Sunteți pe pagina 1din 2

Omagierea acad. GRIGORE C.

MOISIL - 60 de ani de la
înființarea secției/specializării “Mașini de Calcul”
DATA: 9 Ianuarie 2019, Miercuri, ora 12,00
LOCAȚIA: Universitatea din București,
Facultatea de Matematică și Informatică,
Amf. Spiru Haret

Motto: „Știinta calculatoarelor, în țara noastră își are


originile în anume preocupări ale matematicienilor. ...
Matematicienii din țara noastră au înțeles că dintre
diferitele tipuri de automate finite, calculatoarele sunt
fără îndoială cele mai importante. La un moment dat
într-o statistică făcută de alții (Gavrilov M.A.), se vedea că Școala de la București era a treia din lume în
acest domeniu de cercetare după URSS și SUA și acest lucru a fost subliniat. … Plecând de la teorie, de la
logică pură, Centrul de calcul poate azi să fie folositor industriei. Aceasta e calea” Gr. C. Moisil, Activitatea
Centrului de Calcul al Universității din București (CCUB), AMC nr. 13-14, 1970

„Trebuia să descoperim o meserie nouă, să aflăm ce înseamnă “a programa la calculator”. Știam că vom
avea un calculator; la IFA, calculatorul CIFA 3, care se construia pentru Centrul nostru de calcul. Ce trebuie
să facă un matematician la un Centru de calcul ? Centrul de calcul a căutat, încă din 1963, să învețe pe alții
Știința calculatoarelor.” Gr. C. Moisil, extras din prefața la cartea Stelian Niculescu, “Ïnițiere în FORTRAN”,
Editura Tehnică, 1972

Despre începuturile informaticii românești:


 În perioada 1948-1952 prof. Gr. C. Moisil ține câteva cursuri privind aplicațiile matematicii în
cadrul Secției de Matematică a Academiei Române “Cursurilor de Ştiinţă şi Tehnică”, la Casa
Oamenilor de Ştiinţă din Piaţa Lahovary. Anul 1949/1950 - Ciclul 3: Metode matematice în
tehnică, “Cercetările savantului sovietic Gavrilov asupra calculului schemelor mecanismelor”;
Ciclul 7: Fizica modernă în serviciul matematicii, "Calculul schemelor mecanismelor automate".

 În anul 1954 prof. Gr. C. Moisil pune bazele secției de „Mașini de calcul” prin cursul liber de
„Teoria algebrică a mecanismelor automate” la Facultatea de Matematică și Fizică a Universității
din București.

 În anul 1957 s-a finalizat construirea primul calculator românesc CIFA-1 de către colectivul
condus de VICTOR TOMA, la Institutul de Fizică Atomică (IFA) Măgurele-București.

 În anul univ. 1960/1961 acad. GRIGORE C. MOISIL a înființat secția “Mașini de Calcul” la
Facultatea de Matematică și Fizică din cadrul Universității din București, după ce în anul
1959/1960 se înființase secția “Statistică și Calcul”. În anul următor, această secție s-a separat în
specializările “Statistică“ și “Mașini de Calcul”. Aceste specializări erau urmate de studenți în
ultimii doi ani de studii (în acea vreme studiilor la matematică durau 5 ani).

 În deceniul ‘60, România era considerată între primele țări din lume (după SUA, Anglia, URSS,
Germania, Franţa, Japonia, Austria, Olanda, Italia, Danemarca) privind cercetările și eforturile
pentru construirea calculatorului electronic.
Omagierea acad. GRIGORE C. MOISIL - 60 de ani de la
înființarea secției/specializării “Mașini de Calcul”
 În perioada 1961-1968 s-au construit
următoarele calculatoare românești: MECIPT-1
(Mașina Electronică de Calcul a Institutului
Politehnic Timișoara) – anul 1961, MECIPT-2 –
anul 1965; DACICC-1 (Dispozitiv Automat de
Calcul al Institutului de Calcul Cluj) – anul
1963, DACICC-200 - anul 1968.

 În anul 1962 Gr. C. Moisil a înființat Centrul de


Calcul al Universității din București (CCUB),
care ințial a funcționat ca Laborator pe lângă
Catedra de Algebră condusă de Gr. C. Moisil
(Sursa: http://www.c3.cniv.ro/?q=2018/roinfo-
apel).

 În anul 1967 s-a înființat Catedra de „Teoria algebrică a mecanismelor automate” – după ce s-a
desprins de Catedra de Algebră, condusă de Gr. C. Moisil, la Facultatea de Matematică-Mecanică
– Universitatea din București.

 În anul 1970 s-au înființat secții/specializări de Informatică în câteva universități din România
(Bucureşti, Cluj, Iași, Timişoara). În anul 1970, la Facultatea de Matematică-Mecanică a fost
concurs de admitere pentru specializarea Informatică.

Resurse digitale - Documentații și poze document


Gr. C. Moisil, Activitatea Centrului de Calcul al Universității din București (CCUB), AMC nr. 13-14, 1970,
http://c3.cniv.ro/?q=2018/restituiri

Pham Gia Duc, Istoria înființării și a dezvoltării științei calculatoarelor în R.S.R., Rezumatul tezei de doctorat, Centrul de
multiplicare al Universității din București, 1972, http://c3.cniv.ro/?q=2018/duc

Gh. Păun (ed.), Moisil - 110, Editura Tiparg, Pitești, 2016

M. Vlada, Proiectul Romanian Informatics (ROINFO) - "Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni,
organizații, evenimente, rezultate și tehnologii", http://www.c3.cniv.ro/?q=2018/roinfo-apel, 2018

S-ar putea să vă placă și