

1

1.1 Definirea elementelor teoretice privind sistemul, procesul si productia

1

1.1.1

Definirea conceptului de SISTEM

1

 • 1.1.2. Definirea conceptului de PROCES

2

 • 1.1.3. Definirea conceptului de PRODUCȚIE

3

 • 1.2. Contextul Organizarii

4

1.3.Materia prima utilizata pentru fabricare

10

1.3.1Materiale ce urmează a fi prelucrate

10

1.3.2.Subansamble achiziţionate:

11

 

1.3.3.Furnizorii

11

CAPITOLUL II. Analiza subansamblelor produsului si a operatiilor tehnologice

11

 • 2.1. Listă repere sau subansamble componente ale produsului

11

 • 2.2. Listarea operaţiilor necesare - FIȘA TEHNOLOGICĂ

14

Bibliografie

16

1.Organizarea producției pentru o undita

1.1 Definirea elementelor teoretice privind sistemul, procesul si productia

 • 1.1.1 Definirea conceptului de SISTEM

Intrari

1. Organizarea producției pentru o undita 1.1 Definirea elementelor teoretice privind sistemul, procesul si productia 1.1.1

Procese

1. Organizarea producției pentru o undita 1.1 Definirea elementelor teoretice privind sistemul, procesul si productia 1.1.1

Iesiri

Schema 1 Conceptul de sistem

Ansamblu de elemente (principii, reguli, forțe etc.) dependente între ele și formând un întreg organizat, care pune ordine într-un domeniu de gândire teoretică, reglementează clasificarea materialului într-un domeniu de științe ale naturii sau face ca o activitate practică să funcționeze potrivit scopului urmărit.

Caracteristicile unui sistem Societatea comerciala (firma), ca exemplu de sistem, satisface in totalitate caracteristicile

care reies din definiția unui sistem:

 • 1. multimea de elemente este alcatuita din: salariatii, elementele materiale, cladiri, materii

prime, produse, mijloace financiare, informationale etc.;

 • 2. 3. si 4. Relatiile intre aceste elemente, cat si cu mediul inconjurator, au un caracter

dinamic, complex;

 • 5. scopul este de a fabrica produse si a presta servicii, obtinand beneficii.

Pentru a putea realiza toate functiile, unui sistem ii sunt necesare informatii. Fiecare sistem are atasat un anumit numar de informatii, care poarta amprenta sistemului respectiv. Figura urmatoare ilustreaza corelatiile dintre un sistem, diferite subsisteme, precum si functiile acestuia. Tipuri de sisteme

In funcție de criteriul de clasificare utilizat, sistemele sunt de mai multe tipuri:

dupa natura lor: sisteme naturale (organismele vii); sisteme elaborate (tehnice, economice, conceptuale aici se regasesc sistemele informationale);

1

dupa modul de functionare: deschise (iesirile nu influenteaza intrarile); inchise (intrarile sunt influentate de catre iesiri); dupa comportament:

deterministe (se cunosc intrarile, iesirile, si regulile care leaga intrarile de iesiri); probabilistice (nondeterministe, incerte).

1.1.2. Definirea conceptului de PROCES

dupa modul de functionare: deschise (iesirile nu influenteaza intrarile); inchise (intrarile sunt influentate de catre iesiri);

Schema 2 Conceptul de proces

Definiție: Procesul consta in ansamblul de activitati si evenimente ce au loc pentru indeplinirea acestuia

Procesul de producție reprezintă: totalitatea proceselor tehnologice, a proceselor demmuncă și a proceselor natural ce concură la obținerea produselor sau la executarea lucrărilor și serviciilor ce reprezintă obiectul de activitate al întreprinderii. Totalitatea acțiunilor conștiente ale oamenilor care acționează cu ajutorul mijloacelor de muncă asupra obiectelor muncii, potrivit unui anumit flux tehnologic, dinainte stabilit, în vederea transformării lor în bunuri materiale destinate consumului individual sau consumului productive, dar și a proceselor naturale care au ca scop transformarea obiectelor muncii. [2] În funcție de modul în care acționează omul asupra obiectelor muncii, în cadrul procesului de producție se disting următoarele tipuri de procese:

procese tehnologice;

procese de muncă;

procese naturale.

