Sunteți pe pagina 1din 22

CLASA A III-A

Nr. Unitatea Perioa Disci Comp. Continuturi Nr. Observatii


Crt. tematica da/ plina Specif ore
data
1.1.  Citire/lectură – Reactualizarea
1.2. cunoştinţelor şi exersarea
1.3. competenţelor dobândite în clasa a IIa
2.3. Prezentarea manualului şi a disciplinei
2.4. de studiu 10
3.1. Semnele de punctuație
Limba 3.4. Scrierea cuvintelor şi a ortogramelor
Română 4.1. sa/s-a, sau/ s-au; scrierea cuvintelor
4.2 într-o, într-un, dintr-o, dintr-un
 Evaluare iniţială

Texte suport:
Deşteaptă-te, române! de Andrei
Mureşanu
Bine aţi venit, dragi copii!
1. Bun rămas, 2 sapt 1.1. ● Reactualizarea cunoştinţelor şi
vacanţă! 1.2. exersarea competenţelor dobândite
Bun 10.09. 2.2. în clasa a II-a
găsit, 2018 3.1. Prezentarea manualului şi a disciplinei 8
şcoală! - 3.2. de studiu
21.09. 5.2. Numerele naturale 0 – 1000
2018 Matema 6.2. Adunarea şi scăderea în concentrul 0 –
tica 1000
Înmulţirea şi împărţirea în concentrul 0
– 100
Figuri geometrice
Măsurări
Probleme
 Evaluare iniţială
1.4.  Prietenii mei
2.1. Prezentarea manualului şi a disciplinei
Stiinte 3.1. de studiu
Ale Ştiinţele vieţii. Corpul omenesc. Plante 2
Naturii şi animale
Ştiinţele Pământului. Universul
Științele fizicii
 Evaluare iniţială
1.1  Prezentarea manualului şi a
3.1 disciplinei de studiu
Educ. 3.2 Ce este educația civică ? 2
Civica Persoana
Ce înseamnă să fim persoane?
Eu, tu, noi, ceilalți
 Evaluare iniţială
Arte 1.1 ♣ Materiale, instrumente, tehnici şi
Vizuale 1.2 procedee de lucru
Si 1.3 Colectare de materiale din natura 4
Abilitati 2.1 Observarea spaţiului natural – în aer
Practic 2.2 liber
2.3 Aplicatii Desene pe asfalt
Frunze călătoare
2.1  Amintiri muzicale- Repertoriul
3.1 muzical din clasa a II-a
Prezentarea manualului şi a disciplinei 2
Muzica de studiu
Si Cântarea (vocală, instrumentală)
Miscare Sunete (din natură, înalte/joase,
scurte/lungi)
Jocuri şi dans pe muzică
Exerciţii joc de emisie şi dicţie
Imnul de stat al României
,,Desteapta-te, romane!”
☺ Prezentarea disciplinei de studiu
Joc 1.1 Tehnici de comunicare eficientă în
Si 1.2 jocuri de mișcare 2
Miscare 1.3 ☺ Jocuri de mişcare desfăşurate în aer
2.1 liber cuprinzând variante de mers, cu
2.2 purtări de obiecte
Jocuri: Cursa pe numere, Salut,
prietene! ,,Masuratorii ‘’
1.1.  Comunicare orală
1.4. Receptare şi emitere de mesaje în
2.2. contexte familiare;
3.1. Relatarea unei acţiuni/întâmplări
3.2. cunoscute (audiate, vizionate).
3.5.  Textul literar
3.6. Titlu, autor, rolul ilustraţiilor;
4.1. Identificarea de informaţii explicit 15
Limba 4.4. formulate;
Română 4.5. Exprimarea reacţiei faţă de cele citite;
Poveștile 3 săpt Raportarea propriei experienţe la cea a
2 Pământului personajelor.
24.09.  Comunicare scrisă
2018 Aşezarea corectă în pagina caietului a
- textului scris;
12.10. Jurnalul de lectură;
2018 Cum se organizează un portofoliu.
Despărţirea în silabe a cuvintelor.
Recapitulare
 Evaluare sumativă

