Sunteți pe pagina 1din 4

Numele:………………………………

Prenumele:……………………………………
Test
Nr.1

1. Daţi câte un sinonim pentru: 12p


Greşeală:__________ Asemănător:___________ Gras: _____________
Molipsitor:___________ Graniţă:______________ Liniştit:________________
2. Daţi câte un antonim pentru: 12p
Respectuos:___________ Noroc________________ Gras:________________
Succes:_______________ Consecvent:___________ Sătul________________

3. Demonstraţi omonimia cuvintelor violetă, cot prin enunţuri: 8p


Violetă: ______________________________________________________
________________________________________________________
Cot: ______________________________________________________
________________________________________________________
4. Subliniaţi paronimul potrivit în enunţurile următoare: 10p
A gerat/ gitar averea bunicilor.
Transcrieţi literar/ literal textul.
Opera literară/ literală aparţine unui autor celebru.
Medicul i-a proscris/ prescris câteva antibiotice.
Tonul tău galacial/ glaciar mă sperie.

5. Rescrie corect enunţurile următoare: 10 p


Cel mai principal este să câştigăm. ____________________________________________________________
Produsele româneşti sunt exportate în afara ţării. __________________________________________________
Şi-a reluat din nou locul în bancă. ______________________________________________________________
Pacientul cu hemoragie de sânge a murit. ________________________________________________________
Protagonistul principal al filmului învinge mereu. _________________________________________________

6. Marchează accentul pentru fiecare din cuvintele: 12p


Funcţie Succes Bolnav
Veveriţă Butelie Profesor
7. Precizaţi numărul de litere şi numărul de sunete pentru fiecare din cuvintele: 16p

Exersare: ___L___S Ghiocel: ___L___S


Cherestegiu:___L___S Xerox:___L___S

Se acordă 20 de puncte din oficiu


Succes!!!
Numele:………………………………
Prenumele:……………………………………
Test
Nr.2

1. Daţi câte un sinonim pentru: 12p


Darnic:__________ Gustos:___________ Duşman: _____________
Mâhnit:___________ Mereu:______________ Gâză:________________
2. Daţi câte un antonim pentru: 12p
Slab :___________ Vine ________________ Nou :________________
Mâhnit:_______________ Moral :___________ Noroc ________________

3. Demonstraţi omonimia cuvintelor ochi, corn prin enunţuri: 8p


Ochi: ______________________________________________________
________________________________________________________
Corn: ______________________________________________________
________________________________________________________
4. Subliniaţi paronimul potrivit în enunţurile următoare: 10p
Mama este originală/ originară din Maramureş.
Această lucrare pare a fi originală/ originară.
Am plătit cumpărăturile în numeral/ numerar.
Astăzi am învăţat despre complimentul/ complementul indirect.
Mai am nevoie de o fişă/ fisă pentru tonomatul de cafea.

5. Rescrie corect enunţurile următoare: 10 p


A preferat mai bine să vină la noi. ______________________________________________________________
Rănitul avea numeroase politraumatisme. ________________________________________________________
Prima echipă a avansat înainte pentru a ataca. ____________________________________________________
Am aruncat resturile la pubela de gunoi. _________________________________________________________
Măam reîntors înapoi să vad ce am uitat. ________________________________________________________

6. Marchează accentul pentru fiecare din cuvintele: 12p


Subiect Caracter Simbol
Academie Punctaj Doctor
7. Precizaţi numărul de litere şi numărul de sunete pentru fiecare din cuvintele: 16p

complex: ___L___S geamgiu: ___L___S


gherghef:___L___S excursie:___L___S

Se acordă 20 de puncte din oficiu


Succes!!!
Numele:………………………………
Prenumele:……………………………………
Test
Nr.1

1. Daţi câte un sinonim pentru: 12p


Greşeală:__________ Asemănător:___________ Gras: _____________
Molipsitor:___________ Graniţă:______________ Liniştit:________________

2. Daţi câte un antonim pentru: 12p


face:___________ succes________________ egoist:________________
tipic:_______________ sătul:___________ înalt________________

3. Demonstraţi omonimia cuvintelor ghiveci, blană prin enunţuri: 8p


Ghiveci: ______________________________________________________
________________________________________________________
Blană: ______________________________________________________
________________________________________________________
4. Subliniaţi paronimul potrivit în enunţurile următoare: 10p
A gerat/ gitar averea bunicilor.
Transcrieţi literar/ literal textul.
Opera literară/ literală aparţine unui autor celebru.
Medicul i-a proscris/ prescris câteva antibiotice.
Tonul tău galacial/ glaciar mă sperie.

5. Rescrie corect enunţurile următoare: 10 p


Cel mai principal este să câştigăm. ____________________________________________________________
Produsele româneşti sunt exportate în afara ţării. __________________________________________________
Şi-a reluat din nou locul în bancă. ______________________________________________________________
Pacientul cu hemoragie de sânge a murit. ________________________________________________________
Protagonistul principal al filmului învinge mereu. _________________________________________________

6. Marchează accentul pentru fiecare din cuvintele: 12p


Funcţie Succes Bolnav
Veveriţă Butelie Profesor
7. Precizaţi numărul de litere şi numărul de sunete pentru fiecare din cuvintele: 16p

Exersare: ___L___S Ghiocel: ___L___S


Cherestegiu:___L___S Xerox:___L___S

Se acordă 20 de puncte din oficiu


Succes!!!
Numele:………………………………
Prenumele:……………………………………

Test
Nr.2

1. Daţi câte un sinonim pentru: 12p


belşug:__________ răsărit:___________ alai: _____________
făţarnic:___________ alifie:______________ molipsitor:________________

2. Daţi câte un antonim pentru: 12p


normal:___________ înfrunzit________________ vechi:________________
moral:_______________ continuu:___________ muritor________________

3. Demonstraţi omonimia cuvintelor violetă, diplomat prin enunţuri: 8p


Violetă: ______________________________________________________
________________________________________________________
Diplomat : ______________________________________________________
________________________________________________________
4. Subliniaţi paronimul potrivit în enunţurile următoare: 10p
Mama este originală/ originară din Maramureş.
Această lucrare pare a fi originală/ originară.
Am plătit cumpărăturile în numeral/ numerar.
Astăzi am învăţat despre complimentul/ complementul indirect.
Mai am nevoie de o fişă/ fisă pentru tonomatul de cafea.

5. Rescrie corect enunţurile următoare: 10 p


A preferat mai bine să vină la noi. ______________________________________________________________
Rănitul avea numeroase politraumatisme. ________________________________________________________
Prima echipă a avansat înainte pentru a ataca. ____________________________________________________
Am aruncat resturile la pubela de gunoi. _________________________________________________________
M-am reîntors înapoi să vad ce am uitat. ________________________________________________________

6. Marchează accentul pentru fiecare din cuvintele: 12p


Subiect Caracter Simbol
Academie Punctaj Doctor
8. Precizaţi numărul de litere şi numărul de sunete pentru fiecare din cuvintele: 16p

complex: ___L___S geamgiu: ___L___S


gherghef:___L___S excursie:___L___S

Se acordă 20 de puncte din oficiu


Succes!!!