Sunteți pe pagina 1din 18

JOCURI DE MIȘCARE

„Acul cu ață”

Elevii formează un cerc ținându-se de mâini. Dintr-un punct al cercului învățătoarea


numește, în ordine, un grup de 5-6 copii, în care primul primește rolul de „ac” iar ceilalți 4-5
primesc împreună rolul de „ață”. Copiii cu rol de „ață” se prind cu ambele brațe de mijlocul
celui din față. La semnalul învățătoarei, „acul și ața încep să coasă”, alergând șerpuit printre
brațele copiilor din cerc. Când „coaserea” s-a terminat, „acul și ața” își reiau locul în cerc,
următorii 5-6 copii preluând rolurile de „ac și ață”. Dacă „ața” se rupe în timpul deplasării,
grupul respectiv de copii, reintră în cerc, sau se oprește, refăcând (reînnodând „ața” sau
reintroducându-o în „ac”) formația de coasere. Jocul se poate desfășura și sub formă de
întrecere, câștigând „acul și ața” care au realizat cel mai rapid coaserea obiectului stabilit.

„Salut prietene”

Elevii formează un cerc, situându-se cu fața spre interiorul acestuia. Învățătoarea


numește un copil care aleargă în jurul cercului și la un moment dat atinge cu mâna umărul
unuia dintre copii, alergând în continuare. Copilul atins pe umăr, aleargă în sens invers și, când
cei doi se întâlnesc, își dau mâna și rostesc o formulă de salut, în limba română sau în limba
străină studiată. După aceea ambii copii își continuă alergarea, căutând să ajungă primul la
locul rămas liber în cerc. Dacă cel care ajunge primul la locul rămas liber este copilul care a
început jocul, schimbă rolul cu celălalt elev, care va continua jocul.

„Batistuța” (sau orice obiect care poate fi apucat cu o mână)

Elevii formează un cerc, aflându-se cu fața spre interiorul acestuia și cu ambele mâini
întinse în spate, cu palma spre exterior. Un copil, numit de învățătoare, având în mână obiectul
care a dat denumirea jocului (castana, conul de brad, biluța etc.) aleargă în jurul cercului și la
un moment dat, pune obiectul în mâna unui elev, continuându-și alergarea. Cel care a primit
obiectul pornește în alergare în sens opus și încearcă, și el, să ajungă primul la locul liber. Dacă
cel care a început jocul ajunge primul la locul liber, schimbă rolul cu celălalt copil. Dacă nu
reușește să ajungă primul la locul liber, preia obiectul din nou și continuă jocul.

„Șoarecele și pisica”

Elevii, primind rolul de „pisicuțe” se dispun într-un cerc cu fața spre interior. Un copil
rămâne în afara cercului primind rolul de „șoricel”. „Șoricelul” aleargă în jurul cercului și, la un
moment dat, atinge cu mâna o „pisicuță”, continuând să alerge ca să-i ocupe locul „pisicuței”
pe care a atins-o. „Pisicuța” atinsă de „șoricel” îl urmărește în alergare, căutând să-l prindă
(atingă) înainte ca acesta să-i ia locul. Dacă l-a prins, „pisicuța” revine la locul său inițial, iar
„șoricelul” continuă jocul. Dacă nu l-a prins, „pisicuța” devine „șoricel”.

„Șoarecele isteț și pisica periculoasă”

Elevii formează un cerc ținându-se de mâini, cu excepția a doi copii care primesc
rolurile de „șoricel” și, respectiv, „pisicuță”. Pe circumferința cercului se „deschid” patru
portițe, prin desprinderea mâinilor a câte doi elevi. „Șoricelul” este introdus în cerc și i se
spune că poate intra și ieși din cerc, atât prin portițe cât și prin „găurile” formate de brațele
unite ale copiilor. „Pisica” rămâne în afara cercului și are voie să intre și să iasă din cerc, doar
prin „portițe”. Jocul începe prin urmărirea „șoricelului” de către „pisică”, cu intenția de a-l
prinde (atinge). Dacă „șoricelul” este prins, se pot inversa rolurile între cei doi copii sau se
numește o altă pereche care să continue jocul. În sprijinul „pisicii” mai poate interveni și o a
doua „pisică”.