Texte suport:
Spiriduşul cel bun al cărţii, după Ada
Teodorescu
Povestea pământului şi a muncii,
Legendă populară românească
Cu nasul în carte, după Nina Cassian
1.1.  Numerele naturale 0 – 10 000
1.2. Formarea, citirea, scrierea, citirea
2.1. numerelor naturale
Matema 2.2. Compararea şi ordonarea numerelor
tica 2.3. naturale 12
3.1. Rotunjirea numerelor naturale
5.2. Formarea, scrierea, citirea numerelor
cu cifre romane
● Organizarea şi reprezentarea
datelor
Tabel: rând, coloană, celulă a tabelului,
date din tabel
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
1.1.  Pământul - mediu de viaţă
2.2. Resurse naturale - tipuri, folosire
Stiinte 2.3. raţională 3
Ale 2.4. Apa, aerul, solul
Naturii 3.2. Surse de apă - tipuri, utilizări
Mişcarea apei pe suprafaţa Pământului
1.1  Lucruri, plante, animale,
Educ. 1.2 persoane
Civica 1.3 Ce sunt lucrurile? 3
2.1 Ce sunt animalele si plantele?
2.2 Ce înseamnă să fim persoane?
Arte 1.1. ♣ Arta din jurul tău
Vizuale 1.3. Trusa micului artist
Si 2.2. Ce este arta? 6
Abilitati 2.3. Cum percepi lumea din jurul tău?
Practice ♣ Recapitulare.
♣ Evaluare
Aplicație: Unde este gândăcelul?
Muzica 2.1.  Magia muzicii
Si 3.1. Hai, cântaţi cu toţi în cor cu solist şi
Miscare dirijor! 3
Corect respirăm, bine cântăm!
1.1 ☺ Capacitate psiho - motrică
1.2 Jocuri de mișcare cuprinzând variante
1.3 de mers, cu purtări de obiecte
Jocuri: Măsurătorii – deplasări cu
Joc numărarea pașilor și transport de
Si diferite obiecte 3
Miscare ☺ Jocuri de mișcare și ștafete
cuprinzând variante de alergare: în zig-
zag ; cu ocolire de obstacole ; cu
trecere peste obstacole ; cu transport și
punere de obiecte
Jocuri: Vizitiul și căluțul, Troica,
Vânătorul, vrabia și albina, Șoarecele
și pisica, Poșta merge
1.1.  Comunicare orală
1.4. Relatarea unei acţiuni/ întâmplări
2.2. cunoscute;
2.5. Dramatizarea unor scene de poveste.
3.1.  Textul - textul literar, narativ
3.2. Identificarea personajelor textului, 15
3.3. timpul, locul, ordinea desfășurării
3.6. întâmplărilor;
4.1. Identificarea de informaţii explicit
4.6. formulate;
3. Călătorie pe 3 săpt Limba Exprimarea reacției față de cele citite
un nor Romana prin gestică, mimică, poziția corpului;
15.10. Exprimarea acordului/ dezacordului
2018 față de acțiunile unor personaje.
-  Comunicare scrisă
09.11. Scrierea textului în care se prezintă o
2018 întâmplare imaginată;
 Elemente de construcție a
comunicării
Cuvinte cu sens asemănător
Cuvinte cu sens opus
Cuvinte care au aceeași formă, dar
înțeles diferit;

Texte suport:
Furtuna, după Ruth Stiles Gannett
Ţara lui Vreau - şi - primesc, după
André Maurois
O vizită la Cumuleta, după George
Ricus
2.4.  Adunarea şi scăderea numerelor
1.2. naturale în concentrul 0 – 10 000,
5.1. fără trecere și cu trecere peste
5.2. ordin
Adunarea şi scăderea; proprietăţi ale
adunării
Matema Număr necunoscut: aflare prin diverse
tica metode ( metoda mersului invers,
metoda balanţei) 12
Adunarea şi scăderea numerelor
naturale de la 0 la 1 000
Adunarea şi scăderea nr nat de la 0 la
10 000, fără trecere peste ordin
Adunarea şi scăderea nr nat 0-10 000,
cu trecere peste ordin
Legătura dintre adunare şi scădere
Probleme
Ordinea efectuării operaţiilor şi
folosirea parantezelor rotunde
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
 Pământul – mediu de viață
Stiinte Schimbări ale stării de agregare a apei.
1.1.
Ale Circuitul apei in natura;
2.2.
Naturii Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, 3
2.3.
vânt, fulger, tunet.
2.4.
Poluarea apei, a solului, a aerului.
3.2.
 Recapitulare
 Evaluare
Educ. 1.1  Lucruri, plante, animale,
Civica 1.2 persoane
1.3 Nevoia de lucruri 3
2.1 Nevoia de plante şi animale
2.2 Nevoia de ceilalţi
 Recapitulare
 Evaluare
1.1 ♣ Lumea în creion
Arte 1.2 Ce poți face cu un creion?
Vizuale 2.1 Ritmul liniilor.
Si 2.3 Cum desenezi un personaj?
Abilitati 2.5 Proiect: Carte de colorat
Practice ♣ Recapitulare. 6
♣ Evaluare
Aplicație: Brad punctat
Drum pierdut
Desenează-l pe Andrei!
Muzica 2.1.  Magia muzicii
Si 3.1. Vocalizăm, apoi cântăm! 3
Miscare Lectură facultativă – Wolfgang
Amadeus Mozart
 Evaluare sumativă
1.1 ☺ Capacitate psiho - motrică
1.2 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând 3
1.3 variante de sărituri cu desprindere de
Joc pe un picior și de pe ambele picioare;
Si cu coardă
Miscare Jocuri: Elasticul, Ferește-ți
picioarele)
☺ Jocuri de mișcare și ștafete
cuprinzând variante de aruncare și
prindere: aruncare lansată cu două
mâini înainte, în sus și pe deasupra
capului ; prindere cu o mână prin
apucare; aruncare azvârlită la distanță
și la țintă
Jocuri: Suveica dublă, Vânătorii și
rațele, Ciobanul își apără oile, Țintașii
iscusiți
1.1.  Comunicare orală
1.2. Relatarea unei acţiuni/întâmplări
2.2. cunoscute (auzite, văzute, trăite, citite);
2.3. Prezentarea unor persoane, a unor
3.1. activități.
3.2.  Textul – textul literar, narativ
3.4. Identificarea de informaţii explicit
3.6. formulate; 15
Limba 4.1. Organizarea în tabele/cadrane a
Romana 4.3. informațiilor;
4.4 Formularea de întrebări şi răspunsuri
prin diferite procedee;
Delimitarea unui text în fragmente
4. Din lumea 3 săpt logice;
reală, în Extragerea ideilor principale sub formă
lumea 12.11. de titluri sau de enunțuri;
textului 2018 Realizarea planului de idei;
- Evidențierea relaţiilor dintre diferite
29.11. elemente de structură sau de conţinut;
2018 Exprimarea reacției față de cele citite
prin gestică, mimică, poziția corpului;
Exprimarea unor opinii personale.
 Comunicare scrisă
Scrierea textului în care se prezintă o
întâmplare trăită;
Descrierea unor elemente din mediul
apropiat -scrierea de instrucțiuni;
utilizarea unor conectori de tipul: mai
întâi, apoi, în cele din urmă;
Antrenamente de scriere creativă.
 Elemente de construcție a
comunicării
Sensul cuvintelor;
Scrierea corectă a unor cuvinte.
 Evaluare sumativă

