Sunteți pe pagina 1din 76

554

*LDAVCIP*
LISTA DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE CODIFICATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

A. Niveluri de învăţământ preuniversitar


Cod
1. Liceal general (clasele IX – XII) L
2. Gimnazial general (clasele V – VIII) G
Nivelul de învăţământ
3. Liceal de artă (clasele IX – XII); Liceal de arhitectură;
preuniversitar LA
Seminar teologic (patrimoniu); Palate şi cluburi ale elevilor
4. Gimnazial de artă (clasele V- VIII) GA

B. Disciplinele de arte vizuale codificate


Nivelul de Disciplina
învăţământ
preuniversitar Denumire Cod
L Educaţie artistică L - EA
L Educaţie vizuală L - EV
L Educaţie plastică L - EP
G Educaţie plastică G - EP
1. Pictură de şevalet LA- PS
2. Grafică LA - G
3. Sculptură statuară LA- SS
4. Sculptură ornamentală LA - SO
5. Ceramică LA - C
6. Arte monumentale LA-AM
7. Design LA - D
8. Modă LA- M
9. Design textil LA - DT
10. Tapiserie LA - T
11. Foto - video LA - FV
LA
12. Procesarea computerizată a imaginii LA - PCI
13. Desen animat LA- DA
14. Scenografie LA - S
15. Arhitectură LA - A
16. Restaurare LA - R
17. Istoria artei sau Istoria arhitecturii / artelor ambientale / designului LA - IA
18. Arhitectură peisageră LA - AP
19. Studiu desen LA - SD
20. Crochiuri LA - CRO
21. Atelier de specialitate LA - AS
22. Perspectivă şi desen proiectiv LA – P/DP
555

Nivelul de Disciplina
învăţământ
Denumire Cod
preuniversitar
23. Studiul corpului şi al figurii umane, în volum LA – S.FIG.V
LA 24. Studiul corpului şi al figurii umane, în culoare LA – S.FIG.C
25. Educaţie vizuală LA - EV
1. Desen GA - D
2. Pictură GA - P
GA
3. Modelaj GA - M
4. Istoria artei GA - IA
Discipline fundamentale
1. Studiul formelor şi desenul LA – SFD
2. Studiul formelor şi al culorii LA - SFC
3. Studiul formelor şi al volumului LA - SFV
LA 4. Studiul compoziţiei LA - SCO
5. Crochiuri – (fundamentale) LA–CRO-(fundamentale)
6. Elemente de perspectivă LA - PER
7. Desen proiectiv LA - DDP
8. Interdependenţe funcţionale în relaţia om – formă – ambient. LA - OFA
Discipline artistice de specialitate pentru specializarea „Patrimoniu cultural”,
filiera vocaţională, profil teologic, cultul ortodox
1. Studiul formelor și desenul L – SFD.PC
2. Studiul culorilor și pictură de icoană L – SCPI.PC
3. Istoria artelor - Arta eclesială L – IAAE.PC
L 4. Istoria artelor L – IA.PC
5. Sculptură L – S. PC
6. Sculptură decorativă L – SD.PC
7. Restaurare de icoană şi lemn policrom L – RILP.PC
8. Studiul materialelor de lucru în arta eclesială L – SMLAE.PC
9. Studiul tehnicilor vechi şi tradiţionale L – STVT.PC
556
Aria curriculară : ARTE
Disciplinele de arte vizuale: *LDAVCIP*
CODURILE DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE (PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul Programa -
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi probă de concurs/
(v. lista *LDAVCIP*) la examenul naţional de definitivare în învăţământ Disciplina pentru
de examenul naţional
PROFILUL / Nr. Învăţământ universitar de lungă
L- G- LA - GA- scurtă de definitivare în
DOMENIUL crt. Specializarea durată învăţământ
durată
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA; EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), EV, PCI D, P, M, IA 1. Arte plastice x
SFD.PC
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA; EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), EV D, P, M, IA 2. Arte decorative x
SFD.PC
EV; EP-EV; ARTE
EV-EA; EP-EV-EA; EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), EV, PCI D, P, M, IA PLASTICE 3. Arte plastice – Arte decorative x
SFD.PC ŞI DECORATIVE
EV; EP-EV;
PS, PS-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD,
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 4. Arte plastice (pictură) x
CRO, S.FIG.C, EV
SFD.PC; SCPI.PC Proba practico-
EV; EP-EV;
PS, PS-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD,
metodică
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 5. Pictură x +
CRO, S.FIG.C, EV
SFD.PC; SCPI.PC Arte vizuale
EV; EP-EV;
PS, PS-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, ARTE (Educaţie
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 6. Pictură x plastică/
CRO, S.FIG.C, EV PLASTICE
SFD.PC; SCPI.PC Educaţie
EV; EP-EV; vizuală)
EV-EA; EP-EV-EA;
SFD.PC; SCPI.PC; EP
PS, PS-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD,
D, P, M, IA 7. Pictură – restaurare, profesor de desen x
(programa pentru
CRO, S.FIG.C, EV, R, R-AS, IA concurs aprobată prin
RILP.PC; IA.PC; ordinul ministrului
IAAE.PC educaţiei, cercetării,
EV; EP-EV; tineretului şi sportului
EV-EA; EP-EV-EA; SS, SO, SS-AS, SO-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO- nr. 5620 / 2010)
EP D, P, M, IA 8. Arte plastice (sculptură) x
SFD.PC; S.PC; (fundamentale), SD, CRO, S.FIG.V, EV
SD.PC /
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA; SS, SO, SS-AS, SO-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-
EP D, P, M, IA 9. Sculptură x ARTE VIZUALE
SFD.PC; S.PC; (fundamentale), SD, CRO, S.FIG.V, EV (EDUCAŢIE
SD.PC PLASTICĂ/
EV; EP-EV; EDUCAŢIE
EV-EA; EP-EV-EA; VIZUALĂ)
SS, SO, SS-AS, SO-AS, SFD, SFV, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-
SFD.PC; S.PC; EP D, P, M, IA 10. Sculptură – restaurare, profesor de desen x (SPECIALITATE
(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.V, S.FIG.C, EV, R, R-AS, IA
SD.PC; RILP.PC; ŞI DIDACTICA
IA.PC; IAAE.PC SPECIALITĂŢII),
EV; EP-EV; ARTE ELEMENTE DE
G, G-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD,
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA PLASTICE 11. Arte plastice (grafică) x PEDAGOGIE ŞI
CRO, S.FIG.C, EV, PCI
SFD.PC ŞI DECORATIVE PSIHOLOGIE
EV; EP-EV; (programele pentru
G, G-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD,
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 12. Grafică x examenul naţional de
CRO, S.FIG.C, EV, PCI definitivare în
SFD.PC
învăţământ aprobate prin
EV; EP-EV;
G, G-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SD, ordinul ministrului
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 13. Grafică, profesor de desen x educaţiei şi cercetării
CRO, S.FIG.C, EV, PCI
SFD.PC ştiinţifice nr. 5558 /
EV; EP-EV; 2015)
DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, Arte textile (tapiserie – contexturi,
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 14. x
SFD.PC
CRO-(fundamentale), PCI , SD, CRO, S.FIG.C, EV modă – imprimeuri)
EV; EP-EV;
DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 15. Arte textile (creaţie vestimentară - modă) x
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV
SFD.PC
EV; EP-EV;
DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 16. Arte textile (tapiserie – contexturi) x
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV
SFD.PC
EV; EP-EV;
DT, DT-AS M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 17. Tapiserie – contexturi x
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV
SFD.PC
557
EV; EP-EV;
DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 18. Arte textile (design vestimentar) x
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV
SFD.PC
EV; EP-EV;
DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA
ARTE 19. Arte textile (modă – imprimeuri) x
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV
SFD.PC
PLASTICE
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA; EP
DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
D, P, M, IA
ŞI DECORATIVE 20. Arte decorative (arte textile) x
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV
SFD.PC
EV; EP-EV;
DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 21. Arte textile – Modă x
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV
SFD.PC
EV; EP-EV;
DT,DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 22. Arte textile x
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV
SFD.PC
EV; EP-EV;
DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, Proba practico-
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 23. Tapiserie – creaţie vestimentară x
SFD.PC
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV metodică
EV; EP-EV; +
DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, Arte vizuale
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA ARTE DECORATIVE 24. Creaţie vestimentară x
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV (Educaţie
SFD.PC
EV; EP-EV; plastică/
DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, Educaţie
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 25. Arte textile – imprimerie x
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV
SFD.PC vizuală)
EV; EP-EV;
DT, DT-AS, M, T, R, SFD, SFC, SCO, DDP, PER,
(programa pentru
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 26. Arte textile – Modă x concurs aprobată prin
CRO-(fundamentale), PCI, SD, CRO, S.FIG.C, EV ordinul ministrului
SFD.PC
educaţiei, cercetării,
EV; EP-EV;
tineretului şi sportului
EV-EA; EP-EV-EA; AM, AM-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-
EP D, P, M, IA 27. Arte decorative (artă murală) x nr. 5620 / 2010)
SMLAE.PC; (fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV
STVT.PC; SFD.PC
EV; EP-EV; /
ARTE
EV-EA; EP-EV-EA; AM, AM-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-
EP D, P, M, IA PLASTICE 28. Artă murală x ARTE VIZUALE
SMLAE.PC; (fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV
STVT.PC; SFD.PC
ŞI DECORATIVE (EDUCAŢIE
EV; EP-EV; PLASTICĂ/
EV-EA; EP-EV-EA; AM, AM-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO- Artă monumentală – restaurare, profesor de EDUCAŢIE
EP D, P, M, IA 29. x VIZUALĂ)
SMLAE.PC; (fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV, R, R-AS, IA desen
STVT.PC; SFD.PC (SPECIALITATE
EV; EP-EV; ŞI DIDACTICA
C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), SPECIALITĂŢII),
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 30. Ceramică –Sticlă – Metal x
SD, CRO, S.FIG.V, EV ELEMENTE DE
SFD.PC
EV; EP-EV; PEDAGOGIE ŞI
C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), PSIHOLOGIE
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 31. Ceramică x
SD, CRO, S.FIG.V, EV (programele pentru
SFD.PC
examenul naţional de
EV; EP-EV; definitivare în
C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale),
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 32. Sticlă x învăţământ aprobate prin
SD, CRO, S.FIG.V, EV
SFD.PC ordinul ministrului
EV; EP-EV; educaţiei şi cercetării
C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), ştiinţifice nr. 5558 /
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 33. Metal x
SD, CRO, S.FIG.V, EV 2015)
SFD.PC
EV; EP-EV; ARTE
C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale),
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA PLASTICE 34. Arte decorative (Ceramică –Sticlă – Metal) x
SD, CRO, S.FIG.V, EV
SFD.PC ŞI DECORATIVE
EV; EP-EV;
C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale),
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 35. Arte decorative (Ceramică) x
SD, CRO, S.FIG.V, EV
SFD.PC
EV; EP-EV;
C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale),
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 36. Arte decorative (Sticlă) x
SD, CRO, S.FIG.V, EV
SFD.PC
EV; EP-EV;
C, C-AS, SFD, SFV, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale),
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 37. Arte decorative (Metal) x
SD, CRO, S.FIG.V, EV
SFD.PC
EV; EP-EV;
S, S-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale),
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 38. Scenografie x
OFA, PCI, SD, CRO, S. FIG. V, S.FIG.C,P/DP, EV
SFD.PC
558
EV; EP-EV;
D, D-AS, SFD, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA,
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 39. Design x
PCI, SD, CRO, P/DP, EV ARTE
SFD.PC
PLASTICE
EV; EP-EV;
D, D-AS, SFD, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA, ŞI DECORATIVE
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 40. Design industrial şi ambiental şi de comunicare x
PCI, SD, CRO, P/DP, EV
SFD.PC
EV; EP-EV;
S, S-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale),
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA TEATRU 41. Scenografie x
OFA, PCI, SD, CRO, FIG. V, S.FIG.C, P/DP, EV
SFD.PC
EV; EP-EV;
D, D-AS, SFD, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA,
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 42. Design interior x
PCI, SD, CRO, P/DP, EV
SFD.PC
EV; EP-EV;
D, D-AS, SFD, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA,
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA 43. Design de produs x
PCI, SD, CRO, P/DP, EV
SFD.PC
EV; EP-EV; Proba practico-
D, D-AS, SFD, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), OFA,
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, M, IA ARTE 44. Forme industriale x metodică
PCI SD, CRO, P/DP, EV
SFD.PC PLASTICE
+
EV; EP-EV; ŞI DECORATIVE
Arte vizuale
EV-EA; EP-EV-EA; R, R-AS, IA, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-
SFD.PC; RILP.PC;
EP
(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV
D, P, M, IA 45. Conservarea şi restaurarea operei de artă x (Educaţie
IA.PC; IAAE.PC plastică/
EV; EP-EV; Educaţie
EV-EA; EP-EV-EA; R, R-AS, IA, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO- vizuală)
EP D, P, M, IA 46. Conservare şi restaurare x (programa pentru concurs
SFD.PC; RILP.PC; (fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV
IA.PC; IAAE.PC aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
EV; EP-EV; cercetării, tineretului şi
EV-EA; EP-EV-EA;
PS, PS-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), sportului nr. 5620 / 2010)
SFD.PC; RILP.PC; EP D, P, M, IA 47. Pictură – restaurare, profesor de desen x
SD, CRO, S.FIG.C, EV, R, R-AS, IA
SCPI.PC; IA.PC;
IAAE.PC /
EV; EP-EV;
ARTE ARTE VIZUALE
EV-EA; EP-EV-EA; SS, SO, SS-AS, SO-AS, SFD, SFV, SFC, SCO, DDP, PER,
PLASTICE (EDUCAŢIE
SFD.PC, RILP.PC, EP CRO-(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.V, S.FIG.C, EV, R, R- D, P, M, IA 48. Sculptură – restaurare, profesor de desen x
S.PC, SD.PC, AS, IA PLASTICĂ/
IA.PC, IAAE.PC EDUCAŢIE
EV; EP-EV; VIZUALĂ)
EV-EA; EP-EV-EA; AM, AM-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO- Artă monumentală – restaurare, profesor de (SPECIALITATE
EP D, P, M, IA 49. x ŞI DIDACTICA
SFD.PC; RILP.PC; (fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV, R, R-AS, IA desen
IA.PC; IAAE.PC SPECIALITĂŢII),
EV; EP-EV; ELEMENTE DE
EV-EA; EP-EV-EA; EP IA, EV D, P, M, IA 50. Istoria şi teoria artei x PEDAGOGIE ŞI
IA.PC; IAAE.PC PSIHOLOGIE
(programele pentru
EV; EP-EV;
examenul naţional de
EV-EA; EP-EV-EA; EP IA, EV IA 51. Istorie – Istoria artei x definitivare în învăţământ
IA.PC; IAAE.PC aprobate prin ordinul
EV; EP-EV; ministrului educaţiei şi
EV-EA; EP-EV-EA; EP IA, EV IA 52. Istoria artei x cercetării ştiinţifice nr.
IA.PC; IAAE.PC 5558 / 2015)
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA; SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), IA,
EP D, P, M, IA ARTE 53. Pedagogia artei (profesor de desen) x
SFD.PC; IA.PC; EV
PLASTICE
IAAE.PC
ŞI DECORATIVE
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA; SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), IA,
EP D, P, M, IA 54. Pedagogia artei x
SFD.PC; IA.PC; EV
IAAE.PC
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA; EP SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale), EV D, P, M, IA 55. Pedagogie - arte plastice şi decorative x
SFD.PC
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA; IA, SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO-(fundamentale),
EP D, P, IA 56. Muzeologie – Profesor de desen x
SFD.PC, IA.PC, EV
IAAE.PC
559
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA; Muzeologie, conservarea şi restaurarea
EP IA, EV IA 57. x
SFD.PC; RILP.PC; patrimoniului
IA.PC; IAAE.PC
EV; EP-EV;
MUZEOLOGIE
EV-EA; EP-EV-EA;
EP IA, EV IA 58. Conservarea şi restaurarea patrimoniului x
SFD.PC; RILP.PC;
IA.PC; IAAE.PC
Tehnici de cercetare şi conservare a
EP IA 59. x
patrimoniului arheologic şi muzeal
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA; EP FV, FV-AS, DA, PCI, SCO, EV D, P, IA 60. Artă fotografică x
SFD.PC
EV; EP-EV; ARTE
FV, FV-AS, DA, SFC, SFD, SCO, DDP, PER, CRO- PLASTICE Foto – Video – Procesare computerizată a
EV-EA; EP-EV-EA; EP D, P, IA 61. x
(fundamentale), PCI, SD, CRO, EV ŞI DECORATIVE imaginii
SFD.PC
EV; EP-EV; Fotografie, media (imagine de film şi Tv,
Proba practico-
EV-EA; EP-EV-EA
EP FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV, DA 62.
multimedia-sunet, montaj)
x metodică
+
EV; EP-EV;
EP IA, EV IA 63. Istorie – Istoria artei x Arte vizuale
EV-EA; EP-EV-EA
ISTORIE
(Educaţie
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA; EP IA, EV, R, R-AS IA 64. Istoria artei, muzeologie şi restaurare x plastică/
IA.PC; IAAE.PC Educaţie
EV; EP-EV; vizuală)
EV-EA; EP-EV-EA; (programa pentru concurs
IA.PC, IAAE.PC; EP R, R-AS, IA, SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 65. Teologie ortodoxă – Patrimoniu cultural x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
RILP.PC; cercetării, tineretului şi
SMLAE.PC; STVT.PC
sportului nr. 5620 / 2010)
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-EV-EA;
EP R,R-AS, IA SD, CRO, S.FIG.C, EV D, P, M, IA 66. Teologie ortodoxă - Pictură bisericească x /
SCPI.PC; RILP.PC;
TEOLOGIE
IA.PC; IAAE.PC
EV; EP-EV; ARTE VIZUALE
EV-EA; EP-EV-EA; Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi (EDUCAŢIE
EP R, R-AS, IA, EV D, P, M, IA 67. x PLASTICĂ/
RILP.PC; IA.PC; restaurare
IAAE.PC EDUCAŢIE
EV; EP-EV; VIZUALĂ)
EV-EA; EP-EV-EA; EP EV D, P, M, IA 68. Teologie ortodoxă didactică – Arte plastice x (SPECIALITATE ŞI
IA.PC, IAAE.PC DIDACTICA
EV; EP-EV; SPECIALITĂŢII),
FV, PCI, EV 69. Multimedia – sunet, montaj x ELEMENTE DE
EV-EA; EP-EV-EA
EV; EP-EV; Multimedia – sunet, montaj, grafică PEDAGOGIE ŞI
FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV 70. x PSIHOLOGIE
EV-EA; EP-EV-EA computerizată
CINEMATOGRAFIE ŞI (programele pentru
EV; EP-EV; examenul naţional de
FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV, DA MEDIA 71. Fotografie, cinematografie, media x
EV-EA; EP-EV-EA definitivare în învăţământ
Fotografie, cinematografie, media (regie de film aprobate prin ordinul
EV; EP-EV; ministrului educaţiei şi
FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV, DA 72. şi Tv, imagine de film şi Tv, multimedia-sunet, x
EV-EA; EP-EV-EA cercetării ştiinţifice nr.
montaj)
5558 / 2015)
EV; EP-EV;
FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV, DA 73. Regie de film şi televiziune x
EV-EA; EP-EV-EA
EV; EP-EV;
FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV, DA 74. Regie, imagine film, televiziune x
EV-EA; EP-EV-EA
EV; EP-EV;
FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV ARTĂ 75. Imagine de film şi televiziune x
EV-EA; EP-EV-EA
CINEMATOGRAFICĂ
EV; EP-EV;
FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV, DA ŞI TELEVIZIUNE / 76. Regia spectacolului de teatru, film şi televiziune x
EV-EA; EP-EV-EA
CINEMATOGRAFIE ŞI
EV; EP-EV;
FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV MEDIA 77. Filmologie x
EV-EA; EP-EV-EA
EV; EP-EV;
FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV 78. Filmologie (scenaristică, publicitate-media) x
EV-EA; EP-EV-EA
EV; EP-EV; Dramaturgie cinematografică. Scenaristică de
FV, FV-AS, PCI, SCO, SD, CRO, S.FIG.C, EV 79. x
EV-EA; EP-EV-EA film şi TV*
EP D, P, M, IA ARTE PLASTICE ŞI 80. Pedagogie - arte plastice şi decorative x
EP D, P, IA DECORATIVE 81. Desen x
EP D, P, IA ARTE PLASTICE 82. Desen x
560

A, A-AS, SFC, SFD, SCO, SFV, DDP, PER, IA, EV,


IA 83. Arhitectură x Proba practico-
CRO-(fundamentale), OFA, PCI, SD, CRO, P/DP
metodică
+
Arte vizuale
(Arhitectură)
(programa pentru
concurs aprobată prin
ordinul ministrului
A, A-AS, SFC, SFD, SCO, SFV, DDP, PER, IA, EV educaţiei, cercetării,
IA 84. Arhitectură şi sistematizare x
CRO-(fundamentale), OFA, PCI, SD, CRO, P/DP tineretului şi sportului
nr. 5620 / 2010)
EV; EP-EV;
EV-EA; EP-
EV-EA; /
EP
SFD.PC;
IA.PC; AP, AP-AS, SFC, SCO, SFV, SFD, DDP, PER, OFA, PCI , SD, ARHITECTURĂ ARTE VIZUALE
IA 85. Peisagistică x
IAAE.PC CRO, P/DP, IA, EV (ARHITECTURĂ)
(SPECIALITATE
ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
A, A-AS, SFC, SFD, SCO, SFV, DDP, PER, IA, PEDAGOGIE ŞI
EV, CRO-(fundamentale), OFA, PCI, SD, CRO, IA 86. Arhitectură şi urbanism x PSIHOLOGIE
(programele pentru
P/DP examenul naţional de
definitivare în
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
AM, AM-AS, SFD, SFC, SCO, DDP, PER, CRO- ştiinţifice nr. 5558 /
(fundamentale), SD, CRO, S.FIG.C, EV, R, R- D, P, M, IA 87. Restaurarea monumentelor de arhitectură* x 2015)
AS, IA