„Al treilea fuge” sau „Prinde-l pe al treilea”

Elevii se dispun pe două cercuri concentrice, formând perechi situate la două lungimi
de brațe, una față de cealaltă. Doi copii, primind rolurile de urmărit și, respectiv, urmăritor
rămân în afara cercurilor, la distanță de 2 m, unul față de celălalt. La semnal, cei doi aleargă în
jurul cercurilor, urmăritorul încercând să-l prindă (atingă) pe urmărit, iar acesta poate scăpa
de urmărire dacă se plasează în fața unei perechi din cercuri. În acel moment, perechea are în
plus pe cel de-al treilea copil, care devine urmărit. Dacă urmăritorul reușește să-l prindă pe
urmărit, înainte ca acesta să se atașeze la o pereche, cei doi elevi își inversează rolurile.

„Coșulețul cu două toarte”

Elevii dispuși pe perechi, unul lângă altul, vor forma un coșuleț cu două toarte, având
o mână pe șold iar cealaltă petrecută pe după brațul îndoit al partenerului. „Coșulețele” astfel
formate se dispersează pe toată suprafața de joc. Selectând o pereche, învățătoarea va da
unuia dintre copii rolul de urmărit, iar celuilalt rolul de urmăritor.
Urmăritul aleargă printre „coșulețe” și pentru a nu fi prins de urmăritor se atașează la
una din toartele unui „coșuleț”. În acel moment, „toarta” în plus (elevul) va deveni urmărit.
Dacă urmăritorul reușește să-l prindă (atingă) pe urmărit, înainte ca acesta să se
atașeze la un „coșuleț”, cei doi își inversează rolurile.

„Ogarul și iepurele”

Elevii sunt dispersați pe întreaga suprafață de joc primind rolul de „copaci” care
formează o „pădure”. Un copil numit de învățătoare primește rolul de „iepuraș”, care se
deplasează prin pădure. La marginea „pădurii” apare „ogarul” unui vânător (un alt copil numit
de învățătoare), care, văzând „iepurașul” țâșnește (aleargă) să-l prindă. „Iepurașul” speriat,
aleargă printre copaci și ca să scape de „ogar” se așează în ghemuit în fața unui „copac”. În
acel moment „copacul” devine „iepuraș” și este urmărit de „ogar”. Fostul „iepuraș” se ridică
în picioare și devine „copac”. Când „ogarul” reușește să prindă „iepurașul”, cei doi își schimbă
rolurile.

„Pescarul cu plasă” sau „Năvodul”

Pe o suprafață delimitată care reprezintă „lacul”, elevii deveniți „peștișori” înoată


(aleargă) liber. Un copil desemnat de învățătoare primește rolul de „pescar”, care aleargă
încercând să prindă (atingă) un „peștișor”. „Peștișorul” prins îl ia de mână pe „pescar” și
formează o „plasă” cu care aleargă să prindă alți „peștișori”. Jocul continuă până când este
prins și ultimul „peștișor”. Dacă „plasa” se rupe, „peștișorul” prins în momentul acela este
eliberat și plasa se reface. „Peștișorii” nu au voie să treacă printre brațele „plasei”. Ca
recompensă, ultimul „peștișor” prins, devine „pescar”.

„Semănatul și culesul cartofilor” (sau orice „legumă” care poate fi transportată în


alergarea de viteză)

Elevii sunt organizați în trei echipe, dispuse în coloană câte unul, înapoia unei linii de
plecare/ sosire. În fața fiecărei echipe se plasează (trasează) trei/ patru cercuri la distanță de
4-5m unul față de celălalt. La capătul traseului se așează un reper (fanion) care poate fi ocolit.
La semnalul învățătoarei, primii copii din fiecare echipă ridică cele 3-4 „legume” așezate în fața
lor și din alergare „seamănă” (pun) câte o „legumă” în fiecare cerc (găletușă), apoi ocolesc
fanionul și revin la propria echipă, predând ștafeta (atingere cu palma) următorului coechipier.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Vizitiul și căluțul”

Se alcătuiesc 2/3 echipe formate din câte 8, 10 sau 12 elevi. Fiecare echipă se așează
în coloană câte doi, înapoia unei linii de plecare/ sosire. În fața fiecărei echipe, la distanță de
10/15/20m se plasează un reper care poate fi ocolit. Fiecare echipă primește un cerc sau o
coardă. La semnalul de începere un elev din prima pereche se „înhamă” cu cercul sau coarda,
iar celălalt apucă cu ambele mâini „hățurile”, respectiv cercul sau capetele corzii, pornind în
alergare până la reper, îl ocolesc și revin la propria echipă, predând cercul sau coarda
următoarei perechi și deplasându-se la coada șirului.
Câștigă echipa care reușește să revină prima în formația inițială. La reluarea jocului,
rolurile se schimbă în cadrul fiecărei perechi.

