Sunteți pe pagina 1din 29

TEMA PROIECTULUI

Sa se efectueze calculul emisiei de noxe pentru o


centrala termoelectrica prevăzuta cu grupuri
energetice de 330 Mw, are in componenta cazanul
de 1035 t/h.
STRUCTURA PROIECTULUI

1. CALCULUL PUTERII CALORIFICE A COMBUSTIBILULUI


2. CALCULUL AERULUI MINIM SI AL PRODUSULUI
ARDERII PERFECTE ( 
3. TRASAREA DIAGRAMEI ENTALPIE - TEMPERATURA
Ivgt = ft
4. CALCULUL EMISIEI DE MONOXID DE CARBON ( CO )
5. CALCULUL EMISIEI DE DIOXID DE CARBON ( CO2 )
6. CALCULUL EMISIEI DE DIOXID DE SULF ( SO2 )
7. CALCULUL EMISIEI DE OXIZI DE AZOT ( NOx )
8. CALCULUL EMISIEI DE CENUSA
9. PREDIMENSIONAREA ELECTROFILTRULUI
10. CATALIZATORUL - Principala metoda de epurare a CO din gazele
de esapament

Calculul se va face pentru combustibilul LIGNIT, având


următoarea compoziţie elementara :
Ci = 34,76
Hi = 2,48
Oi = 9,24
Ni = 1,27
Sci = 1,37
Ai = 20,34
Wti = 30,35
Datele pentru calculul electrofiltrului sunt :
- consumul de combustibil B ( Kg/s ) = 14,4 i (i-nr.in grupa de
studiu pentru fiecare student)
- coeficientul excesului de aer la cos  c= 1,48
- temperatura gazelor de ardere la cos t ( 0C ) = 154
- pierderea relativa de căldura q4 ( % ) = 1,4
- presiunea atmosferica p ( mbar ) = 1013,3
- depresiunea in electrofiltru Dp (mbar ) = 15,2
- conţinutul de umiditate al aerului d ( g/Kg aer uscat ) = 10
- conţinutul de praf in gazul filtrului Cf ( mg/m3N ) = 50
1. CALCULUL PUTERII CALORIFICE A
COMBUSTIBILULUI

Puterea calorifica inferioara a combustibilului se calculează


folosind relaţia :

Hi = 33800 * C + 117085 [ H – O ] + 10450 * Scomb – 2509 * Wt


8

Hi = 33800 * 0,34 + 117085 [ 0,02 – 0,09 ] + 10450 * 0,01 – 2509 * 0,30


8

= 12676,92 Kj/Kg

2 . CALCULUL AERULUI MINIM SI AL


PRODUSULUI ARDERII PERFECTE ( 

Presupunem ca se arde 1kg combustibil solid sau lichid a


carei compoziţie elementara verifica relaţia :

Ci + Hi + Oi + Ni + Sic + Ai + Wi = 1

0,34 + 0,02 + 0,09 + 0,01 + 0,01 + 0,20 + 0,30 = 1


Oxigenul minim arderii perfecte este :

Omin = 22,41 [ C + 3 ( H – O – S ) ]
12 8

Omin = 22,41 [ 0,34 + 3 ( 0,02 – 0,09– 0,01 ) ] =


12 8
= 0,7329 m3N/Kg

Aerul minim necesar arderii perfecte este :

Lmin = Omin
0,21

Lmin = 0,7329 = 3,4903 m3N/Kg


0,21

Volumul gazelor totale, rezultat in urma arderii perfecte este :

Vgt = V0gu + VH2O

Dar : a ) Volumul gazelor uscate este :

Vgu=Vco2 + Vso2 + VN2


unde : VCO2 = Volumul de dioxid de
carbon rezultat din ardere.

VCO2 = 22,41 * C
12

VCO2 = 22,41 * 0,34 = 0,648 m3N/Kg


12
VSO2 = Volumul de dioxid de sulf rezultat din
ardere.

VSO2 = 22,41 * Scomb


32

VSO2 = 22,41 * 0,01 = 0,009 m3N/Kg


32

VN2 = Volumul de azot rezultat din ardere.