EP IA 88. Arhitectură x

(*) Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum de 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nouă sau programe de conversie
profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum de 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care dau dreptul de a
profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile
art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
561
CODURILE
DISCIPLINELOR DE ARTE
VIZUALE (PRINCIPALE) DE
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare Programa -
ÎNCADRARE
în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
Disciplina pentru examenul
PREUNIVERSITAR
naţional de definitivare în
(v. lista *LDAVCIP*)
învăţământ
Studii
Domeniul pentru studiile Nr. Nivelul de studii
G- GA - Domeniul fundamental universitare
universitare de licenţă crt. Specializarea
de licenţă
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE 89. Arte plastice (Pictură) x
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE 90. Arte plastice (Sculptură) x
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE 91. Arte plastice (Grafică) x
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea computerizată a
EP D, P, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE 92. x
imaginii)
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE 93. Arte decorative x
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE 94. Design x
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE 95. Conservare şi restaurare x
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE 96. Pedagogia artelor plastice şi decorative x
EP IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE 97. Istoria şi teoria artei x
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE TEATRU 98. Scenografie x
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 99. Arte plastice (Pictură) x Proba practico-metodică
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 100. Arte plastice (Sculptură) x +
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 101. Arte plastice (Grafică) x Arte vizuale
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea computerizată a (Educaţie
EP D, P, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 102. x
imaginii) plastică/
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 103. Arte decorative x Educaţie
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 104. Design x vizuală)
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 105. Conservare şi restaurare x (programa pentru concurs
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 106. Pedagogia artelor plastice şi decorative x aprobată prin ordinul ministrului
EP IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 107. Istoria şi teoria artei x educaţiei, cercetării, tineretului
ŞTIINŢE UMANISTE / ŞTIINŢE UMANISTE şi sportului nr. 5620 / 2010)
EP IA ŞI ARTE
ISTORIE 108. Istoria artei x
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 109. Artă murală x
ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE
/
EP D, P, M, IA ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 110. Ceramică – sticlă –metal x
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 111. Arte textile - Design textil x
ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE
ARTE VIZUALE
EP D, P, M, IA ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 112. Modă - Design vestimentar x
(EDUCAŢIE
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 113. Scenografie şi eveniment artistic x PLASTICĂ/
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 114. Design ambiental x EDUCAŢIE
EP D, P, M, IA ARTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN 115. Artă monumentală x VIZUALĂ)
EP D, P, M, IA TEOLOGIE TEOLOGIE ORTODOXĂ 116. Artă sacră x (SPECIALITATE ŞI
EP IA ARHITECTURĂ ŞI URBANISM ARHITECTURĂ 117. Conservare şi restaurare de arhitectură x DIDACTICA
EP IA ARHITECTURĂ ŞI URBANISM ARHITECTURĂ 118. Arhitectura peisajului x SPECIALITĂŢII),
EP D, P, M, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 119. Arte plastice (Pictură) x ELEMENTE DE
EP D, P, M, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 120. Arte plastice (Sculptură) x PEDAGOGIE ŞI
EP D, P, M, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 121. Arte plastice (Sculptură) x PSIHOLOGIE
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea computerizată a (programele pentru examenul
EP D, P, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 122. x naţional de definitivare în
imaginii)
învăţământ aprobate prin ordinul
EP D, P, M, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 123. Arte decorative x ministrului educaţiei şi cercetării
EP D, P, M, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 124. Design x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
EP D, P, M, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 125. Conservare şi restaurare x
EP D, P, M, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 126. Pedagogia artelor plastice şi decorative x
EP IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 127. Istoria şi teoria artei x
EP D, P, M, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 128. Arte plastice (Grafică) x
EP D, P, M, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 129. Artă murală x
EP D, P, M, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 130. Ceramică – sticlă –metal x
EP D, P, M, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 131. Arte textile - Design textil x
EP D, P, M, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 132. Modă - Design vestimentar x
EP D, P, M, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 133. Scenografie şi eveniment artistic x
EP D, P, M, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 134. Design ambiental x
EP D, P, M, IA ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE ARTE VIZUALE 135. Artă monumentală x
562
CODURILE DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE Programa -
(PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a probă de
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ concurs/
(v. lista *LDAVCIP*)
Disciplina
Domeniul
Domeniul de
Nivelul de
Studii pentru
Specializarea din cadrul domeniului pentru licenţă / Domeniul universitare examenul
Domeniul pentru studiile studii
L- G- LA - GA- studiile de studii de naţional de
fundamental universitare de
universitare de licenţă universitare de masterat/
licenţă Programul de studii de master acreditat definitivare în
master master
învăţământ
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea Proba practico-
PLASTICE ŞI computerizată a imaginii)
DECORATIVE
metodică
Arte decorative
+
Design
Arte vizuale
Conservare şi restaurare
(Educaţie
Pedagogia artelor plastice şi decorative
ARTE / plastică/
Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE Educaţie
TEATRU Scenografie
UMANISTE ŞI vizuală)
ARTE Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
(programa pentru
concurs aprobată prin
Arte plastice (Grafică) ordinul ministrului
ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea 1. Strategii de creaţie în pictură educaţiei, cercetării,
PLASTICE, computerizată a imaginii) tineretului şi sportului
DECORATIVE Arte decorative 2. Pictură nr. 5620 / 2010)
EV; ŞI DESIGN Design
EP-EV; PS, PS-AS, SFD, SFC, 3. Arte plastice - Pictură, sculptură, /
Conservare şi restaurare ARTE
EV-EA; SCO, DDP, PER,
D, P, Pedagogia artelor plastice şi decorative PLASTICE, grafică şi foto-video
EP-EV- EP CRO-(fundamentale),
M, IA Istoria şi teoria artei DECORATIVE x ARTE VIZUALE
EA; SD, CRO, S.FIG.C,
ŞTIINŢE ŞI DESIGN 4. Pictură: Surse şi resurse ale imaginii (EDUCAŢIE
SFD.PC; EV UMANISTE / PLASTICĂ/
SCPI.PC ŞTIINŢE ISTORIE Istoria artei 5. Pictură şi multimedia
EDUCAŢIE
UMANISTE ŞI
6. Valori plastice şi reflexive ale VIZUALĂ)
ARTE
Artă murală imaginii in pictura contemporană (SPECIALITATE
ŞI DIDACTICA
ARTE Ceramică – sticlă –metal SPECIALITĂŢII),
ARTE / PLASTICE, Arte textile - Design textil ELEMENTE DE
ŞTIINŢE Modă - Design vestimentar
UMANISTE ŞI
DECORATIVE PEDAGOGIE ŞI
ARTE ŞI DESIGN Scenografie şi eveniment artistic PSIHOLOGIE
(programele pentru
Design ambiental examenul naţional de
Artă monumentală definitivare în
TEOLOGIE învăţământ aprobate
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
Cinematografie, fotografie, media
ştiinţifice nr. 5558 /
ARTE / (regie de film şi TV,imagine de film şi TV, 2015)
CINEMATO-
ŞTIINŢE multimedia: sunet-montaj, comunicare
GRAFIE ŞI
UMANISTE ŞI audiovizuală: scenaristică, publicitate media,
ARTE MEDIA
filmologie)
Filmologie
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
563
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE videoprocesarea computerizată a
PLASTICE ŞI imaginii)
DECORATIVE Arte decorative
Proba practico-
Design metodică
Conservare şi restaurare +
Pedagogia artelor plastice şi Arte vizuale
decorative (Educaţie
ARTE / Istoria şi teoria artei plastică/
ŞTIINŢE
TEATRU Scenografie Educaţie
UMANISTE ŞI
Arte plastice (Pictură) vizuală)
ARTE
Arte plastice (Sculptură) (programa pentru
concurs aprobată prin
Arte plastice (Grafică) 1. Arte plastice - Pictură, sculptură, grafică şi ordinul ministrului
Arte plastice (Fotografie - educaţiei, cercetării,
ARTE videoprocesarea computerizată a foto-video tineretului şi sportului
PLASTICE, imaginii) nr. 5620 / 2010)
EV; 2. Arte plastice – Sculptură
DECORATIVE Arte decorative
EP-EV; SS, SO, SS-AS, SO- ŞI DESIGN
EV-EA; AS, SFD, SFV, SCO,
Design
ARTE
3. Sculptură /
Conservare şi restaurare
EP-EV-
EP
DDP, PER, D, P,
Pedagogia artelor plastice şi
PLASTICE, 4. Sculptură şi ambient x
EA; CRO-(fundamentale), M, IA DECORATIVE ARTE VIZUALE
decorative
SFD.PC; SD, CRO, S.FIG.V, ŞI DESIGN 5. Sculptură: Materie şi concept (EDUCAŢIE
Istoria şi teoria artei PLASTICĂ/
S.PC; EV
SD.PC
ŞTIINŢE 6. Tehnici şi strategii de creaţie în sculptură EDUCAŢIE
UMANISTE /
ŞTIINŢE
ISTORIE
Istoria artei VIZUALĂ)
UMANISTE ŞI (SPECIALITATE
ARTE ŞI DIDACTICA
Artă murală SPECIALITĂŢII),
ARTE Ceramică – sticlă –metal ELEMENTE DE
ARTE / PLASTICE, Arte textile - Design textil PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE PSIHOLOGIE
UMANISTE ŞI
DECORATIVE Modă - Design vestimentar
ŞI DESIGN (programele pentru
ARTE Scenografie şi eveniment artistic
examenul naţional de
Design ambiental definitivare în
Artă monumentală învăţământ aprobate
TEOLOGIE prin ordinul ministrului
TEOLOGIE Artă sacră educaţiei şi cercetării
ORTODOXĂ
ştiinţifice nr. 5558 /
Cinematografie, fotografie, media 2015)
(regie de film şi TV,imagine de film
ARTE / CINEMATO- şi TV, multimedia: sunet-montaj,
ŞTIINŢE
UMANISTE ŞI GRAFIE ŞI comunicare audiovizuală:
ARTE MEDIA scenaristică, publicitate media,
filmologie)
Filmologie
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
564
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE videoprocesarea computerizată a
PLASTICE ŞI imaginii)
DECORATIVE Arte decorative
Proba practico-
Design metodică
Conservare şi restaurare +
Pedagogia artelor plastice şi Arte vizuale
decorative (Educaţie
ARTE / Istoria şi teoria artei plastică/
ŞTIINŢE
TEATRU Scenografie Educaţie
UMANISTE ŞI
Arte plastice (Pictură) vizuală)
ARTE
Arte plastice (Sculptură) (programa pentru
concurs aprobată prin
Arte plastice (Grafică)
ordinul ministrului
Arte plastice (Fotografie - educaţiei, cercetării,
ARTE videoprocesarea computerizată a 1. Arte grafice tineretului şi sportului
PLASTICE, imaginii) nr. 5620 / 2010)
2. Grafică
DECORATIVE Arte decorative
EV; ŞI DESIGN
EP-EV; G, G-AS, SFD, SFC,
Design
ARTE
3. Arte plastice - Pictură, sculptură, grafică şi foto- /
Conservare şi restaurare
EV-EA; SCO, DDP, PER, CRO- D, P, PLASTICE, video x
EP Pedagogia artelor plastice şi ARTE VIZUALE
EP-EV- (fundamentale), PCI SD, M, IA DECORATIVE
decorative
EA; CRO, S.FIG.C, EV ŞI DESIGN 4. Grafică: Materie şi concept (EDUCAŢIE
Istoria şi teoria artei PLASTICĂ/
SFD.PC
ŞTIINŢE 5. Grafică publicitară şi de carte EDUCAŢIE
UMANISTE /
ISTORIE VIZUALĂ)
ŞTIINŢE Istoria artei 6. Design grafic – Comunicare vizuală
UMANISTE ŞI (SPECIALITATE
ARTE ŞI DIDACTICA
Artă murală SPECIALITĂŢII),
ARTE Ceramică – sticlă –metal ELEMENTE DE
PLASTICE, Arte textile - Design textil PEDAGOGIE ŞI
DECORATIVE Modă - Design vestimentar PSIHOLOGIE
ŞI DESIGN (programele pentru
Scenografie şi eveniment artistic
examenul naţional de
ARTE / Design ambiental definitivare în
ŞTIINŢE Artă monumentală învăţământ aprobate
UMANISTE ŞI Cinematografie, fotografie, media prin ordinul ministrului
ARTE
(regie de film şi TV,imagine de film educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
CINEMATO- şi TV, multimedia: sunet-montaj, 2015)
GRAFIE ŞI comunicare audiovizuală:
MEDIA scenaristică, publicitate media,
filmologie)
Filmologie
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
565
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE
videoprocesarea computerizată a
PLASTICE ŞI
imaginii)
DECORATIVE
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare Proba practico-
Pedagogia artelor plastice şi metodică
ARTE / decorative +
ŞTIINŢE
UMANISTE ŞI TEATRU Scenografie Arte vizuale
ARTE Arte plastice (Pictură) (Educaţie
EV; Arte plastice (Sculptură) plastică/
EP-EV; FV, FV-AS, DA, SFC, Arte plastice (Grafică) Educaţie
EV-EA;
EP
SFD, SCO, DDP, PER, D, P,
ARTE
Arte plastice (Fotografie - vizuală)
EP-EV- CRO-(fundamentale), M, IA videoprocesarea computerizată a (programa pentru
PLASTICE,
EA; PCI, SD, CRO, EV imaginii) concurs aprobată prin
DECORATIVE
SFD.PC Arte decorative ordinul ministrului
ŞI DESIGN educaţiei, cercetării,
Design
tineretului şi sportului
Conservare şi restaurare 1. Fotografie şi imagine dinamică
nr. 5620 / 2010)
Pedagogia artelor plastice şi
decorative 2. Fotografie-video-procesarea computerizată a
Artă murală ARTE /
imaginii
ARTE Ceramică – sticlă –metal PLASTICE, x
ARTE /
PLASTICE, Arte textile - Design textil DECORATIVE 3. Arte plastice - Pictură, sculptură, grafică şi ARTE VIZUALE
ŞTIINŢE ŞI DESIGN (EDUCAŢIE
UMANISTE ŞI DECORATIVE Modă - Design vestimentar
ŞI DESIGN Scenografie şi eveniment artistic
foto-video PLASTICĂ/
ARTE ARTE
Design ambiental EDUCAŢIE
4. Foto - video VIZUALĂ)
Artă monumentală
(SPECIALITATE
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră ŞI DIDACTICA
ORTODOXĂ
SPECIALITĂŢII),
Cinematografie, fotografie, media
ELEMENTE DE
(regie de film şi TV,imagine de film
PEDAGOGIE ŞI
CINEMATO- şi TV, multimedia: sunet-montaj,
PSIHOLOGIE
GRAFIE ŞI comunicare audiovizuală: (programele pentru
MEDIA scenaristică, publicitate media, examenul naţional de
ARTE / filmologie) definitivare în
ŞTIINŢE Filmologie învăţământ aprobate
EV;
UMANISTE ŞI prin ordinul ministrului
EP-EV; FV, FV-AS, DA, SFC, ARTE
ARTE educaţiei şi cercetării
EV-EA; SFD, SCO, DDP, PER, D, P, PLASTICE ŞI Istoria şi teoria artei ştiinţifice nr. 5558 /
EP DECORATIVE
EP-EV- CRO-(fundamentale), IA 2015)
EA; PCI, SD, CRO, EV ARTE
SFD.PC PLASTICE,
Istoria şi teoria artei
DECORATIVE
ŞI DESIGN
ŞTIINŢE
UMANISTE /
ŞTIINŢE ISTORIE Istoria artei
UMANISTE ŞI
ARTE
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
566
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE videoprocesarea computerizată a
PLASTICE ŞI imaginii)
DECORATIVE Arte decorative
Proba practico-
Design metodică
Conservare şi restaurare +
Pedagogia artelor plastice şi Arte vizuale
decorative (Educaţie
ARTE / Istoria şi teoria artei plastică/
ŞTIINŢE
TEATRU Scenografie Educaţie
UMANISTE ŞI
Arte plastice (Pictură) vizuală)
ARTE
Arte plastice (Sculptură) (programa pentru
concurs aprobată prin
Arte plastice (Grafică)
ordinul ministrului
Arte plastice (Fotografie - educaţiei, cercetării,
ARTE videoprocesarea computerizată a tineretului şi sportului
PLASTICE, imaginii) nr. 5620 / 2010)
EV; DECORATIVE Arte decorative
AM, AM-AS, SFD, ŞI DESIGN Design
EP-EV; 1. Artă murală /
SFC, SCO, DDP, ARTE
EV-EA; EP- D, P, Conservare şi restaurare
PER, PLASTICE, 2. Arte decorative – Artă murală x
EV-EA; EP M, Pedagogia artelor plastice şi
SMLAE.PC;
CRO-(fundamentale),
IA decorative
DECORATIVE 3. Arte decorative – Artă murală, modă-design ARTE VIZUALE
SD, CRO, S.FIG.C, ŞI DESIGN vestimentar (EDUCAŢIE
STVT.PC; Istoria şi teoria artei PLASTICĂ/
EV
SFD.PC ŞTIINŢE
UMANISTE /
EDUCAŢIE
ŞTIINŢE
ISTORIE
Istoria artei VIZUALĂ)
UMANISTE ŞI (SPECIALITATE
ARTE ŞI DIDACTICA
Artă murală SPECIALITĂŢII),
ARTE Ceramică – sticlă –metal ELEMENTE DE
PLASTICE, Arte textile - Design textil PEDAGOGIE ŞI
DECORATIVE Modă - Design vestimentar PSIHOLOGIE
ŞI DESIGN (programele pentru
Scenografie şi eveniment artistic
examenul naţional de
ARTE / Design ambiental definitivare în
ŞTIINŢE Artă monumentală învăţământ aprobate
UMANISTE ŞI Cinematografie, fotografie, media prin ordinul ministrului
ARTE
(regie de film şi TV,imagine de film educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
CINEMATO- şi TV, multimedia: sunet-montaj, 2015)
GRAFIE ŞI comunicare audiovizuală:
MEDIA scenaristică, publicitate media,
filmologie)
Filmologie
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
567
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE videoprocesarea computerizată a
PLASTICE ŞI imaginii)
DECORATIVE Arte decorative
Proba practico-
Design metodică
Conservare şi restaurare +
Pedagogia artelor plastice şi Arte vizuale
decorative (Educaţie
ARTE / Istoria şi teoria artei plastică/
ŞTIINŢE
TEATRU Scenografie Educaţie
UMANISTE ŞI
Arte plastice (Pictură) vizuală)
ARTE
Arte plastice (Sculptură) (programa pentru
concurs aprobată prin
Arte plastice (Grafică)
ordinul ministrului
Arte plastice (Fotografie - educaţiei, cercetării,
ARTE videoprocesarea computerizată a tineretului şi sportului
PLASTICE, imaginii) nr. 5620 / 2010)
DECORATIVE Arte decorative
EV; ŞI DESIGN Design
EP-EV; C, C-AS, SFD, SFV, ARTE /
Conservare şi restaurare 1. Ceramică-Sticlă-Metal
EV-EA; SCO, DDP, PER, D, P, PLASTICE, x
EP Pedagogia artelor plastice şi
EP-EV- CRO-(fundamentale), M, IA
decorative
DECORATIVE 2. Ceramică - Sticlă ARTE VIZUALE
EA; SD, CRO, S.FIG.V, EV ŞI DESIGN (EDUCAŢIE
Istoria şi teoria artei PLASTICĂ/
SFD.PC
ŞTIINŢE
UMANISTE /
EDUCAŢIE
ŞTIINŢE
ISTORIE
Istoria artei VIZUALĂ)
UMANISTE ŞI (SPECIALITATE
ARTE ŞI DIDACTICA
Artă murală SPECIALITĂŢII),
ARTE Ceramică – sticlă –metal ELEMENTE DE
PLASTICE, Arte textile - Design textil PEDAGOGIE ŞI
DECORATIVE Modă - Design vestimentar PSIHOLOGIE
ŞI DESIGN (programele pentru
Scenografie şi eveniment artistic
examenul naţional de
ARTE / Design ambiental definitivare în
ŞTIINŢE Artă monumentală învăţământ aprobate
UMANISTE ŞI Cinematografie, fotografie, media prin ordinul ministrului
ARTE
(regie de film şi TV,imagine de film educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
CINEMATO- şi TV, multimedia: sunet-montaj, 2015)
GRAFIE ŞI comunicare audiovizuală:
MEDIA scenaristică, publicitate media,
filmologie)
Filmologie
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
568
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE videoprocesarea computerizată a
PLASTICE ŞI imaginii)
DECORATIVE Arte decorative
Proba practico-
Design metodică
Conservare şi restaurare +
Pedagogia artelor plastice şi Arte vizuale
decorative (Educaţie
ARTE / Istoria şi teoria artei plastică/
ŞTIINŢE
TEATRU Scenografie Educaţie
UMANISTE ŞI
Arte plastice (Pictură) vizuală)
ARTE
Arte plastice (Sculptură) (programa pentru
concurs aprobată prin
Arte plastice (Grafică) 1. Arte decorative – Artă murală, modă-design ordinul ministrului
Arte plastice (Fotografie - educaţiei, cercetării,
ARTE videoprocesarea computerizată a vestimentar tineretului şi sportului
PLASTICE, imaginii) nr. 5620 / 2010)
2. Arte textile: Interferenţe stilistice
DECORATIVE Arte decorative
EV; DT, DT-AS, M, T, R, ŞI DESIGN Design
EP-EV; SFD, SFC, SCO, DDP, ARTE
3. Arte textile ambientale /
Conservare şi restaurare
EV-EA; PER, D, P, PLASTICE, 4. Design textil x
EP Pedagogia artelor plastice şi ARTE VIZUALE
EP-EV- CRO-(fundamentale), M, IA DECORATIVE
decorative (EDUCAŢIE
EA; PCI, SD, CRO, S.FIG.C, ŞI DESIGN 5. Design vestimentar
Istoria şi teoria artei PLASTICĂ/
SFD.PC EV
ŞTIINŢE 6. Design vestimentar - Design textil
UMANISTE /
EDUCAŢIE
VIZUALĂ)
ŞTIINŢE ISTORIE Istoria artei 7. Strategii de modă şi costum
UMANISTE ŞI (SPECIALITATE
ARTE ŞI DIDACTICA
Artă murală SPECIALITĂŢII),
ARTE Ceramică – sticlă –metal ELEMENTE DE
PLASTICE, Arte textile - Design textil PEDAGOGIE ŞI
DECORATIVE Modă - Design vestimentar PSIHOLOGIE
ŞI DESIGN (programele pentru
Scenografie şi eveniment artistic
examenul naţional de
ARTE / Design ambiental definitivare în
ŞTIINŢE Artă monumentală învăţământ aprobate
UMANISTE ŞI Cinematografie, fotografie, media prin ordinul ministrului
ARTE
(regie de film şi TV,imagine de film educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
CINEMATO- şi TV, multimedia: sunet-montaj, 2015)
GRAFIE ŞI comunicare audiovizuală:
MEDIA scenaristică, publicitate media,
filmologie)
Filmologie
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
569
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE videoprocesarea computerizată a
PLASTICE ŞI imaginii)
DECORATIVE Arte decorative
Proba practico-
Design metodică
Conservare şi restaurare +
Pedagogia artelor plastice şi Arte vizuale
decorative (Educaţie
ARTE / Istoria şi teoria artei plastică/
ŞTIINŢE
TEATRU Scenografie Educaţie
UMANISTE ŞI
Arte plastice (Pictură) vizuală)
ARTE
Arte plastice (Sculptură) (programa pentru
concurs aprobată prin
Arte plastice (Grafică)
ordinul ministrului
Arte plastice (Fotografie - educaţiei, cercetării,
ARTE videoprocesarea computerizată a tineretului şi sportului
PLASTICE, imaginii) nr. 5620 / 2010)
1. Design de obiect şi comunicaţii vizuale
DECORATIVE Arte decorative
EV; D, D-AS, SFD, SCO, ŞI DESIGN Design 2. Design de interior şi pentru spaţiul public
ARTE /
EP-EV; DDP, PER, Conservare şi restaurare
D, P, PLASTICE, 3. Design de produs x
EV-EA; EP CRO-(fundamentale), Pedagogia artelor plastice şi ARTE VIZUALE
M, IA DECORATIVE
EP-EV- OFA, PCI, SD, CRO, decorative (EDUCAŢIE
ŞI DESIGN 4. Design
EA; P/DP, EV Istoria şi teoria artei PLASTICĂ/
SFD.PC ŞTIINŢE 5. Design grafic - Comunicare vizuală EDUCAŢIE
UMANISTE /
ŞTIINŢE
ISTORIE
Istoria artei VIZUALĂ)
UMANISTE ŞI (SPECIALITATE
ARTE ŞI DIDACTICA
Artă murală SPECIALITĂŢII),
ARTE Ceramică – sticlă –metal ELEMENTE DE
PLASTICE, Arte textile - Design textil PEDAGOGIE ŞI
DECORATIVE Modă - Design vestimentar PSIHOLOGIE
ŞI DESIGN (programele pentru
Scenografie şi eveniment artistic
examenul naţional de
ARTE / Design ambiental definitivare în
ŞTIINŢE Artă monumentală învăţământ aprobate
UMANISTE ŞI Cinematografie, fotografie, media prin ordinul ministrului
ARTE
(regie de film şi TV,imagine de film educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
CINEMATO- şi TV, multimedia: sunet-montaj, 2015)
GRAFIE ŞI comunicare audiovizuală:
MEDIA scenaristică, publicitate media,
filmologie)
Filmologie
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
570
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea Proba practico-
PLASTICE ŞI computerizată a imaginii) metodică
DECORATIVE Arte decorative +
Design Arte vizuale
Conservare şi restaurare (Educaţie
Pedagogia artelor plastice şi decorative plastică/
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE Educaţie
UMANISTE ŞI TEATRU Scenografie vizuală)
ARTE Arte plastice (Pictură) (programa pentru
Arte plastice (Sculptură) concurs aprobată prin
Arte plastice (Grafică) ordinul ministrului
ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
PLASTICE, computerizată a imaginii)
DECORATIVE Arte decorative nr. 5620 / 2010)

EV; S, S-AS, SFD, SFC, ŞI DESIGN Design


EP-EV; SCO, DDP, PER, CRO- Conservare şi restaurare ARTE /
EV-EA;
EP
(fundamentale), OFA, D, P, Pedagogia artelor plastice şi decorative PLASTICE, Spaţiul scenografic x
EP-EV- PCI, SD, CRO, M, IA Istoria şi teoria artei DECORATIVE ARTE VIZUALE
EA; S.FIG. V, S.FIG.C, ŞTIINŢE ŞI DESIGN (EDUCAŢIE
SFD.PC P/DP, EV UMANISTE /
ISTORIE PLASTICĂ/
ŞTIINŢE Istoria artei EDUCAŢIE
UMANISTE ŞI VIZUALĂ)
ARTE
(SPECIALITATE
Artă murală
ŞI DIDACTICA
ARTE Ceramică – sticlă –metal SPECIALITĂŢII),
PLASTICE, Arte textile - Design textil ELEMENTE DE
DECORATIVE Modă - Design vestimentar PEDAGOGIE ŞI
ŞI DESIGN Scenografie şi eveniment artistic PSIHOLOGIE
ARTE /
Design ambiental (programele pentru
ŞTIINŢE
Artă monumentală examenul naţional de
UMANISTE ŞI
definitivare în
ARTE Cinematografie, fotografie, media
învăţământ aprobate
(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, prin ordinul ministrului
CINEMATO-
multimedia: sunet-montaj, comunicare educaţiei şi cercetării
GRAFIE ŞI
audiovizuală: scenaristică, publicitate media, ştiinţifice nr. 5558 /
MEDIA 2015)
filmologie)
Filmologie
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
571
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea Proba practico-
PLASTICE ŞI computerizată a imaginii) metodică
DECORATIVE Arte decorative +
Design Arte vizuale
Conservare şi restaurare (Educaţie
Pedagogia artelor plastice şi decorative plastică/
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE Educaţie
UMANISTE ŞI TEATRU Scenografie vizuală)
ARTE Arte plastice (Pictură) (programa pentru
Arte plastice (Sculptură) concurs aprobată prin
Arte plastice (Grafică) ordinul ministrului
ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
PLASTICE, computerizată a imaginii)
DECORATIVE Arte decorative nr. 5620 / 2010)

EV; S, S-AS, SFD, SFC, ŞI DESIGN Design


EP-EV; SCO, DDP, PER, CRO- Conservare şi restaurare /
EV-EA; (fundamentale), OFA, D, P, Pedagogia artelor plastice şi decorative x
EP-EV-
EP
PCI, SD, CRO, M, IA Istoria şi teoria artei
TEATRU Arta scenografului ARTE VIZUALE
EA; S. FIG. V, S.FIG.C, ŞTIINŢE (EDUCAŢIE
SFD.PC P/DP, EV UMANISTE /
ISTORIE PLASTICĂ/
ŞTIINŢE Istoria artei EDUCAŢIE
UMANISTE ŞI VIZUALĂ)
ARTE
(SPECIALITATE
Artă murală
ŞI DIDACTICA
ARTE Ceramică – sticlă –metal SPECIALITĂŢII),
PLASTICE, Arte textile - Design textil ELEMENTE DE
DECORATIVE Modă - Design vestimentar PEDAGOGIE ŞI
ŞI DESIGN Scenografie şi eveniment artistic PSIHOLOGIE
ARTE /
Design ambiental (programele pentru
ŞTIINŢE
Artă monumentală examenul naţional de
UMANISTE ŞI
definitivare în
ARTE Cinematografie, fotografie, media
învăţământ aprobate
(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, prin ordinul ministrului
CINEMATO-
multimedia: sunet-montaj, comunicare educaţiei şi cercetării
GRAFIE ŞI
audiovizuală: scenaristică, publicitate media, ştiinţifice nr. 5558 /
MEDIA 2015)
filmologie)
Filmologie
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ
Notă La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
572
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea Proba practico-
PLASTICE ŞI computerizată a imaginii) metodică
DECORATIVE Arte decorative +
Design Arte vizuale
Conservare şi restaurare (Educaţie
Pedagogia artelor plastice şi decorative plastică/
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE Educaţie
UMANISTE ŞI TEATRU Scenografie vizuală)
ARTE Arte plastice (Pictură) (programa pentru
Arte plastice (Sculptură) concurs aprobată prin
Arte plastice (Grafică) ordinul ministrului
ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
PLASTICE, computerizată a imaginii)
DECORATIVE Arte decorative nr. 5620 / 2010)

