Sunteți pe pagina 1din 1

Așa cum ne-a fost planificarea, la inițiativa Asociației „SOLIDAR”, o delegație din România s-a deplasat în

comuna Iscălău, Raionul Fălești, Republica Moldova cu daruri la Grădinița din localitate unde sunt înscriși
37 copilași. Delegația noastră a fost formată din d-ul Ionel Popa – președintele Asociației „SOLIDAR”, d-
ul Adrian Pantea – primarul comunei Boțești, județul Vaslui, d-ul Paul Munteanu, voluntari ai Asociației
„SOLIDAR”: Andreea Adam și Alupoae Viorel .

Precizăm că în luna mai, 2018, o delegație din comuna Iscălău formată din 47 persoane au vizitat
comuna Boțești ca invitați la Ziua Comunei. Cu acea ocazie s-au pus bazele unei colaborări care va
urmări schimburi de bune practici în administrația locală, schimburi culturale, alte acțiuni comune spre
beneficiul cetățenilor din ambele comune.

Delegația noastră a fost primită cu multă căldură și ospitalitate de către d-na Procopciuc Maria, primar
al comunei Iscălău. La Grădiniță, gazdă ne-a fost d-na Lupașcu Liudmila, directoarea instituției școlare.

Acțiunea de astăzi a urmărit în primul rând, să facem o bucurie copiilor din grădiniță în spiritul
Crăciunului!

Sub îndrumarea d-lor educatoare Chirco Svetlana și Rusnac Aliona, copiii ne-au recitat poezii și ne-au
colindat!

Ținem să mulțumim din suflet tuturor celor ce au răspuns apelului nostru și ne-au trimis darurile pe care
le-am înmânat copiilor!

Mulțumim d-lui Cătălin Munteanu pentru că ne-a asigurat unul din mijloacele de transport și d-lui
Laurențiu Chiriac care și-a asumat rolul de șofer. De asemenea, mulțumim d-lui Paul Munteanu care ne-
a asigurat cel de-al doilea mijloc de transport. Dumnealui ne-a și însoțit. În plus, pe lângă darurile oferite
copiilor, a donat și cca 100 de cărți comunei Iscălău. Totodată, a predat d-nei primar și o donație din
partea d-lui Gabi Ursescu, un român stabilit în Suedia, constând din haine pentru copii.

Mulțumim d-nei primar Procopciuc Maria pentru ospitalitate! Apreciem eforturile dumneaei de a găsi
soluții de rezolvare a problemelor comunei pe fondul lipsei de finanțare ce se manifestă la nivelul
întregii republici. Dacă în România finanțările de la Uniunea Europeană au făcut ca infrastructura să fie
mult îmbunătățită, nu același lucru se întâmplă în R. Moldova.

Asociația „SOLIDAR” dorește să se implice mai mult în R. Moldova valorificând experiența căpătată în
România, mai ales în plan social, educațional și cultural. Suntem dornici de a încheia parteneriate de
colaborare cu ONG-uri și instituții, în acest sens!