VN2 = 22,41 * N + 0,79 * Omin


28 0,21

VN2 = 22,41 * 0,0127 + 0,79 * 3,4903 =


28 0,21

= 2, 767 m3N/Kg

Deci : Vgu = 0,648 + 0,009 + 2,767 = 3,426 m3N/Kg

b ) Volumul vaporilor de apa este :


VH2O = 22,41 * H + 22,41 * Wt + Lmin * d *  0a
2 18 1000 *  0H2O

unde : d = conţinutul de umiditate al aerului = 10 g/Kg aer uscat.


 0a = densitatea aerului = 1,293 Kg/m3N.
 0H2O = densitatea vaporilor de apa = 0,804 Kg/m3N.

VH2O = 22,41 * 0,02 + 22,41 * 0,30 + 3,490 * 10 * 1,293 =


2 18 1000 * 0,804

=0,703 m3N/Kg

Deci volumul gazelor totale este :

Vgt = 3,426 + 0,703 = 4,129 m3N/Kg

3. TRASAREA DIAGRAMEI
ENTALPIE - TEMPERATURA Ivgt = t

Graficul entalpie – temperatura se trasează pentru valori de


temperatura a gazelor de ardere : 1000C; 2000C si apoi din 1000C
in 1000C pana la temperatura de 22000C si pentru valori ale
coeficientului excesului de aer :

Pentru trasarea diagramei: entalpie – temperatura I =   t 
se face un calcul tabelar.

Unde : VRO2 = VCO2 + VSO2


deoarece CO2 si SO2 au proprietati fizice asemănătoare si se
obisnuieste sa se ia in calcule sub forma volumului gazelor
triatomice.
VCO2 = 0,648 m3N/Kg
VSO2 = 0,009 m3N/Kg VRO2 = 0,641 m3N/Kg

VO2 = volumul de oxigen necesar arderii perfecte


VO2 = 1,474 m3N/Kg

VN2 = volumul de azot rezultat din ardere.


VN2 = 2,767 m3N/Kg

VH2O = volumul vaporilor de apa


VH2O = 0,703 m3N/Kg

Xa = fracţiunea de cenuşa antrenata de gazele de ardere


care parasesc focarul.
A = conţinutul de cenuşa al combustibilului = 0,199.

I0vgt = VRO2*(iRO2) + VO2*(iO2) + VN2*(iN2) + VH2O*(iH2O) + VXa*A * (icen)

Pentru :

Lmin = aerul minim necesar arderii perfecte.
Lmin = 3,556 m3N/Kg.
ia : are valori diferite pentru fiecare temperatura.

Ivgt = I0vgt + ( -1) * Lmin * ( ia )

t0C VRO2*(iRO2)t
VN2*(iN2)t VH2O*(iH2O) VXa*A*(ic)t
Kj/Kg I0vgt
Kj/Kg Kj/Kg
Kj/Kg