Texte suport:
Ruxi, după Matthew Lipman
Cocoş de munte fotografiat, după Ionel
Pop
Perla de scoică
Casa lui Tomi, după Adrian Oprescu
2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în
5.1. concentrul 0 – 100
5.3. Înmulţirea a două numere de o cifră
(tabla înmulţirii);
Matema Înmulţirea a două numere dintre care 12
tica unul este scris cu o cifră
Ȋnmulțirea unui număr de o cifră cu un
număr de două cifre
Proprietăţile înmulţirii
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
1.1.  Caracteristici ale lumii vii
1.2. Caracteristici ale viețuitoarelor (nevoi
Stiinte 2.1. de bază - apă, aer, hrană; creștere; 3
Ale 2.3. reacții la schimbările mediului;
Naturii 2.4. înmulțire);
3.1.
1.1  Relatii, atitudini, comportamente
Educ. 1.2 Lucruri care ne exprima
Civica 1.3 Relatii si atitudini fata de lucruri (1) 3
2.1 Relatii si atitudini fata de lucruri (2)
2.2
1.1. ♣ Magia culorilor
1.2. Povestea culorilor
Arte 2.1. Forme și nuanțe
Vizuale 2.3. Tonuri și culori
Si 2.5. Volumul obiectelor.
Abilitati Proiect: Sunt român!
Practice ♣ Recapitulare.
♣ Evaluare 6
Aplicație: Titirezul fermecat
Joc de culori
Vas cu flori
 Percuţia corporală şi
instrumentală
Muzica 2.1. Producerea de sunete prin lovire
Si 3.1.  Jucăriile muzicale 3
Miscare Instrumente muzicale
 Orchestra jucăriilor
Orchestra şi dirijorul
 Evaluare
☺ Capacitate psiho - motrică
☺ Jocuri de mișcare și ștafete 3
cuprinzând variante de aruncare și
Joc 1.1 prindere: aruncare lansată cu două
Si 1.2 mâini înainte, în sus și pe deasupra
Miscare 1.3 capului ; prindere cu o mână prin
apucare; aruncare azvârlită la distanță
și la țintă
Jocuri: Suveica dublă, Vânătorii și
rațele, Ciobanul își apără oile, Țintașii
iscusiți
☺ Jocuri de mișcare, trasee
aplicative și ștafete cuprinzând
deprinderi motrice complexe (utilitar-
aplicative): tracțiune-împingere,
cățărare-coborâre, tracțiune
Jocuri: Derdelușul, Toboganul,
Avionul
1.1.  Textul - textul literar, narativ
1.4. Identificarea de informaţii explicit
1.5. formulate;
2.1. Organizarea în tabele, cadrane a
2.4.
informațiilor;
Limba 2.5.
Romana 3.1. Formularea de întrebări şi răspunsuri
3.3. prin diferite procedee;
3.6. Delimitarea unui text în fragmente
4.3. logice;
4.4. Extragerea ideilor principale sub formă
de titluri sau de enunțuri;
Realizarea planului de idei; 15
5. Plantele și 3 săpt Evidențierea relaţiilor dintre diferite
animalele elemente de structură sau de conţinut;
au povestea 03.12.
Exprimarea reacției față de cele citite
lor 2018
- prin gestică, mimică, poziția corpului;
21.12. Exprimarea unor opinii personale
2018  Textul nonliterar
Factori care perturbă comunicarea
Solicitarea de informații referitoare la
universul apropiat
 Evaluare sumativă