EV; S, S-AS, SFD, SFC, ŞI DESIGN Design


EP-EV; SCO, DDP, PER, CRO- Conservare şi restaurare /
TEATRU ŞI
EV-EA; (fundamentale), OFA, D, P, Pedagogia artelor plastice şi decorative x
EP-EV-
EP
PCI, SD, CRO, M, IA Istoria şi teoria artei
ARTELE Arta scenografului ARTE VIZUALE
SPECTACOLULUI
EA; S. FIG. V, S.FIG.C, ŞTIINŢE (EDUCAŢIE
SFD.PC P/DP, EV UMANISTE /
ISTORIE PLASTICĂ/
ŞTIINŢE Istoria artei EDUCAŢIE
UMANISTE ŞI VIZUALĂ)
ARTE
(SPECIALITATE
Artă murală
ŞI DIDACTICA
ARTE Ceramică – sticlă –metal SPECIALITĂŢII),
PLASTICE, Arte textile - Design textil ELEMENTE DE
DECORATIVE Modă - Design vestimentar PEDAGOGIE ŞI
ŞI DESIGN Scenografie şi eveniment artistic PSIHOLOGIE
ARTE /
Design ambiental (programele pentru
ŞTIINŢE
Artă monumentală examenul naţional de
UMANISTE ŞI
definitivare în
ARTE Cinematografie, fotografie, media
învăţământ aprobate
(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, prin ordinul ministrului
CINEMATO-
multimedia: sunet-montaj, comunicare educaţiei şi cercetării
GRAFIE ŞI
audiovizuală: scenaristică, publicitate media, ştiinţifice nr. 5558 /
MEDIA 2015)
filmologie)
Filmologie
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ
Notă La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
573
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
ARTE Arte plastice (Fotografie -
PLASTICE ŞI videoprocesarea computerizată a
DECORATIVE imaginii)
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare Proba practico-
ARTE / Pedagogia artelor plastice şi decorative metodică
ŞTIINŢE TEATRU Scenografie +
UMANISTE ŞI Arte plastice (Pictură) Arte vizuale
ARTE Arte plastice (Sculptură) (Educaţie
EV;
EP-EV; Arte plastice (Grafică) plastică/
EV-EA; Arte plastice (Fotografie - Educaţie
D, P, ARTE
EP-EV- EP IA, EV videoprocesarea computerizată a vizuală)
EA; M, IA PLASTICE,
imaginii)
DECORATIVE (programa pentru
IA.PC; Arte decorative concurs aprobată prin
ŞI DESIGN
IAAE.PC Design ordinul ministrului
Conservare şi restaurare 1. Istorie şi metodologie în educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
Pedagogia artelor plastice şi decorative cercetarea imaginii nr. 5620 / 2010)
Istoria şi teoria artei
Artă murală 2. Comunicare vizuală
Ceramică – sticlă –metal ARTE 3. Design grafic - Comunicare /
ARTE
ARTE / PLASTICE, x
ŞTIINŢE
PLASTICE, Arte textile - Design textil
DECORATIVE vizuală ARTE VIZUALE
DECORATIVE Modă - Design vestimentar
UMANISTE ŞI
ARTE ŞI DESIGN Scenografie şi eveniment artistic ŞI DESIGN 4. Arte vizuale--Teorii şi practici (EDUCAŢIE
PLASTICĂ/
Design ambiental in artele vizuale EDUCAŢIE
Artă monumentală
TEOLOGIE
5. Teorii şi practici in artele VIZUALĂ)
TEOLOGIE Artă sacră vizuale (SPECIALITATE
ORTODOXĂ ŞI DIDACTICA
EV; Cinematografie, fotografie, media SPECIALITĂŢII),
EP-EV; (regie de film şi TV,imagine de film şi ELEMENTE DE
EV-EA; ARTE / CINEMATO- TV, multimedia: sunet-montaj,
ŞTIINŢE PEDAGOGIE ŞI
EP-EV- EP IA, EV IA UMANISTE ŞI
GRAFIE ŞI comunicare audiovizuală: scenaristică, PSIHOLOGIE
EA; ARTE MEDIA publicitate media, filmologie) (programele pentru
IA.PC; examenul naţional de
Filmologie
IAAE.PC definitivare în
ARTE învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
PLASTICE ŞI
Istoria şi teoria artei educaţiei şi cercetării
ARTE / DECORATIVE ştiinţifice nr. 5558 /
EV; ŞTIINŢE 2015)
EP-EV; UMANISTE ŞI ARTE
EV-EA; ARTE PLASTICE,
EP-EV- EP IA, EV IA Istoria şi teoria artei
DECORATIVE
EA; ŞI DESIGN
IA.PC; ŞTIINŢE
IAAE.PC UMANISTE /
ŞTIINŢE ISTORIE Istoria artei
UMANISTE ŞI
ARTE
Notă La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
574
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE
videoprocesarea computerizată a Proba practico-
PLASTICE ŞI
DECORATIVE
imaginii) metodică
Arte decorative +
Design Arte vizuale
Conservare şi restaurare (Educaţie
Pedagogia artelor plastice şi decorative plastică/
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE Educaţie
UMANISTE ŞI TEATRU Scenografie vizuală)
ARTE Arte plastice (Pictură) (programa pentru
Arte plastice (Sculptură) concurs aprobată prin
Arte plastice (Grafică) ordinul ministrului
Arte plastice (Fotografie - educaţiei, cercetării,
ARTE 1. Metodologii de conservare şi tineretului şi sportului
videoprocesarea computerizată a
EV; PLASTICE, nr. 5620 / 2010)
imaginii) restaurare a patrimoniului artistic
EP-EV; DECORATIVE
R, R-AS, IA, SFD, Arte decorative
EV-EA; ŞI DESIGN 2. Conservare şi restaurare /
SFC, SCO, DDP, Design ARTE
EP-EV-
PER, D, P, Conservare şi restaurare PLASTICE, 3. Conservarea şi restaurarea operei de artă x
EA; EP
CRO-(fundamentale), M, IA Pedagogia artelor plastice şi decorative DECORATIVE ARTE VIZUALE
IA.PC; (EDUCAŢIE
SD, CRO, S.FIG.C, Istoria şi teoria artei ŞI DESIGN 4. Restaurare lemn policrom
IAAE.PC; PLASTICĂ/
EV ŞTIINŢE
RILP.PC; UMANISTE / 5. Conservare Restaurare: Icoană-Pictură şi EDUCAŢIE
SFD.PC ŞTIINŢE ISTORIE Istoria artei VIZUALĂ)
UMANISTE ŞI restaurare
(SPECIALITATE
ARTE
ŞI DIDACTICA
Artă murală
SPECIALITĂŢII),
ARTE Ceramică – sticlă –metal ELEMENTE DE
PLASTICE, Arte textile - Design textil PEDAGOGIE ŞI
DECORATIVE Modă - Design vestimentar PSIHOLOGIE
ŞI DESIGN Scenografie şi eveniment artistic (programele pentru
ARTE / examenul naţional de
Design ambiental
ŞTIINŢE definitivare în
UMANISTE ŞI Artă monumentală
învăţământ aprobate
ARTE Cinematografie, fotografie, media prin ordinul ministrului
(regie de film şi TV,imagine de film şi educaţiei şi cercetării
CINEMATO-
TV, multimedia: sunet-montaj, ştiinţifice nr. 5558 /
GRAFIE ŞI
comunicare audiovizuală: scenaristică, 2015)
MEDIA
publicitate media, filmologie)
Filmologie
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
575
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE
videoprocesarea computerizată a Proba practico-
PLASTICE ŞI
DECORATIVE
imaginii) metodică
Arte decorative +
Design Arte vizuale
Conservare şi restaurare (Educaţie
Pedagogia artelor plastice şi decorative plastică/
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE Educaţie
UMANISTE ŞI TEATRU Scenografie vizuală)
ARTE Arte plastice (Pictură) (programa pentru
Arte plastice (Sculptură) concurs aprobată prin
Arte plastice (Grafică) ordinul ministrului
Arte plastice (Fotografie - educaţiei, cercetării,
ARTE tineretului şi sportului
videoprocesarea computerizată a
PLASTICE, imaginii) nr. 5620 / 2010)
DECORATIVE
EV; Arte decorative
ŞI DESIGN /
EP-EV; SFV, SFD, SFC, SCO, Design ARTE
EV-EA; DDP, PER, D, P, Conservare şi restaurare PLASTICE, x
EP-EV-
EP
CRO-(fundamentale), M, IA Pedagogia artelor plastice şi decorative DECORATIVE Arte plastice şi decorative ARTE VIZUALE
EA; PCI, EV Istoria şi teoria artei ŞI DESIGN (EDUCAŢIE
SFD.PC ŞTIINŢE PLASTICĂ/
UMANISTE /
ISTORIE EDUCAŢIE
ŞTIINŢE Istoria artei VIZUALĂ)
UMANISTE ŞI (SPECIALITATE
ARTE
ŞI DIDACTICA
Artă murală
SPECIALITĂŢII),
ARTE Ceramică – sticlă –metal ELEMENTE DE
PLASTICE, Arte textile - Design textil PEDAGOGIE ŞI
DECORATIVE Modă - Design vestimentar PSIHOLOGIE
ŞI DESIGN Scenografie şi eveniment artistic (programele pentru
ARTE / examenul naţional de
Design ambiental
ŞTIINŢE definitivare în
UMANISTE ŞI Artă monumentală
învăţământ aprobate
ARTE Cinematografie, fotografie, media prin ordinul ministrului
(regie de film şi TV,imagine de film şi educaţiei şi cercetării
CINEMATO-
TV, multimedia: sunet-montaj, ştiinţifice nr. 5558 /
GRAFIE ŞI
comunicare audiovizuală: scenaristică, 2015)
MEDIA
publicitate media, filmologie)
Filmologie
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ
Notă La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
576
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE
videoprocesarea computerizată a Proba practico-
PLASTICE ŞI
DECORATIVE
imaginii) metodică
Arte decorative +
Design Arte vizuale
Conservare şi restaurare (Educaţie
Pedagogia artelor plastice şi decorative plastică/
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE Educaţie
UMANISTE ŞI TEATRU Scenografie vizuală)
ARTE Arte plastice (Pictură) (programa pentru
Arte plastice (Sculptură) concurs aprobată prin
Arte plastice (Grafică) ordinul ministrului
Arte plastice (Fotografie - educaţiei, cercetării,
ARTE tineretului şi sportului
videoprocesarea computerizată a
PLASTICE, imaginii) nr. 5620 / 2010)
DECORATIVE
Arte decorative
EV; EP-
EV; SFV, SFD, SFC, SCO,
ŞI DESIGN
Design ARTE
1. Ilustraţie – animaţie /
EV-EA; DDP, PER, D, P, Conservare şi restaurare PLASTICE, x
EP
EP-EV- CRO-(fundamentale), M, IA Pedagogia artelor plastice şi decorative DECORATIVE 2. Pedagogia artelor plastice şi ARTE VIZUALE
(EDUCAŢIE
EA; EV Istoria şi teoria artei ŞI DESIGN
SFD.PC ŞTIINŢE decorative PLASTICĂ/
UMANISTE /
ISTORIE EDUCAŢIE
ŞTIINŢE Istoria artei VIZUALĂ)
UMANISTE ŞI (SPECIALITATE
ARTE
ŞI DIDACTICA
Artă murală
SPECIALITĂŢII),
ARTE Ceramică – sticlă –metal ELEMENTE DE
PLASTICE, Arte textile - Design textil PEDAGOGIE ŞI
DECORATIVE Modă - Design vestimentar PSIHOLOGIE
ŞI DESIGN Scenografie şi eveniment artistic (programele pentru
ARTE / examenul naţional de
Design ambiental
ŞTIINŢE definitivare în
UMANISTE ŞI Artă monumentală
învăţământ aprobate
ARTE Cinematografie, fotografie, media prin ordinul ministrului
(regie de film şi TV,imagine de film şi educaţiei şi cercetării
CINEMATO-
TV, multimedia: sunet-montaj, ştiinţifice nr. 5558 /
GRAFIE ŞI
comunicare audiovizuală: scenaristică, 2015)
MEDIA
publicitate media, filmologie)
Filmologie
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
577
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE
videoprocesarea computerizată a Proba practico-
PLASTICE ŞI
DECORATIVE
imaginii) metodică
Arte decorative +
Design Arte vizuale
Conservare şi restaurare (Educaţie
Pedagogia artelor plastice şi decorative plastică/
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE Educaţie
UMANISTE ŞI TEATRU Scenografie vizuală)
ARTE Arte plastice (Pictură) (programa pentru
Arte plastice (Sculptură) concurs aprobată prin
Arte plastice (Grafică) ordinul ministrului
Arte plastice (Fotografie - educaţiei, cercetării,
ARTE tineretului şi sportului
videoprocesarea computerizată a
PLASTICE, imaginii) 1. Pedagogia artei: Creativitate, nr. 5620 / 2010)
DECORATIVE
EV; ŞI DESIGN
Arte decorative informaţie şi imaginar
EP-EV; SFV, SFD, SFC, SCO, Design ARTE /
EV-EA; DDP, PER, D, P, Conservare şi restaurare PLASTICE, x
EP-EV-
EP
CRO-(fundamentale), M, IA Pedagogia artelor plastice şi decorative DECORATIVE 2. Educaţie prin arte vizuale ARTE VIZUALE
EA; IA, EV Istoria şi teoria artei ŞI DESIGN (EDUCAŢIE
SFD.PC ŞTIINŢE 3. Educaţia vizuală prin studiul PLASTICĂ/
UMANISTE / EDUCAŢIE
ŞTIINŢE
ISTORIE
Istoria artei peisajului şi figurii VIZUALĂ)
UMANISTE ŞI (SPECIALITATE
ARTE
ŞI DIDACTICA
Artă murală
SPECIALITĂŢII),
ARTE Ceramică – sticlă –metal ELEMENTE DE
PLASTICE, Arte textile - Design textil PEDAGOGIE ŞI
DECORATIVE Modă - Design vestimentar PSIHOLOGIE
ŞI DESIGN Scenografie şi eveniment artistic (programele pentru
ARTE / examenul naţional de
Design ambiental
ŞTIINŢE definitivare în
UMANISTE ŞI Artă monumentală
învăţământ aprobate
ARTE Cinematografie, fotografie, media prin ordinul ministrului
(regie de film şi TV,imagine de film şi educaţiei şi cercetării
CINEMATO-
TV, multimedia: sunet-montaj, ştiinţifice nr. 5558 /
GRAFIE ŞI
comunicare audiovizuală: scenaristică, 2015)
MEDIA
publicitate media, filmologie)
Filmologie
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
578
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
ARTE / Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
ARTE PLASTICE
ŞTIINŢE computerizată a imaginii)
ŞI DECORATIVE
UMANISTE ŞI Arte decorative
ARTE Design
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi decorative
Istoria şi teoria artei
Arte plastice (Pictură) Proba practico-
Arte plastice (Sculptură) metodică
Arte plastice (Sculptură) +
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
computerizată a imaginii) Arte vizuale
Arte decorative (Educaţie
Design plastică/
ŞTIINŢE
Conservare şi restaurare Educaţie
Pedagogia artelor plastice şi decorative vizuală)
UMANISTE ŞI ARTE VIZUALE
Istoria şi teoria artei
ARTE
Arte plastice (Grafică)
(programa pentru
concurs aprobată prin
Artă murală ordinul ministrului
Ceramică – sticlă –metal educaţiei, cercetării,
Arte textile - Design textil tineretului şi sportului
Modă - Design vestimentar 1. Strategii de creaţie în pictură nr. 5620 / 2010)
Scenografie şi eveniment artistic
EV; Design ambiental 2. Pictură
EP-EV; PS, PS-AS, SFD, SFC, Artă monumentală /
EV-EA; SCO, DDP, PER, TEATRU Scenografie 3. Arte plastice - Pictură, sculptură,
D, P, ARTE
EP-EV- EP CRO-(fundamentale), Arte plastice (Pictură)
EA; SD, CRO, S.FIG.C,
M, IA VIZUALE grafică şi foto-video x ARTE VIZUALE
Arte plastice (Sculptură) (EDUCAŢIE
SFD.PC; EV Arte plastice (Grafică) 4. Pictură: Surse şi resurse ale imaginii PLASTICĂ/
SCPI.PC ARTE /
ŞTIINŢE ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea EDUCAŢIE
UMANISTE ŞI
PLASTICE, computerizată a imaginii) 5. Pictură şi multimedia VIZUALĂ)
DECORATIVE ŞI Arte decorative
ARTE
DESIGN
(SPECIALITATE
Design
ŞI DIDACTICA
Conservare şi restaurare
SPECIALITĂŢII),
Pedagogia artelor plastice şi decorative
ELEMENTE DE
Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE
PEDAGOGIE ŞI
UMANISTE / PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE ISTORIE Istoria artei (programele pentru
UMANISTE ŞI examenul naţional de
ARTE definitivare în
Artă murală învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
Ceramică – sticlă –metal
ARTE educaţiei şi cercetării
ARTE / Arte textile - Design textil
PLASTICE, ştiinţifice nr. 5558 /
ŞTIINŢE Modă - Design vestimentar
DECORATIVE ŞI 2015)
UMANISTE ŞI
ARTE
DESIGN Scenografie şi eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ
Cinematografie, fotografie, media
ARTE /
CINEMATO- (regie de film şi TV,imagine de film şi TV,
ŞTIINŢE
GRAFIE ŞI multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizuală:
UMANISTE ŞI
MEDIA scenaristică, publicitate media, filmologie)
ARTE
Filmologie
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi
alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
579
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE PLASTICE videoprocesarea computerizată a imaginii)
ŞI DECORATIVE
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi decorative
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE
TEATRU Scenografie Proba practico-
UMANISTE ŞI
ARTE Arte plastice (Pictură) metodică
Arte plastice (Sculptură)
+
Arte plastice (Grafică)
ARTE Arte plastice (Fotografie - Arte vizuale
PLASTICE, videoprocesarea computerizată a imaginii) (Educaţie
DECORATIVE ŞI Arte decorative plastică/
DESIGN Design Educaţie
Conservare şi restaurare vizuală)
Pedagogia artelor plastice şi decorative
Istoria şi teoria artei (programa pentru
concurs aprobată prin
ŞTIINŢE ordinul ministrului
UMANISTE / educaţiei, cercetării,
ŞTIINŢE ISTORIE Istoria artei 1. Tehnici şi strategii de creaţie în sculptură tineretului şi sportului
UMANISTE ŞI
ARTE 2. Sculptură nr. 5620 / 2010)
EV;
EP-EV; SS, SO, SS-AS, SO- Artă murală
EV-EA; AS, SFD, SFV, SCO, ARTE Ceramică – sticlă –metal 3. Arte plastice - Pictură, sculptură, grafică şi /
ARTE /
EP-EV- DDP, PER, D, P, PLASTICE, Arte textile - Design textil ARTE x
EP ŞTIINŢE foto-video
DECORATIVE ŞI Modă - Design vestimentar ARTE VIZUALE
EA; CRO-(fundamentale), M, IA UMANISTE ŞI VIZUALE
DESIGN Scenografie şi eveniment artistic
SFD.PC; SD, CRO, S.FIG.V, ARTE
Design ambiental
4. Sculptură şi ambient (EDUCAŢIE
S.PC; EV Artă monumentală
PLASTICĂ/
SD.PC 5. Sculptură: Materie şi concept EDUCAŢIE
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră VIZUALĂ)
ORTODOXĂ
Cinematografie, fotografie, media (SPECIALITATE
ARTE / (regie de film şi TV,imagine de film şi ŞI DIDACTICA
CINEMATO-
ŞTIINŢE TV, multimedia: sunet-montaj, SPECIALITĂŢII),
GRAFIE ŞI
UMANISTE ŞI comunicare audiovizuală: scenaristică, ELEMENTE DE
MEDIA
ARTE publicitate media, filmologie)
PEDAGOGIE ŞI
Filmologie
Arte plastice (Pictură)
PSIHOLOGIE
(programele pentru
Arte plastice (Sculptură)
examenul naţional de
Arte plastice (Sculptură) definitivare în
Arte plastice (Fotografie - învăţământ aprobate
videoprocesarea computerizată a imaginii) prin ordinul ministrului
Arte decorative educaţiei şi cercetării
Design ştiinţifice nr. 5558 /
Conservare şi restaurare 2015)
ŞTIINŢE Pedagogia artelor plastice şi decorative
UMANISTE ŞI ARTE VIZUALE
Istoria şi teoria artei
ARTE
Arte plastice (Grafică)
Artă murală
Ceramică – sticlă –metal
Arte textile - Design textil
Modă - Design vestimentar
Scenografie şi eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi
alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
580
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE PLASTICE videoprocesarea computerizată a imaginii)
ŞI DECORATIVE
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi decorative
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE
UMANISTE ŞI
TEATRU Scenografie Proba practico-
ARTE Arte plastice (Pictură) metodică
Arte plastice (Sculptură) +
Arte plastice (Grafică)
Arte vizuale
ARTE Arte plastice (Fotografie -
PLASTICE, videoprocesarea computerizată a imaginii) (Educaţie
DECORATIVE ŞI Arte decorative plastică/
DESIGN Design Educaţie
Conservare şi restaurare vizuală)
Pedagogia artelor plastice şi decorative (programa pentru
Istoria şi teoria artei
concurs aprobată prin
ŞTIINŢE ordinul ministrului
UMANISTE / educaţiei, cercetării,
ISTORIE
ŞTIINŢE Istoria artei 1. Arte grafice tineretului şi sportului
UMANISTE ŞI
ARTE 2. Grafică nr. 5620 / 2010)

EV; Artă murală


EP-EV; G, G-AS, SFD, SFC, ARTE Ceramică – sticlă –metal 3. Arte plastice - Pictură, sculptură, grafică şi foto- /
PLASTICE, Arte textile - Design textil
EV-EA; SCO, DDP, PER, CRO- D, P, ARTE video x
EP DECORATIVE ŞI Modă - Design vestimentar
EP-EV- (fundamentale), PCI SD, M, IA DESIGN Scenografie şi eveniment artistic VIZUALE ARTE VIZUALE
EA; CRO, S.FIG.C, EV ARTE /
Design ambiental 4. Grafică: Materie şi concept (EDUCAŢIE
SFD.PC ŞTIINŢE PLASTICĂ/
Artă monumentală
UMANISTE ŞI
Cinematografie, fotografie, media
5. Grafică publicitară şi de carte EDUCAŢIE
ARTE
(regie de film şi TV,imagine de film şi VIZUALĂ)
CINEMATO-
TV, multimedia: sunet-montaj,
6. Design grafic – Comunicare vizuală
GRAFIE ŞI (SPECIALITATE
comunicare audiovizuală: scenaristică, ŞI DIDACTICA
MEDIA
publicitate media, filmologie)
SPECIALITĂŢII),
Filmologie
ELEMENTE DE
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră PEDAGOGIE ŞI
ORTODOXĂ
Arte plastice (Pictură) PSIHOLOGIE
Arte plastice (Sculptură) (programele pentru
Arte plastice (Sculptură) examenul naţional de
definitivare în
Arte plastice (Fotografie -
învăţământ aprobate
videoprocesarea computerizată a imaginii)
prin ordinul ministrului
Arte decorative
educaţiei şi cercetării
Design ştiinţifice nr. 5558 /
Conservare şi restaurare 2015)
ŞTIINŢE Pedagogia artelor plastice şi decorative
UMANISTE ŞI ARTE VIZUALE
Istoria şi teoria artei
ARTE
Arte plastice (Grafică)
Artă murală
Ceramică – sticlă –metal
Arte textile - Design textil
Modă - Design vestimentar
Scenografie şi eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi
alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
581
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
ARTE PLASTICE Arte plastice (Fotografie -
ŞI DECORATIVE videoprocesarea computerizată a imaginii)
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare
ARTE / Pedagogia artelor plastice şi decorative
ŞTIINŢE
TEATRU Scenografie
UMANISTE ŞI
Arte plastice (Pictură)
ARTE
EV; Arte plastice (Sculptură)
EP-EV; FV, FV-AS, DA, SFC, Arte plastice (Grafică) Proba practico-
ARTE
EV-EA; SFD, SCO, DDP, PER, D, P, Arte plastice (Fotografie - metodică
EP PLASTICE,
videoprocesarea computerizată a imaginii)
EP-EV- CRO-(fundamentale), M, IA DECORATIVE ŞI +
EA; PCI, SD, CRO, EV Arte decorative
DESIGN Arte vizuale
Design
SFD.PC
Conservare şi restaurare
(Educaţie
Pedagogia artelor plastice şi decorative plastică/
Artă murală Educaţie
ARTE Ceramică – sticlă –metal vizuală)
ARTE /
PLASTICE, Arte textile - Design textil (programa pentru
ŞTIINŢE
DECORATIVE ŞI Modă - Design vestimentar concurs aprobată prin
UMANISTE ŞI
DESIGN Scenografie şi eveniment artistic ordinul ministrului
ARTE
Design ambiental educaţiei, cercetării,
Artă monumentală tineretului şi sportului
TEOLOGIE 1. Fotografie şi imagine dinamică
TEOLOGIE Artă sacră nr. 5620 / 2010)
ORTODOXĂ
Cinematografie, fotografie, media 2. Fotografie-video-procesarea computerizată a
(regie de film şi TV,imagine de film şi /
CINEMATO-
TV, multimedia: sunet-montaj, imaginii
GRAFIE ŞI ARTE
comunicare audiovizuală: scenaristică,
ARTE /
MEDIA
publicitate media, filmologie)
VIZUALE 3. Arte plastice - Pictură, sculptură, grafică şi x
ARTE VIZUALE
(EDUCAŢIE
EV; ŞTIINŢE Filmologie
UMANISTE ŞI ARTE PLASTICE
foto-video PLASTICĂ/
EP-EV; FV, FV-AS, DA, SFC, Istoria şi teoria artei EDUCAŢIE
ARTE ŞI DECORATIVE
EV-EA; SFD, SCO, DDP, PER, D, P, 4. Foto - video VIZUALĂ)
EP ARTE
EP-EV- CRO-(fundamentale), IA PLASTICE, (SPECIALITATE
EA; PCI, SD, CRO, EV Istoria şi teoria artei
DECORATIVE ŞI ŞI DIDACTICA
SFD.PC DESIGN SPECIALITĂŢII),
ŞTIINŢE
ELEMENTE DE
UMANISTE /
ŞTIINŢE ISTORIE Istoria artei PEDAGOGIE ŞI
UMANISTE ŞI PSIHOLOGIE
ARTE (programele pentru
Arte plastice (Pictură) examenul naţional de
Arte plastice (Sculptură) definitivare în
Arte plastice (Sculptură) învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
Arte plastice (Fotografie -
educaţiei şi cercetării
videoprocesarea computerizată a imaginii)
ştiinţifice nr. 5558 /
Arte decorative
2015)
EV; Design
EP-EV; FV, FV-AS, DA, SFC, Conservare şi restaurare
ŞTIINŢE
EV-EA; SFD, SCO, DDP, PER, D, P, Pedagogia artelor plastice şi decorative
EP UMANISTE ŞI ARTE VIZUALE
EP-EV- CRO-(fundamentale), IA Istoria şi teoria artei
ARTE
EA; PCI, SD, CRO, EV Arte plastice (Grafică)
SFD.PC Artă murală
Ceramică – sticlă –metal
Arte textile - Design textil
Modă - Design vestimentar
Scenografie şi eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi
alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
582