100 358,22 105,50 15,35 599,55


110,487

200 717,6 212,99 32,13 1195,12


232,40

300 1081,25 323,84 50,11 1818,51


363,31

400 1453,69 438,15 68,41 2462,08


501,83

500 1832,72 556,25 87,10 3123,76


647,69

600 2218,65 677 106,43 3796,73


794,65

700 2611,53 803,02 125,84 4490,16


949,77

800 3015,99 934,91 145,73 5204,24


1107,61

900 3432 1066,79 166,25 5933,22


1268,18

1000 3847,99 1207,47 186,94 6673,86


1431,46

1100 4264 1348,15 208,41 7418,03


1597,47

1200 4679,99 1491,75 229,10 8167,03


1766,19

1300 5107,54 1641,22 258,53 8942,21


1934,92

1400 5546,66 1811,69 300,69 9765,41


2106,37

1500 5974,21 1946,02 334,10 10532,15


2277,82

1600 6413,32 2101,35 356,37 11320,31


2449,27

1700 6852,44 2259,61 392,17 12127,66


2623,44

1800 7291,56 2420,81 415,24 12925,22


2797,61

1900 7742,24 2581,99 453,43 13749,44


2971,78

2000 8181,33 2749,05 477,29 14556,35


3148,68

2100 8632,01 2913,17 - 14870,64


3325,57
2200 9082,66 3080,23 - 15665,35
3502,46

t0C iO2
iN2
icenusa ia
iH2O
Kj/Kg
iRO2 Kj/Kg
Kj/Kg Kj/Kg Kj/Kg
Kj/Kg
100 133,14 129,79 80,80 132,30 150,72
169,98