„Vizitiul și doi cai”

Acțiunea jocului este asemănătoare jocului descris anterior. Deosebirea constă în


faptul că se alcătuiesc două echipe formate din 9 sau 12 elevi, fiecare echipă așezându-se în
coloană câte trei. La semnal, doi copii din prima linie se „înhamă” cu câte un cerc sau coardă,
iar cel de al treilea preia „hățurile” cu fiecare mână, pornind în cursă.
O variantă, când se folosește cercul, este ca elevii cu rolul celor cei doi căluți să intre în
același cerc.

„Carul roman” sau „Troica”

Se alcătuiesc două echipe cuprinzând câte 12 elevi, dispuși în trei linii de câte 4 copii.
În fața fiecărei echipe se așează câte două cercuri și două corzi, iar la distanță de 15-
20m se plantează un reper care să poată fi ocolit. La semnalul de plecare, doi copii se „înhamă”
cu corzile și apucă cu mâna dinspre interior marginea unui cerc. Al treilea copil, situat între cei
doi, apucă cu fiecare mână cele două cercuri. Al patrulea copil apucă cu fiecare mână capetele
corzilor „căluților” din lateral și „atelajul” pornește în cursă. Finalul cursei și desemnarea
echipei câștigătoare sunt identice cu descrierile făcute la jocul anterior.
„Naveta spațială”

Se alcătuiesc două/trei echipe situate, în coloană câte unul, înapoia unei linii de
plecare/sosire. La distanță de 10/15/20m se trasează în dreptul fiecărei echipe o zonă de 2/2m
(sau se așează câte o saltea sau bancă) care vor reprezenta zonele de aterizare de pe
satelitul/planeta în care vor fi transportați cosmonauții. Primul copil din fiecare echipă va primi
câte un cerc, în care va intra trecându-l pe deasupra capului. La semnal, îl va introduce și pe
primul coechipier în cerc și împreună vor alerga până la zona de aterizare, unde
„cosmonautul” transportat va fi debarcat. „Naveta” se reîntoarce pe „pământ” preluându-l pe
următorul cosmonaut. Câștigă echipa care reușește să transporte prima toți membrii.
La reluarea jocului, transportul se va realiza în sens opus, rolul de „navetă” revenind
altui copil.

„Uliul și porumbeii”

La cele două capete ale unui spațiu delimitat se trasează câte o zonă pentru refugiul
„porumbeilor”. Elevii primesc rolul de „porumbei” și „zboară” liber în suprafața de joc dintre
cele două spații de refugiu. Un copil, numit de învățătoare, va primi rolul de „uliu” și va fi plasat
în afara spațiului de joc, la mijlocul acestuia. La avertizarea învățătoarei „uliul!”, „porumbeii”
încearcă să ajungă într-unul din spațiile de refugiu, în timp ce „uliul” încearcă să prindă (atingă)
un „porumbel”. „Porumbelul” prins schimbă rolul cu „uliul”. Dacă „uliul” nu prinde nici-un
„porumbel”, acesta își reia locul pe marginea suprafeței de joc, iar învățătoarea dă semnalul
„porumbeii” zboară!, după care la semnalul „uliul”, jocul continuă.
Pentru a da mai multe șanse „uliului” se mai poate introduce, pe partea opusă a
terenului, încă un „uliu”.

„Șarpele își prinde coada”

Elevii formează un șir, ținându-se strâns unul de altul prin cuprinderea cu ambele brațe
a mijlocului celui din față. La semnalul de începere a jocului, primul copil din față, urmat de cei
din prima parte a coloanei, încearcă, prin mișcări stânga-dreapta, să atingă ultimul copil din
coada șarpelui (coloanei). Acesta din urmă, împreună cu copiii care formează coada șarpelui
se deplasează în sens opus „capului șarpelui”, încercând să evite prinderea (atingerea). Copilul
atins, trece în fața coloanei devenind „capul șarpelui”.

