Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: INFORMATICA
Clasa: VII
Data: 19.11.2018

Unitatea de învțare: Sisteme de operare

Subiectul:Gestiunea datelor și discurilor

Tipul Lecția de formare a priceperilor şi deprinderilor


lecției

Subcompetențe: Estimarea capacităţii de memorare a suportului magnetic şi a suportului optic de informaţie


Aplicarea în activitatea cotidiană a stipulărilor dreptului informatic.

Obiective operaționale

 Să cunoască şi înţeleagă noţiunea de gestiune a datelor și a discurilor


 Să poată să caracterizeze gestiunea dispozitivelor de stocare a datelor
 Să analizeze funcţiile gestiunea dispozitivelor de stocare a datelor studiate pentru a putea face
diferenţa şi asemănările dintre ele.

Tehnologii didactice de predare-învățare-evaluare

a) forme : individual, independent, în grup.

b) metode,procedee,tehnici didactice: demonstrația, exercițiul, explicația, lucru


independent.

c) materiale didactice: carte, caiet, calculator.

Surse bibliografice: Manual clasa a 7-a, A. Gremalschi, surse din internet


SCENARIUL LECȚIEI

Secvențele Activitatea profesorului și a elevilor Evaluare


lecției
Evocare Captarea atenţiei Explicare
Utilizând ferestrele de navigare, vizualizaţi conţinutul Frontal
următoarelor componente ale sistemului Oral
de calcul: My Computer, Network Neighborhood, Recycle
Bin, unităţile de disc.
Realizarea Anunțarea temei: Gestiunea datelor și discurilor Explicare
sensului Termeni-cheie: Frontal
• gestiune a datelor Oral
• proprietăţi ale discului
• operaţii cu discuri
• proprietăţi ale dosarelor şi fi şierelor
• operaţii cu dosare şi fi şiere

Reflecție Studii de caz: - navigare prin sistemul de fişiere al calculatorului Lucrul cu


personal; manualul,
- creare şi ştergere a fişierelor şi directoarelor; la
- mutare şi copiere a fişierelor şi directoarelor; calculator,
- redenumire a fişierelor şi directoarelor; individual,
- modificare a atributelor de fişier; frontal,
- reprezentare intuitivă (prin desen) a formatului fizic şi a oral
formatului logic ale datelor pe disc;
- estimare a capacităţii de memorare a unităţilor de stocare;
- formatare, verificare şi defragment
Ex. 8, 9, pag.66 din manual
Elevul(CES) să deschidă pictogarma My Computer pentru a face
cunoștință cu tipurile de dicuri.

Extindere Întreb elevii ce noțiuni noi au luat din temă.


Tema pentru acasă: Ex. 2,3 pag. 65 din manual.
Timpul efectuării: 15 minute
Notez elevii.

S-ar putea să vă placă și