200 267,12 260,00 169,15 266,28 304,28


357,55

300 406,96 391,76 263,77 402,77 462,64


558,94

400 550,98 526,70 360,06 541,79 625,93


772,05

500 699,19 664,03 458,45 684,12 794,65


996,46

600 849,92 803,86 560,19 829,82 967,15


1222,54

700 1004,83 946,21 662,35 979,71 1147,18


1461,19

800 1159,74 1092,75 767,02 1130,43 1335,52


1704,03

900 1318,84 1243,48 875,04 1281,16 1523,99


1951,05

1000 1477,94 1394,20 983,90 1436,07 1724,96


2202,26

1100 1637,04 1544,93 1096,94 1595,17 1925,93


2457,65

1200 1800,32 1695,65 1205,80 1754,27 2131,08


2717,23

1300 1963,61 1850,56 1360,71 1913,37 2344,61


2976,81

1400 2126,89 2009,66 1582,61 2076,65 2588,13


3240,58

1500 2294,37 2164,57 1758,46 2239,94 2780,03


3504,35

1600 2461,84 2323,67 1875,67 2403,22 3001,93


3768,12
1700 2629,31 2482,77 2064,09 2566,51 3228,02
4036,07

1800 2796,78 2641,87 2185,51 2729,79 3458,30


4304,03

1900 2968,44 2805,16 2386,48 2897,26 3688,57


4571,98
3140,10
2000 2964,25 2512,08 3064,26 3927,22
4844,13

2100 3307,57 3127,54 - 3232,21 2161,68


5116,27

2200 3483,42 3290,82 - 3399,68 4400,33


5388,41
Ivgt
  
t0C       

100 645,72 691,90 738,07 777,76 896,56 955,97
599,55

200 1288,05 1380,98 1473,92 1553,80 1792,92 1912,48


1195,12

300 1959,08 2099,64 2240,21 2361,04 2722,73 2903,57


1818,51

400 2651,16 2840,25 3029,33 3191,87 3678,40 3921,66


2462,08

500 3349,95 3576,15 3802,34 3996,78 4578,79 4869,80


3123,76

600 4086,34 4375,94 4665,55 4914,50 5659,68 6032,27


3796,73

700 4832,08 5174 5515,92 5809,83 6689,61 7129,50


4490,16

800 5598,76 5993,28 6387,80 6726,93 7742,06 8249,62


5204,24

900 6380,34 6827,47 7274,59 7658,94 8809,42 9384,67


5933,22

1000 7175,05 7676,24 8177,43 8608,25 9897,84 10542,63


6673,86

1100 7974,74 8531,46 9088,17 9566,72 10999,19 11715,42


7418,03
1200 8779,27 9391,51 10003,75 10530,03 12105,37 12893,03
8167,03

1300 9608,78 10277,74 10945,51 11519,52 13237,73 14096,83


8942,21

1400 10490,16 11214,91 11939,66 12562,66 14427,49 15359,91


9765,41

1500 11313,89 12095,63 12877,37 13549,45 15560,82 16566,55


10532,15

1600 12159,03 12997,76 13836,48 14557,45 16715,54 17794,58


11320,31

1700 13023,37 13919,08 14814,80 15584,75 17889,47 19041,84


12127,66

1800 13877,92 14830,61 15783,31 16602,25 19053,60 20279,27


12925,22

1900 14760,58 15771,73 16782,87 17765,13 20253,79 21554,66


13749,44

2000 15625,94 16695,54 17765,13 18684,55 21436,69 22812,76


14556,35

2100 15998,68 17126,72 18254,76 19224,43 22126,95 23578,21


14870,64

2200 16851,84 18038,33 19224,81 20244,72 23297,63 24824,09


15665,35
4. CALCULUL EMISIEI DE MONOXID DE
CARBON ( CO )

Emisiile de noxe se exprima in:


a) concentraţie masica Cm [ mg ; mg/m3N ]
m3
b) concentraţia volumica Cv [ ppm ],
iar 1ppm = 1cm3/m3  relaţia dintre concentraţia masica si
volumetrica este :

Cm = Cv * MG [ mg/m3N ]
22,41383

unde : MG = masa moleculara a gazului nociv [ Kg/Kmol ]


22,41383 = volumul molar [ m3/Kmol ] in condiţii
normale [ t = 00C, p = 1 atm = 1013 mbar ].
Ex : - pentru SO2
- 1 ppm SO2 = MSO2 = 64,05 g = 2,858 mg/m3N
22,41383 22,41383
c ) raportul dintre masa noxei si puterea calorifica
inferioara a combustibilului

K = 10-6Cm * V( gt ) [ Kg/Gj ]


Hi i

unde : Cm = concentratia masica [ mg/m3N ]


Hii = puterea calorifica inferioara [ Gj /Kg ]
V( gt )cantitatea de gaze totala pentru un
anumit  [ m3N/Kg ; m3N/m3N ]
Emisia masica absoluta se stabileşte cu una din formule :

m = K * Bef * Hii ( Kg noxa/s )

m = 10-6 * Bef * ( Vgt )* Cm ( Kg noxa/s )

m = Bef * ( Vgt )* Cv * MG*10-6 ( Kg noxa/s )


22,41383

unde : Bef = debitul efectiv al combustibilului ( Kg/s ) sau ( m3N/s )

Pentru a păstra unitatea emisiei concentraţiilor noxelor pe


baza de azot ( Ce ) se transforma in concentraţie echivalenta de
NO2 notata ( Ce NO2 i ) care se raportreaza la conţinutul de O2
absorbit de gazele de ardere.

Ci = Mi
Ce NO2 i MNO2
Ex : Concenratia iniţiala de NO ( CNO ) echivalenta si de NO2
( CNO2 ) se calculează astfel :

CNO2 = MNO2 * CNO = 46 * CNO


MNO 30
Cantitatea de poluant evacuata in atmosfera = EMISIA se
determina cu relaţia:

E = B * H ii * e (Kg)

unde : E = concentraţia de poluant evacuata in atmosfera intr-o


anumita perioada de timp ( Kg ).
B = cantitatea de combustibil consumata in perioada
respectiva.(Kg)
Hii = puterea calorifica inferioara a combustibilului iniţial
( Kj/Kg ).
e = factorul de emisie ( Kg/Kj ).
Factorul de emisie se determina experimental, pentru
diverşi poluanţi si depinde de :
1 – caracteristicile combustibililor folosiţi.
2 – timpul constructiv al instalaţiilor de ardere ( cazan,
instalaţie, anexe ).
3 – puterea termica a instalaţiilor.
Pot fi corectaţi in funcţie de schimbarea compoziţiei
combustibililor si a tehnologiilor de ardere. Modelele de calcul
au in vedere situaţia centralelor termice din România, unde se
aplica procedee clasice de ardere si nu exista instalaţii de
epurare a emisiilor.
Concentraţia masica a poluantiilor Cmi ( mg/m3N )
Se determina cu relaţia :