2

1.1.3. Definirea conceptului de PRODUCȚIE

Tip de proces Proces industrial Proces Non- industrial
Tip de
proces
Proces
industrial
Proces Non-
industrial

Schema 3 Tipuri de procese In schema de mai sus putem observa ca procesele se impart in doua category majore

Conceptul de proces de productie poate fi definit prin totalitatea actiunilor constiente ale angajatilor unei intreprinderi, indreptate cu ajutorul diferitelor masini, utilaje sau instalatii asupra materiilor prime,materialelor sau a altor componente in scopul transformarii lor in produse, lucrari sau servicii cu o anumita valoare pe piata. Procesul de productie este format din: process tehnologic, procesul de nunca Procesul tehnologic aste format din ansamblul operatiiilor tehnologice prin carese realizeaza un produs sau repere componente ale acestuia . Procesul tehonologic modifica atat forma si structura cat si compozitia chimica a diverselor materii prime pe care le prelucreaza. Procesele de munca sunt acele procese prin care factorul uman actioneaza asupra obiectelor muncii cu ajutorul unor mijloace de munca. Pe langa procesele de munca in unele ramuri industriale exista si procese naturale in cadrul carora obiectele muncii sufera transformari fizice si chimice sub actiunea unor factori naturali. Tinand seama de aceste componente, conceptul de proces, de productie mai poate fi definit prin totalitatea proceselor de munca, proceselor tehonogice si a proceselor naturale ce concura la obtinerea produselor sau la executia diferitelor lucrari sau servicii. Procesul de productie poate fi abordat si sub raport cibernetic fiind definit prin trei componente: intrari, iesiri, realizarea procesului de productie; In acest sistem, procesul de productie tranforma, sub supravegherea omului, factorii de productie (materii prime, unelte de munca), intrarile, in bunuri economice (produse, lucrari, servicii), care constituie iesirea din sistem.

3

1.2. Contextul Organizarii

Denumirea Companiei P2roducatoare

S.C. Eco Booster S.R.L.

Descrierea Companiei

Eco Booster este o companie de pe teritoriul Romaniei ce se ocupa cu confectionarea, asamblarea si comercializarea unui set de utilaje cu ajutorul carora deseurile plastice pot fi prelucrate si reintroduse in circuitul economic. Structura organizationala a firmei este impartita pe 4 departamente, productie, marketing, financiar-contabil si resurse umane.

Cifra de Afaceri

Ce reprezinta cifra de afaceri

Cifra de afaceri cuprinde suma totală a veniturilor din operațiunile comerciale efectuate de firmă, respectiv vânzarea de mărfuri și produse într-o perioadă de timp determinată. În cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare și veniturile excepționale. În termeni corecți, cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate, lucrărilor executate, serviciilor prestate, precum și a altor venituri din exploatare, mai puțin rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților.

Cifra de afaceri a companiei in anul 2017 este 89.578.994 RON Pozitia in piata

La nivel mondial

Pe plan mondial mai exista mai multe firme ce confectioneaza astfel de utilaje. Exista atat concurenti din spatiul european cat si din America sau Chiba. In europa firma ocupa prim pozitie din aceasta piata, dar daca ne uitam si la firmele aflate in celelalte continente se situeaza pe pozitia a 7-a.

La nivel national

Avand in vedere ca pe piata din Romania nu exista firme producatoare specializate doar pe dezvoltarea de utilaje destinate reciclarii, Eco Booster este net superior atelierelor traditionale de confectionat utilaje.

4

Mediul

Ce reprezinta mediul de afaceri

Mediul extern, care cuprinde: - mediul politic; - mediul cultural şi social; - legislaţia naţională şi comunitară; - impactul globalizării; - fazele ciclului economic în ţara respectivă, respectiv UE; structura pieţei; - modificarea tehnologiilor informaţional şi de comunicaţii; - uniunea economică şi monetară.

Mediul intern, care cuprinde: - patronatul; - sursele de finanţare; - mărimea firmei; structura organizatorică; - managementul; - politica de resurse umane.

Mediul de afaceri al companiei producatoare

Mediul de afaceri in care isi desfasoara fabrica activitatea este unul foarte propice, ecologia devenind un trend in ziua de azi. Compania nu are probleme cu finantele data find cererea tot mai mare pe plan global de astfel de utilaje.