Arte plastice (Pictură)


Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE PLASTICE videoprocesarea computerizată a imaginii)
ŞI DECORATIVE
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi decorative
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE
UMANISTE ŞI
TEATRU Scenografie Proba practico-
ARTE Arte plastice (Pictură) metodică
Arte plastice (Sculptură) +
Arte plastice (Grafică)
Arte vizuale
ARTE Arte plastice (Fotografie -
PLASTICE, videoprocesarea computerizată a imaginii) (Educaţie
DECORATIVE ŞI Arte decorative plastică/
DESIGN Design Educaţie
Conservare şi restaurare vizuală)
Pedagogia artelor plastice şi decorative
(programa pentru
Istoria şi teoria artei
concurs aprobată prin
ŞTIINŢE ordinul ministrului
UMANISTE / educaţiei, cercetării,
ISTORIE
ŞTIINŢE Istoria artei tineretului şi sportului
UMANISTE ŞI
ARTE nr. 5620 / 2010)
EV; Artă murală
AM, AM-AS, SFD,
EP-EV; ARTE Ceramică – sticlă –metal /
SFC, SCO, DDP, 1. Artă murală
EV-EA; EP- D, P, PLASTICE, Arte textile - Design textil
PER, ARTE x
EV-EA; EP
CRO-(fundamentale),
M, DECORATIVE ŞI Modă - Design vestimentar
VIZUALE
2. Arte decorative – Artă murală, modă-design ARTE VIZUALE
SMLAE.PC; IA DESIGN Scenografie şi eveniment artistic vestimentar
SD, CRO, S.FIG.C, ARTE /
Design ambiental (EDUCAŢIE
STVT.PC; ŞTIINŢE PLASTICĂ/
EV Artă monumentală
SFD.PC UMANISTE ŞI
Cinematografie, fotografie, media EDUCAŢIE
ARTE
(regie de film şi TV,imagine de film şi VIZUALĂ)
CINEMATO-
TV, multimedia: sunet-montaj, (SPECIALITATE
GRAFIE ŞI
comunicare audiovizuală: scenaristică, ŞI DIDACTICA
MEDIA
publicitate media, filmologie)
SPECIALITĂŢII),
Filmologie
ELEMENTE DE
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră PEDAGOGIE ŞI
ORTODOXĂ
Arte plastice (Pictură) PSIHOLOGIE
Arte plastice (Sculptură) (programele pentru
Arte plastice (Sculptură) examenul naţional de
definitivare în
Arte plastice (Fotografie -
învăţământ aprobate
videoprocesarea computerizată a imaginii)
prin ordinul ministrului
Arte decorative
educaţiei şi cercetării
Design ştiinţifice nr. 5558 /
Conservare şi restaurare 2015)
ŞTIINŢE Pedagogia artelor plastice şi decorative
UMANISTE ŞI ARTE VIZUALE
Istoria şi teoria artei
ARTE
Arte plastice (Grafică)
Artă murală
Ceramică – sticlă –metal
Arte textile - Design textil
Modă - Design vestimentar
Scenografie şi eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
583
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE PLASTICE videoprocesarea computerizată a imaginii)
ŞI DECORATIVE
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi decorative
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE
UMANISTE ŞI
TEATRU Scenografie Proba practico-
ARTE Arte plastice (Pictură) metodică
Arte plastice (Sculptură) +
Arte plastice (Grafică)
Arte vizuale
ARTE Arte plastice (Fotografie -
PLASTICE, videoprocesarea computerizată a imaginii) (Educaţie
DECORATIVE ŞI Arte decorative plastică/
DESIGN Design Educaţie
Conservare şi restaurare vizuală)
Pedagogia artelor plastice şi decorative (programa pentru
Istoria şi teoria artei
concurs aprobată prin
ŞTIINŢE ordinul ministrului
UMANISTE / educaţiei, cercetării,
ISTORIE
ŞTIINŢE Istoria artei tineretului şi sportului
UMANISTE ŞI
ARTE nr. 5620 / 2010)

EV; Artă murală


ARTE Ceramică – sticlă –metal /
EP-EV; C, C-AS, SFD, SFV, 1. Ceramică-Sticlă-Metal
PLASTICE, Arte textile - Design textil
EV-EA; SCO, DDP, PER, D, P, ARTE x
EP DECORATIVE ŞI Modă - Design vestimentar
EP-EV- CRO-(fundamentale), M, IA DESIGN Scenografie şi eveniment artistic VIZUALE 2. Ceramică - Sticlă ARTE VIZUALE
EA; SD, CRO, S.FIG.V, EV ARTE /
Design ambiental (EDUCAŢIE
SFD.PC ŞTIINŢE PLASTICĂ/
UMANISTE ŞI Artă monumentală
Cinematografie, fotografie, media EDUCAŢIE
ARTE
(regie de film şi TV,imagine de film şi VIZUALĂ)
CINEMATO-
TV, multimedia: sunet-montaj, (SPECIALITATE
GRAFIE ŞI
comunicare audiovizuală: scenaristică, ŞI DIDACTICA
MEDIA
publicitate media, filmologie)
SPECIALITĂŢII),
Filmologie
ELEMENTE DE
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră PEDAGOGIE ŞI
ORTODOXĂ
Arte plastice (Pictură) PSIHOLOGIE
Arte plastice (Sculptură) (programele pentru
Arte plastice (Sculptură) examenul naţional de
definitivare în
Arte plastice (Fotografie -
învăţământ aprobate
videoprocesarea computerizată a imaginii)
prin ordinul ministrului
Arte decorative
educaţiei şi cercetării
Design ştiinţifice nr. 5558 /
Conservare şi restaurare 2015)
ŞTIINŢE Pedagogia artelor plastice şi decorative
UMANISTE ŞI ARTE VIZUALE
Istoria şi teoria artei
ARTE
Arte plastice (Grafică)
Artă murală
Ceramică – sticlă –metal
Arte textile - Design textil
Modă - Design vestimentar
Scenografie şi eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi
alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
584
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE PLASTICE videoprocesarea computerizată a imaginii)
ŞI DECORATIVE
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi decorative
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE
UMANISTE ŞI
TEATRU Scenografie Proba practico-
ARTE Arte plastice (Pictură) metodică
Arte plastice (Sculptură) +
Arte plastice (Grafică)
Arte vizuale
ARTE Arte plastice (Fotografie -
PLASTICE, videoprocesarea computerizată a imaginii) (Educaţie
DECORATIVE ŞI Arte decorative plastică/
DESIGN Design Educaţie
Conservare şi restaurare vizuală)
Pedagogia artelor plastice şi decorative (programa pentru
Istoria şi teoria artei
concurs aprobată prin
ŞTIINŢE 1. Arte decorative – Artă murală, modă-design ordinul ministrului
UMANISTE / educaţiei, cercetării,
ISTORIE
ŞTIINŢE Istoria artei vestimentar tineretului şi sportului
UMANISTE ŞI
ARTE 2. Arte textile: Interferenţe stilistice nr. 5620 / 2010)

EV; DT, DT-AS, M, T, R, Artă murală


EP-EV; SFD, SFC, SCO, DDP, ARTE Ceramică – sticlă –metal 3. Arte textile ambientale /
PLASTICE, Arte textile - Design textil
EV-EA; PER, D, P, ARTE 4. Design textil x
EP DECORATIVE ŞI Modă - Design vestimentar
EP-EV- CRO-(fundamentale), M, IA DESIGN Scenografie şi eveniment artistic VIZUALE ARTE VIZUALE
EA; PCI, SD, CRO, S.FIG.C, ARTE /
Design ambiental 5. Design vestimentar (EDUCAŢIE
SFD.PC EV ŞTIINŢE PLASTICĂ/
UMANISTE ŞI Artă monumentală
Cinematografie, fotografie, media
6. Design vestimentar - Design textil EDUCAŢIE
ARTE
(regie de film şi TV,imagine de film şi VIZUALĂ)
CINEMATO-
TV, multimedia: sunet-montaj,
7. Strategii de modă şi costum
GRAFIE ŞI (SPECIALITATE
comunicare audiovizuală: scenaristică, ŞI DIDACTICA
MEDIA
publicitate media, filmologie)
SPECIALITĂŢII),
Filmologie
ELEMENTE DE
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră PEDAGOGIE ŞI
ORTODOXĂ
Arte plastice (Pictură) PSIHOLOGIE
Arte plastice (Sculptură) (programele pentru
Arte plastice (Sculptură) examenul naţional de
definitivare în
Arte plastice (Fotografie -
învăţământ aprobate
videoprocesarea computerizată a imaginii)
prin ordinul ministrului
Arte decorative
educaţiei şi cercetării
Design ştiinţifice nr. 5558 /
Conservare şi restaurare 2015)
ŞTIINŢE Pedagogia artelor plastice şi decorative
UMANISTE ŞI ARTE VIZUALE
Istoria şi teoria artei
ARTE
Arte plastice (Grafică)
Artă murală
Ceramică – sticlă –metal
Arte textile - Design textil
Modă - Design vestimentar
Scenografie şi eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi
alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
585
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie -
ARTE PLASTICE videoprocesarea computerizată a imaginii)
ŞI DECORATIVE
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi decorative
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE
UMANISTE ŞI
TEATRU Scenografie Proba practico-
ARTE Arte plastice (Pictură) metodică
Arte plastice (Sculptură) +
Arte plastice (Grafică)
Arte vizuale
ARTE Arte plastice (Fotografie -
PLASTICE, videoprocesarea computerizată a imaginii) (Educaţie
DECORATIVE ŞI Arte decorative plastică/
DESIGN Design Educaţie
Conservare şi restaurare vizuală)
Pedagogia artelor plastice şi decorative (programa pentru
Istoria şi teoria artei
concurs aprobată prin
ŞTIINŢE ordinul ministrului
UMANISTE / educaţiei, cercetării,
ISTORIE
ŞTIINŢE Istoria artei tineretului şi sportului
UMANISTE ŞI
ARTE 1. Design de obiect şi comunicaţii vizuale nr. 5620 / 2010)

EV; Artă murală


EP-EV;
D, D-AS, SFD, SCO, ARTE Ceramică – sticlă –metal 2. Design de interior şi pentru spaţiul public /
DDP, PER, PLASTICE, Arte textile - Design textil
EV-EA; D, P, ARTE 3. Design de produs x
EP CRO-(fundamentale), DECORATIVE ŞI Modă - Design vestimentar
EP-EV- M, IA DESIGN Scenografie şi eveniment artistic VIZUALE ARTE VIZUALE
OFA, PCI, SD, CRO, (EDUCAŢIE
EA; ARTE /
Design ambiental 4. Design
P/DP, EV ŞTIINŢE
SFD.PC Artă monumentală PLASTICĂ/
UMANISTE ŞI
Cinematografie, fotografie, media
5. Design grafic - Comunicare vizuală EDUCAŢIE
ARTE
(regie de film şi TV,imagine de film şi VIZUALĂ)
CINEMATO-
TV, multimedia: sunet-montaj, (SPECIALITATE
GRAFIE ŞI
comunicare audiovizuală: scenaristică, ŞI DIDACTICA
MEDIA
publicitate media, filmologie)
SPECIALITĂŢII),
Filmologie
ELEMENTE DE
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră PEDAGOGIE ŞI
ORTODOXĂ
Arte plastice (Pictură) PSIHOLOGIE
Arte plastice (Sculptură) (programele pentru
Arte plastice (Sculptură) examenul naţional de
definitivare în
Arte plastice (Fotografie -
învăţământ aprobate
videoprocesarea computerizată a imaginii)
prin ordinul ministrului
Arte decorative
educaţiei şi cercetării
Design ştiinţifice nr. 5558 /
Conservare şi restaurare 2015)
ŞTIINŢE Pedagogia artelor plastice şi decorative
UMANISTE ŞI ARTE VIZUALE
Istoria şi teoria artei
ARTE
Arte plastice (Grafică)
Artă murală
Ceramică – sticlă –metal
Arte textile - Design textil
Modă - Design vestimentar
Scenografie şi eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi
alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
586
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
ARTE PLASTICE computerizată a imaginii)
ŞI DECORATIVE
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi decorative
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE Proba practico-
TEATRU Scenografie
UMANISTE ŞI metodică
ARTE Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură) +
Arte plastice (Grafică) Arte vizuale
ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea (Educaţie
computerizată a imaginii)
PLASTICE, plastică/
DECORATIVE ŞI Arte decorative
DESIGN Design
Educaţie
Conservare şi restaurare vizuală)
Pedagogia artelor plastice şi decorative (programa pentru
Istoria şi teoria artei concurs aprobată prin
ŞTIINŢE ordinul ministrului
UMANISTE / educaţiei, cercetării,
ISTORIE tineretului şi sportului
ŞTIINŢE Istoria artei
UMANISTE ŞI nr. 5620 / 2010)
ARTE
EV; S, S-AS, SFD, SFC, Artă murală
EP-EV; SCO, DDP, PER, CRO- ARTE Ceramică – sticlă –metal /
EV-EA;
EP
(fundamentale), OFA, D, P, PLASTICE, Arte textile - Design textil ARTE Spaţiul scenografic x
EP-EV- PCI, SD, CRO, M, IA DECORATIVE ŞI Modă - Design vestimentar VIZUALE ARTE VIZUALE
EA; S.FIG. V, S.FIG.C, ARTE / DESIGN Scenografie şi eveniment artistic (EDUCAŢIE
SFD.PC P/DP, EV ŞTIINŢE Design ambiental PLASTICĂ/
UMANISTE ŞI Artă monumentală EDUCAŢIE
ARTE Cinematografie, fotografie, media
VIZUALĂ)
CINEMATO- (regie de film şi TV,imagine de film şi TV,
GRAFIE ŞI multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizuală: (SPECIALITATE
MEDIA scenaristică, publicitate media, filmologie) ŞI DIDACTICA
Filmologie SPECIALITĂŢII),
TEOLOGIE ELEMENTE DE
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ PEDAGOGIE ŞI
Arte plastice (Pictură) PSIHOLOGIE
Arte plastice (Sculptură) (programele pentru
Arte plastice (Sculptură) examenul naţional de
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea definitivare în
computerizată a imaginii) învăţământ aprobate
Arte decorative prin ordinul ministrului
Design educaţiei şi cercetării
Conservare şi restaurare ştiinţifice nr. 5558 /
ŞTIINŢE Pedagogia artelor plastice şi decorative 2015)
UMANISTE ŞI ARTE VIZUALE
Istoria şi teoria artei
ARTE
Arte plastice (Grafică)
Artă murală
Ceramică – sticlă –metal
Arte textile - Design textil
Modă - Design vestimentar
Scenografie şi eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
587
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
ARTE PLASTICE computerizată a imaginii)
ŞI DECORATIVE
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi decorative
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE Proba practico-
TEATRU Scenografie
UMANISTE ŞI metodică
ARTE Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură) +
Arte plastice (Grafică) Arte vizuale
ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea (Educaţie
computerizată a imaginii)
PLASTICE, plastică/
DECORATIVE ŞI Arte decorative
DESIGN Design
Educaţie
Conservare şi restaurare vizuală)
Pedagogia artelor plastice şi decorative (programa pentru
Istoria şi teoria artei concurs aprobată prin
ŞTIINŢE ordinul ministrului
UMANISTE / educaţiei, cercetării,
ISTORIE tineretului şi sportului
ŞTIINŢE Istoria artei
UMANISTE ŞI nr. 5620 / 2010)
ARTE
EV; S, S-AS, SFD, SFC, Artă murală
EP-EV; SCO, DDP, PER, CRO- ARTE Ceramică – sticlă –metal /
TEATRU ŞI
EV-EA; (fundamentale), OFA, D, P, PLASTICE, Arte textile - Design textil x
EP-EV-
EP
PCI, SD, CRO, M, IA DECORATIVE ŞI Modă - Design vestimentar
ARTELE Arta scenografului ARTE VIZUALE
Scenografie şi eveniment artistic SPECTACOLULUI
EA; S. FIG. V, S.FIG.C, ARTE / DESIGN (EDUCAŢIE
SFD.PC P/DP, EV ŞTIINŢE Design ambiental PLASTICĂ/
UMANISTE ŞI Artă monumentală EDUCAŢIE
ARTE Cinematografie, fotografie, media
VIZUALĂ)
CINEMATO- (regie de film şi TV,imagine de film şi TV,
GRAFIE ŞI multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizuală: (SPECIALITATE
MEDIA scenaristică, publicitate media, filmologie) ŞI DIDACTICA
Filmologie SPECIALITĂŢII),
TEOLOGIE ELEMENTE DE
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ PEDAGOGIE ŞI
Arte plastice (Pictură) PSIHOLOGIE
Arte plastice (Sculptură) (programele pentru
Arte plastice (Sculptură) examenul naţional de
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea definitivare în
computerizată a imaginii) învăţământ aprobate
Arte decorative prin ordinul ministrului
Design educaţiei şi cercetării
Conservare şi restaurare ştiinţifice nr. 5558 /
ŞTIINŢE Pedagogia artelor plastice şi decorative 2015)
UMANISTE ŞI ARTE VIZUALE
Istoria şi teoria artei
ARTE
Arte plastice (Grafică)
Artă murală
Ceramică – sticlă –metal
Arte textile - Design textil
Modă - Design vestimentar
Scenografie şi eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală
Notă La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
588
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
ARTE PLASTICE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
ŞI DECORATIVE computerizată a imaginii)
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare
ARTE / Pedagogia artelor plastice şi decorative
ŞTIINŢE TEATRU Scenografie
UMANISTE ŞI Arte plastice (Pictură)
ARTE Arte plastice (Sculptură)
EV; Arte plastice (Grafică)
EP-EV; Proba practico-
ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
EV-EA; EP- D, P, M,
EV-EA;
EP IA, EV
IA
PLASTICE, computerizată a imaginii) metodică
DECORATIVE ŞI Arte decorative +
IA.PC;
DESIGN Design
IAAE.PC Arte vizuale
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi decorative
(Educaţie
Istoria şi teoria artei plastică/
Artă murală Educaţie
ARTE Ceramică – sticlă –metal vizuală)
ARTE /
PLASTICE, Arte textile - Design textil (programa pentru
ŞTIINŢE
DECORATIVE ŞI Modă - Design vestimentar concurs aprobată prin
UMANISTE ŞI
DESIGN Scenografie şi eveniment artistic ordinul ministrului
ARTE
Design ambiental educaţiei, cercetării,
Artă monumentală tineretului şi sportului
TEOLOGIE
TEOLOGIE
Artă sacră 1. Istorie şi metodologie în cercetarea nr. 5620 / 2010)
ORTODOXĂ
EV; Cinematografie, fotografie, media imaginii
EP-EV; ARTE / (regie de film şi TV,imagine de film şi TV, 2. Comunicare vizuală /
CINEMATO-
EV-EA; EP- ŞTIINŢE multimedia: sunet-montaj, comunicare ARTE x
EV-EA;
EP IA, EV IA
UMANISTE ŞI
GRAFIE ŞI
MEDIA
audiovizuală: scenaristică, publicitate media,
VIZUALE 3. Design grafic - Comunicare vizuală ARTE VIZUALE
IA.PC;
IAAE.PC
ARTE filmologie)
Filmologie 4. Arte vizuale -Teorii şi practici in (EDUCAŢIE
PLASTICĂ/
ARTE PLASTICE artele vizuale EDUCAŢIE
ŞI DECORATIVE Istoria şi teoria artei
ARTE /
ŞTIINŢE
5. Teorii şi practici in artele vizuale VIZUALĂ)
EV;
UMANISTE ŞI
ARTE (SPECIALITATE
EP-EV; ARTE
PLASTICE,
Istoria şi teoria artei ŞI DIDACTICA
EV-EA; EP- DECORATIVE ŞI SPECIALITĂŢII),
EP IA, EV IA
EV-EA; DESIGN
ELEMENTE DE
IA.PC; ŞTIINŢE
IAAE.PC UMANISTE / PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE ISTORIE Istoria artei PSIHOLOGIE
UMANISTE ŞI (programele pentru
ARTE examenul naţional de
Arte plastice (Pictură) definitivare în
Arte plastice (Sculptură) învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
Arte plastice (Sculptură)
educaţiei şi cercetării
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
ştiinţifice nr. 5558 /
computerizată a imaginii)
2015)
Arte decorative
EV; Design
EP-EV; Conservare şi restaurare
ŞTIINŢE
EV-EA; EP- Pedagogia artelor plastice şi decorative
EP IA, EV IA UMANISTE ŞI ARTE VIZUALE
EV-EA; Istoria şi teoria artei
ARTE
IA.PC; Arte plastice (Grafică)
IAAE.PC Artă murală
Ceramică – sticlă –metal
Arte textile - Design textil
Modă - Design vestimentar
Scenografie şi eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală
Notă La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi
alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
589
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
ARTE PLASTICE computerizată a imaginii)
ŞI DECORATIVE
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi decorative
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE
UMANISTE ŞI
TEATRU Scenografie Proba practico-
ARTE Arte plastice (Pictură) metodică
Arte plastice (Sculptură) +
Arte plastice (Grafică)
Arte vizuale
ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
PLASTICE, computerizată a imaginii) (Educaţie
DECORATIVE ŞI Arte decorative plastică/
DESIGN Design Educaţie
Conservare şi restaurare vizuală)
Pedagogia artelor plastice şi decorative (programa pentru
Istoria şi teoria artei
concurs aprobată prin
ŞTIINŢE ordinul ministrului
UMANISTE / educaţiei, cercetării,
ISTORIE
ŞTIINŢE Istoria artei 1. Metodologii de conservare şi tineretului şi sportului
UMANISTE ŞI
ARTE restaurare a patrimoniului artistic nr. 5620 / 2010)
EV; Artă murală
EP-EV;
ARTE Ceramică – sticlă –metal 2. Conservare şi restaurare /
EV-EA; EP- R, R-AS, IA, SFD, SFC, Arte textile - Design textil
PLASTICE,
EV-EA;
EP
SCO, DDP, PER, D, P, M,
DECORATIVE ŞI Modă - Design vestimentar
ARTE 3. Conservarea şi restaurarea operei de artă x
IA.PC; CRO-(fundamentale), SD, IA
DESIGN Scenografie şi eveniment artistic VIZUALE ARTE VIZUALE
IAAE.PC; CRO, S.FIG.C, EV ARTE /
Design ambiental 4. Restaurare lemn policrom (EDUCAŢIE
RILP.PC; ŞTIINŢE PLASTICĂ/
Artă monumentală
SFD.PC UMANISTE ŞI
Cinematografie, fotografie, media
5. Conservare Restaurare: Icoană-Pictură şi EDUCAŢIE
ARTE
(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, VIZUALĂ)
CINEMATO-
multimedia: sunet-montaj, comunicare
restaurare
GRAFIE ŞI (SPECIALITATE
audiovizuală: scenaristică, publicitate media, ŞI DIDACTICA
MEDIA
filmologie)
SPECIALITĂŢII),
Filmologie
ELEMENTE DE
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră PEDAGOGIE ŞI
ORTODOXĂ
Arte plastice (Pictură) PSIHOLOGIE
Arte plastice (Sculptură) (programele pentru
Arte plastice (Sculptură) examenul naţional de
definitivare în
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
învăţământ aprobate
computerizată a imaginii)
prin ordinul ministrului
Arte decorative
educaţiei şi cercetării
Design ştiinţifice nr. 5558 /
Conservare şi restaurare 2015)
ŞTIINŢE Pedagogia artelor plastice şi decorative
UMANISTE ŞI ARTE VIZUALE
Istoria şi teoria artei
ARTE
Arte plastice (Grafică)
Artă murală
Ceramică – sticlă –metal
Arte textile - Design textil
Modă - Design vestimentar
Scenografie şi eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi
alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
590
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
ARTE PLASTICE computerizată a imaginii)
ŞI DECORATIVE
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi decorative
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE
UMANISTE ŞI
TEATRU Scenografie Proba practico-
ARTE Arte plastice (Pictură) metodică
Arte plastice (Sculptură) +
Arte plastice (Grafică)
Arte vizuale
ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
PLASTICE, computerizată a imaginii) (Educaţie
DECORATIVE ŞI Arte decorative plastică/
DESIGN Design Educaţie
Conservare şi restaurare vizuală)
Pedagogia artelor plastice şi decorative (programa pentru
Istoria şi teoria artei
concurs aprobată prin
ŞTIINŢE ordinul ministrului
UMANISTE / educaţiei, cercetării,
ISTORIE
ŞTIINŢE Istoria artei tineretului şi sportului
UMANISTE ŞI
ARTE nr. 5620 / 2010)