Cmi = e mg/m3N
Fv

unde: Fv = factorul de volum = volumul total de gaze de ardere


+ cantitatea de căldura aferenta combustibilului introdus in
cazan ( m3N/Gj ).
e = factorul de emisie ( mg/Gj )
Emisia pentru monoxidul de carbon ( CO ) se calculează cu
reletia:

MCO * C
eCO = MC 100 ( Kg/Kj )
Hi i
unde : eCO = factorul de emisie pentru CO ( Kg/KJ ).
MCO = masa moleculara CO ( Kg/Kmol ) = 28.
C = conţinutul de carbon in combustibil = 54
Hii = puterea calorifica inferioara a combustibilului
( Kj/Kg )

28 * 34,76
eCO = 12 100
12.676,92

= 0,000063 ( Kg/Kj )

ECO = B ( Kg/s ) * Hii ( Kj/Kg ) * e ( Kg/Kj )

ECO = 14,4 * 12676,92 *0,000063


= 11,5005 Kg/s
5. CALCULUL EMISIEI DE DIOXID DE
CARBON ( CO2 )

Pentru calculele de prognoza factorii de emisie pentru CO2


sunt relataţi in tabel. Pentru calcule mai exacte se calculează
cu formula :

MCO2 * C
eCO2 = MC * 100 ( Kg/Kj )
Hi i

unde : eCO2 = factorul de emisie pentru CO2 ( Kg/KJ ).


eCO2 = 98 * 10-6 Kg/Kj ( lignit )
MCO2 = masa moleculara CO2 ( Kg/Kmol ) = 44.
MC = masa atomica a carbonului ( Kg/Kmol ) = 12
C = conţinutul de carbon in combustibil = 34
Hii = puterea calorifica inferioara a combustibilului
= 12676,92,78 ( Kj/Kg )

a) pentru eCO2 = 98 * 10-6 Kg/Kj

ECO2 = B * Hii * e =
= 14,4 * 12676,92 * 98 * 10-6 =
= 17,8896 Kg
b)daca se aplica formula exacta de calcul rezulta :

44 * 34
eCO2 = 12 100 = 0,00010 (Kg/Kj)
12892,78
ECO2 = B * Hii * e =
= 14,4 * 12676,92 * 0,00010 =
= 18,25 Kg
6. CALCULUL EMISIEI DE DIOXID
DE SULF ( SO2 )

1) Factorul de emisie pentru SO2 se poate determina cu


următoarea relaţie:

MSO2 * S
eSO2 = MS 100 ( 1-r ) ( Kg/Kj )
Hi i

unde : eSO2 = factorul de emisie pentru SO2 ( Kg/KJ ).


MSO2 = masa moleculara SO2 ( Kg/Kmol ) = 64.
MS = masa atomica a sulfului ( Kg/Kmol ) = 32
S = conţinutul de sulf in combustibil = 1,37
Hii = puterea calorifica inferioara a combustibilului
( Kj/Kg )
r = gradul de reţinere a sulfului in zgura si cenuşa
( pentru lignit r = 0,2 ) ;
pentru calcule mai exacte:
pentru valoarea r = 0,2

64 * 1,37
eSO2 = 32 100 ( 1 – 0,2 )
12676,92

= 0,0000017 ( Kg/Kj )

ESO2 = B(Kg/s) * Hii(Kj/KG) * e(Kg/Kj) =


= 14,4 * 12676,92 * 0,0000017 =
= 0, 3103 Kg
pentru calcule de prognoza:
pentru valoarea r = 1,15

64 * 1,37
eSO2 = 32 100 ( 1,15 – 1 )
12676,92

= 0,00000032 ( Kg/Kj )