Texte suport:
Povestea florii-soarelui, după Tudor
Pamfile
Puiul de elefant, după Rudyard Kipling
 Împărțirea numerelor naturale
în concentrul 0-100
Împărțirea- terminologie, proprietăți,
2.5. proba,cazuri speciale de împărțire
5.1. Împărțirea numerelor de două cifre la 12
Matema 52. un număr de o cifră cu rest 0 ( tabla
tica 5.1. împărțirii dedusă din tabla înmulțirii)
5.3. Aflarea numărului necunoscut
Rezolvare de probleme prin
reprezentarea grafică
Ordinea efectuării operațiilor și
folosirea parantezelor rotunde
Rezolvare de probleme prin expresii
matematice
 Evaluare sumativă
 Caracteristici ale lumii vii
1.1.
Reacții ale unei plante la diferite
1.2.
Stiinte schimbări ale mediului; 3
2.1.
Ale Reacții ale corpului animal la
2.3.
Naturii schimbări ale mediului (temperatura)
2.4.
sau în diferite situații (pericol,
3.1.
mișcare);

 Relatii, atitudini, comportamente


2.1 Prieteni necuvantatori 3
Educ. 2.2 Atitudini fata de plante si animale (1)
civica 2.3  Recapitulare
3.1  Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1 ♣ La gura sobei
2.1 În casa bunicii.
Arte 2.2 Atelierul lui Moș Crăciun. 6
Vizuale 2.4 Vine Anul Nou!
Si Proiect: Păpuși vesele
Abilitati ♣ Recapitulare.
Practice ♣ Evaluare
Aplicație: Semn de carte
Steluțe pentru pom
Mască, Felicitare
Muzica 1.1.  Cântece din folclorul copiilor
Si 1.2. Folclorul copiilor 3
Miscare 3.2.  Dansuri populare
Hora lentă, Ciuleandra, Braşoveanca,
Scaloianul
☺ Capacitate psiho - motrică
1.1 ☺ Jocuri de mișcare și ștafete vizând 3
1.2 dezvoltarea calităților motrice:
Joc 1.3 viteza de deplasare în relație cu un
Si partener ; forță dinamică a trunchiului
Miscare și abdomenului ; rezistența generală
Jocuri: Vânătorul, vrabia și albina,
Nu te lăsa frate
☺ Jocuri pentru orientare spațio -
temporală: repere statice,
dinamice ; ritm
Jocuri: Ocupă locul, Poșta merge,
1.1.  Textul – textul literar
1.3. Identificarea de informaţii explicit
1.4. formulate;
2.2. Organizarea în tabele a informațiilor;
2.4. Extragerea ideilor principale sub formă
3.1. de titluri, enunțuri și întrebări;
3.2. Evidențierea relaţiilor dintre diferite 15
Limba 3.4. elemente de structură sau de conţinut;
Romana 3.5. Exprimarea personală pe baza textului.
4.2.  Comunicare scrisă
4.5. Textul funcțional – afișul;
Antrenamente de scriere creativă.
 Elemente de construcție a
comunicării
Sensul cuvintelor;
Cuvântul-parte de vorbire;
6. Semnele 3 săpt Substantivul (genul și numărul);
nescrise ale Scrierea corectă a unor substantive.
naturii 14.01.
2019 Texte suport:
- Semnul de iarbă, după Silvia Kerim
01.02. Natura nu te iartă, după Passionaria
2018 Stoicescu
 Probleme care se rezolvă prin
operaţiile aritmetice cunoscute)
5.1. Probleme: date utile, date care lipsesc, 12
Matema 5.3. rezolvare
tica Probleme: transformare, rezolvare
Probleme: formulare, rezolvare
 Recapitulare
 Evaluare
 Caracteristici ale lumii vii
1.1. Principalele grupe de animale: insecte,
Stiinte 1.2. pești, amfibieni, reptile, păsări,
Ale 2.1. mamifere – caracteristici generale, 3
Naturii 2.3. exemple de reprezentanți din mediul de
2.4. viață apropiat.
3.1. Activitate și odihnă.
 Recapitulare
 Evaluare
2.1  Relatii, atitudini, comportamente
Educ. 2.2 Atitudini fata de plante si animale (2)
civica 2.3  Recapitulare 3
3.1  Evaluare sumativă
3.3 Ne jucăm, corectăm, învățăm
Arte 1.1 ♣ Lumini şi umbre
Vizuale 1.2 Culori calde, culori reci.
Si 1.3 Arta realizării fotografiei
Abilitati 2.1 Mari artiști (extindere) 6
Practice 2.2 Proiect: Ramă pentru fotografii
2.3. ♣ Recapitulare.
2.4 ♣ Evaluare
2.5 Aplicație: Cizmulița-surpriză
1.1.  Colinde românești
Muzica 1.2. Colindul
Si 3.2.  Ritmul 3
Miscare Ritmul muzical
 Recapitulare
Evaluare
2.1 ☺ Deprinderi de comunicare și
2.2 lucru în echipă
Joc ☺ Tehnici de comunicare eficientă în 3
Si jocuri de mișcare (exemplu,
Miscare gesturi, semne, semnale)
☺ Jocuri pentru orientare spațio -
temporală: repere statice,
dinamice ; ritm
Jocuri: Ocupă locul, Poșta merge,
SEMESTRUL AL II-LEA
1.1.  Recapitulare
Limba 1.3. Sensul cuvintelor
Romana 1.4. Cuvântul – parte de vorbire
2.2. Substantivul 5
2.4. Scrierea corectă a unor cuvinte
3.1. Scrierea imaginativă
3.2.
3.4. Text suport:
3.5. Ninge-n ţara mea, după Dimitrie
4.2. Rachici
7. Pentru un 1 săpt 4.5.
start mai bun 1.1  Recapitulare
11.02. 1.2 Numerele naturale cuprinse între 0 -
2019 2.2 10 000
- Matema 2.4 Adunarea şi scăderea nr nat în 4
15.02. tica 5.1 concentrul 0 – 10 000, cu și fără
2019 5.2 trecere peste ordin
Înmulţirea numerelor naturale în
concentrul 0-10 000
Împărţirea numerelor naturale în
concentrul 0 - 100
Ordinea efectuării operaţiilor şi
folosirea parantezelor rotunde;
Probleme; metoda reprezentării
grafice;
1.1  Recapitulare
Stiinte 1.2 Pământul - mediu de viaţă
Ale 2.1 Caracteristici ale lumii vii 1
Naturii 2.3 Omul – menținerea stării de sănătate
3.1
 Recapitulare.
Educ. Lectura: Biblioteca lui Stardi
Civica Proiect Materiale reciclabile 1