EV; Artă murală


ARTE Ceramică – sticlă –metal /
EP-EV; SFV, SFD, SFC, SCO,
PLASTICE, Arte textile - Design textil
EV-EA; DDP, PER, D, P, ARTE x
EP-EV-
EP
CRO-(fundamentale), M, IA
DECORATIVE ŞI Modă - Design vestimentar
VIZUALE Arte plastice şi decorative ARTE VIZUALE
DESIGN Scenografie şi eveniment artistic
EA; PCI, EV ARTE /
Design ambiental (EDUCAŢIE
SFD.PC ŞTIINŢE PLASTICĂ/
UMANISTE ŞI Artă monumentală
Cinematografie, fotografie, media EDUCAŢIE
ARTE
(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, VIZUALĂ)
CINEMATO-
multimedia: sunet-montaj, comunicare (SPECIALITATE
GRAFIE ŞI
audiovizuală: scenaristică, publicitate media, ŞI DIDACTICA
MEDIA
filmologie)
SPECIALITĂŢII),
Filmologie
ELEMENTE DE
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră PEDAGOGIE ŞI
ORTODOXĂ
Arte plastice (Pictură) PSIHOLOGIE
Arte plastice (Sculptură) (programele pentru
Arte plastice (Sculptură) examenul naţional de
definitivare în
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
învăţământ aprobate
computerizată a imaginii)
prin ordinul ministrului
Arte decorative
educaţiei şi cercetării
Design ştiinţifice nr. 5558 /
Conservare şi restaurare 2015)
ŞTIINŢE Pedagogia artelor plastice şi decorative
UMANISTE ŞI ARTE VIZUALE
Istoria şi teoria artei
ARTE
Arte plastice (Grafică)
Artă murală
Ceramică – sticlă –metal
Arte textile - Design textil
Modă - Design vestimentar
Scenografie şi eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală
Notă La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi
alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
591
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
ARTE PLASTICE computerizată a imaginii)
ŞI DECORATIVE
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi decorative
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE
UMANISTE ŞI
TEATRU Scenografie Proba practico-
ARTE Arte plastice (Pictură) metodică
Arte plastice (Sculptură) +
Arte plastice (Grafică)
Arte vizuale
ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
PLASTICE, computerizată a imaginii) (Educaţie
DECORATIVE ŞI Arte decorative plastică/
DESIGN Design Educaţie
Conservare şi restaurare vizuală)
Pedagogia artelor plastice şi decorative (programa pentru
Istoria şi teoria artei
concurs aprobată prin
ŞTIINŢE ordinul ministrului
UMANISTE / educaţiei, cercetării,
ISTORIE
ŞTIINŢE Istoria artei tineretului şi sportului
UMANISTE ŞI
ARTE nr. 5620 / 2010)
Artă murală
EV; EP-
ARTE Ceramică – sticlă –metal 1. Ilustraţie – animaţie /
EV; Arte textile - Design textil
SFV, SFD, SFC, SCO, DDP, PLASTICE,
EV-EA; D, P, M, ARTE x
EP PER, DECORATIVE ŞI Modă - Design vestimentar
EP-EV-
CRO-(fundamentale), EV
IA
DESIGN Scenografie şi eveniment artistic VIZUALE 2. Pedagogia artelor plastice şi ARTE VIZUALE
EA; ARTE /
Design ambiental (EDUCAŢIE
SFD.PC ŞTIINŢE
Artă monumentală
decorative PLASTICĂ/
UMANISTE ŞI
Cinematografie, fotografie, media EDUCAŢIE
ARTE
(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, VIZUALĂ)
CINEMATO-
multimedia: sunet-montaj, comunicare (SPECIALITATE
GRAFIE ŞI
audiovizuală: scenaristică, publicitate media, ŞI DIDACTICA
MEDIA
filmologie)
SPECIALITĂŢII),
Filmologie
ELEMENTE DE
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră PEDAGOGIE ŞI
ORTODOXĂ
Arte plastice (Pictură) PSIHOLOGIE
Arte plastice (Sculptură) (programele pentru
Arte plastice (Sculptură) examenul naţional de
definitivare în
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
învăţământ aprobate
computerizată a imaginii)
prin ordinul ministrului
Arte decorative
educaţiei şi cercetării
Design ştiinţifice nr. 5558 /
Conservare şi restaurare 2015)
ŞTIINŢE Pedagogia artelor plastice şi decorative
UMANISTE ŞI ARTE VIZUALE
Istoria şi teoria artei
ARTE
Arte plastice (Grafică)
Artă murală
Ceramică – sticlă –metal
Arte textile - Design textil
Modă - Design vestimentar
Scenografie şi eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi
alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
592
Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
ARTE PLASTICE computerizată a imaginii)
ŞI DECORATIVE
Arte decorative
Design
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi decorative
ARTE / Istoria şi teoria artei
ŞTIINŢE
UMANISTE ŞI
TEATRU Scenografie Proba practico-
ARTE Arte plastice (Pictură) metodică
Arte plastice (Sculptură) +
Arte plastice (Grafică)
Arte vizuale
ARTE Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
PLASTICE, computerizată a imaginii) (Educaţie
DECORATIVE ŞI Arte decorative plastică/
DESIGN Design Educaţie
Conservare şi restaurare vizuală)
Pedagogia artelor plastice şi decorative (programa pentru
Istoria şi teoria artei
concurs aprobată prin
ŞTIINŢE ordinul ministrului
UMANISTE / educaţiei, cercetării,
ISTORIE
ŞTIINŢE Istoria artei tineretului şi sportului
UMANISTE ŞI
ARTE 1. Pedagogia artei: Creativitate, nr. 5620 / 2010)

EV; Artă murală informaţie şi imaginar


ARTE Ceramică – sticlă –metal /
EP-EV; SFV, SFD, SFC, SCO,
PLASTICE, Arte textile - Design textil
EV-EA; DDP, PER, D, P, ARTE x
EP-EV-
EP
CRO-(fundamentale), M, IA
DECORATIVE ŞI
DESIGN
Modă - Design vestimentar
Scenografie şi eveniment artistic VIZUALE 2. Educaţie prin arte vizuale ARTE VIZUALE
EA; IA, EV ARTE /
Design ambiental (EDUCAŢIE
ŞTIINŢE
SFD.PC
UMANISTE ŞI Artă monumentală 3. Educaţia vizuală prin studiul PLASTICĂ/
EDUCAŢIE
ARTE Cinematografie, fotografie, media
(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, peisajului şi figurii VIZUALĂ)
CINEMATO-
multimedia: sunet-montaj, comunicare (SPECIALITATE
GRAFIE ŞI
audiovizuală: scenaristică, publicitate media, ŞI DIDACTICA
MEDIA
filmologie)
SPECIALITĂŢII),
Filmologie
ELEMENTE DE
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră PEDAGOGIE ŞI
ORTODOXĂ
Arte plastice (Pictură) PSIHOLOGIE
Arte plastice (Sculptură) (programele pentru
Arte plastice (Sculptură) examenul naţional de
definitivare în
Arte plastice (Fotografie - videoprocesarea
învăţământ aprobate
computerizată a imaginii)
prin ordinul ministrului
Arte decorative
educaţiei şi cercetării
Design ştiinţifice nr. 5558 /
Conservare şi restaurare 2015)
ŞTIINŢE Pedagogia artelor plastice şi decorative
UMANISTE ŞI ARTE VIZUALE
Istoria şi teoria artei
ARTE
Arte plastice (Grafică)
Artă murală
Ceramică – sticlă –metal
Arte textile - Design textil
Modă - Design vestimentar
Scenografie şi eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
593
CODURILE DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE
(PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa -
(v. lista *LDAVCIP*) probă de concurs/
Disciplina pentru
Nivelul de Studii examenul naţional de
Domeniul pentru
studii universitare definitivare în
Domeniul studiile
L- G- LA - GA- integrate învăţământ
fundamental universitare de
licenţă şi
licenţă
Programul de studii de master acreditat master
EV; Proba practico-
EP-EV; metodică
EV-EA; A, A-AS, SFC, SFD, SCO, +
EP-EV- SFV, DDP, PER, IA, EV, ARHITECTURĂ Arte vizuale
EP IA ARHITECTURĂ Arhitectură1) x (Arhitectură)
EA; CRO-(fundamentale), ŞI URBANISM
SFD.PC, OFA, PCI, SD, CRO, P/DP (programa pentru concurs
IA.PC, aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
IAAE.PC cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)

EV; ARTE VIZUALE


(ARHITECTURĂ)
EP-EV;
A, A-AS, SFC, SFD, SCO, (SPECIALITATE ŞI
EV-EA; DIDACTICA
EP-EV- SFV, DDP, PER, IA, EV, ARHITECTURĂ
EP IA ARHITECTURĂ Arhitectură de interior2) x SPECIALITĂŢII),
EA; CRO-(fundamentale), ŞI URBANISM ELEMENTE DE
SFD.PC, OFA, PCI, SD, CRO, P/DP PEDAGOGIE ŞI
IA.PC, PSIHOLOGIE
IAAE.PC (programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1)
Studii universitare integrate licenţă şi master cu un număr de 360 de credite de studiu transferabile, conform reglementării sectoriale din cadrul Uniunii Europene.
2)
Studii universitare integrate licenţă şi master cu un număr de 300 de credite de studiu transferabile.
594
Aria curriculară : ARTE
MUZICĂ; TEATRU; COREGRAFIE
ARIA
NIVELUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DISCIPLINA*
CURRICULARĂ
Învăţământ general obligatoriu şi învăţământ
liceal ( şcoli şi licee de cultură generală, filiera
Arte Educaţie muzicală
teoretică, tehnologică şi vocaţională, cu excepţia
specializării muzică.) clasele V- XII
Educaţie muzicală specializată:
Muzică instrumentală: Pian, pian complementar, orgă
Instrumente cu coarde: vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, harpă;
Instrumente de suflat: flaut, oboi, clarinet, fagot, trompetă corn, trombon, tubă, nai
Instrumente de percuţie: ţambal;
Instrument la alegere*
Acompaniament
Artă vocală: canto, iniţiere vocală, muzică vocală tradiţională românească ( canto popular),
jazz - muzică uşoară (muzică vocală)
Ansambluri muzicale instrumentale şi vocale: muzică de cameră, orchestră, cor
Teorie – solfegiu - dicteu
Istoria muzicii
Forme muzicale
Armonie
Etnografie şi folclor muzical
Educaţie artistică specializată (muzică teatru, Corepetiţie
coregrafie), şcoli şi licee de artă cu program Educaţie artistică specializată:
Arte
integrat şi suplimentar, clasele I- XII ( primar, Arta actorului
gimnazial, liceal) Euritmie
Istoria teatrului universal şi românesc
Management artistic
Artele spectacolului
Estetica şi teoria spectacolului
Coregrafie:
Dans clasic
Dans de caracter
Iniţiere coregrafică
Dans românesc
Dans contemporan
Duet
Istoria baletului
Repertoriu ansamblu
Repertoriu individual
Ritmică
* Oricare din instrumentele de la Muzică instrumentală.
595
Abrevieri pentru fiecare disciplină de la specializările muzică, teatru, coregrafie:
MUZICĂ COREGRAFIE TEATRU
educaţie muzicală - EM Dans clasic - DCL arta actorului- AA
muzică instrumentală - MI Dans de caracter – DCR euritmie - E
pian – P Dans românesc – DR istoria teatrului universal şi românesc- IT
pian complementar - PC Dans contemporan –DCO management artistic -MA
orgă - O Duet –D artele spectacolului - AS
artă vocală - canto - C Istoria baletului – IB Estetica şi teoria spectacolului - ETS
- iniţiere vocală - IV Repertoriu ansamblu –RA
vioara - V Repertoriu individual –RI
viola - VLA Ritmică- R
violoncel - VLO Iniţiere coregrafică - IC
contrabas - CBAS
chitară – CHI
harpă - HP
flaut – FL
oboi - OB
clarinet – CL
fagot - FG
trompetă –TR
corn - CR
trombon- TRB
tubă - TB
percuţie - PERC
ţambal - TAM
nai – N
*instrument la alegere - IA
acompaniament - ACO
muzică vocală tradiţională românească - MVTR
jazz - muzică uşoară - JMU
muzică de cameră - MC
ansamblu orchestral - AO
ansamblu coral –AC
ansamblu folcloric - AF
teorie-solfegiu-dicteu - TSD
istoria muzicii - IM
forme muzicale - FM
armonie –A
etnografie şi folclor muzical – EFM
corepetiţie - CO
* Oricare din instrumentele de la Muzică instrumentală.
Notă. Abrevierile au fost făcute în vederea introducerii datelor în sistemul computerizat.
596
Aria curriculară : ARTE
MUZICĂ; TEATRU; COREGRAFIE
CODURILE DISCIPLINELOR MUZICALE (PRINCIPALE)
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
DE ÎNCADRARE Programa -
candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR probă de concurs/
la examenul naţional de definitivare în învăţământ
(v. lista LGPLM/AG/PM-GC*) Disciplina pentru examenul
Învăţământ universitar de de naţional de definitivare în
G/P PROFILUL / Nr. învăţământ
L- LM /A-C G/PM, GPC - lungă scurtă
- DOMENIUL crt.
Specializarea durată durată
1. Interpretare muzicală x Proba practico-metodică
2. Interpretare instrumentală (un instrument1) – Muzică x +
3. Interpretare instrumentală x Proba scrisă:
4. Interpretare muzicală (un instrument1) – Muzică x Educaţie muzicală
5. Interpretare instrumentală / Profesor de instrument1) x specializată: muzică
Interpretare instrumentală (un instrument1) / Profesor
6. x instrumentală / muzică de
de instrument1)
7. Interpretare muzicală (un instrument 1) x
cameră / studii teoretice
MI (funcţie de (programa aprobată prin ordinul ministrului
MI (funcţie de 8. Muzică instrumentală2) x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
instrument), IA,
instrument), IA, MUZICĂ 9.
Instrumentist (un instrument1) / Profesor de
x nr. 5620 / 2010)
JMU, TSD, IM, instrument1)
TSD , CO /
ACO, MC, CO 10. Muzică instrumentală - Muzică (un instrument 1) x EDUCAȚIE MUZICALĂ
SPECIALIZATĂ (ARTĂ VOCALĂ,
MUZICĂ INSTRUMENTALĂ)
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
11. Muzică vocală şi instrumentală (un instrument1) x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
12. Canto x
13. Canto / Profesor de canto x
14. Interpretare muzicală (canto) x Proba practico-metodică
15. Canto - Muzică x +
16. Muzică instrumentală (canto)2) x Proba scrisă:
17. Muzică instrumentală (canto popular)2) x Educaţie muzicală
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, muzică specializată: artă vocală
18. x
C, IV MUZICĂ instrumentală 1) şi vocală (programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, muzică
19. x nr. 5620 / 2010)
(vocală şi instrumentală 1)
/
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, EDUCAȚIE MUZICALĂ
20. x
pedagogie muzicală, muzică (vocală şi instrumentală1) SPECIALIZATĂ (ARTĂ VOCALĂ,
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ)
21. x
pedagogie muzicală, muzică instrumentală 1) şi vocală (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
22. Muzică vocală şi instrumentală (un instrument) x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
23. Pedagogie muzicală**** x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
Pedagogie muzicală / Profesor de muzică şi profesor definitivare în învăţământ aprobate prin
24. x
****C, ****IV MUZICĂ de instrument1) **** ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
25. Artele spectacolului muzical**** x
26. Muzică religioasă**** x
597
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, muzică Proba practico-metodică
27. x
instrumentală 1) şi vocală +
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, muzică Proba scrisă:
28. x Educaţie muzicală specializată:
(vocală şi instrumentală 1)
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, muzică instrumentală / studii
29. x
pedagogie muzicală, muzică (vocală şi instrumentală1) teoretice / ansambluri muzicale
vocale şi instrumentale
MI (funcţie de (programa aprobată prin ordinul ministrului
MI (funcţie de educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
instrument), IA,
instrument), IA, MUZICĂ 5620 / 2010)
JMU, TSD, IM, FM, A,
TSD, AC, AO, CO /
AO, AC, ACO, CO EDUCAȚIE MUZICALĂ
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, SPECIALIZATĂ (ARTĂ VOCALĂ,
30. x
pedagogie muzicală, muzică instrumentală 1) şi vocală MUZICĂ INSTRUMENTALĂ)
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
31. Compoziţie muzicală x Proba practico-metodică
32. Compoziţie muzicală (clasică) x +
33. Compoziţie muzicală (jazz - muzică uşoară) x Proba scrisă:
**MI (funcţie de
**MI (funcţie de 34. Compoziţie x Educaţie muzicală specializată:
instrument), IA,
instrument), IA, MUZICĂ 35.
Compoziţie/ Profesor de instrument1) şi profesor de
x muzică instrumentală / studii
JMU, TSD, IM, FM, A, muzică
TSD, AC, AO teoretice / ansambluri muzicale
AO, AC, ACO
36. Compoziţie/ Profesor de muzică x
vocale şi instrumentale
(programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5287/ 2004)
**MI (funcţie de **MI (funcţie de
instrument), **IA, **ACO, instrument), **IA, 37. Muzicologie x
**CO, TSD, IM, FM, A **CO, AC, TSD
MI (funcţie de instrument), MI (funcţie de
Muzicologie / Profesor de instrument1) şi profesor Proba practico-metodică
IA, ACO, CO, TSD, IM, instrument), IA, AC, 38. x
FM, A TSD, CO de muzică +
Proba scrisă:
**MI (funcţie de
**MI (funcţie de Educaţie muzicală specializată:
instrument), **IA, AF,
**ACO, **CO, TSD, IM,
instrument), **IA, 39. Dirijat de orchestră x muzică instrumentală / studii
**CO, TSD, AO, AC teoretice / ansambluri muzicale
FM, A, AO, AC, EFM,
MI (funcţie de instrument), vocale şi instrumentale
MI (funcţie de
IA, TSD, IM, FM, A, Dirijat de orchestră / Profesor de instrument1) şi (programa aprobată prin ordinul ministrului
instrument), IA, 40. x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
AO,AC, EFM, ACO, AF,
TSD, AO, AC, CO MUZICĂ profesor de muzică
5620 / 2010)
CO
**MI (funcţie de /
**MI (funcţie de EDUCAȚIE MUZICALĂ
instrument), **IA, **ACO, SPECIALIZATĂ (ARTĂ VOCALĂ,
**CO, AF, TSD, IM, FM, A,
instrument), **IA, 41. Dirijat de cor academic x
**CO, TSD, AO, AC MUZICĂ INSTRUMENTALĂ)
AO, AC (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
MI (funcţie de instrument), SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
MI (funcţie de
IA, TSD, IM, FM, A, Dirijat de cor academic / Profesor de muzică şi PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
instrument), IA, 42. x (programele pentru examenul naţional de
AO,AC, EFM, AF, ACO,
TSD, AO, AC, CO profesor de instrument1) definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
CO ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
**MI (funcţie de 5558 / 2015)
**MI (funcţie de
instrument), **IA, , **ACO,
**CO, TSD, IM, FM, A,
instrument), **IA, 43. Dirijat x
**CO, TSD, AO, AC
AO,AC, EFM, AF
598
**MI (funcţie de 44. Pedagogie muzicală** x Proba practico-metodică
**MI (funcţie de
instrument), **IA, **ACO, 45. Artele spectacolului muzical** x +
instrument), **IA,
**CO, TSD, IM, AF, EFM, Proba scrisă:
**CO, TSD 46. Muzică religioasă** x
FM, A
Educaţie muzicală specializată:
MI (funcţie de
TSD, IM, AC, FM, A, EFM,
instrument), IA, MUZICĂ 47.
Profesor de muzică – specialitate secundară - un
x muzică instrumentală / studii
AF instrument 1) teoretice
TSD, AC, CO
MI (funcţie de instrument), MI (funcţie de (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
Pedagogie muzicală / Profesor de muzică şi cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
IA, TSD, IM, AF, ACO, CO, instrument), IA, 48. x
profesor de instrument1) /
FM, A TSD, CO
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ
49. Profesor de muzică** x (ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ
**MI (funcţie de INSTRUMENTALĂ) (SPECIALITATE ŞI
**MI (funcţie de
instrument), **IA, **CO, DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
instrument), **IA, DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
TSD, IM, AC, FM, A, EFM, 50. Interpretare muzicală (canto)** x
**CO, TSD, AC (programele pentru examenul naţional de definitivare în
AF învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
51. Pedagogie muzicală *** x
Pedagogie muzicală / Profesor de muzică şi
52. x
profesor de instrument1) ***
53. Canto *** x
Proba practico-metodică
***MVTR MUZICĂ +
54. Canto / Profesor de canto *** x
55. Interpretare muzicală (canto) *** x Proba scrisă:
56. Canto - Muzică*** x Educaţie muzicală specializată: artă
57. Muzică instrumentală (canto)2) *** x vocală
58. Muzică instrumentală (canto popular)2) x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
59. x /
muzică instrumentală şi vocală
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie,
60. x (ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ
muzică (vocală şi instrumentală) INSTRUMENTALĂ) (SPECIALITATE ŞI
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
MVTR
61. pedagogie muzicală, muzică (vocală şi x DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
instrumentală) (programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
62. pedagogie muzicală, muzică instrumentală şi x
vocală
63. Muzică vocală şi instrumentală (un instrument) x
TSD, IM, AC, FM, A, EFM, Proba practico-metodică
TSD, AC MUZICĂ 64. Profesor de muzică x
AF +
**MI (funcţie de **MI (funcţie de Proba scrisă:
instrument), **IA, JMU, instrument) , **IA, 65. Jazz şi muzică uşoară x
Educaţie muzicală specializată:
TSD, IM, AO, AC, **CO **CO, TSD, AO, AC
muzică instrumentală / studii
teoretice/ ansambluri muzicale vocale
şi instrumentale
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
MI (funcţie de instrument), MI (funcţie de MUZICĂ /
Jazz şi muzică uşoară / Profesor de muzică şi
IA, JMU, TSD, IM, AO, AC, instrument) , IA, 66. x EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ
profesor de instrument1) (ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ
AF, EFM, CO TSD, AO, AC, CO
INSTRUMENTALĂ) (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1)
Funcţie de instrument: pian, instrumente cu coarde, instrumente de suflat, instrumente de percuţie, instrumente populare, conform planului-cadru.
2)
Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum de 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare sau
programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
cu modificările şi completările ulterioare.
599
67. Interpretare muzicală x
68. Interpretare muzicală (un instrument 1) x
69. Interpretare muzicală (un instrument 1) - Muzică x
70. Interpretare instrumentală x
71. Interpretare instrumentală / Profesor de instrument1) x
72. Interpretare instrumentală (un instrument1) / Profesor de instrument x
73. Interpretare instrumentală (un instrument 1) - Muzică x
74. Compoziţie muzicală (clasică) x
75. Compoziţie muzicală (jazz - muzică uşoară) x
76. Compoziţie muzicală x
77. Compoziţie x
78. Compoziţie / Profesor de instrument1) şi profesor de muzică x
79. Compoziţie / Profesor de muzică x
80. Muzicologie x
81. Muzicologie / Profesor de instrument1) şi profesor de muzică x
82. Dirijat de orchestră x
83. Dirijat de orchestră / Profesor de instrument1) şi profesor de muzică x
84. Dirijat de cor academic x
85. Dirijat de cor academic / Profesor de muzică şi profesor de instrument1) x
Proba scrisă:
86. Dirijat x
87. Muzică religioasă x
Educaţie muzicală
88. Profesor de muzică religioasă / Profesor de muzică x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
MUZICĂ 89. Pedagogie muzicală x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
EM-EA; 90. Pedagogie muzicală / Profesor de muzică şi profesor de instrument1) x
EM 91. Jazz şi muzică uşoară x
EM /
92. Jazz şi muzică uşoară / Profesor de muzică şi profesor de instrument1) x
93. Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, muzică instrumentală şi vocală x
94. Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, muzică (vocală şi instrumentală) x
EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII
95. Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, pedagogie muzicală, muzică instrumentală şi vocală x MUZICALE TEORETICE
96. Muzică şi compoziţie muzicală, muzicologie, pedagogie muzicală, muzică (vocală şi instrumentală) x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
97. Profesor de muzică x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
98. Profesor de muzică – specialitatea secundară – un instrument1) x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
99. Canto x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
100. Canto / Profesor de canto x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
101. Interpretare muzicală (canto) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
102. Canto - Muzică x
103. Artele spectacolului muzical x
104. Muzică instrumentală2) x
105. Instrumentist (un instrument1) / Profesor de instrument1) x
106. Muzică instrumentală - Muzică (un instrument 1) x
107. Artă muzicală2) x
108. Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase2) x
109. Muzică instrumentală (canto)2) x
110. Muzică instrumentală (canto popular)2) x
111. Muzică religioasă x
112. Teologie reformată didactică - Pedagogie muzicală x
TEOLOGIE 113. Teologie baptistă – Muzică bisericească x
114. Teologie ortodoxă didactică – Pedagogie muzicală x
115. Interpretare muzicală x
116. Interpretare muzicală (un instrument1) x
EM 117. Interpretare muzicală (canto) x
MUZICĂ
118. Pedagogie muzicală x
119. Muzică x
600
MI (funcţie de 120. Interpretare muzicală x Proba practico-metodică
instrument), TSD, CO 121. Interpretare muzicală (un instrument1) x +
Proba scrisă:
Educaţie muzicală specializată: muzică
instrumentală /
studii teoretice
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
**MI (funcţie de MUZICĂ /
instrument), **CO, 122. Muzică x EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ
TSD (ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ
INSTRUMENTALĂ) (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1)
Funcţie de instrument: pian, instrumente cu coarde, instrumente de suflat, instrumente de percuţie, instrumente populare, conform planului-cadru.
2)
Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare sau programe de conversie profesională pentru
dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
601
DCL, DC, DR, Proba practico-
DCL, IC, DR, R,
DCR, D, RI, IB, 123. Pedagogie coregrafică x metodică
DCR, RA
RA, E, DCO +
DCL, DC, DR, Proba scrisă:
DCL, IC, DR, R,
DCR, D, RI, IB, 124. Regie coregrafică x Coregrafie
DCR, RA (programa aprobată prin
RA, E, DCO
ordinul ministrului educaţiei,
DCL, DC, DR, ARTĂ cercetării, tineretului şi
DCL, IC, DR, R,
DCR, D, RI, IB, TEATRALĂ/ 125. Coregrafie x sportului nr. 5620 / 2010)
DCR, RA /
RA, E, DCO TEATRU
DCL, DC, DR, COREGRAFIE
DCL, IC, DR, R, (SPECIALITATE ŞI
DCR, D, RI, IB, 126. Artele spectacolului de teatru (coregrafie) x DIDACTICA
DCR, RA
RA, E, DCO SPECIALITĂŢII),
DCL, DC, DR, ELEMENTE DE
DCL, IC, DR, R, PEDAGOGIE ŞI
DCR, D, RI, IB, 127. Coregrafie, creaţie şi pedagogie x PSIHOLOGIE
DCR, RA
RA, E, DCO (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
DCL, DC, DR, învăţământ aprobate prin
DCL, IC, DR, R,
DCR, D, RI, IB, MUZICĂ 128. Artele spectacolului muzical x ordinul ministrului educaţiei şi
DCR, RA cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
RA, E, DCO 2015)
IT, MA, AS, ETS MUZICĂ 129. Artele spectacolului muzical x Proba practico-
IT, MA, AS MUZICĂ 130. Regie de teatru muzical x metodică
IT, MA, AS 131. Regie şi teatru muzical x +
Proba scrisă:
AA, IT, AS, MA 132. Actorie x
Arta actorului
AA, IT, AS, MA 133. Actorie, regie, teatru x (programa aprobată prin
134. Regie teatru x ordinul ministrului educaţiei,
AA, IT, AS, MA cercetării, tineretului şi
AA, IT, AS, MA, sportului nr. 5620 / 2010)
135. Artele spectacolului de teatru x
ETS /
AA, IT, AS, MA, ARTELE
ARTĂ 136. Arta şi metodologia spectacolului x SPECTACOLULUI
ETS
AA, IT, AS, MA, TEATRALĂ/ (ARTA ACTORULUI)
TEATRU 137. Artele spectacolului de teatru (actorie) x (SPECIALITATE ŞI
ETS DIDACTICA
AA, IT, AS, MA, SPECIALITĂŢII),
138. Artele spectacolului de teatru (regie de teatru) x ELEMENTE DE
ETS PEDAGOGIE ŞI
AA, IT, AS, MA, Artele spectacolului de teatru (arta actorului mânuitor de păpuşi şi PSIHOLOGIE
139. x
ETS marionete) (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
IT, AS, MA 140. Teatrologie x învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi
AA, IT, AS, MA 141. Arta actorului mânuitor de păpuşi x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
602
IT, AS, MA 142. Regie de film şi televiziune x Proba practico-metodică
IT, AS, MA 143. Regie, imagine film, televiziune x +
Regia spectacolului de teatru, film şi Proba scrisă:
IT, AS, MA 144. x Arta actorului
ARTĂ televiziune
IT, AS 145. Filmologie x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
CINEMATOGRAFICĂ tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
ŞI TELEVIZIUNE / Filmologie (scenaristică, publicitate-
IT, AS 146. x /
CINEMATOGRAFIE ŞI media) ARTELE SPECTACOLULUI (ARTA
MEDIA ACTORULUI) (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Dramaturgie cinematografică.
IT, AS 147. x ŞI PSIHOLOGIE
Scenaristică de film şi TV* (programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale,
care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de
noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
* liceu, gimnaziu/primar, liceu muzică/artă-coregrafie, gimnaziu/primar muzică/artă, gimnaziu/primar coregrafie;
**cu modul de instrument (în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul, corespunzătoare/corespunzător instrumentului solicitat,
se regăseşte în fiecare an de studiu (sau în cel puţin 4 ani de studii) finalizată/finalizat cu notă, se consideră îndeplinită condiţia absolvirii unui modul de instrument, iar candidatul poate ocupa catedre în funcţie
de acest instrument în învăţământul primar, gimnazial şi liceal de artă; în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul,
corespunzătoare/corespunzător unui instrument se regăsește în cel puţin 3 ani de studii finalizată/finalizat cu notă, candidatul poate ocupa catedre în funcţie de acest instrument numai învăţământul primar şi
gimnazial de artă );
***cu modul de folclor/canto popular (în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul folclor/canto popular, se regăseşte în fiecare an
de studiu (sau în cel puţin 4 ani de studii) finalizată/finalizat cu notă, se consideră îndeplinită condiţia absolvirii unui modul de folclor/canto popular);
****cu modul de canto (în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul canto/canto clasic, se regăseşte în fiecare an de studiu (sau în
cel puţin 4 ani de studii) finalizată/finalizat cu notă, se consideră îndeplinită condiţia absolvirii unui modul de canto).