ESO2 = B* Hii * e=
= 14,4 * 12676,92 * 0,00000032 =
= 0, 0584 Kg

2) peste 95% din sulful continut in combustibil se transforma in


SO2 si restul de sub 5% da nastere la SO3
- se calculeaza emisiile produse de SO2, cu relatia urmatoare

mSO2= 20*Sc*B*(1-n’)(1-n’’) (g/s)

unde:
Sc= continutul de sulf al combustibilului(%)
n’= fractia de oxizii de S eliminate in instalatia de desprafuire
n’’= fractia de oxizii de S absorbita in particule fine de cenusa
zburatoare , ezacuata cu aceasta

mSO2=20*0,0137*(1-0)*(1-0,15)
=3,35
7. CALCULUL EMISIEI DE OXIZI
DE AZOT ( NOx )

PENTRU SARCINA CAZANULUI : 50% ; 75% ; 100%.

Pentru calculul emisiei de NOx se folosesc factorii de emisie


indicaţi in tabel ( in funcţie de combustibil si de puterea termica
a cazanului MW ) la care s-a aplicat corecţia de O2 pentru o
sarcina de 100% a cazanului.
Pentru calculul emisiei la sarcini parţiale ( mai mari de 50%,
se aplica corecţia indicata in tabel si următoarea formula:

exNOx = e100NOx [ a + ( 1-a ) * L – 50 ] ( Kg/Kj )


50

unde : exNOx = factorul de emisie la sarcina X ( Kg/Kj ).


e100NOx = factorul de emisie la sarcina de 100% ( Kg/Kj ).
L = sarcina cazanului ( 50% ; 75% ; 100% ).
a = coeficient in funcţie de tipul combustibilului
( lignit = 0,5 ).

e50NOx = e100NOx [ a + ( 1-a ) * L – 50 ] =


50

= 2,6*10-1 *[0,50+(1-0,50)]=

= 0,13 Kg/Kj

ENOx = B * Hii * e =
= 14,4 * 12676,92 * 0,13 =
= 23731,19 Kg/s

e75NOx = e100NOx [ a + ( 1-a ) * 75 – 50 ] =


50
-1
= 2,6 * 10 * [0,50+(1-0,50)*0,5] =
= 0,195 Kg/Kj

ENOx = B * Hii * e =
= 14,4* 12676,92 * 0,195 =
= 34684,05 Kg/s

e100NOx = e100NOx [ a + ( 1-a ) * 100 – 50 ] =


50
-1
= 2,6 * 10 * [0,50+(1-0,50)] =
= 0,26 Kg/Kj

ENOx = B(Kg/s) * Hii(Kj/KG) * e(Kg/Kj) =


= 14,3 * 12676,92 * 0,26 =
= 47462,38 Kg/s
8. CALCULUL EMISIEI DE CENUSA

Factorul de emisie specific poluarii cu cenuşa ( praf, pulbere)


este :

ecen = A ( 1- X ) ( 1 – Y ) ( Kg/Kj )
Hi i

unde :
ecen = factorul de emisie pentru cenuşa (Kg/Kj ).
A = conţinutul de cenuşa in cărbune
( procente ) = 21
X = gradul de reţinere a cenuşii in focar
( procente de masa ) = 15
Y = randamentul instalaţiei de reţinere a
prafului ( procente ) :
a) – pentru electrofiltre, in situaţia in care reabilitarea nu a
depasit 50%; Y = 97%.
b) - pentru situaţia de după finalizarea reabilitaţii; Y = 99%.
Hii = puterea calorifica inferioara a
combustibilului ( Kj/Kg ).

a) Y= 97% ecen = 0,2034*(1-0,15)*(1-0,97)


12676,92

= 0,00000040 ( Kg/Kj )

Ecen = B * Hii* e =
= 14,4 * 12676,92 * 0,00000040=
= 0,073 Kg/s.

b) Y = 99% ecen = 0,2034 *(1-0,15)*(1-0,99)


12676,92

= 0,00000013 ( Kg/Kj )

Ecen = B * Hii * e =
= 14,4 * 12676,92 * 0,00000013=
= 0,023 Kg/s.
9. PREDIMENSIONAREA ELECTROFILTRULUI
PENTRU HUILA
Se calculează :
a) Oxigenul minim necesar arderii perfecte