Arte 2.3. ♣ Recapitulare.


vizuale 2.5. Proiect: Desen animat
si 2
abilitati
practice
1.1.  Recapitulare
Muzica 1.3. Corect respirăm, bine cântăm!
Si 1.4. Vocalizăm, apoi cântăm! 1
Miscare 2.1. Percuţia corporală şi instrumentală
Folclorul copiilor
2.1 ☺ Deprinderi de comunicare și
Joc 2.2 lucru în echipă
Si ☺ Adoptarea unor serii de roluri 1
Miscare pentru oferirea de sprijin
necondiționat(exemplu, acțiuni
în perechi, grupuri mici, cu
schimbarea rolurilor la fiecare
execuție)
1.2.  Comunicare orală
1.3. Descrierea unui obiect, a unei ființe;
1.4. Prezentarea unei activități.
2.1.  Textul – textul literar, narativ
2.2. Identificarea de informaţii explicit
Limba 2.4. formulate;
Romana 3.1. Organizarea în tabele a
3.2. informațiilor; 15
3.4. Formularea de întrebări şi răspunsuri
3.5. prin diferite procedee;
4.1. Evidențierea relaţiilor dintre diferite
8. În lumea 3 săpt 4.2. elemente de structură sau de
sunetelor și a 4.3. conţinut.
culorilor 18.02. 4.5.  Comunicare scrisă
2019 Descrierea unor elemente din mediul
- apropiat –elaborarea de instrucțiuni
08.03. amuzante.
2019  Elemente de construcție a
comunicării
Adjectivul (genul și numărul);
Scrierea corectă a unor adjective.
 Recapitulare
 Evaluare sumativă

Texte suport:
Fram, ursul polar, după Cezar
Petrescu
Valea cu fluturi, cu păsări şi cu
flori, după Fănuş Neagu
Pietricica şi caracatiţa, după Henri
Cornélus
2.5.  Înmulţirea numerelor naturale
5.1. în concentrul 0 – 10 000
5.3. Înmulţirea unui nr cu 10 sau 100
Matema Înmulţirea unui nr de două cifre cu
tica un nr de o cifră 12
Înmulţirea unui nr de trei cifre cu un
nr de o cifră
Înmulţirea unui nr de două cifre cu
un nr de o cifră
Înmulţirea unui nr de trei cifre cu un
nr de două cifre
 Recapitulare
 Evaluare
1.1  Corpuri – proprietăţi
Stiinte 1.2 Proprietăți ale corpurilor (formă,
Ale 2.1 culoare, lungime, întindere, masă, 3
Naturii 2.2 volum);
2.4 Stări de agregare (solid, lichid, gaz)
– identificare în funcție de formă și
volum;
Proprietățile unor metale. Utilizări;
1.1  Relaţii, atitudini,
Educ. 1.2 comportamente faţă de oameni
Civica 2.3 Încrederea şi lipsa de încredere
3.1 Respectul şi lipsa de respect 3
Curajul şi lipsa de curaj
Arte 1.1. ♣ Viaţa pe pământ
Vizuale 1.3. Arta plierii hârtiei
Si 2.1. Arta rulării hârtiei 6
Abilitati 2.2. Felicitări, cu drag!
Practice 2.3. Aplicație: Pisicuţă
2.4. Ramă foto
2.5. Ghiocel Pastel
1.2.  Înălţimea sunetelor muzicale
1.3. Sunete joase, înalte şi mijlocii
Muzica 2.2.  Portativul şi cheia SOL 3
Si Portativul şi notele muzicale
Miscare Cheia SOL
 Armonia sunetelor
Sunetul şi nota SOL
Sunetul şi nota MI