Note. 1) Se consideră îndeplinită condiţia absolvirii unui modul de instrument/canto/folclor/canto popular şi situaţia în care după efectuarea în domeniul muzică a studiilor universitare de lungă
durată, candidatul a efectuat ulterior studii universitare de licenţă în domeniul muzică pe parcursul cărora în cel puţin 3 ani de studii a finalizat cu notă disciplina/unitatea de studiu/modulul,
corespunzătoare/corespunzător instrumentului solicitat/canto/canto/clasic/folclor/canto popular.

2) În cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul, corespunzătoare/corespunzător şi unui alt instrument/canto/canto
popular, în afara celui înscris pe diploma de studii, se regăsește în fiecare an de studiu (sau în cel puţin 4 ani de studii) finalizată/finalizat cu notă, candidatul poate ocupa catedre şi funcţie de acest
instrument/canto/canto popular în învăţământul liceal, gimnazial şi primar de artă; în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de
studiu/modulul, corespunzătoare/corespunzător şi unui alt instrument, în afara celui înscris pe diploma de studii, nu se regăsește în fiecare an de studiu finalizată/finalizat cu notă, dar se regăsește
în cel puţin 3 ani de studii finalizată/finalizat cu notă, candidatul poate ocupa catedre şi funcţie de acest instrument numai învăţământul primar şi gimnazial de artă).

3) Specializările care nu se regăsesc în acest Centralizator vor primi acceptul de participare la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul
preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ dacă:
a) profilul postului/catedrei vacante coincide cu profilul specializării absolvite;
b) specializarea înscrisă pe diploma candidatului poate să fie asimilată uneia dintre specializările universitare incluse în prezentul Centralizator.
603

CODURILE DISCIPLINELOR MUZICALE


(PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de
Programa -
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ
probă de concurs/
(v. lista LGPLM/AG/PM-GC*)
Disciplina pentru examenul naţional de
Studii definitivare în învăţământ
G/PM, GPC - Domeniul Domeniul pentru studiile Nr. Nivelul de studii
G/P- universitare de
fundamental universitare de licenţă crt. Specializarea
licenţă
Proba practico-metodică
148. Interpretare muzicală x +
Proba scrisă:
Educaţie muzicală specializată: muzică
instrumentală / muzică de cameră / studii
teoretice
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
ARTE / ŞTIINŢE cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
MI (funcţie de instrument),
UMANISTE ŞI MUZICĂ /
IA,TSD, CO ARTE
149. Interpretare muzicală - instrumente x EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ
(ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ
INSTRUMENTALĂ) (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Proba practico-metodică
+
Proba scrisă:
Educaţie muzicală specializată: muzică
instrumentală / studii teoretice / ansambluri
muzicale vocale şi instrumentale
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
ARTE / ŞTIINŢE cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
**MI (funcţie de instrument),
UMANISTE ŞI MUZICĂ 150. Compoziţie muzicală x /
**IA, **CO, TSD, AC, AO ARTE
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ
(ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ
INSTRUMENTALĂ) (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ARTE / ŞTIINŢE 151. Dirijat x Proba practico-metodică
**MI (funcţie de instrument),
UMANISTE ŞI MUZICĂ +
**IA, **CO, TSD, AO, AC ARTE 152. Dirijat orchestră x Proba scrisă:
Educaţie muzicală specializată: muzică
instrumentală / studii teoretice / ansambluri
muzicale vocale şi instrumentale
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
ARTE / ŞTIINŢE /
**MI (funcţie de instrument),
UMANISTE ŞI MUZICĂ 153. Muzicologie x EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ
**IA, **CO, AC, TSD ARTE (ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ
INSTRUMENTALĂ) (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
604
154. Pedagogie muzicală** x Proba practico-metodică
155. Muzică religioasă** x +
Proba scrisă:
156. Artele spectacolului muzical** x
Educaţie muzicală specializată: muzică
instrumentală / studii teoretice
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
ARTE / ŞTIINŢE cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
**MI (funcţie de instrument),
UMANISTE ŞI MUZICĂ /
**IA, **CO, TSD ARTE EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ
157. Interpretare muzicală – canto** x (ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ
INSTRUMENTALĂ) (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
158. Artele spectacolului muzical x Proba scrisă:
159. Compoziţie muzicală x Educaţie muzicală
160. Dirijat x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
ARTE / ŞTIINŢE 161. Interpretare muzicală x
/
UMANISTE ŞI MUZICĂ 162. Interpretare muzicală - canto x
EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII
EM
ARTE 163. Interpretare muzicală - instrumente x
MUZICALE TEORETICE
164. Muzicologie x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
165. Muzică religioasă x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
166. Pedagogie muzicală x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
TEOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în
TEOLOGIE 167. Artă sacră x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
ORTODOXĂ cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

MUZICĂ 168. Artele spectacolului muzical x Proba practico-metodică


+
Proba scrisă:
Coregrafie
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
ARTE / ŞTIINŢE cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
DCL, IC, DR, R, DCR, RA UMANISTE ŞI
/
ARTE TEATRU 169. Artele spectacolului (coregrafie) x COREGRAFIE
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

** cu modul de instrument (în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul,
corespunzătoare/corespunzător instrumentului solicitat, se regăseşte regăsește în cel puţin 3 ani de studii finalizată/finalizat cu notă, se consideră îndeplinită condiţia
absolvirii unui modul de instrument)
605
CODURILE DISCIPLINELOR MUZICALE (PRINCIPALE) DE
ÎNCADRARE Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ
Programa -
(v. lista LGPLM/AG/PM-GC*)
probă de concurs/
Domeniul de Nivelul de
Disciplina pentru examenul
Domeniul pentru licenţă / studii
Specializarea din cadrul Studii naţional de definitivare în
Domeniul studiile Domeniul de
L- G/P- LM /A-C G/PM, GPC - domeniului pentru studiile universitare de învăţământ
fundamental universitare de studii Programul de studii de master acreditat
universitare de licenţă masterat/master
licenţă universitare de
master
Artele spectacolului 1. Arta educaţiei muzicale
muzical 2. Arta muzicală
Compoziţie muzicală 3. Artă muzicală în cultura audiovizuală
Dirijat 4. Arta spectacolului liric Proba scrisă:
Dirijat orchestră 5. Artele spectacolului muzical Educaţie muzicală
ARTE / 6. Compoziţie, Muzicologie, Dirijat
Interpretare muzicală (programa aprobată prin
ŞTIINŢE 7. Culturi muzicale academice şi tradiţionale
MUZICĂ Interpretare muzicală - ordinul ministrului educaţiei,
UMANISTE 8. Educaţie muzicală
canto cercetării, tineretului şi
ŞI ARTE 9. Educaţie muzicală contemporană
Interpretare muzicală - sportului nr. 5620 / 2010)
10. Educaţie muzicală contemporană şi culturi
instrumente /
muzicale religioase
Muzicologie
11. Elemente de complementaritate pentru educaţia EDUCAȚIE
Muzică religioasă MUZICALĂ ȘI
muzicală
Pedagogie muzicală
12. Interpretare muzicală STUDII MUZICALE
EM-EA;
EM MUZICĂ 13. Jazz şi culturi muzicale pop x TEORETICE
EM
14. Meloterapie (SPECIALITATE ŞI
15. Muzică şi cultură pop DIDACTICA
16. Muzicologie, compoziţie, dirijat
SPECIALITĂŢII),
17. Pedagogia artei dirijorale
18. Pedagogie muzicală ELEMENTE DE
19. Stil şi limbaj compozițional PEDAGOGIE ŞI
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră 20. Stilistică dirijorală PSIHOLOGIE
ORTODOXĂ
21. Sinteză muzicologică (programele pentru examenul
22. Stilistica interpretării muzicale naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
23. Stilistică interpretativă, instrumentală şi vocală ordinul ministrului educaţiei şi
24. Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
şi vocală 2015)
25. Tehnica şi arta muzicală din secolul XX
26. Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală
Artele spectacolului
muzical Proba scrisă:
Compoziţie muzicală Educaţie muzicală
Dirijat (programa aprobată prin
Dirijat orchestră ordinul ministrului educaţiei,
ARTE /
Interpretare muzicală cercetării, tineretului şi
ŞTIINŢE
MUZICĂ Interpretare muzicală - sportului nr. 5620 / 2010)
UMANISTE
canto /
ŞI ARTE
Interpretare muzicală - EDUCAȚIE
instrumente
MUZICALĂ ȘI
Muzicologie
STUDII MUZICALE
EM-EA; Muzică religioasă
EM
EM
Pedagogie muzicală
TEOLOGIE Teologie-Muzică-Educaţie x TEORETICE
(SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
TEOLOGIE
TEOLOGIE Artă sacră PSIHOLOGIE
ORTODOXĂ
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
606
Artele spectacolului muzical Proba practico-metodică
Compoziţie muzicală +
Dirijat Proba scrisă:
ARTE / Dirijat orchestră Educaţie muzicală
ŞTIINŢE Interpretare muzicală specializată: muzică
MUZICĂ
UMANISTE Interpretare muzicală - canto instrumentală / studii
ŞI ARTE Interpretare muzicală - instrumente teoretice / ansambluri
Muzicologie muzicale vocale şi
Muzică religioasă instrumentale
Pedagogie muzicală (programa aprobată prin ordinul
**MI (funcţie ministrului educaţiei, cercetării,
de instrument), **MI (funcţie de 1. Stil şi limbaj compoziţional tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
**IA, JMU, instrument), **IA, 2. Compoziţie, Muzicologie, Dirijat /
MUZICĂ x
TSD, IM, FM, TSD, AC, AO, 3. Muzicologie, compoziţie, dirijat EDUCAȚIE MUZICALĂ
A, AO, AC, **CO SPECIALIZATĂ (ARTĂ
**ACO, **CO VOCALĂ, MUZICĂ
INSTRUMENTALĂ)
TEOLOGIE (SPECIALITATE ŞI
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Artele spectacolului muzical Proba practico-metodică
Compoziţie muzicală +
Dirijat Proba scrisă:
ARTE / Dirijat orchestră Educaţie muzicală
ŞTIINŢE Interpretare muzicală specializată: muzică
MUZICĂ
UMANISTE Interpretare muzicală - canto instrumentală / studii
ŞI ARTE Interpretare muzicală - instrumente teoretice / ansambluri
Muzicologie muzicale vocale şi
Muzică religioasă instrumentale
Pedagogie muzicală (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
**MI (funcţie 1. Stilistică dirijorală
**MI (funcţie de tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
de instrument), 2. Sinteză muzicologică
instrument), **IA, /
**IA, TSD, IM, MUZICĂ 3. Compoziţie, Muzicologie, Dirijat x
TSD, AO, AC, EDUCAȚIE MUZICALĂ
FM, A, AO,AC, 4. Muzicologie, compoziţie, dirijat
**CO SPECIALIZATĂ (ARTĂ
EFM, **CO 5. Pedagogia artei dirijorale
VOCALĂ, MUZICĂ
INSTRUMENTALĂ)
TEOLOGIE (SPECIALITATE ŞI
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Notă.La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
607

Artele spectacolului muzical Proba practico-metodică


Compoziţie muzicală +
Dirijat Proba scrisă:
ARTE / Dirijat orchestră Educaţie muzicală specializată:
ŞTIINŢE Interpretare muzicală muzică instrumentală / studii
MUZICĂ teoretice/ ansambluri muzicale
UMANISTE Interpretare muzicală - canto
ŞI ARTE Interpretare muzicală - instrumente vocale şi instrumentale
Muzicologie (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
Muzică religioasă
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
**MI (funcţie Pedagogie muzicală
**MI (funcţie de /
de instrument),
instrument) , 1. Jazz şi culturi muzicale pop EDUCAȚIE MUZICALĂ
**IA, JMU, MUZICĂ x
**IA, TSD, AO, 2. Muzică şi cultură pop SPECIALIZATĂ (ARTĂ
TSD, IM, AO,
AC, **CO VOCALĂ, MUZICĂ
AC, **CO INSTRUMENTALĂ)
(SPECIALITATE ŞI
TEOLOGIE DIDACTICA
TEOLOGIE Artă sacră SPECIALITĂŢII),
ORTODOXĂ
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Artele spectacolului muzical Proba practico-metodică
Compoziţie muzicală +
Dirijat Proba scrisă:
ARTE / Dirijat orchestră Educaţie muzicală specializată:
ŞTIINŢE Interpretare muzicală muzică instrumentală / muzică
MUZICĂ de cameră / studii teoretice
UMANISTE Interpretare muzicală - canto
ŞI ARTE Interpretare muzicală - instrumente (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
Muzicologie 1. Interpretare muzicală tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Muzică religioasă 2. Stilistica interpretării muzicale
MI (funcţie de Pedagogie muzicală /
3. Stilistică interpretativă,
instrument), MI (funcţie de EDUCAȚIE MUZICALĂ
instrumentală şi vocală
IA, JMU, TSD, instrument), IA, MUZICĂ x SPECIALIZATĂ (ARTĂ
4. Stil şi performanţă în interpretarea
IM, ACO, MC, TSD , CO VOCALĂ, MUZICĂ
instrumentală şi vocală
CO INSTRUMENTALĂ)
5. Vocal şi instrumental în arta
(SPECIALITATE ŞI
muzicală camerală
DIDACTICA
TEOLOGIE
TEOLOGIE
Artă sacră SPECIALITĂŢII),
ORTODOXĂ ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Notă La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
608
Artele spectacolului muzical Proba practico-
Compoziţie muzicală metodică
Dirijat +
ARTE / Dirijat orchestră Proba scrisă:
ŞTIINŢE Interpretare muzicală Educaţie muzicală
MUZICĂ specializată: artă
UMANISTE ŞI Interpretare muzicală - canto
ARTE Interpretare muzicală - instrumente vocală
1. Arta educaţiei muzicale****
Muzicologie 2. Arta muzicală****
(programa aprobată prin
ordinul ministrului
Muzică religioasă 3. Artă muzicală în cultura audiovizuală****
educaţiei, cercetării,
Pedagogie muzicală 4. Arta spectacolului liric**** tineretului şi sportului nr.
5. Artele spectacolului muzical****
5620 / 2010)
6. Educaţie muzicală****
7. Educaţie muzicală contemporană**** /
8. Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale EDUCAȚIE
religioase **** MUZICALĂ
C, IV MUZICĂ 9. Elemente de complementaritate pentru educaţia x SPECIALIZATĂ
muzicală**** (ARTĂ VOCALĂ,
10. Interpretare muzicală MUZICĂ
11. Pedagogie muzicală**** INSTRUMENTALĂ)
12. Stilistica interpretării muzicale (SPECIALITATE ŞI
TEOLOGIE 13. Stilistică interpretativă, instrumentală şi vocală DIDACTICA
TEOLOGIE Artă sacră 14. Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală şi
ORTODOXĂ SPECIALITĂŢII),
vocală
15. Tehnica şi arta muzicală din secolul XX**** ELEMENTE DE
16. Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Artele spectacolului muzical Proba practico-
Compoziţie muzicală metodică
Dirijat +
ARTE / Dirijat orchestră Proba scrisă:
ŞTIINŢE Interpretare muzicală Educaţie muzicală
MUZICĂ specializată: artă
UMANISTE ŞI Interpretare muzicală - canto
ARTE Interpretare muzicală - instrumente vocală
Muzicologie (programa aprobată prin
ordinul ministrului
Muzică religioasă educaţiei, cercetării,
Pedagogie muzicală tineretului şi sportului nr.
5620 / 2010)
/
EDUCAȚIE
MUZICALĂ
****C, ****IV TEOLOGIE Teologie-Muzică-Educaţie**** x SPECIALIZATĂ
(ARTĂ VOCALĂ,
MUZICĂ
INSTRUMENTALĂ)
(SPECIALITATE ŞI
TEOLOGIE DIDACTICA
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior
acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
609
Artele spectacolului muzical Proba practico-
Compoziţie muzicală metodică
Dirijat +
ARTE / Dirijat orchestră Proba scrisă:
ŞTIINŢE Interpretare muzicală Educaţie muzicală
MUZICĂ
UMANISTE ŞI Interpretare muzicală - canto specializată: muzică
ARTE Interpretare muzicală - instrumente instrumentală / studii
Muzicologie teoretice
Muzică religioasă (programa aprobată prin
Pedagogie muzicală ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr.
5620 / 2010)
/
**MI (funcţie
**MI (funcţie EDUCAȚIE
de instrument),
de instrument), MUZICALĂ
**IA, TSD, IM, MUZICĂ Pedagogie muzicală** x
**IA, TSD, SPECIALIZATĂ
AF, EFM, ACO,
**CO (ARTĂ VOCALĂ,
**CO
MUZICĂ
INSTRUMENTALĂ)
TEOLOGIE (SPECIALITATE ŞI
TEOLOGIE Artă sacră
ORTODOXĂ DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior
acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Artele spectacolului muzical Proba practico-
Compoziţie muzicală metodică
Dirijat +
ARTE / Dirijat orchestră Proba scrisă:
ŞTIINŢE Interpretare muzicală Proba scrisă:
MUZICĂ
UMANISTE ŞI Interpretare muzicală - canto
Educaţie muzicală
ARTE Interpretare muzicală - instrumente
Muzicologie 1. Arta educaţiei muzicale****
specializată: artă
Muzică religioasă 2. Arta muzicală**** vocală
Pedagogie muzicală 3. Artă muzicală în cultura audiovizuală**** (programa aprobată prin
4. Arta spectacolului liric**** ordinul ministrului
5. Artele spectacolului muzical**** educaţiei, cercetării,
6. Culturi muzicale academice şi tradiţionale tineretului şi sportului nr.
7. Educaţie muzicală**** 5620 / 2010)
8. Educaţie muzicală contemporană**** /
9. Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale EDUCAȚIE
religioase **** MUZICALĂ
MVTR MUZICĂ x
10. Elemente de complementaritate pentru educaţia SPECIALIZATĂ
muzicală****
(ARTĂ VOCALĂ,
11. Interpretare muzicală
MUZICĂ
12. Pedagogie muzicală****
13. Stilistica interpretării muzicale INSTRUMENTALĂ)
TEOLOGIE (SPECIALITATE ŞI
TEOLOGIE Artă sacră 14. Stilistică interpretativă, instrumentală şi vocală
ORTODOXĂ DIDACTICA
15. Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală şi
vocală SPECIALITĂŢII),
16. Tehnica şi arta muzicală din secolul XX**** ELEMENTE DE
17. Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior
acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
610
Artele spectacolului musical Proba practico-
Compoziţie muzicală metodică
Dirijat +
ARTE / Dirijat orchestră Proba scrisă:
ŞTIINŢE Interpretare muzicală
MUZICĂ Educaţie muzicală
UMANISTE Interpretare muzicală - canto
ŞI ARTE
specializată:
Interpretare muzicală - instrumente
Muzicologie
muzică
Muzică religioasă instrumentală /
1. Arta educaţiei muzicale**
Pedagogie muzicală 2. Arta muzicală** studii teoretice
3. Artă muzicală în cultura (programa aprobată prin
audiovizuală** ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
4. Arta spectacolului liric** tineretului şi sportului nr.
5. Artele spectacolului muzical**
5620 / 2010)
**MI (funcţie 6. Educaţie muzicală**
de instrument), **MI (funcţie de 7. Educaţie muzicală contemporană** /
**IA, TSD, IM, instrument), **IA, MUZICĂ 8. Educaţie muzicală contemporană şi x EDUCAȚIE
AF, EFM, ACO, TSD, **CO culturi muzicale religioase ** MUZICALĂ
**CO, FM, A 9. Elemente de complementaritate pentru SPECIALIZATĂ
educaţia muzicală** (ARTĂ VOCALĂ,
10. Pedagogie muzicală** MUZICĂ
TEOLOGIE 11. Tehnica şi arta muzicală din secolul INSTRUMENTALĂ)
TEOLOGIE Artă sacră (SPECIALITATE ŞI
ORTODOXĂ XX**
12. Vocal şi instrumental în arta muzicală DIDACTICA
camerală SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
**cu modul de instrument (în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul, corespunzătoare/corespunzător
instrumentului solicitat, se regăsește în cel puţin 3 ani de studii din cadrul ciclului I de studii universitare de licenţă finalizată/finalizat cu notă şi cel puţin într-unul dintre anii de studii din
cadrul ciclului II de studii universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia absolvirii modulului de instrument necesar pentru ocuparea de catedre în învăţământul liceal,
gimnazial şi primar de artă; în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul, corespunzătoare/corespunzător
instrumentului solicitat, se regăsește în fiecare an de studiu din cadrul ciclului II de studii universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia absolvirii modulului de
instrument necesar pentru ocuparea de catedre în învăţământul liceal, gimnazial şi primar de artă);

***cu modul de folclor (în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul canto popular, folclor muzical sau
folclor comparat, se regăsește în cel puţin 2 ani de studiu din cadrul ciclului I de studii universitare de licenţă finalizată/finalizat cu notă şi cel puţin într-unul dintre anii de studii din cadrul
ciclului II de studii universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia absolvirii modulului de folclor necesar pentru ocuparea de catedre în învăţământul liceal, gimnazial şi
primar de artă; în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul, canto popular sau folclor muzical, se regăsește în
fiecare an de studiu din cadrul ciclului II de studii universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia absolvirii modulului de folclor necesar pentru ocuparea de catedre în
învăţământul liceal, gimnazial şi primar de artă);

****cu modul de canto (în cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul canto sau canto clasic, se regăsește în cel
puţin 2 ani de studiu de studiu din cadrul ciclului I de studii universitare de licenţă finalizată/finalizat cu notă şi cel puţin într-unul dintre anii de studii din cadrul ciclului II de studii
universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia absolvirii modulului de canto necesar pentru ocuparea de catedre în învăţământul liceal, gimnazial şi primar de artă; în
cazul în care, din foaia matricolă/anexa la diplomă a candidatului, reiese faptul că disciplina/unitatea de studiu/modulul, canto sau canto clasic, se regăsește în fiecare an de studiu din cadrul
ciclului II de studii universitare de masterat/master se consideră îndeplinită condiţia absolvirii modulului de canto necesar pentru ocuparea de catedre în învăţământul liceal, gimnazial şi
primar de artă).
611