Omin = 22,41 [ C + 3 ( H – O – S ) ]
12 8

Omin = 22,41 [ 0,34 + 3 ( 0,02– 0,09 – 0,01 ) ] =


13 8
= 0,6882 m3N/Kg
b) Aerul real

Lmin =  * Omin
0,21

Lmin = 1 * 0,6882 = 3,277 m3N/Kg


0,21
c) Cantitatea de dioxid de carbon

VCO2 = 22,41 * C
12

VCO2 = 22,41 * 0,34 = 0,634 m3N/Kg


12
a. Cantitatea de dioxid de sulf

VSO2 = 22,41 * Scomb


12

VSO2 = 22,41 * 0,01 = 0,018 m3N/Kg


12

e) Conţinutul de oxigen liber

VO2 = ( c – 1 ) * Omin
= ( 1,52 – 1 ) * 0,6882=
=1,357 m3N/Kg
a. Conţinutul de azot

VN2 = 22,41 * N + 0,79 * * Omin


28 0,21

VN2 = 22,41 * 0,01 + 0,79 * 1 * 0,6882=


28 0,21

= 2, 596 m3N/Kg
g) Cantitatea de vapori de apa

VH2O = 22,41 * H + 22,41 * Wt + Lmin * d *  0a


2 18 1000 *  0H2O

VH2O = 22,41 * 0,02 + 22,41 * 0,30 + 3,277* 10 * 1,293 =


2 18 1000 * 0,804

=0,649 m3N/Kg
h) Cantitatea de gaze totale

Vgt = Vco2 + Vso2 + VO2+VN2+ VH2O

= 0,634 + 0,018 + 1,357 + 2,596 + 0, 649=


= 5,254 m3N/Kg

i ) Debitul de gaze din electrofiltru

Vo = B * Vgt * 273 + t * p0
273 p0 - D p

= 14,4 * 5,254 * 273 + 154 * 1013,3


273 1013,3 – 15,2
= 120,129 m /s 3

j ) Debitul de praf antrenat


Se considera ca o fracţiune de cenuşa antrenata de gazele de
ardere care parasesc focarul este Xa = 0,95 si in buncărul al
doilea se depozitează fracţiunea a1 = 0,05

mpso = 103 ( A + q4 * Hi ) ( Xa – a1 ) * B
32700

= 103 ( 0,20 + 1,4 * 12676,921 ) ( 0,95 – 0,05 ) * 14,4=


32700
= 9616,32 g/s
k ) Concentraţia prafului in gazele de ardere la intrarea in
electrofiltru

Cb = mpso
Vo
= 9616,32 = 80,049 g/m3N
120,129
l) Gradul de separare al electrofiltrului

 EFCb
- Cf * 100
Cb
unde : Cf = concentraţia prafului in gazele de ardere evacuate la
cos
Cb = gradul de separare al electrofiltrului

 EF 80,049 – 0,5 * 100 =
80,049
= 99,375 %
a. Suprafaţa specifica de depunere

Se aplica relaţia lui Deutsch

f = ln ( 1-  EF )
w
w = viteza de mişcare a particulelor de praf = 5,6 * 10-2 m/s

f = ln ( 1-0,99) = 1,01 m2/m3/s


5,6 * 10 -2
n) Suprafaţa totala a electrozilor de depunere

AEF = f * Vo
= 1,01 * 120,129 = 121,330 m2
o) Numărul canalelor de circulaţie a gazelor

nC = Vo
h*s*v

h = inaltimea unui electrod de depunere = 8 m


s = pasul dintre panouri = 0,3 m
v = viteza de circulaţie a gazului = 1,3 m/s

nC = 120,129 = 38,502
8 * 0,3 * 1,3

p) Lăţimea electrofiltrului
Se determina in mod orientativ admiţând o mărire cu 20% fata de
lăţimea unui canal.