„Ciobanul își apără oile”

Elevii sunt împărțiți în două echipe, una dispusă în formația de cerc, cealaltă formând
o coloană câte unul în mijlocul cercului, elevii fiind foarte apropiați unul de altul, cuprinzând
cu ambele brațe, mijlocul coechipierului din față. Copiii de pe cerc sunt „lupii” și primesc o
minge cu care să vâneze. Primul copil din șirul aflat în mijlocul cercului devine „cioban” și are
rolul de a-și apăra „oițele” din spate, respingând mingea aruncată de „lupi”. „Lupii” prin pase
succesive încearcă să lovească cu mingea ultima „oiță” din turmă, iar „oițele” se deplasează în
funcție de minge, ascunzându-se după „cioban”.
Jocul se desfășoară contratimp, echipele schimbându-și rolurile la fiecare trei minute.
„Oița” lovită (numai de la mijloc în jos) trece în fața șirului și preia rolul de cioban.
Câștigă echipa care în cele trei minute a reușit să „vâneze” cât mai multe „oițe”.
„Apărătorul cetății”

Elevii sunt dispuși într-un cerc, în interiorul căruia se „construiește” o cetate (2-3 mingi
medicinale suprapuse; un recipient de plastic de 5 litri; capra de gimnastică etc.). Un elev
primește rolul de apărător al cetății, având voie să respingă mingea aruncată de cei de pe cerc,
atât cu brațele cât și cu picioarele. Dacă cetatea este atinsă, elevul care a reușit aruncarea
devine apărătorul cetății, iar celălalt îi ia locul în cerc.

„Vânătorii și rațele”

Elevii se constituie în două echipe, una de „vânători” și cealaltă „de rațe”. Pe suprafața
de joc se trasează un dreptunghi/pătrat sau cerc, în interiorul cărora se plasează „rațele”.
„Vânătorii” se dispun în exteriorul figurii trasate pe sol și încearcă să „vâneze” (să atingă de la
mijloc în jos) câte o rățușcă, cu o minge pe care o pasează între ei. Se joacă contratimp, fiecare
echipă, fiind pe rând, timp de trei minute „vânători”.
Câștigă echipa care „vânează” cele mai multe rățuște în timp de 3 minute.

„Între două focuri”

Pe suprafața de joc se trasează un dreptunghi despărțit în două zone printr-o linie de


centru. Elevii sunt împărțiți în două echipe, fiecare dispunându-se cu jumătate din efectiv
înapoia uneia din liniile de fund ale dreptunghiului, iar cealaltă jumătate se dispune, în linie,
în jumătatea dreptunghiului opusă liniei proprii de fund. Prin tragere la sorți se acordă o minge
uneia dintre echipe care, la semnalul de începere a jocului, o pasează între cele două linii
(focuri) încercând să surprindă și să atingă cu mingea unul dintre componenții echipei adverse
aflat între liniile proprii. Fiecare atingere cu mingea a unui adversar aduce echipei un punct.
Când mingea iese în afara terenului de joc, ea va fi repusă în joc de către echipa adversă. După
o repriză de 3 minute, echipele schimbă pozițiile liniilor, cei din centru trecând înapoia liniilor
de fund.
Câștigă echipa care acumulează cel mai mare număr de puncte.

„Cursa pe numere”

Elevii sunt împărțiți pe 2-3 echipe, fiecare echipă așezându-se în coloană câte unul
înapoia unei linii de plecare/sosire. În fața fiecărei echipe, la distanță de 10-15-20m se așează
un reper care să poată fi ocolit. Copiii din fiecare echipă numără în continuare, fiecare
component reținând numărul care îi aparține. Când învățătoarea va pronunța sau va arăta o
cifră, copiii cu numărul respectiv pornesc în cursă, ocolesc fanionul și revin la locul lor. Copilul
care ajunge primul la locul său aduce un punct echipei sale.
Câștigă echipa care acumulează cel mai mare număr de puncte.

„Calculatoarele”

Organizarea clasei pentru acest joc este identică cu cea prezentată la jocul anterior.
Diferența dintre aceste două jocuri constă în faptul că cifra la care un elev pornește în cursă
derivă din rezultatul unei operații matematice pe care o pronunță sau o afișează învățătoarea,
calculul fiind realizat de către fiecare elev (ex. 2+3; 9-7; 4x2; 27:9 etc.). Se vor folosi operațiile
pe care le-au însușit elevii. Echipa câștigătoare se stabilește ca la jocul anterior.

