Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Mozăceni

Avizat,
Profilul: Servicii
Director
Domeniul de pregătire de bază: Economic
Modulul 1: Administrarea firmei(Firma de exercițiu)
Nr.ore/an: 66
Nr.ore/săptămână: 2 din care T: 1 LT: 1 IP:-
Clasa: a XI-a A
Profesor: Fotescu Cătălin Marian

Plan de învățământ aprobat prin anexa nr.1 la OMEN: 3500 din 29.03.2018 Avizat,
Programa aprobată prin anexa nr.1 la OMEN: 3501 din 29.03.2018 Șef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
 AN ȘCOLAR: 2018-2019

Nr. Activităţi specifice laboratorului tehnologic Aspecte abordate prin metoda firma de exerciţiu Nr.ore Săptămâna Obs.
crt. prin firma de exerciţiu
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. 7.1.1. 7.2.1. 7.3.1. I. Ce este o firmă de exerciţiu - - - -
7.1.2. 7.2.2. 1.1. Concepte teoretice pentru activitatea din firma de 1 S1 Sem
7.1.3. exerciţiu; 1 S2 1
7.1.4. 1.2. Avantaje ale activităţii din firma de exerciţiu; 1 S3
7.1.5. 1.3. Actorii firmei de exerciţiu;
1.4. Activitate zilnică, evenimente speciale în firma de 1 S4
exerciţiu;
1.5. Resurse materiale; 1 S5
1.6. Colaborare interdisciplinară. 1 S6

Pagina 1
Nr. Activităţi specifice laboratorului tehnologic Aspecte abordate prin metoda firma de exerciţiu Nr.ore Săptămâna Obs.
crt. prin firma de exerciţiu
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2. 7.1.6. 7.2.3. 7.3.2. II. Înfiinţarea unei firme de exerciţiu - - -
7.1.7. 7.2.4. 7.3.3. 2.1. Ideea de afaceri (analiza mediului extern) ; 1 S7 - Sem
7.1.8. 7.2.5. 7.3.4. 2.2. Alegerea formei juridice; 1 S8 1
7.1.9. 7.3.5. 2.3. Procedura de înfiinţare la ROCT şi documentele de 1 S9
înfiinţare
2.4. Ciclul de viaţă al unei firme de exerciţiu 1 S10
2.5. Organizarea structurală 1 S11
2.6 Organizarea procesuală 1 S12
2.7.Sistemul informaţional la nivelul firmei de exerciţiu 1 S13
3. 7.1.10. 7.2.6. 7.3.6. III Managementul resurselor umane: - - - - Sem
7.1.11. 7.2.7. 7.3.7. 3.1. Procesul de recrutare în firma de exerciţiu; 2 S14 1
7.2.8. S15
7.2.9. 3.2. Salarizarea personalului în firma de exerciţiu; 2 S16
S17 Sem
3.3. Motivarea şi evaluarea personalului; 2 S18 2
S19
3.4 Rotaţia posturilor 1 S20
4. 7.1.12. 7.2.10. 7.3.8. IV. Planificarea activităţii în firma de exerciţiu - - - - Sem
7.1.13. 7.2.11. 7.3.9. 4.1. Firma de exerciţiu - model şi mijloc de învăţare; 1 S21 2
7.2.12. 4.2. Obiectivele anuale ale activităţii în firma de exerciţiu – 1 S22
abordare economică: viziune, misiune, obiective, strategii,
măsuri;
4.3. Obiective anuale ale firmei de exerciţiu - abordare 1 S23
pedagogică;
4.4. Conexiunea dintre dimensiunea economică şi 1 S24
pedagogică în firma de exerciţiu;
4.5. Managementul timpului; 1 S25
4.6. Planificarea activităţilor din firma de exerciţiu 2 S26
V. Planul de afaceri S27
5.1. Modelarea firmei de exerciţiu – premisă a planului 2 S28
financiar; S29
5.2. Elaborarea planului de afaceri pentru firma de exerciţiu. 2 S30
S31
Pagina 2
Nr. Activităţi specifice laboratorului tehnologic Aspecte abordate prin metoda firma de exerciţiu Nr.ore Săptămâna Obs.
crt. prin firma de exerciţiu
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
5. 7.1.14. 7.2.13. 7.3.10. VI. Identitatea vizuală a firmei de exercițiu : - - - - Sem
6.1.Elemente specifice identității vizuale: antet, siglă, slogan, 1 S32 2
misiune, viziune etc.
6.2.Modalități de promovare a identităţii vizuale la nivel de 1 S33
întreprindere.

Pagina 3

S-ar putea să vă placă și