Sunteți pe pagina 1din 2

Inst.

Initiatoare: SNSPA

Formularea problemei: Scaderea fortei de munca in Romania si emigrarea tinerilor catre occident
din cauza sistemului de invatamant care este in momentul de fata depasit in fata provocarilor din
piata fortei de munca. Absolventii raman la final cu o diploma, nu au experienta, iar pentru mare
parte dintre angajatori este o cerinta obligatorie.

Denumirea: Integrarea tinerilor in piata muncii

Scop: Cresterea sanselor de angajare a tinerilor cu sau fara studii superioare

Obiective: - Generale: Mai multe locuri de munca; Cresterea nivelului de incredere a anagajatorului
in tinerii fara experienta

Beneficiari: Tinerii someri

Variante:

1) Adaptarea sistemului de învățământ la nevoile reale ale societății – impact social:


instruirea tinerilor cu vedere la rigorile cerute de angajatori – 650.000 lei
2) Introducerea unor programe de practica în afara instituțiilor de învățământ la nivelul
învățământului liceal, în colaborare cu instituții de drept public și drept privat. –
impact economic: cresterea numarului de personal calificat si cresterea numarului de
investitii – 350.000 lei
3) Comunicare puternica și permanenta intre companiile private/de stat si instituțiile de
învățământ– impact economic: absolvenții unei facultăți sa fie angajați rapid în
domeniul pe care l-au studiat – 447.000 lei

Procesul de consultare: Centrul pentru Educaţie si Dezvoltare Profesională Step by Step, ONG-uri cu
expertiză în domeniu şi alte organisme implicate, Ministerul Educației Naționale

În vederea transparentizării procesului de formulare al politicii publice şi de


identificare a punctelor cheie pentru definirea acesteia au avut loc întrevederi, atat cu
personalul calificat din administraţiile publice, cat şi cu alti actori sociali
relevanţi în domeniu! Acestea augenerat informaţiile necesare pentru formularea
sugestiilor şi recomandărilor concrete învederea realizării unei propuneri de politică
publică fiabilă, care să reprezinte o reală soluţie
Varianta recomandata: Varianta 1, deoarece, chiar daca implică costuri ridicate, aceasta
constituie o investiţie directă în formarea unor generaţii bine informate in ceea
ce priveste piata muncii. Dobandirea unor abilitati cerute din ce in ce mai mult
pe piata muncii, in domenii cat mai variate. Se doreste implementarea pana in
anul 2022, astfel incat impactul sa se ajunga cat mai rapid la rezultatele dorite.