Concurentii

Ce reprezinta concurentii

Concurenţa este un mod de manifestare a economiei pe piaţă, în care pentru un bun omogen şi substitutele sale, existenţa unui singur producător devine, practic, imposibilă.

Problema concurenţei prezintă interes pentru toţi actorii pieţei: producători, consumatori, intermediari. Fiecare firmă este preocupată să fie cât mai competitivă, iar câştigul net să fie cât mai bun. Iar acţiunile unei firme nu depind exclusiv de aceasta, ci de acţiunile concurenţilor ei. În absenţa concurenţilor orice firmă aflată pe piaţă ar putea să-şi stabilească liber preţurile la un nivel ridicat.

Tipuri de concurenta clasificari

Concurenţa imperfectă este situaţia de pe piaţă în care condiţiile necesare pentru existenţa concurenţei perfecte nu sunt satisfăcute. Forme de concurenţă imperfectă:

Monopol – situaţie în care există un singur vânzător al unui bun economic.

Oligopol – situaţia în care există un număr redus de vânzători ai unui bun economic.

Concurenţa monopolistă – situaţie în care există mai multi vânzători de bunuri total

diferite. Monopson – situaţie în care există un singur cumpărător al unui bun economic.

5

Oligopson – situaţie în care există un număr restrâns de cumpărători ai unui bun economic.

Concurenţa perfectă este un model al teoriei economice. Acest model descrie o formă

ipotetică a pieţei în care nici un producător sau consumator nu are puterea de a influenţa preţurile de pe piaţă. Aceasta ar conduce la un rezultat eficient, ţinând cont de definiţia standard a economiei. Analiza pieţelor perfect competitive asigură fundamental teoriei cererii

si ofertei.

În cadrul pieţei, firmele pot avea în vedere satisfacerea aceloraşi nevoi de consum sau a

unor nevoi diferite, ele adresând acestora produse sau servicii identice, substituibile sau

asemănătoare. În funcţie de acestea, concurenţa poate fi variabilă:

Concurenţă directă este cea mai uşor de observat şi poate fi:

concurenţă de marcă

concurenţă la nivel de industrie

Concurenţă indirectă este privită mai ales din punct de vedere al pieţei şi poate fi:

concurenţă formală

concurenţă generică

Concurentii firmei noatre sunt reprezentati de Undite SRL, Shimano SRL si Barbesque SRL care au toate cifre de afaceri intre 10-203 milioane de euro, fiecare cu cota de piata de 10%, 20% si respectiv 35%. Concurentii nostri au intre 40-60 de angajati ceea ce este putin in comparatie cu numarul nostrum de angajati care este de 85 de oameni.

Clientii

Ce reprezinta clientul

Termenul client este derivat din limba latină clientem sau clinare care înseamnă "a înclina" sau "a îndoi" și este legat de ideea emotivă de închidere . Se crede că oamenii își schimbă obiceiurile numai atunci când sunt motivați de lăcomie și frică. În vânzări , comerț și economie , un client(uneori cunoscut ca client , cumpărător sau cumpărător ) este destinatarul unui bun , serviciu , produs sau idee - obținută de la un vanzator.

6

Clientii companiei

De pe teritoriul Romaniei, principalul consumator este lantul de centre de reciclare din proiectul MP. In afara granitelor exista numerosi clienti, de la utilizatori casnici dornici sa isi recicleze singuri deseurile plastice la ateliere de confectii plastice sau centre de reciclare.

Tipurile de client

Care sunt tipurile de client Conform clasificării unui specialist englez, există patru tipuri de clienţi ce se pot identifica:

 

tipul dominant,

tipul influent şi influenţabil,

tipul constant,

tipul obedient faţă de reguli şi proceduri.

Clinetii companiei si tipul lor

Principalele tipuri se clienti ai companiei sunt constanti, dominanti, influenti si influentabili.

Canale de distributie

Ce este distributia?

Prima si cea mai importanta decizie este: fac eu distributia, sau o fac prin parteneri? Este diferenta dintre distributia directa si cea indirecta.