2.1 ☺ Deprinderi de comunicare și


Joc 2.2 lucru în echipă
Si ☺ Ascultarea și acceptarea 3
Miscare opiniilor celorlalți( exemplu,
întrebări și răspunsuri cu privire
la rezultatele jocurilor)
☺ Responsabilitățile rolurilor de
conducere(exemplu,
supravegherea respectării
regulilor și a ordinii în
desfășurarea jocurilor)
1.3.  Comunicare orala
1.4. Descrierea unui coleg/a unei colege;
2.1. Organizarea unui eveniment la
2.2. nivelul clasei.
2.4.  Textul – textul literar, narativ
3.1. Identificarea de informaţii explicit
3.2. formulate; 10
3.3. Organizarea în tabele a
3.4. informațiilor;
Limba 3.5. Exprimarea acordului/dezacordului
Romana 4.1. față de acțiunile unor personaje;
9. Împreună 2 săpt 4.2. Exprimarea personală pe baza
4.4. textului.
11.03. 4.5.  Comunicare scrisă
2019 Textul funcțional - elaborarea unui
- fluturaş publicitar pentru
22.03. comunicarea rezultatelor unui
2019 proiect;
Scrierea textului în care se prezintă o
întâmplare imaginată;
Antrenamente de scriere creativă.
 Elemente de construcție a
comunicării
Pronumele (genul și numărul).
 Recapitulare
 Evaluare sumativă

Texte suport:
Zăpada mieilor, după Mircea
Sântimbreanu
Din greşeală, după Lev Tolstoi
1.1.  Elemente de geometrie
1.2. Localizarea unor obiecte
3.1. Punctul. Dreapta. Linia curbă. Linia
3.2. frântă
Matema Segmentul de dreaptă. Semidreapta
tica Unghiul 8
Poligoane. Pătrat, dreptunghi,
triunghi
Perimetrul
Cercul
Corpuri geometrice. Cub,
paralelipiped, cilindru, sferă, con
Axa de simetrie
 Recapitulare
 Evaluare
1.1.  Corpuri – proprietăți
Stiinte 1.2. Interacțiuni dintre corpuri
Ale 2.1. (gravitațională, magnetică, electrică, 2
Naturii 2.2. de contact - frecarea);
2.4. Magneți. Utilizări ale magneților.
Busola.
1.1  Relaţii, atitudini,
Educ. 1.2 comportamente faţă de oameni
civica 2.3 Bunătate şi răutate 2
3.1 Despre adevăr şi minciună
Arte 1.1 ♣ Viaţa pe pământ
Vizuale 1.3 Arta sculpturii.
Si 2.1 Forme din plastilină. 4
Abilitati 2.2 Forme din hârtie amestecată.
practice 2.3 Aplicație: Vas din lut
2.4 Glob pământesc
2.5 Macheta unui Vulcan
1.2.  Armonia sunetelor
Muzica 1.3. Sunetul şi nota LA
Si 2.2. Sunetul şi nota DO 1 2
Miscare Sunetul şi nota RE

☺ Deprinderi de comunicare și
Joc 1.1 lucru în echipă
si 1.2 ☺ Reguli de interacțiune inter-grup 2
Miscare 2.2 ( exemplu, respectarea echipei
adverse, recunoașterea rezultatului
întrecerii în cadrul jocurilor,
supravegherea respectării regulilor
de către partenerii de întrecere)
Jocuri: Remorcarea, Ancorăm
corabia la mal, Între două focuri)
1.3.  Comunicare orală
1.4. Relatarea unei acţiuni/întâmplări
2.2. cunoscute (vizionarea unui
2.3. film/desen animat pentru copii);
2.4. Prezentarea unei activități. 15
3.1.  Textul – textul literar, narativ
3.2. Identificarea de informaţii explicit
3.4. formulate;
3.5. Formularea de întrebări şi răspunsuri
4.1. prin diferite procedee;
Limba 4.2. Ordinea desfășurării întâmplărilor;
10. Despre invenții 3 săpt romana 4.3. Exprimarea personală pe baza
25.03. 4.4. textului.
2019 4.5.  Comunicare scrisă
- Textul funcțional – invitația, e-
12.04. mailul;
2019 Descrierea unor elemente din mediul
apropiat –elaborarea de instrucțiuni
amuzante, utilizări neobișnuite ale
obiectelor;
Antrenamente de scriere creativă.
 Elemente de construcție a
comunicării
Verbul (numărul);
Scrierea corectă a unor cuvinte.
 Recapitulare
 Evaluare sumativă