MUZICĂ Artele spectacolului muzical


Artele spectacolului (actorie) 1. Actorie şi regie
Artele spectacolului (coregrafie) 2. Arta actorului
3. Arta actorului. Metode de înnoire a Proba practico-
Artele spectacolului (regie) mijloacelor de expresie
Artele spectacolului (regie de teatru) 4. Arta actorului de music hall metodică
TEATRU Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de 5. Arta actorului de teatru de animaţie
păpuşi şi marionete) 6. Arta regizorului de teatru
+
ARTE / ŞTIINŢE Proba scrisă:
AA, IT, AS,
UMANISTE ŞI Artele spectacolului (păpuşi - marionete) TEATRU
7. Artele spectacolului teatral
x
MA Teatrologie (management cultural) 8. Arta interpretării caracterelor dramatice Arta actorului
ARTE 9. Artă teatrală
Teatrologie (jurnalism teatral) (programa aprobată prin
10. Design, lumină şi sunet în artele spectacolului
Cinematografie, fotografie, media 11. Pedagogie teatrală ordinul ministrului educaţiei,
(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, 12. Tehnologii digitale în spectacolul cercetării, tineretului şi
CINEMATO-
multimedia: sunet-montaj, comunicare contemporan sportului nr. 5620 / 2010)
GRAFIE ŞI audiovizuală: scenaristică, publicitate media, 13. Teatru, film şi multimedia /
MEDIA filmologie) 14. Teatru de animaţie
Filmologie
ARTELE
SPECTACOLULUI
MUZICĂ Artele spectacolului muzical 1. Actorie şi regie
Artele spectacolului (actorie) (ARTA ACTORULUI)
2. Arta actorului
Artele spectacolului (coregrafie) 3. Arta actorului. Metode de înnoire a (SPECIALITATE ŞI
Artele spectacolului (regie) mijloacelor de expresie DIDACTICA
Artele spectacolului (regie de teatru) 4. Arta actorului de music hall SPECIALITĂŢII),
TEATRU Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de 5. Arta actorului de teatru de animaţie ELEMENTE DE
6. Arta regizorului de teatru PEDAGOGIE ŞI
ARTE / ŞTIINŢE păpuşi şi marionete) TEATRU ŞI 7. Artele spectacolului teatral
AA, IT, AS,
UMANISTE ŞI Artele spectacolului (păpuşi - marionete) ARTELE 8. Arta interpretării caracterelor dramatice x PSIHOLOGIE
MA Teatrologie (management cultural) (programele pentru examenul
ARTE SPECTACOLULUI 9. Artă teatrală
naţional de definitivare în
Teatrologie (jurnalism teatral) 10. Design, lumină şi sunet în artele spectacolului
învăţământ aprobate prin
Cinematografie, fotografie, media 11. Pedagogie teatrală
ordinul ministrului educaţiei şi
(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, 12. Tehnologii digitale în spectacolul
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
CINEMATO- contemporan
multimedia: sunet-montaj, comunicare
GRAFIE ŞI audiovizuală: scenaristică, publicitate media, 13. Teatru, film şi multimedia 2015)
MEDIA filmologie) 14. Teatru de animaţie
15. Teatru contemporan (actorie şi teatrologie)
Filmologie
MUZICĂ Artele spectacolului musical
Artele spectacolului (actorie)
Artele spectacolului (coregrafie)
Artele spectacolului (regie)
Artele spectacolului (regie de teatru) Proba practico-
TEATRU Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de metodică
păpuşi şi marionete)
ARTE / ŞTIINŢE 1. Artele spectacolului liric +
IT, MA, AS, Artele spectacolului (păpuşi - marionete)
UMANISTE ŞI MUZICĂ 2. Artele spectacolului muzical x
ETS
ARTE
Teatrologie (management cultural) Proba scrisă:
Teatrologie (jurnalism teatral) Arta actorului
Cinematografie, fotografie, media (programa aprobată prin
CINEMATO- (regie de film şi TV,imagine de film şi TV, ordinul ministrului educaţiei,
GRAFIE ŞI multimedia: sunet-montaj, comunicare cercetării, tineretului şi
MEDIA audiovizuală: scenaristică, publicitate media,
sportului nr. 5620 / 2010)
filmologie)
Filmologie /
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul ARTELE
instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. SPECTACOLULUI
MUZICĂ Artele spectacolului muzical (ARTA ACTORULUI)
Artele spectacolului (actorie) (SPECIALITATE ŞI
Artele spectacolului (coregrafie) DIDACTICA
Artele spectacolului (regie) SPECIALITĂŢII),
Artele spectacolului (regie de teatru) ELEMENTE DE
TEATRU Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de PEDAGOGIE ŞI
păpuşi şi marionete) PSIHOLOGIE
ARTE / ŞTIINŢE
Artele spectacolului (păpuşi - marionete) (programele pentru examenul
AA, IT, AS UMANISTE ŞI TEATRU Scriere dramatică x naţional de definitivare în
ARTE Teatrologie (management cultural)
învăţământ aprobate prin
Teatrologie (jurnalism teatral) ordinul ministrului educaţiei şi
Cinematografie, fotografie, media cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
(regie de film şi TV,imagine de film şi TV, 2015)
CINEMATO-
multimedia: sunet-montaj, comunicare
GRAFIE ŞI
audiovizuală: scenaristică, publicitate media,
MEDIA
filmologie)
Filmologie
612
MUZICĂ Artele spectacolului muzical
Artele spectacolului (actorie)
Proba practico-
Artele spectacolului (coregrafie) metodică
Artele spectacolului (regie) +
Artele spectacolului (regie de teatru)
Proba scrisă:
ARTE / TEATRU Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de
păpuşi şi marionete) TEATRU ŞI Arta actorului
ŞTIINŢE
AA, IT, AS Artele spectacolului (păpuşi - marionete) ARTELE Scriere dramatică x (programa aprobată prin
UMANISTE ŞI ordinul ministrului
Teatrologie (management cultural) SPECTACOLULUI
ARTE educaţiei, cercetării,
Teatrologie (jurnalism teatral)
tineretului şi sportului nr.
Cinematografie, fotografie, media
5620 / 2010)
CINEMATO- (regie de film şi TV,imagine de film şi TV,
GRAFIE ŞI multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizuală: /
MEDIA scenaristică, publicitate media, filmologie) ARTELE
Filmologie SPECTACOLULUI
MUZICĂ Artele spectacolului muzical (ARTA
Artele spectacolului (actorie) ACTORULUI)
Artele spectacolului (coregrafie) (SPECIALITATE ŞI
Artele spectacolului (regie) DIDACTICA
Artele spectacolului (regie de teatru) 1. Teatrologie - management şi SPECIALITĂŢII),
TEATRU Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de marketing cultural ELEMENTE DE
ARTE /
păpuşi şi marionete) 2. Teoria şi practica PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE
IT, AS, MA Artele spectacolului (păpuşi - marionete) TEATRU managementului instituţiilor şi x
UMANISTE ŞI PSIHOLOGIE
Teatrologie (management cultural) evenimentelor culturale (programele pentru
ARTE
Teatrologie (jurnalism teatral) 3. Teatrologie. Impresariat examenul naţional de
Cinematografie, fotografie, media artistic definitivare în învăţământ
CINEMATO- (regie de film şi TV,imagine de film şi TV, aprobate prin ordinul
GRAFIE ŞI multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizuală: ministrului educaţiei şi
MEDIA scenaristică, publicitate media, filmologie) cercetării ştiinţifice nr.
Filmologie 5558 / 2015)
MUZICĂ Artele spectacolului musical
Artele spectacolului (actorie)
Artele spectacolului (coregrafie)
Proba practico-
Artele spectacolului (regie)
Artele spectacolului (regie de teatru) metodică
TEATRU Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de +
ARTE /
ŞTIINŢE
păpuşi şi marionete) Proba scrisă:
IT, MA, AS Artele spectacolului (păpuşi - marionete) TEATRU Arta regizorului x Arta actorului
UMANISTE ŞI
ARTE Teatrologie (management cultural) (programa aprobată prin
Teatrologie (jurnalism teatral) ordinul ministrului
Cinematografie, fotografie, media (regie de film educaţiei, cercetării,
CINEMATO- şi TV, imagine de film şi TV, multimedia: sunet- tineretului şi sportului nr.
GRAFIE ŞI montaj, comunicare audiovizuală: scenaristică, 5620 / 2010)
MEDIA publicitate media, filmologie) /
Filmologie ARTELE
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor SPECTACOLULUI
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (ARTA
MUZICĂ Artele spectacolului musical ACTORULUI)
Artele spectacolului (actorie) (SPECIALITATE ŞI
Artele spectacolului (coregrafie) DIDACTICA
Artele spectacolului (regie) SPECIALITĂŢII),
Artele spectacolului (regie de teatru) ELEMENTE DE
TEATRU Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de PEDAGOGIE ŞI
ARTE /
păpuşi şi marionete) TEATRU ŞI PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE
IT, MA, AS Artele spectacolului (păpuşi - marionete) ARTELE Arta regizorului x (programele pentru
UMANISTE ŞI examenul naţional de
Teatrologie (management cultural) SPECTACOLULUI
ARTE definitivare în învăţământ
Teatrologie (jurnalism teatral) aprobate prin ordinul
Cinematografie, fotografie, media (regie de film ministrului educaţiei şi
CINEMATO- şi TV, imagine de film şi TV, multimedia: sunet- cercetării ştiinţifice nr.
GRAFIE ŞI montaj, comunicare audiovizuală: scenaristică, 5558 / 2015)
MEDIA publicitate media, filmologie)
Filmologie
613
MUZICĂ Artele spectacolului muzical
Artele spectacolului (actorie)
Artele spectacolului (coregrafie) Proba practico-
Artele spectacolului (regie) metodică
Artele spectacolului (regie de teatru) +
ARTE /
TEATRU Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de Proba scrisă:
păpuşi şi marionete)
ŞTIINŢE CINEMATO- Arta actorului
IT, AS, MA
UMANISTE ŞI Artele spectacolului (păpuşi - marionete) GRAFIE ŞI MEDIA
Arta regiei de film x
(programa aprobată prin
ARTE Teatrologie (management cultural) ordinul ministrului
Teatrologie (jurnalism teatral) educaţiei, cercetării,
Cinematografie, fotografie, media (regie de film tineretului şi sportului nr.
CINEMATO- şi TV, imagine de film şi TV, multimedia: sunet- 5620 / 2010)
GRAFIE ŞI montaj, comunicare audiovizuală: scenaristică, /
MEDIA publicitate media, filmologie) ARTELE
Filmologie SPECTACOLULUI
MUZICĂ Artele spectacolului muzical (ARTA
Artele spectacolului (actorie) ACTORULUI)
Artele spectacolului (coregrafie) (SPECIALITATE ŞI
Artele spectacolului (regie) DIDACTICA
Artele spectacolului (regie de teatru) 1. Arta scurtmetrajului SPECIALITĂŢII),
2. Dramaturgie ELEMENTE DE
TEATRU Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de
ARTE / cinematografică. Scenaristică PEDAGOGIE ŞI
păpuşi şi marionete)
ŞTIINŢE CINEMATO- Film şi TV
IT, AS
UMANISTE ŞI Artele spectacolului (păpuşi - marionete) GRAFIE ŞI MEDIA 3. Producţie de film
x PSIHOLOGIE
(programele pentru
ARTE Teatrologie (management cultural) documentar examenul naţional de
Teatrologie (jurnalism teatral) 4. Scenaristică definitivare în învăţământ
Cinematografie, fotografie, media (regie de film aprobate prin ordinul
CINEMATO- şi TV, imagine de film şi TV, multimedia: sunet- ministrului educaţiei şi
GRAFIE ŞI montaj, comunicare audiovizuală: scenaristică, cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
MEDIA publicitate media, filmologie)
Filmologie
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

MUZICĂ Artele spectacolului muzical


Proba practico-
metodică
Artele spectacolului (actorie) +
Artele spectacolului (coregrafie) Proba scrisă:
Artele spectacolului (regie) Coregrafie
Artele spectacolului (regie de teatru) (programa aprobată prin
TEATRU Artele spectacolului (arta actorului mânuitor de ordinul ministrului
păpuşi şi marionete) educaţiei, cercetării,
Artele spectacolului (păpuşi - marionete) tineretului şi sportului nr.
Teatrologie (management cultural) 5620 / 2010)
ARTE /
DCL, DC, DR, Teatrologie (jurnalism teatral) 1. Artă coregrafică /
DCL, IC, DR, R, ŞTIINŢE
DCR, D, RI, IB, TEATRU 2. Spectacolul coregrafic x COREGRAFIE
DCR, RA UMANISTE ŞI Cinematografie, fotografie, media
RA, E, DCO (regie de film şi TV,imagine de film şi TV, contemporan (SPECIALITATE ŞI
ARTE
multimedia: sunet-montaj, comunicare DIDACTICA
audiovizuală: scenaristică, publicitate media, SPECIALITĂŢII),
filmologie) ELEMENTE DE
CINEMATO- PEDAGOGIE ŞI
GRAFIE ŞI PSIHOLOGIE
MEDIA (programele pentru
examenul naţional de
Filmologie definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
614

MUZICĂ Artele spectacolului muzical


Proba practico-
metodică
Artele spectacolului (actorie) +
Artele spectacolului (coregrafie) Proba scrisă:
Artele spectacolului (regie) Coregrafie
Artele spectacolului (regie de teatru) (programa aprobată prin
TEATRU Artele spectacolului (arta actorului mânuitor ordinul ministrului
de păpuşi şi marionete) educaţiei, cercetării,
Artele spectacolului (păpuşi - marionete) tineretului şi sportului nr.
Teatrologie (management cultural) 5620 / 2010)
ARTE /
DCL, DC, DR, Teatrologie (jurnalism teatral) TEATRU ŞI 1. Artă coregrafică /
DCL, IC, DR, R, ŞTIINŢE
DCR, D, RI, IB, Cinematografie, fotografie, media ARTELE 2. Spectacolul coregrafic x COREGRAFIE
DCR, RA UMANISTE
RA, E, DCO (regie de film şi TV,imagine de film şi TV, SPECTACOLULUI contemporan (SPECIALITATE ŞI
ŞI ARTE
multimedia: sunet-montaj, comunicare DIDACTICA
audiovizuală: scenaristică, publicitate media, SPECIALITĂŢII),
filmologie) ELEMENTE DE
CINEMATO- PEDAGOGIE ŞI
GRAFIE ŞI PSIHOLOGIE
MEDIA (programele pentru
examenul naţional de
Filmologie definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
* Liceu, gimnaziu/primar, liceu muzică/artă-coregrafie, gimnaziu/primar muzică/artă, gimnaziu/primar coregrafie
615
Aria curriculară : EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Disciplinele: Educaţie fizică şi sport; Kinetoterapie
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de
Învăţământ preuniversitar a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de
Programa -
definitivare în învăţământ
probă de concurs/
Învăţământ Învăţământ
Disciplina pentru examenul
Post/Catedră Nivelul de studii universitar universitar Învăţământ
PROFILUL / Nr. naţional de definitivare în
Nivel (Disciplina principală de de post
DOMENIUL crt. învăţământ
de încadrare) Specializarea lungă scurtă liceal
durată durată
1. Educaţie fizică şi sport1) x
Probă teoretică:
2. Educaţie fizică şi management în sport 1)
x
Educaţie fizică şi sport
3. Educaţie fizică militară şi sport1) x
4. Educaţie fizică (militară ) 1)
x
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
Educaţie fizică şi sport, specializare în disciplina
Învăţământ general : 5. x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
sportivă1)
Liceal / gimnazial / primar/ EDUCAŢIE /
6. Managementul activităţilor sportive* 1) x
Învăţământ special (deficienţe moderate sau Educaţie fizică FIZICĂ EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
7. Educaţie fizică şi sport competițional* 1) x
uşoare)/ Învăţământ special (deficienţe şi sport ŞI SPORT (SPECIALITATE ŞI
Educaţie fizică şi sport – Limba şi literatura
grave, severe, profunde sau 8. x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
asociate)***/Învăţământ profesional engleză
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Educaţie fizică şi sport – Limba şi literatura
9. x ŞI PSIHOLOGIE
franceză (programele pentru examenul naţional de
10. Educaţie fizică şi sport – Biologie x definitivare în învăţământ aprobate prin
11. Educaţie fizică şi sport – Geografie x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
12. Istorie - Educaţie fizică şi sport x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Probă teoretică:
Educaţie fizică şi sport
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
Învăţământ general : tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Gimnazial / primar / Învăţământ special /
EDUCAŢIE
(deficienţe moderate sau uşoare)/ Educaţie fizică EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
FIZICĂ ŞI 13. Educaţie fizică 1) x
Învăţământ special (deficienţe grave, şi sport (SPECIALITATE ŞI
SPORT
severe, profunde sau asociate)***/ DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
Învăţământ profesional ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
14. Educaţie fizică şi sport2) x Probă teoretică:
15. Educaţie fizică şi management în sport2) x Educaţie fizică şi sport;
16. Educaţie fizică militară şi sport2) x Probă practico – metodică
(programa aprobată prin ordinul
Educaţie fizică ministrului educaţiei, cercetării,
Învăţământ şi sport: pregătire sportivă de tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
sportiv (vocaţional) : specialitate2) /
liceal / gimnazial / Disciplinele sportive care se predau în EDUCAŢIE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
primar* unităţile în care sunt organizate clase FIZICĂ Educaţie fizică şi sport, specializare în disciplina (SPECIALITATE ŞI
cu program sportiv şi/sau grupe de ŞI SPORT 17. x
sportivă2) DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
club sportiv şcolar ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
616
18. Educaţie fizică şi sport2) x Probă teoretică:
19. Educaţie fizică şi management în sport2) x Educaţie fizică şi sport
20. Educaţie fizică militară şi sport2) x Probă practico – metodică
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
21. Educaţie fizică şi sport, specializare în disciplina sportivă 2) x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Educaţie fizică ŞI PSIHOLOGIE
şi sport : (programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Cluburi sportive şcolare / pregătire sportivă de EDUCAŢIE
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Palatele copiilor / Cluburile specialitate2) FIZICĂ
copiilor Disciplinele sportive care ŞI SPORT 22. Educaţie fizică şi sport, măiestrie sportivă (antrenori2) )** x Probă teoretică:
se predau în secţiile de Educaţie fizică şi sport – antrenori;
23. Măiestrie sportivă şi acrobatică2) ** x Probă practico – metodică
club sportiv şcolar
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT -ANTRENORI
24. Măiestrie sportivă (antrenori2) )** x x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

25. Kinetoterapie*** x

26. Educaţie fizică (absolvenţi ai promoţiilor anterioare anului 1993) 3)


x

27. Educaţie fizică şi sport (absolvenţi ai promoţiilor anterioare anului 1993) 3) x


EDUCAŢIE Educaţie fizică şi management în sport (absolvenţi ai promoţiilor anterioare
Învăţământ special preşcolar/ FIZICĂ 28. x Probă teoretică: Kinetoterapie
Învăţământ special primar/ anului 1993) 3) (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
ŞI SPORT
Învăţământ special gimnazial/
Kinetoterapie Educaţie fizică militară şi sport (absolvenţi ai promoţiilor anterioare anului
29. x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ special liceal*** 1993)3)
/
30. Educaţie fizică (militară ) (absolvenţi ai promoţiilor anterioare anului 1993)3) x KINETOTERAPIE (SPECIALITATE ŞI
Educaţie fizică şi sport, specializare în disciplina sportivă (absolvenţi ai DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
31. x
promoţiilor anterioare anului 1993)3) PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE

MEDICINĂ 32. Fiziokinetoterapie*** x

Învăţământ special preşcolar/


Învăţământ special primar/ Kinetoterapie MEDICINĂ 33. Balneo – fiziokinetoterapie şi recuperare*** x
Învăţământ special gimnazial***
Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale,
care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de
noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
** Funcţiile de antrenor se ocupă conform prevederilor art. 248 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Candidaţii vor fi examinaţi după programa de educaţie fizică şi sport pentru
antrenori.
1)
Indiferent de specializarea în disciplina sportivă.
2)
Funcţie de disciplina sportivă. Se corelează specializarea în disciplina sportivă a candidatului cu disciplina sportivă şi proba practico-metodică asociată postului/catedrei.
3)
Absolvenţi cu diplomă ai facultăţilor de educaţie fizică şi sport, promoții anterioare anului 1993, care pe parcursul studiilor au finalizat cu notă una dintre disciplinele: „Gimnastică terapeutică şi masaj” sau „Masaj şi gimnastică
terapeutică”. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special cadrele didactice/candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările
şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
617
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se
Programa -
Învăţământ preuniversitar înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în
probă de concurs/
învăţământ
Disciplina pentru examenul
Post/Catedră Nivelul de studii Studii
Domeniul pentru studiile Nr. naţional de definitivare în
Nivel (Disciplina principală Domeniul fundamental universitare
universitare de licenţă crt. învăţământ
de încadrare) Specializarea de licenţă
CULTURĂ FIZICĂ ŞI CULTURĂ FIZICĂ ŞI Probă teoretică:
34. Educaţie fizică şi sportivă1)
x
SPORT SPORT Educaţie fizică
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI şi sport
Învăţământ general : 35. Educaţie fizică şi sportivă1)
x
SPORT SPORT (programa aprobată prin ordinul
gimnazial/Învăţământ ministrului educaţiei, cercetării,
special (deficienţe tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
moderate sau /
Educaţie fizică
uşoare)/Învăţământ EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
şi sport
special (deficienţe grave, (SPECIALITATE ŞI
ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
severe, profunde sau
EDUCAŢIEI FIZICE
36. Educaţie fizică şi sportivă1) x
SPORT ELEMENTE DE PEDAGOGIE
asociate)***/Învăţământ
ŞI PSIHOLOGIE
profesional (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Educaţie fizică CULTURĂ FIZICĂ ŞI CULTURĂ FIZICĂ ŞI Probă teoretică:
37. Sport şi performanţă motrică2) x
şi sport : SPORT SPORT Educaţie fizică şi sport
pregătire sportivă de EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI Probă practico – metodică
Cluburi sportive şcolare/ 38. Sport şi performanţă motrică2) x
specialitate2) SPORT SPORT (programa aprobată prin ordinul
Palatele copiilor/ ministrului educaţiei, cercetării,
Disciplinele sportive
Cluburile copiilor/ tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
care se predau în
Învăţământ /
secţiile de club sportiv
sportiv (vocațional) : EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
şcolar, în palatele şi
gimnazial / (SPECIALITATE ŞI
cluburile copiilor şi în ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
primar* 39. Sport şi performanţă motrică2) x
unităţile în care sunt EDUCAŢIEI FIZICE SPORT ELEMENTE DE PEDAGOGIE
organizate clase cu ŞI PSIHOLOGIE
program sportiv şi/sau (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
grupe de club sportiv ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
şcolar ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Educaţie fizică CULTURĂ FIZICĂ ŞI CULTURĂ FIZICĂ ŞI Probă teoretică:
40. Educaţie fizică şi sportivă 2) x
şi sport : SPORT SPORT Educaţie fizică şi sport
pregătire sportivă de EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI Probă practico – metodică
41. Educaţie fizică şi sportivă 2) x
specialitate2) SPORT SPORT (programa aprobată prin ordinul
Disciplinele sportive ministrului educaţiei, cercetării,
care se predau în tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

Palatele copiilor/ secţiile de club sportiv /


EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Cluburile copiilor şcolar, în palatele şi
(SPECIALITATE ŞI
cluburile copiilor şi în ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
42. Educaţie fizică şi sportivă1) x
unităţile în care sunt EDUCAŢIEI FIZICE SPORT ELEMENTE DE PEDAGOGIE
organizate clase cu ŞI PSIHOLOGIE
program sportiv şi/sau (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
grupe de club sportiv ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
şcolar ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
618
CULTURĂ FIZICĂ ŞI CULTURĂ FIZICĂ ŞI Probă teoretică: Kinetoterapie
43. Kinetoterapie şi motricitate specială x
SPORT SPORT (programa aprobată prin ordinul
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI ministrului educaţiei, cercetării,
44. Kinetoterapie şi motricitate specială x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
SPORT SPORT
Învăţământ special ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI /
preşcolar/Învăţământ EDUCAŢIEI FIZICE
KINETOTERAPIE 45. Kinetoterapie şi motricitate specială x KINETOTERAPIE
special primar/ Kinetoterapie (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ special DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
gimnazial SĂNĂTATE / ŞTIINŢE ELEMENTE DE PEDAGOGIE
BIOLOGICE ŞI SĂNĂTATE 46. Balneo fiziokinetoterapie şi recuperare x ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
BIOMEDICALE definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

1)
Indiferent de specializarea în disciplina sportivă.
2)
Funcţie de disciplina sportivă. Se corelează specializarea în disciplina sportivă a candidatului cu disciplina sportivă şi proba practico-metodică asociată postului/catedrei.