Distributia directa presupune forta proprie de vanzari, investitii in suportul logistic si inevitabil costuri mai mari. In schimb, ofera un control direct al afacerii, si un focus de 100% al fortei de vanzari asupra produselor sau serviciilor firmei.

Distributia indirecta, presupune contractarea unor servicii specializate de vanzare si distributie, prin parteneri. Sistemele avute aici la dispozitie sunt: distributia traditionala (distribuitori) sau sisteme de vanzari MLM ( multi lever marketing Oriflame, Avon, etc ) ..

Ce este canalul de distributie?

Canalul de distributie reprezintǎ o variantǎ a drumului pe care il parcurg produsele pentru a ajunge de la producǎtor la consumatorul final. Aceastǎ notiune este adesea confundatǎ cu cea de circuit de distributie care este format din ansamblul canalelor utilizate de producǎtor in vederea asigurǎrii distributiei produselor oferite pe piatǎ

7

Tipuri de canale de distributie

 • a) Canale fara intermediari (tip 1), in care transferul de informatie si produse se face direct

intre producator si consumatorul final.

 • b) Canale scurte (tip 2),

care au in componenta un intermediar, de regula

un detailist

(pentru piata bunurilor de larg consum) sau agent (pentru piata produselor industriale).

 • c) Canale lungi (tip 3), alcatuite din mai multi intermediari.

Descrierea canalelor de distributie ale companiei

Firma noastra avand o serie de parteneri care fac distributia si totodata avem si noi o forta proprie de vanzari care asigura promovarea online asupra produselor si serviciilor pe care firma noastra le ofera. Ne folosim toate atuurile pe care le avem deoarece fiind o firma mare ne permitem sa realizam o distributie directa si indirecta.

Distribuitori

Ce reprezinta

Persoană (calificată) care este însărcinată să împartă anumite materiale, alimente etc.

Distribuitorii firmei

Distribuitorii firmei sunt companii de pe spatial economic roman. Exista atat furnizori de la care se achizitioneaza materie prima, cat si furnizori de la care se achizitioneaza diverse subansamble

Produse

Firma produce… conform codului CAEN 3821 ce proiecteaza tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase. Aceasta clasa include eliminarea si tratarea inainte de eliminare a deseurilor nepericuloase, solide sau nu: -activitatea de depozitare pentru deseurile nepericuloase -eliminarea deseurilor nepericuloase prin combustie, incinerare sau alte metode, cu sau fara productie de electricitate, abur, inlocuitori de combustibili, biogaz, cenusa sau alte produse secundare destinate utilizarii ulterioare etc. -tratarea deseurilor organice in vederea eliminarii -productia de compost din deseuri organice

Cantitatea de produs

500 buc.

Accesorii

Accesorile produsului constau in alte utilaje cu ajutorul carora plasiticul topit poate fi prelucrat

8

Segmentul de piata atins

Ce reprezinta segmental de piata

Grup de persoane, avand dimensiuni mari, rezultat al segmentarii unei piete in functie de o serie de criterii de segmentare. Un segment de piata poate fi definit ca "un grup de clienti, existenti sau potentiali, care au anumite caracteristici comune, relevante pentru explicarea si prezicerea raspunsului lor la stimulentele unui furnizor de pe piata". Pietele industriale necesita instrumente de segmentare speciale.

Segmentul de piata atins de compania producatoare

Noi ca firma am ales in acest caz conceptal de segmentare multipla deoarece avem accesorii precum: extruder, presa, injectator si totodata avem si tocatorul de plastic, acest fiind produsul principal pe care firma noastra il vinde. Avand o gama de produce multipla (de la tocatoarele de plastic pentru apartamente pana la cele industrial), ne putem adresa tuturor persoanelor indiferent de nivel de venit pe care il au clientii nostril,

Strategii de promovare

Strategii de promovare de tip Push sau de tip Pull

Cea mai cuprinzatoare clasificare imparte strategiile promotionale in:

strategii de impingere (push strategy)

strategii de tragere (pull strategy)

Strategia push (de impingere) presupune ca marketerul sa promoveze produsul doar catre urmatorul participant la procesul de distributie, care va continua aceasta strategie cu urmatorii membri ai canalului de distributie pana ce produsul va fi promovat direct potentialilor clienti.