Texte suport:
Max, Duc şi nava cosmică, după
Mircea Sântimbreanu
Aurel Vlaicu, după Mihail Drumeş
Matema 2.1.  Fracţii
tica 2.2. Scrierea şi citirea unităţilor
2.3. fracţionare-diviziuni ale unui întreg 12
2.4. Fracţii. Numitor şi numărător
5.1. Compararea şi ordonarea fracţiilor
cu acelaşi numitor
 Recapitulare
 Evaluare
Stiinte 2.2.  Forțe și efecte
Ale 2.3. Efectele diferitelor interacțiuni
Naturii dintre corpuri (deformare, mișcare); 3
Mișcare și repaus.
1.1  Relaţii, atitudini,
Educ. 1.2 comportamente faţă de oameni
Civica 2.3 Modestia şi lipsa de modestie 3
3.1 Lectură
 Recapitulare
 Evaluare
Arte 1.1 ♣ Viaţa pe pământ
Vizuale 1.3 Sărbătorim Paştele!.
Si 2.1 Din folclorul copiilor. 6
Abilitati 2.2 Constantin Brâncuşi. Un zeu al
Practice 2.3 sculpturii
2.4 Proiect: Vază din ipsos
2.5 ♣ Recapitulare.
♣ Evaluare
Aplicație: Ouă vesele de Paşte
Caloian
Coloana infinita
Muzica 1.2.  Armonia sunetelor
Si 1.3. Sunetul şi nota FA
Miscare 2.2. Sunetul şi nota DO2 3
Sunetul şi nota SI
 Evaluare
Joc ☺ Stil de viață activ
si ☺ Jocuri de mișcare pentru
miscare 1.1 dezvoltarea funcțiilor cardiace și 3
respiratorii
Jocuri: Uliul și porumbeii, Năvodul,
Leapșa – pe ghemuite
1.4.  Comunicare orală
2.5. Cererea simplă familiară, cererea
3.1. politicoasă;
3.2. Inițierea unui schimb verbal. 10
3.3.  Textul – textul literar, narativ
4.1. Identificarea de informaţii explicit
4.4. formulate;
Formularea de întrebări şi răspunsuri
Limba prin diferite procedee;
11. Comunicarea 2 săpt romana Raportarea propriei experiențe la cea
politicoasă și a personajelor;
relațiile cu 06.05. Exprimarea acordului/dezacordului
ceilalți 2019 față de acțiunile unor personaje;
- Exprimarea personală pe baza
17.05. textului.
2019  Comunicarea scrisă
Punctuația impusă de comunicarea
dialogată scrisă;
Utilizarea în scris a formulelor de
solicitare;
Antrenamente de scriere creativă.
 Elemente de construcție a
comunicării
Părțile de vorbire.
 Recapitulare
 Evaluare sumativă
Texte suport:
Matilda, după Roald Dahl
O întâmplare deosebită, după Călin
Gruia
5.1.  Probleme
5.2. Probleme care se rezolvă prin
Matema 5.3. metoda grafică (I)
tica Problem care se rezolvă prin metoda
grafică (II) 8
Probleme cu cele 4 operaţii
Organizarea datelor în tabele
 Recapitulare
 Evaluare
Stiinte 2.2.  Forţe şi efecte
Ale 2.3. Caracteristici ale mișcării (distanță,
Naturii durată, rapiditate). 2
 Recapitulare
 Evaluare
1.1  Oameni împreună
Educ. 1.2 Acasă
Civica 2.1 La şcoală 2
2.2
3.1
3.2
Arte 1.1 ♣ Şi tu poţi fi arhitect!
Vizuale 1.3 Casa de vis.
Si 2.1 Sate şi oraşe. 4
Abilitati 2.2 Aplicatie: Cine stă aici?
Practice 2.3 Pe strada principală
2.4
2.5
Muzica ● Timbrul
Si 1.1. Timbrurile muzicale
Miscare Timbrurile instrumentale 2

