Sunteți pe pagina 1din 3

Lege privind utilizarea lianelor școlare destinate transportului public gratuit amazonian

pentru maimuțele din ciclul preuniversitar

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art.1
În sensul prezentei legi, o liană este o plantă cu tulpină foarte lungă, subțire și flexibilă
care se folosește de arbori sau ziduri pentru a avea suport pe verticală.
Obiectivul acestei legi este de a motiva maimuțele spre o performanță școlară.
Art.2
(1) Scopul acestor liane este de a facilita transportul amazonian al maimuțelor din
învățământul preuniversitar.
Includerea si altor tipuri de animale capabile sa foloseasca lianele ar presupune o
fluidizare a traficului si eliminarea intarzierilor la orele de curs.
(2) În acest sens, se vor construi ziduri și stâlpi de susținere la care se vor lipi lianele.
Lianele ce urmeaza sa fie montate pe ziduri si stalpi trebuie crescute dintr-un sol fertil
(fertilizat in urma unor investitiii ale Ministerului) astfel incat calitatea acestora sa fie
cat mai ridicata, si sa asigure siguranta maimutelor ce vor urma sa le strabata.
(3) Plantarea de arbori pentru liane ca și inițiativă ecologică ce conferă vitalitate și
bunăstare junglei amazoniene.
(4) Fluidizarea mijloacelor de transport în comun amazoniene, evitarea aglomerației în
mașinile de teren.
Art.3
(1) Pentru a beneficia de transport public gratuit, maimuțele din ciclul preuniversitare
trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:
a) Să obțină media anuala peste 8,50;
b) Să aibă media peste 8,00 la purtare;
c) Accesul în perimetrul lianelor poate avea loc doar în baza carnetului de elev.
Accesul maimutelor navetiste, ce au domiciliul mai departe de 50km fata de unitatea
de invatamant.
(2) Nerespectarea prevederilor alin.1, art.3 se sancționează cu pierderea locului pe liane.
Art.4
(1) La stabilirea orarului de funcționare se vor avea în vedere:
a) timpul necesar parcugerii traseului;
b) starea drumurilor;
c) condițiile meteo în funcție de anotimp;
d) orice alt factor care poate influența orarul de funcționare al lianelor.
CAPITOLUL II
Utilizarea lianelor

Art.5
(1) Îmbarcarea maimuțelor se va realiza doar în stațiile amazoniene special stabilite în
acest sens.
(2) Pentru îmbarcarea-debarcarea maimuțelor din ciclul preuniversitar pe alte liane decât
cele stabilite și pentru orice alt eventual incident petrecut cu această ocazie, va fi
răspunzător direct conducătorul lianelor și/sau maimuța care decide acest lucru.
(3) În timpul utilizării lianelor, fiecare maimuță trebuie să aibă un comportament adecvat,
care nu pune în pericol siguranța celor din jur.
Art.6
(1) Toate lianele pot fi utilizate în mod egal de către absolut toate maimuțele care respect
condițiile minime necesare pentru utilizarea acestora.
(2) Înainte de utilizarea lianelor, fiecare maimuță trebuie să semneze o declarație prin care
este de accord cu riscurile utilizării lianelor.
(3) Fiecare maimuță trebuie să poarte mănuși de protecție în timpul utilizării lianelor.
De asemenea, maimutele ar trebui sa poarte si casca de protective.
Art.7
(1) Autoritățile care se ocupă de funcționarea corectă a lianelor, de traseul parcurs și
problemele întâmpinate sunt:
a) Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar al Amazonului
b) Ministerul Educației Amzoniene.
Art.8
Deplasarea echipajelor de maimuțe, la toate activitățile deservite de către microbuz se
va face doar după aprobarea deplasării de către conducerea unității școlare
amazoniene, după ce s-a efectuat instruirea maimuțelor cu privire la normele de
comportament și de siguranță pe toată perioada efectuării transportului.
Art.9
(1) Pe toată durata efectuării deplasării, maimuțele însoțitoare cor fi direct răspunzatoare
de buna desfășurare a deplasării, de integritatea fizică a maimuțelor, precum și de
respectarea programului și al condițiilor aprobate pentru deplasarea respectivă;
(2) În funcție de durata si lungime traseului, sunt absolut obligatorii respectarea
condițiilor legale privind numărul maimuțelor conducătoare auto și a timpilor de
repaus.

Art 10. Sancțiuni:


(1) Poluarea cu coji de banana și semințe în locurile special amenajate pentru liane se
sancționează cu amendă contravențională între 1500-3000 purici.
Daca se recunoaste greseala, numarul de purici se injumatateste.
(2) Se sancționează cu lipsa de mâncare între 1-6 luni, maimuțelor care nu poartă
mănușilor de protecție în timpul utilizării lianelor.
(3) Nerespectarea tuturor condițiilor impuse și acceptate de către fiecare maimuță se
pedepsește cu pierderea locului timp de 1 lună.