(***) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
619
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa Programa -
Învăţământ preuniversitar
la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de
Nivelul de concurs/
Domeniul de studii Disciplina
Specializarea din
Domeniul licenţă / Studii pentru
Post/Catedră cadrul domeniului
Domeniul pentru studiile Domeniul de universitare
Nivel (Disciplina principală pentru studiile examenul
fundamental universitare de studii Programul de studii de master acreditat de masterat/
de încadrare)
licenţă
universitare de
universitare de master naţional de
licenţă definitivare în
master
învăţământ
Educaţie fizică şi 1. Antrenament şi performanţă1)
sportivă 2. Antrenament şi performanţă sportivă1)
3. Activităţi fizice adaptate1)
CULTURĂ CULTURĂ Sport şi 4. Activitate motrică curriculară şi extracurriculară1)
FIZICĂ ŞI FIZICĂ ŞI performanţă 5. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare1)
SPORT SPORT motrică 6. Activităţi motrice de timp liber1)
Kinetoterapie şi 7. Activităţi motrice curriculare şi de timp liber1)
motricitate specială 8. Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme1)
9. Activităţi sportiv - turistice şi de timp liber1)
Educaţie fizică şi
10. Diagnoză şi prognoză psihomotrică1) Probă teoretică:
sportivă
11. Educaţie fizică şi activităţi sportive de timp liber1) Educaţie fizică
Sport şi 12. Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism1) şi sport
performanţă 13. Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare1)
motrică
(programa aprobată
14. Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber1) prin ordinul ministrului
15. Educaţie fizică şi antrenament sportiv1) educaţiei, cercetării,
Învăţământ general :
16. Educaţie fizică şi sport şcolar1) tineretului şi sportului
17. Educaţie fizică şi sportivă1) nr. 5620 / 2010)
gimnazial/Învăţământ
18. Educaţie fizică şi sportivă şcolară1) /
special (deficienţe
19. Educaţie fizică - sport - recreere1) EDUCAŢIE
moderate sau
20. Educaţie fizică şi managementul activităţilor şi structurilor sportive 1) FIZICĂ ŞI
uşoare)/Învăţământ
EDUCAŢIE 21. Educaţie fizică şcolară şi management sportiv1) SPORT
special (deficienţe Educaţie fizică
FIZICĂ ŞI 22. Educaţie fizică - Managementul activităţilor formale, nonformale şi de (SPECIALITATE
grave, severe, şi sport x
SPORT recuperare a stării de sănătate1) ŞI DIDACTICA
profunde sau
23. Educaţie fizică, turism şi timp liber1) SPECIALITĂŢII),
asociate)***/
EDUCAŢIE EDUCAŢIE 24. Fitness şi estetică corporală1) ELEMENTE DE
Învăţământ
FIZICĂ ŞI FIZICĂ ŞI 25. Loisir - Fitness1) PEDAGOGIE ŞI
profesional/
SPORT SPORT 26. Fitness şi performanţă motrică1) PSIHOLOGIE
liceal/
27. Management şi marketing în sport1) (programele pentru
primar Kinetoterapie şi
28. Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele sportive1) examenul naţional de
motricitate specială
29. Managementul activităţilor sportive1) definitivare în
30. Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport1) învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
31. Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive1)
educaţiei şi cercetării
32. Managementul activităţilor si organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive1) ştiinţifice nr. 5558 /
33. Managementul organizatiilor de educatie fizica, sportiva si de turism1) 2015)
34. Organizare şi conducere în sport
35. Performanţă în sport1)
36. Performanţă sportivă1)
37. Performanţă sportivă şi management în sport1)
38. Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de timp1)
39. Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane1)
40. Sport, turism şi activităţi de timp liber1)
41. Sport şi performanţă motrică1)
42. Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării1)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
1)
Indiferent de specializarea în disciplina sportivă.
620
1. Antrenament şi performanţă2)
Educaţie fizică şi
2. Antrenament şi performanţă sportivă2)
sportivă 3. Activităţi fizice adaptate2)
CULTURĂ CULTURĂ 4. Activitate motrică curriculară şi extracurriculară2)
Sport şi performanţă
FIZICĂ ŞI FIZICĂ ŞI 5. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare2)
motrică 6. Activităţi motrice de timp liber2) Probă teoretică:
SPORT SPORT
Kinetoterapie şi 7. Activităţi motrice curriculare şi de timp liber2) Educaţie fizică şi
8. Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme2)
motricitate specială 9. Activităţi sportiv - turistice şi de timp liber2)
sport
10. Educaţie fizică şi activităţi sportive de timp liber2) Probă practico –
Educaţie fizică şi
sportivă
11. Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism2) metodică
12. Educaţie fizică şi antrenament sportiv2)
Educaţie fizică (programa aprobată prin
13. Educaţie fizică şi sport şcolar2)
şi sport : Sport şi performanţă ordinul ministrului
14. Educaţie fizică - sport - recreere2)
pregătire sportivă de motrică educaţiei, cercetării,
Cluburi sportive 15. Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare 2)
tineretului şi sportului nr.
specialitate2) 16. Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber2)
şcolare / 17. Educaţie fizică, turism şi timp liber2) 5620 / 2010)
Disciplinele sportive
Palatele copiilor / 18. Fitness şi estetică corporală2) /
care se predau în
Cluburile copiilor/ EDUCAŢIE 19. Loisir – Fitness2) EDUCAŢIE FIZICĂ
secţiile de club sportiv
Învăţământ FIZICĂ ŞI 20. Fitness şi performanţă motrică2) x ŞI SPORT
şcolar, în palatele şi Performanţă în sport 2)
sportiv (vocaţional) : SPORT 21.
(SPECIALITATE ŞI
cluburile copiilor şi în 22. Performanţă sportivă2)
liceal / gimnazial /
unităţile în care sunt EDUCAŢIE EDUCAŢIE 23. Performanţă sportivă şi management în sport 2) DIDACTICA
primar* 24. Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane2) SPECIALITĂŢII),
organizate clase cu FIZICĂ ŞI FIZICĂ ŞI
program sportiv şi/sau 25. Sport, turism şi activităţi de timp liber2) ELEMENTE DE
SPORT SPORT 26. Sport şi performanţă motrică2)
grupe de club sportiv PEDAGOGIE ŞI
Kinetoterapie şi 27. Diagnoză şi prognoză psihomotrică2)
şcolar Educaţie fizică şi sportivă2)
PSIHOLOGIE
motricitate specială 28.
(programele pentru
29. Educaţie fizică şi sportivă şcolară2)
examenul naţional de
30. Educaţie fizică şcolară şi management sportiv2)
definitivare în învăţământ
31. Educaţie fizică şi managementul activităţilor şi structurilor sportive2)
aprobate prin ordinul
32. Management şi marketing în sport 2)
ministrului educaţiei şi
33. Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele sportive 2)
cercetării ştiinţifice nr.
34. Managementul activităţilor sportive2)
5558 / 2015)
35. Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport2)
36. Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive2)
37. Managementul activităţilor si organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive2)
38. Managementul organizațiilor de educație fizica, sportiva si de turism2)
39. Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de timp2)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi
alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Educaţie fizică şi Probă teoretică:


sportivă Kinetoterapie
CULTURĂ CULTURĂ (programa aprobată prin
Sport şi performanţă
FIZICĂ ŞI FIZICĂ ŞI ordinul ministrului
motrică educaţiei, cercetării,
SPORT SPORT 1. Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională
2. Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor tineretului şi sportului nr.
Kinetoterapie şi
motricitate specială 3. Kinetoterapia în afecţiunile locomotorii 5620 / 2010)
4. Kinetoterapia în geriatrie /
Învăţământ special Educaţie fizică şi x
5. Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie KINETOTERAPIE
preşcolar/ Învăţământ sportivă 6. Kinetoterapia în traumatologia sportivă (SPECIALITATE ŞI
special primar/ EDUCAŢIE
7. Kinetoterapie în reeducare funcţională DIDACTICA
Învăţământ special Kinetoterapie EDUCAŢIE EDUCAŢIE Sport şi performanţă FIZICĂ ŞI
FIZICĂ ŞI FIZICĂ ŞI 8. Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională SPECIALITĂŢII),
gimnazial/ motrică SPORT
9. Kinetoterapia la persoanele cu dezabilități ELEMENTE DE
Învăţământ special SPORT SPORT
10. Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică PEDAGOGIE ŞI
liceal*** Kinetoterapie şi 11. Kinetoterapie la domiciliu PSIHOLOGIE
motricitate specială 12. Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică (programele pentru
13. Nutriţie şi remodelare corporală examenul naţional de
definitivare în învăţământ
14. Recuperare - reeducare motrică şi somato-funcţională
SĂNĂTATE / aprobate prin ordinul
Balneo ministrului educaţiei şi
ŞTIINŢE
SĂNĂTATE fiziokinetoterapie şi cercetării ştiinţifice nr.
BIOLOGICE ŞI
recuperare 5558 / 2015)
BIOMEDICALE

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2)
Funcţie de disciplina sportivă. Se corelează specializarea în disciplina sportivă a candidatului cu disciplina sportivă şi proba practico-metodică asociată postului/catedrei.
621
Educaţie fizică şi 1. Antrenament şi performanţă1)
sportivă 2. Antrenament şi performanţă sportivă1)
3. Activităţi fizice adaptate1)
CULTURĂ CULTURĂ Sport şi 4. Activitate motrică curriculară şi extracurriculară1)
FIZICĂ ŞI FIZICĂ ŞI performanţă 5. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare1)
SPORT SPORT motrică 6. Activităţi motrice de timp liber1)
Kinetoterapie şi 7. Activităţi motrice curriculare şi de timp liber1)
motricitate specială 8. Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme1) x
9. Activităţi sportiv - turistice şi de timp liber1)
Educaţie fizică şi
10. Diagnoză şi prognoză psihomotrică1)
sportivă
11. Educaţie fizică şi activităţi sportive de timp liber1) Probă teoretică:
EDUCAŢIE EDUCAŢIE Sport şi 12. Educaţie fizică şi agrement in turism
FIZICĂ ŞI FIZICĂ ŞI performanţă 13. Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism1)
Educaţie fizică
SPORT SPORT motrică 14. Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare1) şi sport
Kinetoterapie şi 15. Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber1) (programa aprobată prin
Învăţământ general : Educaţie fizică şi antrenament sportiv1) ordinul ministrului
motricitate specială 16.
educaţiei, cercetării,
Învăţământ 17. Educaţie fizică şi sport şcolar1)
Educaţie fizică şi tineretului şi sportului nr.
gimnazial/Învăţământ 18. Educaţie fizică şi sportivă1)
sportivă 5620 / 2010)
special (deficienţe 19. Educaţie fizică şi sportivă şcolară1)
moderate sau 20. Educaţie fizică - sport - recreere1) /
ŞTIINŢA EDUCAŢIE FIZICĂ
uşoare)/Învăţământ 21. Educaţie fizică şi managementul activităţilor şi structurilor sportive 1)
SPORTULUI ŞI SPORT
special (deficienţe Educaţie fizică 22. Educaţie fizică şcolară şi management sportiv1)
ŞI (SPECIALITATE ŞI
grave, severe, şi sport 23. Educaţie fizică - Managementul activităţilor formale, nonformale şi de recuperare a
EDUCAŢIEI DIDACTICA
profunde sau stării de sănătate1)
FIZICE SPECIALITĂŢII),
asociate)***/ 24. Educaţie fizică, turism şi timp liber1)
Învăţământ 25. Fitness şi estetică corporală1) ELEMENTE DE
profesional/ 26. Loisir - Fitness1) PEDAGOGIE ŞI
liceal/ 27. Fitness şi performanţă motrică1) PSIHOLOGIE
(programele pentru
primar ŞTIINŢA 28. Management şi marketing în sport1)
EDUCAŢIE 29. Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele sportive 1)
examenul naţional de
SPORTULUI definitivare în învăţământ
ŞI EDUCAŢIEI
FIZICĂ ŞI Sport şi 30. Managementul activităţilor sportive1) aprobate prin ordinul
FIZICE SPORT performanţă 31. Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport1) ministrului educaţiei şi
motrică 32. Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive1) cercetării ştiinţifice nr.
33. Managementul activităţilor si organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive 1) 5558 / 2015)
34. Managementul organizatiilor de educatie fizica, sportiva si de turism1)
35. Organizare şi conducere în sport
36. Performanţă în sport1)
37. Performanţă sportivă1)
38. Performanţă sportivă şi management în sport1)
39. Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de timp1)
40. Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane1)
41. Sport, turism şi activităţi de timp liber1)
42. Sport şi performanţă motrică1)
43. Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării1)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
1)
Indiferent de specializarea în disciplina sportivă.
622
Educaţie fizică şi 1. Antrenament şi performanţă2)
sportivă 2. Antrenament şi performanţă sportivă2)
CULTURĂ CULTURĂ 3. Activităţi fizice adaptate2)
Sport şi performanţă 4. Activitate motrică curriculară şi extracurriculară2)
FIZICĂ ŞI FIZICĂ ŞI
motrică 5. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare2)
SPORT SPORT
Kinetoterapie şi 6. Activităţi motrice de timp liber2)
motricitate specială 7. Activităţi motrice curriculare şi de timp liber2)
8. Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme2) Probă teoretică:
Educaţie fizică şi 9. Activităţi sportiv - turistice şi de timp liber2) Educaţie fizică şi
sportivă 10. Educaţie fizică şi activităţi sportive de timp liber2) sport
EDUCAŢIE EDUCAŢIE 11. Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism2) Probă practico –
Sport şi performanţă Educaţie fizică şi antrenament sportiv2)
FIZICĂ ŞI FIZICĂ ŞI
motrică
12. metodică
SPORT SPORT 13. Educaţie fizică şi sport şcolar2) (programa aprobată prin
Kinetoterapie şi 14. Educaţie fizică - sport - recreere2) ordinul ministrului
Educaţie fizică
motricitate specială 15. Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare 2) educaţiei, cercetării,
şi sport :
16. Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber2) tineretului şi sportului
pregătire sportivă de Educaţie fizică şi
Cluburi sportive 17. Educaţie fizică, turism şi timp liber2) nr. 5620 / 2010)
specialitate2) sportivă
şcolare / 18. Fitness şi estetică corporală2) /
Disciplinele sportive
Palatele copiilor / ŞTIINŢA 19. Loisir – Fitness2) EDUCAŢIE
care se predau în
Cluburile copiilor/ SPORTULUI 20. Fitness şi performanţă motrică2) FIZICĂ ŞI SPORT
secțiile de club sportiv
Învăţământ ŞI 21. Performanţă în sport2) x (SPECIALITATE
şcolar, în palatele şi
sportiv (vocaţional) : EDUCAŢIEI 22. Performanţă sportivă2) ŞI DIDACTICA
cluburile copiilor şi în
liceal / gimnazial / FIZICE 23. Performanţă sportivă şi management în sport2) SPECIALITĂŢII),
unităţile în care sunt
primar* 24. Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane2) ELEMENTE DE
organizate clase cu
25. Sport, turism şi activităţi de timp liber2) PEDAGOGIE ŞI
program sportiv şi/sau
26. Sport şi performanţă motrică2) PSIHOLOGIE
grupe de club sportiv
ŞTIINŢA 27. Diagnoză şi prognoză psihomotrică2) (programele pentru
şcolar EDUCAŢIE
SPORTULUI 28. Educaţie fizică şi sportivă2) examenul naţional de
FIZICĂ ŞI 29. Educaţie fizică şi sportivă şcolară2) definitivare în
ŞI EDUCAŢIEI Sport şi performanţă
SPORT 30. Educaţie fizică şcolară şi management sportiv2) învăţământ aprobate
FIZICE motrică prin ordinul ministrului
31. Educaţie fizică şi managementul activităţilor şi structurilor sportive 2) educaţiei şi cercetării
32. Management şi marketing în sport2) ştiinţifice nr. 5558 /
33. Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele 2015)
sportive2)
34. Managementul activităţilor sportive2)
35. Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport2)
36. Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive2)
37. Managementul activităţilor si organizaţiilor de educaţie fizică şi
sportive2)
38. Managementul organizatiilor de educatie fizica, sportiva si de turism2)
39. Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de timp2)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2)
Funcţie de disciplina sportivă. Se corelează specializarea în disciplina sportivă a candidatului cu disciplina sportivă şi proba practico-metodică asociată postului/catedrei.
623

Educaţie fizică şi sportivă

CULTURĂ FIZICĂ CULTURĂ FIZICĂ ŞI


Sport şi performanţă motrică
ŞI SPORT SPORT
Kinetoterapie şi motricitate Probă teoretică:
specială Kinetoterapie
(programa aprobată prin
Educaţie fizică şi sportivă ordinul ministrului
1. Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională educaţiei, cercetării,
Învăţământ
2. Kinetoterapie în afecțiunile aparatului locomotor tineretului şi sportului
special
EDUCAŢIE FIZICĂ EDUCAŢIE FIZICĂ Sport şi performanţă motrică 3. Kinetoterapia în afecțiunile locomotorii nr. 5620 / 2010)
preşcolar/
Învăţământ ŞI SPORT ŞI SPORT 4. Kinetoterapia în geriatrie /
5. Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie KINETOTERAPIE
special primar/ Kinetoterapie şi motricitate 6. Kinetoterapia în traumatologia sportivă (SPECIALITATE
Învăţământ specială ŞTIINŢA
7. Kinetoterapie în reeducare funcţională ŞI DIDACTICA
special Kinetoterapie SPORTULUI ŞI x
8. Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională SPECIALITĂŢII),
gimnazial/ EDUCAŢIEI FIZICE
9. Kinetoterapia la persoanele cu dezabilități ELEMENTE DE
Învăţământ
10. Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică PEDAGOGIE ŞI
special ŞTIINŢA
11. Kinetoterapie la domiciliu PSIHOLOGIE
liceal*** SPORTULUI ŞI Kinetoterapie şi motricitate
KINETOTERAPIE 12. Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică (programele pentru
EDUCAŢIEI specială
13. Nutriție şi remodelare corporală examenul naţional de
FIZICE
14. Recuperare - reeducare motrică şi somato-funcţională definitivare în
învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
SĂNĂTATE / 2015)
ŞTIINŢE Balneo fiziokinetoterapie
SĂNĂTATE
BIOLOGICE ŞI şi recuperare
BIOMEDICALE

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(***) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
624
Educaţie fizică şi 1. Antrenament şi performanţă1)
sportivă 2. Antrenament şi performanţă sportivă1)
3. Activităţi fizice adaptate1)
CULTURĂ CULTURĂ Sport şi 4. Activitate motrică curriculară şi extracurriculară1)
FIZICĂ ŞI FIZICĂ ŞI performanţă 5. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare1)
SPORT SPORT motrică 6. Activităţi motrice de timp liber1)
Kinetoterapie şi 7. Activităţi motrice curriculare şi de timp liber1)
motricitate specială 8. Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme1)
9. Activităţi sportiv - turistice şi de timp liber1)
Educaţie fizică şi
10. Diagnoză şi prognoză psihomotrică1)
sportivă Probă teoretică:
11. Educaţie fizică şi activităţi sportive de timp liber1)
Sport şi 12. Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism1) Educaţie fizică
performanţă 13. Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare1) şi sport
motrică 14. Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber1) (programa aprobată prin
15. Educaţie fizică şi antrenament sportiv1) ordinul ministrului
Învăţământ general :
16. Educaţie fizică şi sport şcolar1) educaţiei, cercetării,
17. Educaţie fizică şi sportivă1) tineretului şi sportului nr.
gimnazial/Învăţământ
18. Educaţie fizică şi sportivă şcolară1) 5620 / 2010)
special (deficienţe
19. Educaţie fizică - sport - recreere1) /
moderate sau
20. Educaţie fizică şi managementul activităţilor şi structurilor sportive 1) EDUCAŢIE FIZICĂ
uşoare)/Învăţământ x
ȘTIINȚELE 21. Educaţie fizică şcolară şi management sportiv1) ŞI SPORT
special (deficienţe Educaţie fizică
MOTRICITĂȚII 22. Educaţie fizică - Managementul activităţilor formale, nonformale şi de (SPECIALITATE ŞI
grave, severe, şi sport
UMANE recuperare a stării de sănătate1) DIDACTICA
profunde sau
23. Educaţie fizică, turism şi timp liber1) SPECIALITĂŢII),
asociate)***/
EDUCAŢIE EDUCAŢIE 24. Fitness şi estetică corporală1) ELEMENTE DE
Învăţământ
FIZICĂ ŞI FIZICĂ ŞI 25. Loisir - Fitness1) PEDAGOGIE ŞI
profesional/
SPORT SPORT 26. Fitness şi performanţă motrică1) PSIHOLOGIE
liceal/
27. Management şi marketing în sport1) (programele pentru
primar Kinetoterapie şi
28. Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele sportive 1) examenul naţional de
motricitate specială definitivare în învăţământ
29. Managementul activităţilor sportive1)
30. Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport1) aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
31. Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive1) cercetării ştiinţifice nr.
32. Managementul activităţilor si organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive 1) 5558 / 2015)
33. Managementul organizațiilor de educație fizică, sportivă şi de turism1)
34. Organizare şi conducere în sport
35. Performanţă în sport1)
36. Performanţă sportivă1)
37. Performanţă sportivă şi management în sport1)
38. Știința motricității în activităţi didactice şi de timp1)
39. Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane1)
40. Sport, turism şi activităţi de timp liber1)
41. Sport şi performanţă motrică1)
42. Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării1)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
1)
Indiferent de specializarea în disciplina sportivă.
625
Educaţie fizică şi 1. Antrenament şi performanţă2)
sportivă 2. Antrenament şi performanţă sportivă2)
CULTURĂ CULTURĂ 3. Activităţi fizice adaptate2)
Sport şi performanţă 4. Activitate motrică curriculară şi extracurriculară2)
FIZICĂ ŞI FIZICĂ ŞI
motrică 5. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare2)
SPORT SPORT
Kinetoterapie şi 6. Activităţi motrice de timp liber2)
motricitate specială 7. Activităţi motrice curriculare şi de timp liber2)
8. Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme2) Probă teoretică:
Educaţie fizică şi 9. Activităţi sportiv - turistice şi de timp liber2) Educaţie fizică şi
sportivă 10. Educaţie fizică şi activităţi sportive de timp liber2) sport
11. Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism2)
Sport şi performanţă 12. Educaţie fizică şi antrenament sportiv2)
Probă practico –
motrică 13. Educaţie fizică şi sport şcolar2) metodică
14. Educaţie fizică - sport - recreere2) (programa aprobată prin
Educaţie fizică 15. Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare 2) ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
şi sport : 16. Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber2)
tineretului şi sportului
pregătire sportivă de 17. Educaţie fizică, turism şi timp liber2)
Cluburi sportive nr. 5620 / 2010)
specialitate2) 18. Fitness şi estetică corporală2)
şcolare / /
Disciplinele sportive 19. Loisir – Fitness2)
Palatele copiilor / EDUCAŢIE
care se predau în 20. Fitness şi performanţă motrică2)
Cluburile copiilor/ ȘTIINȚELE FIZICĂ ŞI SPORT
secțiile de club sportiv 21. Performanţă în sport2)
Învăţământ MOTRICITĂȚII x (SPECIALITATE
şcolar, în palatele şi 22. Performanţă sportivă2)
sportiv (vocaţional) : UMANE ŞI DIDACTICA
cluburile copiilor şi în 23. Performanţă sportivă şi management în sport2)
liceal / gimnazial / SPECIALITĂŢII),
unităţile în care sunt EDUCAŢIE EDUCAŢIE 24. Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane2)
primar* ELEMENTE DE
organizate clase cu FIZICĂ ŞI FIZICĂ ŞI 25. Sport, turism şi activităţi de timp liber2)
program sportiv şi/sau 26. Sport şi performanţă motrică2) PEDAGOGIE ŞI
SPORT SPORT PSIHOLOGIE
grupe de club sportiv 27. Diagnoză şi prognoză psihomotrică2)
Kinetoterapie şi (programele pentru
şcolar motricitate specială 28. Educaţie fizică şi sportivă2)
examenul naţional de
29. Educaţie fizică şi sportivă şcolară2) definitivare în
30. Educaţie fizică şcolară şi management sportiv2) învăţământ aprobate
31. Educaţie fizică şi managementul activităţilor şi structurilor sportive2) prin ordinul ministrului
32. Management şi marketing în sport2) educaţiei şi cercetării
33. Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
sportive2)
34. Managementul activităţilor sportive2)
35. Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport2)
36. Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive2)
37. Managementul activităţilor si organizaţiilor de educaţie fizică şi
sportive2)
38. Managementul organizatiilor de educatie fizica, sportiva si de
turism2)
39. Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de timp2)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2)
Funcţie de disciplina sportivă. Se corelează specializarea în disciplina sportivă a candidatului cu disciplina sportivă şi proba practico-metodică asociată postului/catedrei.
626
Probă teoretică:
Educaţie fizică şi sportivă
Kinetoterapie
CULTURĂ (programa aprobată prin
CULTURĂ FIZICĂ ŞI
FIZICĂ ŞI Sport şi performanţă motrică ordinul ministrului
SPORT 1. Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională educaţiei, cercetării,
SPORT
Kinetoterapie şi motricitate 2. Kinetoterapie în afecțiunile aparatului locomotor tineretului şi sportului
Învăţământ
specială 3. Kinetoterapia în afecțiunile locomotorii nr. 5620 / 2010)
special
4. Kinetoterapia în geriatrie /
preşcolar/
Educaţie fizică şi sportivă 5. Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie KINETOTERAPIE
Învăţământ
6. Kinetoterapia în traumatologia sportivă (SPECIALITATE
special primar/ ȘTIINȚELE
7. Kinetoterapie în reeducare funcţională ŞI DIDACTICA
Învăţământ Kinetoterapie EDUCAŢIE MOTRICITĂȚII x
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI Sport şi performanţă motrică 8. Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională SPECIALITĂŢII),
special FIZICĂ ŞI UMANE
9. Kinetoterapia la persoanele cu dezabilități
gimnazial/ SPORT ELEMENTE DE
SPORT 10. Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică
Învăţământ PEDAGOGIE ŞI
Kinetoterapie şi motricitate 11. Kinetoterapie la domiciliu PSIHOLOGIE
special specială 12. Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică (programele pentru
liceal***
13. Nutriție şi remodelare corporală examenul naţional de
14. Recuperare - reeducare motrică şi somato-funcţională definitivare în
SĂNĂTATE / ŞTIINŢE învăţământ aprobate
Balneo fiziokinetoterapie prin ordinul ministrului
BIOLOGICE ŞI SĂNĂTATE
BIOMEDICALE şi recuperare educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(***) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
627
Postul: Profesor documentarist
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile Programa -
Învăţământ preuniversitar de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Post/Catedră Învăţământ universitar Disciplina pentru
Nr. de lungă de scurtă examenul naţional de
(Disciplina principală PROFILUL / DOMENIUL
Nivel crt. durată durată definitivare în
de încadrare) Specializarea învăţământ
1. Biblioteconomie x x
2. Bibliologie x
3. Bibliologie şi biblioteconomie x
4. Bibliologie şi știința informării x PROFESORI
5. Bibliologie şi știința informării* x DOCUMENTARIŞTI
6. Biblioteconomie şi