„Cursa vocalelor”

Clasa se împarte în 3-4 echipe a câte șapte elevi, fiecare echipă așezându-se în coloană
câte unul înapoia unei linii de plecare/ sosire. În fața fiecărei echipe pe o distanță de 10-15-
20m se amplasează 3-4 repere dispuse în zigzag și un fanion la capătul traseului, care să poată
fi ocolit. Sub îndrumarea învățătoarei, copiii din fiecare echipă, primesc în ordine, denumirea
vocalelor (a, ă, e, i, î, o ,u).
La pronunțarea sau arătarea de către învățătoare a unei vocale, elevul care o
reprezintă pornește în cursă, șerpuiește printre repere, ocolește fanionul și revine la locul pe
care l-a ocupat în echipa sa. Copilul care ocupă primul locul său din echipă, aduce un punct
echipei sale.

„Crabii și creveții”

Elevii sunt organizați în două echipe, dispuse în linie, deoparte și de alta a unei linii de
centru, la distanță de un metru între ele. Înapoia fiecărei echipe, la distanță de 3-4m, se
trasează o linie „de scăpare”. Fiecare dintre cele două echipe primește denumirea uneia dintre
viețuitoarele din titlul jocului. Așezați față în față în diferite poziții (stând, pe genunchi, așezat,
ghemuit) la auzul pronunțării de către învățătoare a unuia dintre numele din titlul jocului,
componenții echipei numite încearcă să-i prindă (atingă) pe componenții echipei adverse,
care, la rândul lor, încearcă să treacă, fără a fi prinși, de linia de scăpare. După fiecare secvență
jucată se numără elevii prinși de către o echipă. Câștigă echipa care acumulează cel mai mare
număr de adversari prinși. Pronunția învățătoarei trebuie să aibă o fază pregătitoare (crrr) și
o fază executorie (eveții). Din când în când se verifică și orientarea atenției copiilor
pronunțându-se un cuvânt care nu trebuie să producă efectul stabilit.(ex. crrr-etă!; crrr-eion;
crrr-avată etc.)

„Păsărelele intră-n cuib”

Elevii sunt grupați câte trei, doi dintre ei apucându-se de mâini formează „cuibul” iar
al treilea intră în cuib, devenind „păsărică”. „Cuiburile” sunt răspândite pe toată suprafața de
joc. Învățătoarea numește doi elevi care devin „păsărele fără cuib”.
La semnalul învățătoarei „păsărelele zboară”, copiii aflați în cuiburi, ies din acestea și
aleargă simulând zborul păsărelelor. La semnalul „Păsărelele intră în cuib”, toate păsărelele,
inclusiv cei doi fără cuib, caută să intre cât mai repede într-un cuib, altul, decât cel din care au
plecat. Pentru că s-au orientat și mișcat mai încet, vor rămâne din nou, alte două păsărele fără
cuib. După 3-4 repetări ale jocului, păsărelele vor schimba rolurile cu câte unul dintre copiii
care au format cuiburile.

„Îndemânaticii”

Clasa se împarte în trei echipe, dispuse pe șiruri, înapoia unei linii de plecare/sosire. În
fața fiecărei echipe se amplasează două cercuri, la distanță de 5m față de linia de plecare și
între ele, traseul terminându-se la 15-20m, cu un reper care poate fi ocolit.
La semnalul de plecare, primii copii din fiecare echipă pornesc în alergare, ajung la
primul cerc, îl apucă, îl trec pe deasupra capului și-l scot pe sub picioare, aleargă în continuare,
intră în al doilea cerc și îl scot pe deasupra capului, după care ocolesc reperul de la capătul
parcursului și revin la propria echipă, predând ștafeta următorului coechipier.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Ferește-ți capul”

Se constituie trei echipe egale numeric, dispuse în șiruri înapoia unei linii. La distanță
de 1 metru de această linie se trasează o linie paralelă, înapoia căreia fiecare echipă își trimite
un reprezentant care primește o minge. La semnalul de începere a jocului, elevul cu mingea o
pasează primului coechipier, care o prinde, o repasează înapoi și se ghemuiește. Pasatorul
transmite mingea următorului coechipier, care o prinde, o repasează și se ghemuiește,
ș.a.m.d. Când mingea ajunge la ultimul elev din echipă, acesta aleargă cu ea la linia de pasare,
timp în care fostul pasator se așează în fața echipei sale, ceilalți coechipieri făcând un pas
înapoi.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Mingea prin tunel”