Joc ☺ Jocuri de mișcare desfășurate în


si 1.1 diferite anotimpuri, în aer liber
Miscare Jocuri: Derdelușul, Cărăușii, 2
Țintașii iscusiți, Cursa pe numere
1.2.  Comunicare scrisă
1.3. Relatarea unei acţiuni/întâmplări
1.4. cunoscute (citite).
2.2.  Textul - textul literar, narativ
Limba 3.2. Raportarea propriei experiențe la cea
Romana 3.3. a personajelor;
3.5. Exprimarea reacției față de cele 10
12. Joc și prietenie 2 săpt 4.2. citite;
4.4. Exprimarea acordului/dezacordului
20.05. față de acțiunile unor personaje;
2019 Exprimarea personală pe baza
- textului.
31.05.  Comunicare scrisă
2019 Textul funcțional – cartea poștală;
Scrierea textului în care se prezintă o
întâmplare imaginată;
Antrenamente de scriere creativă.
 Elemente de construcție a
comunicării
Părțile de vorbire;
Sensul cuvintelor;
Scrierea corectă a unor cuvinte;
Enunţul.
 Recapitulare
 Evaluare sumativă

Texte suport:
La scăldat, după Ion Creangă
Doi mari prieteni, după Mihail
sadoveanu
Aniversarea Gretei, după Sandra
Waren
 Unităţi de măsură
Măsurarea lungimii
4.1. Măsurarea capacităţii
4.2. Măsurarea masei
Matema 5.2. Măsurarea timpului: ora, ziua, 8
tica săptămâna, anul
Monede şi bancnote. Leul şi banul
Monede şi bancnote. Euro şi
eurocentul
Operaţii cu unităţile de măsură
 Recapitulare
 Evalaure
Stiinte 2.4.  Tipuri de transformări ale
Ale 2.5. materiei
Naturii Topire, solidificare, vaporizare, 2
condensare
1.1  Oameni împreună
Educ. 1.2 Prieteni
civica 2.1 Drepturi şi îndatoriri 2
2.2
3.1
3.2
Arte 1.1 ♣ Şi tu poţi fi arhitect!
Vizuale 1.3 Castele de poveste.
Si 2.1 Micul croitor.
Abilitati 2.2 Atelierul fanteziei.
Practice 2.3 Proiect. Strada şcoli 4
2.4 ♣ Recapitulare.
2.5 ♣ Evaluare
Aplicație: Castelul meu
Peştişorul-penar
Pelerina supereroului
Muzica  Nuanţele
Si 1.1.  Legătura dintre strofǎ și 2
Miscare refren
 Recapitulare
 Evaluare
☺ Stil de viață activ
Joc ☺ Jocuri de mișcare constituite 2
Si 1.1 spontan, în timpul liber,
Miscare incluzând întrecerea între
grupuri
Jocuri: Vânătorii și rațele,
Ciobanul își apără oile, Mingea la
căpitan, Între două focuri
1.2. Recapitulare finală
1.3.  Comunicarea orală (ascultare,
Limba 2.2. vorbire, interacțiune)
13. Curcubeul 2 săpt Romana 3.2. Scrierea corectă a cuvintelor
vacanței 03.06. 3.3. Semnele de punctuație 10
2019 3.5. Așezarea textului în pagina caietului
- 4.2. Scrierea imaginativă
14.06. 4.4.  Elemente de construcție a
2019 comunicării
Cuvinte cu sens asemănător
Cuvinte cu sens opus
Cuvinte cu aceeași formă și înțeles
diferit
Despărțirea cuvintelor în silabe
Părti de vorbire
 Evaluare finală
Texte suport:
Vacanţa, Emilia Căldăraru
James şi piersica uriaşă, Roald
Dahl
1.1.  Recapitulare finală
1.2. Nr naturale 0-10000
2.1. Adunarea şi scăderea
Matema 2.2. Înmulţirea şi împărţirea
tica 2.3. Elemente de geometrie. Fracţii 8
2.4. Unităţi de măsură
3.1. Ne pregătim pentru evaluare
3.2.  Evalaure
4.1
4.2.
5.1.
5.2.
5.3.
1.1.  Recapitulare finală
1.2. Stări de agregare
Stiinte 2.1. Circuitul apei în natură
Ale 2.2. Fenomene ale naturii 2
Naturii 2.4. Influenţa factoruilor de mediu
asupra vieţuitoarelor
Corpuri – proprietăţi
 Evaluare finală
1.1  Oameni împreună
1.2 Lectură 2
Educ. 2.1  Recapitulare
Civica 2.2  Evaluare
3.1
3.2
1.1 ♣ Lumea copiilor
1.3 Arta păpuşărească.
Arte 2.1 Magazinul de jucării.
Vizuale 2.2 Zmeu – o jucărie veche de milenii.
Si 2.3 Proiect: Decor
Abilitati 2.4 ♣ Recapitulare. 4
Practice ♣ Evaluare
Aplicație: Teatrul de umbre
Fluturaşul eco
Dragon zburător
Muzica 2.1.  Recapitulare finală
Si Cântarea (vocală, instrumentală)
Miscare Sunetele muzicale 2
Gama Do – scenetă muzicală
Joc si 1.1 ☺ Stil de viață activ
miscare ☺ Jocuri de mișcare pentru timpul 2
liber desfășurate în excursii,
tabere, drumeții,serbări sportive