Strategia pull (de tragere) implica activitati de marketing, mai ales publicitate si promovare pe piata de consum, directionate catre utilizatorul final si menite sa-l faca pe acesta sa solicite produse de la intermediari, determinandu-i astfel pe acestia din urma sa comande produsele la producatori.

Strategia promotionala manevreaza tehnicile de promovare si le combina in mixuri promotionale, perfect adaptate intreprinderii, obiectivelor, pietei, resurselor de care dispune.

Strategia aleasa de firma isi va gasi reflectarea in planul actiunilor promotionale, in bugetul promotional si binenteles in continutul mixului promotional.

9

Care este strategia de promovare pentru produsul ales

Departamentul de Marketing al S.C. Eco Booster S.R.L. e format din specialisti cu experienta si care cunosc foarte bine piata din Romania. Marketerii Eco Booster au ales o strategie de tip pull, deoarece implica atat publicitate, cat si promovare pe piata de consum.

Eco Booster se promoveaza offline prin canale de media clasice precum tv si radio, precum si bannere si masj-uri outdoor care atrage atentia publicului de oriunde. Statisticile arata ca publicul tine rezoneaza cu bannerele proiectate in zona metroului.

Pe de alta parte, traind in lumea online-ului si avand un business, sa fii in online nu mai este o must. Trebuie sa fii puternic in online cu strategii bine gandite si cu mesaje cuprinzatoare. Specialistii departamentului de Marketing au ales promovare de tip Display, deoarece este cea mai potrivita pentru brand awareness. Consumatorul trebuie sa cunoasca brandul ca sa fie client. YouTube, de asemenea pe locul doi ca si canal de promovare Display, cu boostere de 5 si 30 de secunde. Nu in ultimul rand, campanii punctuale de tip Search pe cuvinte cheie bine stabilite pentru orice consumator care este interesat de orice inseamna reciclare si cum poate ajuta comunitatea.

1.3.Materia prima utilizata pentru fabricare

1.3.1Materiale ce urmează a fi prelucrate

   

Standard

 

Aspect

   

Caracteristici

Dimensiune

de

Standardul

suprafata

Sudura

Sectiune

Material

materialului

si

fabricatie

planeitate

Tabla

   

Otel

     

laminata

500 x 6000 x

EN 10111

inoxidabil

Suprafata

Nu

Rectangular

la cald

15 mm

AISI 304

fina

prezinta

plina

Tabla

   

Otel

     

laminata

500 x 6000 x 3

EN 10111

inoxidabil

Suprafata

Nu

Rectangular

la cald

mm

AISI 304

fina

prezinta

plina

       

Forma

   

lungime 2m

SE EN

Otel

cilindrica

Nu

Cilindric

Bară trasă

diametru 3

inoxidabil

10060

Suprafata

prezinta

plina

cm

AISI 304

fina

     

Otel

     

Teava

30x40x200cm

SR EN

inoxidabil

Suprafata

Nu

Rectangular

rectangulara

10219-2

AISI 304

fina

prezinta

goala

Tabelul 1 (Author, n.d.). Materiale achiziționate de la furnizori

10

1.3.2.Subansamble achiziţionate:

Denumire dimensiune, material, standard Rulment cu lagar5 x 5 cm, Otel, 205 KBS Motor electric -2 SM3 SERIES

1.3.3.Furnizorii

 • A. Furnizorii de semifabricate ai firmei:

Semifabricatele sunt cumparate direct de la firma producatoare S.C. Melinda Steel S.R.L

 • B. Furnizorii de subansamble ai firmei:

Motor electric Almo Motorul este achizitionat de la o firma ce importa produsul in Romania

CAPITOLUL II. Analiza subansamblelor produsului si a operatiilor tehnologice

2.1. Listă repere sau subansamble componente ale produsului

1.3.2. Subansamble achiziţionate: Denumire – dimensiune, material, standard Rulment cu lagar – 5 x 5 cm,

11

12

12

13
13

13

2.2. Listarea operaţiilor necesare - FIȘA TEHNOLOGICĂ

Nr

Nume

         

Crt

operatii

 

Nr operatii

 

SDV-uri

Masini si utilaje

Buc

 

Observatii

   

1

Pozitionare

       

1.

Tabla

materie prima in

laminata

1.

Transpalet

 

1.