Organizarea clasei pentru acest joc este identică cu cea prezentată la jocul anterior, cu
deosebirea că elevii din fiecare echipă adoptă poziția stând depărtat.
La semnal, copilul de la linia de pasare, lansează mingea, rostogolind-o pe sol (podea)
prin tunelul format de picioarele depărtate ale coechipierilor. Ultimul elev din echipă prinde
mingea, aleargă cu ea la linia de lansare, timp în care fostul lansator se postează în depărtat
în fața echipei, ceilalți copii făcând un pas înapoi.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Mingea prin tunel” (variantă)

Organizarea clasei pentru joc este asemănătoare cu cea descrisă la jocul anterior, cu
deosebirea că nu se mai trasează linia de pasare/lansare. La semnal, primii copii din fiecare
echipă, care posedă câte o minge, o transmit printre picioare, din mână în mână, următorului
copil. Când mingea ajunge la ultimul copil (fără să atingă solul) acesta aleargă cu ea în fața
echipei și o transmite în aceeași manieră mai departe. În același timp, toți componenții echipei
fac un pas înapoi pentru a-i face loc celui cu mingea să se plaseze la intrarea în tunel.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Mingea pe pod” sau „Banda rulantă”

Jocul se organizează și se desfășoară identic cu jocul descris anterior, numai că


transmiterea mingii din mână în mână se realizează pe deasupra capului.

„Mingea șarpe”
Organizarea și desfășurarea jocului se aseamănă cu cele descrise la jocul anterior, cu
deosebirea că transmiterea mingiei se face cu două mâini prin răsucirea trunchiului. Dacă
mingea se primește din partea dreaptă se va transmite prin partea stângă ș.a.m.d.
„Ferește-ți picioarele”

Elevii sunt împărțiți în 2-3 echipe, dispuși în coloană câte unul, înapoia unei linii de
plecare. Primul copil din fiecare echipă primește un baston pe care îl apucă cu o mână de unul
din capete. La semnal, copilul cu bastonul se întoarce cu fața spre echipa sa și din alergare, cu
celălalt capăt al bastonului atingând solul/podeaua, îl trece pe sub picioarele coechipierilor
care sar pe verticală. Când purtătorul bastonului ajunge la capătul echipei sale, transmite
bastonul din mână în mână până la copilul din fața echipei, care reia acțiunea.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Vânătorul iscusit”

Elevii clasei sunt împărțiți în două echipe egale numeric, dispuse în linie înapoia unor
linii paralele situate la 4-5m una față de cealaltă. La mijlocul distanței dintre linii se așează
(trasează) un cerc în care se introduce un obiect care poate fi apucat cu o mână.
Componenții celor două echipe numără în continuare, fiecare copil reținând-și
numărul. Se formează astfel perechi de elevi din cele două echipe, purtând același număr.
Jocul începe prin pronunțarea sau afișarea de către învățătoare a uneia din cifrele
existente, la care cei doi elevi având numărul corespunzător cifrei strigate/arătate, se
îndreaptă în viteză spre cerc, încercând să „vâneze” obiectul din interiorul acestuia și să ajungă
neprins (atins) de adversar, înapoia liniei propriei echipe.
Vânătorul care reușește să ajungă cu obiectul la propria echipă fără a fi prins sau
reușește să-l prindă pe adversar înainte ca acesta să ajungă la echipa sa, câștigă un punct
pentru echipa sa.

„Buchețelele”

Elevii se deplasează liber (mergând, alergând) în spațiul de joc. Ei reprezintă florile din
care trebuie formate buchetele. La pronunțarea sau arătarea de către învățătoare a unei cifre
(din concentrul cunoscut de copii) aceștia se grupează în numărul corespunzător, în buchete
(ținându-se de mâini; cuprinzându-se pe după umeri sau pe după mijloc). Copiii rămași în afara
buchetelor vor auzi din partea tuturor colegilor strigarea: „Te-ai mișcat încet, nu ești în buchet.
Grăbește-te!” Apoi jocul se reia prin desfacerea buchetelor.

„Cercurile zburătoare”

Elevii sunt împărțiți în două echipe, fiecare fiind dispusă în formația de cerc, cu fața
spre interior. Fiecare echipă desemnează un elev care se situează în centrul cercului unde
găsește o coardă lungă (frânghie) sau două corzi legate între ele, obligatoriu având la un capăt
atașată o îngreuiere mică (minge de oină; recipient mic de plastic etc.). La semnal, copilul din
centrul cercului apucă coarda de capătul liber și o învârte pe sub picioarele coechipierilor.
Cercul (echipa) care stă mai mult în aer, câștigă un punct. Copilul care a fost atins de coardă și
a întrerupt zborul echipei sale schimbă rolul cu elevul care învârte coarda.