b = 1,2 * nC * s

= 1,2 * 38,502 * 0,3


= 13,860 m

r) Lungimea totala a panourilor de depunere

Lt = AEF
2(nC-1) * h

= 121,330
2(38,860 - 1) * 8
= 0,2002 m
s) Lungimea electrofiltrului

L = 1,2 * Lt

= 1,2 * 0,2002
= 0,2403 m

t) Lungimea unui câmp


Electrofiltrul este realizat din 6 corpuri alimentate separat cu
energie electrica si dispuse pe doua rânduri paralele a cate trei
câmpuri in serie.

Lc = Lt
3

= 0,2002 = 0,066 m
3

10. CATALIZATORUL ( principala metoda de epurare a CO


din gazele de eşapament )
CO este un gaz invizibil si fara miros, rezultat in principal prin
arderea incompleta a diverşilor carburanţi (cărbune, petrol, benzina, etc.)
Surse de poluare – poluanţii
Sursa principala de poluare – sursa mobila – are ca provenienţa motoarele
autovehiculelor. Emisii puternice de CO apar atunci când carburantul este
incomplet ars, motorul defectuos reglat, in momentul când motorul se
porneşte, la opriri, la mersul cu viteza redusa .
Un motor bine reglat, la care emisiile de CO sunt minime, poate fi pus
practic in evidenta prin culoarea gri deschis a interiorului conductei de
eşapament, in zona de evacuare a gazelor in atmosfera. In afara de CO,
prin conducta de eşapament se evacuează cantitati mici de oxizi de azot si
in măsura si mai mica hidrocarburi.
Sursele staţionare ale căror emisii conţin CO, care uneori pot devenii
foarte importante sunt : instalaţii si centrale de ardere a carburanţilor
(petrol, cărbune, lemn ).
Impactul asupra mediului
Când CO este inhalat el înlocuieşte O2 in circulaţia sângelui si poate
dauna vederii, atenţiei si altor capacitaţi mintale si fizice. Inhalarea de
asemenea, poate conduce la efecte si mai grave : nevroze cardiovasculare si
pulmonare.
Masuri de ameliorare a mediului
In privinţa surselor mobile, masurile din ultimii ani de a folosii benzina
fara Pb au redus in mod simţitor emisiile de CO si NOx. Este de
menţionat ca motoarele care utilizează benzina cu Pb trebuie sa nu utilizeze
benzina fara Pb in lipsa unui echipament special, instalat pe conducta de
eşapament. Echipamentul consta dintr-un aşa numit catalizator catalitic. Prin
folosirea acestui echipament se poate ajunge la o reducere a nocivităţii
gazelor de CO si NOx de pana la 90%.
Drept substanţe catalizate pot fi folosiţi : oxizii metalici, hidroxizii,
pulberile metalice, etc.
Catalizatorul - ca echipament – pentru epurarea gazelor de eşapament
consta dintr-un cilindru de ceramica, cu multe canale, a căror suprafaţa este
acoperita cu circa 2 g de platina, ca substanţa de cataliza. Catalizatorul se
instalează pe conducta de eşapament, in aval de motor.

Sonda lambda are ca scop obţinerea unui amestec eficient intre aer si
benzina fara Pb, convenabil reacţiei O2 dintre aer si gazul de eşapament.
In privinţa emisiilor de CO, conform STAS 12-574-87 ,, Aer din zonele
poluate – condiţii de calitate ’’, concentraţiile maxime admisibile sunt:
- pentru media de scurta durata ( 30 minute ) – 6,0 mg/m3
- pentru media de 24 h - 20 mg/m3
Bibliografie :

1. Lazaroiu Gh., PanaitescuM., Panaitescu F.V., Grigoriu M., Emisii


poluante si schimbari climatice, editura EXPONTO, 2010.
2. M. Negulescu, L.Vaicum, C.Patru, Protectia mediului inconjurator

S-ar putea să vă placă și