Cate o bucata din

 
 

carucior

     

la cald

 • 1 Transport

 

2.

Macara cu

GC0490VST00

fiecare tip de

 

2

Deplasarea

 

2.

Bară trasă

   

ventuze

2. GLA10F-2.0

materie prima

 

materiei prime la

   

3.

Teava

utilaj

rectangulara

             

1.

Tabla

laminata

 

1.Masurare

Cate o bucata din

 
   

la cald

 • 2 lungime

Masurare

 

2.

 

1.Ruleta

1. 1-30-697

fiecare tip de

 
   

2.

Bară trasă

Masurare latime

materie prima

 
 

3.

Teava

rectangulara

     

1.Setare

       

1.

Tabla

dimensiuni

laminata

 

1. Taietor laser

Cate o bucata din

 
 

debitare

1. ipg-yls-4000

 

la cald

Debitare

3

2.

Fierastrau

fiecare tip de

 

2. Debitarea dupa

 

2.

RD-CM07

2.

Bară trasă

circular metal

 

materie prima

 

masurile luate

 

3.

Teava

anterior

rectangulara

         

Toate

 

1.

Tabla

1. Verificare daca exista

 

1. -

subansamblele confectionate din

laminata

   

1. -

la cald

Finisare

 • 4 imperfectiuni

2. Slefuitor

 

tabla laminata si

 

2.

RD-RSA03

2.

Bară trasă

2. Retusare

 

orbital

 

bara trasa la

 
   

3.

Teava

imperfectiuni

operatiunea de debitare

rectangulara

   

1. Asamblarea

   

Toate

 

subansamblele

 

1.

Tabla

 

tuturor

 
 

confectionate din

 

laminata

Asamblare

 • 5 subansamblelor

1.Cheie fixa

1. 691112

 

tabla laminata si

 

la cald

 

tocatorului

 
 

bara trasa la

2.

Bară trasă

 

propriuzis

operatiunea de

 

14

         

debitare

 
   

1. Punerea in miscare a axului toacorului

   

Toate subansamblele confectionate din

1.

Tabla

laminata

 • 6 Testare

2. Asigurarea ca

-

-

tabla laminata si

 

la cald

mecanismul functioneaza conform planului

bara trasa la operatiunea de debitare

2. Bară trasă

         

Toate

 

1.Punerea pe

subansamblele

pozitie a tevii

confectionate din

1. Aparat de

1.

Teava

Sudura

 • 7 rectangulare

422ACX

 • 1. teava

 

sudura

rectangulara

2. Sudarea

rectangulara la

proprizisa

operatiunea de

 

debitare

   

1.

Vopsirea

     

1.

Tabla

carcasei

1. Vopsea

laminata

 

V53533

 • 1. Fiecare produs

Vopsire

 • 8 tocatorului

2. Pistol de

 

la cald

 • 2. finit

PFS 2000

 

2.

Vopsirea

vopsit

2.

Teava

cadrului mesei

rectangulara

         

Cate un

 

subansamblu

confectionat din

1. Pozitionarea

1.Presa de

1.

Teava

 • 9 Stantare

EDP-60-1

 • 1. teava

 
 

tevii

stantat

rectangulara

 

rectangulara

pentru fiecare

produs finit

15

   

1.Setare

       

Toate

dimensiuni frezare

1.

Tabla

1. Sistem cu

subansamblele

 
 • 10 Frezare

2. Frezare dupa

 • 2. APEX 3R

laminata

freza

confectionate din

masurile luate

 

la cald

anterior

tabla laminata

 
   

1.Marcarea

   

Toate subansamblele

1.

Tabla

pozitiei vitorului

LT09181

2. M2 HSS DIN

 • 1. confectionate din

laminata

1.

Creion

 • 11 Filetare

filet

2.

 

tabla laminata si

 

la cald

   

2. Tarod

   

Filetarea

 

374

bara trasa la

2. Teava

propriuzisa

operatiunea de debitare

rectangulara

 
 • 12 Strunjire

1. Fixarea materiei prime pe strung 2. Strunjirea propriuzisa

1.

Strung

1. CNC MAHO GR 200 E

Toare subansamblele confectionate din bara treasa la operatiunea de debitare

1. Bara trasa

Bibliography

16