„Mingea la căpitan”
Se formează două echipe care se dispun pe două cercuri concentrice trasate pe
sol/podea. Echipa situată pe cercul exterior își trimite „căpitanul” în mijlocul cercului interior.
Echipa de pe cercul exterior, având o minge, încearcă să o transmită „căpitanului” lor printre
brațele și picioarele elevilor din echipa adversă, situată pe cercul interior. Transmiterea mingii
spre căpitan se va face fără a depăși înălțimea copiilor. Dacă mingea ajunge la „căpitan”,
echipa realizează un punct, iar dacă mingea este transmisă înapoi de către „căpitan” se
realizează încă un punct. Se joacă pe reprize de câte 3 minute, după fiecare repriză, echipele
își schimbă rolurile.

„Figurile geometrice”

Pe suprafața de joc se trasează câte două-trei dintre figurile geometrice însușite de


elevi, încadrate într-un cerc. Din alergare liberă sau în coloană câte unul sau câte doi, la
pronunțarea de către învățătoare a numelui unei figuri geometrice, copiii trebuie să se
orienteze și să se plaseze corect în cercul corespunzător. Copiii care nu au recunoscut figura
geometrică sau s-au plasat greșit vor fi corectați și îndrumați.
O variantă și mai atractivă este aceea în care pe suprafața de joc se trasează mai multe
figuri geometrice de același fel (4, 5, 6), fiind reprezentate toate figurile geometrice însușite.
La comanda învățătoarei „Câte (cinci, patru sau șapte etc.) în triunghi!”, copiii trebuie să
recunoască triunghiurile dar să se și grupeze conform comenzii.

„Recunoaște-ți vecinii”

Din formația de adunare în linie pe un rând, în ordinea înălțimii, clasa se desparte în


două echipe, separate de învățătoare care se situează în mijlocul formației de adunare. După
atenționarea „Verificați-vă vecinii”, învățătoarea dă comanda de deplasare rapidă a tuturor
copiilor către diferite direcții (la colțurile terenului/sălii, fuga marș!; sub panourile de
baschet/în porțile de handbal, fuga marș!; la copacii din față, fuga marș!). După ce copiii s-au
deplasat potrivit comenzii, după un moment de pauză, învățătoarea dă comanda de adunare
în formația inițială. Echipa care se aliniază corect și cel mai rapid, câștigă întrecerea.

„Revenim rapid”

Organizarea clasei este identică cu cea descrisă la jocul anterior. La comanda și semnul
învățătoarei „Pas alergător (semn spre stânga și spre dreapta) marș!” cele două echipe
pornesc în alergare pe direcția indicată, în coloană câte unul, îl ocolesc prin față pe ultimul
copil din echipă și revin în formația inițială (linie). Echipa care revine prima, aliniată corect,
câștigă un punct. La următoarea repetare a jocului, deplasarea echipelor se poate realiza prin
spatele liniei.

„Șotronul”

Pe suprafața de joc se trasează 2-3 contururi, în funcție de numărul de echipe care se


dorește a fi constituit (cercul este capul; un dreptunghi – gâtul; 4-6- dreptunghiuri suprapuse
– trunchiul; câte 3 dreptunghiuri picioarele; câte 2 dreptunghiuri - brațele). Jocul constă în
realizarea de către fiecare elev a unor variante de sărituri (cu desprindere și aterizare de pe și
pe unul sau ambele picioare; în depărtat; din depărtat în apropiat; cu întoarcere de 900 - 1800)
în funcție de modalitățile stabilite de învățătoare. Traseul săriturilor poate fi marcat prin cifre
(și poate fi parcurs în ordine cronologică, în ordinea cifrelor pare sau impare) sau prin săgeți
(linii, coturi, curbe).
Întrecerea între echipe poate viza atât corectitudinea execuțiilor (se înregistrează
numărul erorilor fiecărei echipe) cât și viteza cu care echipa a realizat, cu toți membrii săi,
parcurgerea traseului respectiv.

„Din cerc în cerc”

Clasa de elevi se împarte în două echipe, situate în coloană câte unul, înapoia unei linii
de plecare/sosire. În fața fiecărei echipe se trasează/montează 5 sau 8 cercuri, în formă de șah
(2 cercuri paralele, un cerc în față și la mijlocul acestora, din nou 2 cercuri paralele, ș.a.m.d.).
Distanța dintre marginile cercurilor variază în funcție de clasă, între 0,5-1,00 m. La semnalul
învățătoarei și conform explicațiilor date, primii elevi de la fiecare echipă efectuează o săritură
în depărtat în primele două cercuri, urmată de o săritură într-un picior în cel de al treilea cerc,
urmată de o săritură în depărtat în cercurile 4 și 5, după care o săritură cu întoarcere de 1800
în cercul 3 și una în depărtat în cercurile 1 și 2. Apoi printr-o săritură peste linia de plecare se
predă ștafeta următorului coechipier. Învățătoarea poate introduce în traseu și alte variante
de sărituri.
Câștigă echipa care parcurge corect traseul și ajunge prima în formația inițială.

„Broscuțele sar în lac”

Elevii primesc rolul de „broscuță”, cu excepția unuia care primește rolul de „șarpe”. În
jurul suprafeței de joc se amplasează bănci de gimnastică, capacele lăzii de gimnastică, saltele
suprapuse, etc. În mijlocul suprafeței astfel delimitate se află „lacul”.
Sub forma povestirii, „broscuțele” după ce s-au bălăcit în „lac” (aleargă, sar din
ghemuit în ghemuit) ies din lac și se întind la soare (culcat facial sau dorsal) pe suprafețele
înălțate, amplasate pe malul „lacului”. În jurul suprafeței de joc se târăște (plimbă) „șarpele”.
La atenționarea învățătoarei „Șarpele!” acesta încearcă să prindă o „broscuță”, iar
„broscuțele” se feresc de „șarpe” sărind în „lac”. Dacă o „broscuță” este prinsă (atinsă), elevul
respectiv schimbă rolul cu „șarpele”. Dacă „șarpele” nu prinde nicio „broscuță” va continua să
îndeplinească acest rol încă de 1 - 2 ori, după care va fi înlocuit cu un alt elev.

„Banda rulantă”

Elevii sunt împărțiți în 2 – 3 echipe, situate înapoia unei linii de plecare. Copiii din
fiecare echipă adoptă poziția culcat dorsal cu picioarele depărtate. Primii elevi din echipe
(căpitanii) au la nivelul tălpilor o minge medicinală (sau un obiect care poate fi apucat cu două
mâini) pe care, la comanda „Start!”, prin ridicarea trunchiului o apucă și o ridică deasupra
capului, după care revine în poziția culcat dorsal, transmițând mingea (obiectul) următorului
coechipier. Când mingea (obiectul) ajunge la ultimul elev din echipă, acesta se deplasează cu
ea în fața echipei, așezându-se în poziția culcat dorsal și continuând jocul.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Transportul bușteanului”
Efectivul clasei se împarte în două echipe, în fața cărora se așează câte două saltele
unite între ele. Componenții echipei adoptă poziția culcat dorsal cu brațele întinse în
prelungirea corpului, situându-se unul lângă altul la distanță de 0,25m. Ultimul elev din echipă
adoptă poziția culcat facial cu brațele întinse, situându-se peste corpurile partenerilor,
îndeplinind rolul de „buștean”. La semnalul „Start!” membrii fiecărei echipe se întorc simultan
către înainte, din culcat dorsal în culcat facial, printr-o rulare laterală, determinând avansarea
„bușteanului”. Mișcarea se repetă cu repeziciune până când bușteanul este „transportat”.
Ajuns la capăt, „bușteanul” se așează în poziția culcat dorsal în fața echipei, iar ultimul copil
intră în rolul de „buștean”.
Câștigă jocul echipa care revine prima în formația inițială.

„Transportul rănitului”

Elevii sunt împărțiți în două echipe, fiecare dispusă în coloană câte trei, înapoia unei
linii de plecare/sosire. (Se redemonstrează modul în care cei doi elevi din marginile formației
de trei, formează „scăunelul” și cum elevul din mijloc („rănitul”) stă pe „scăunel” și se ține cu
mâinile pe după gâtul partenerilor). Toate formațiile de câte trei elevi formează „scăunelul”
fiind pregătite să-și transporte „rănitul”. În fața ambelor echipe se așează la 10 – 15m un reper
care poate fi ocolit. La comanda „Start!” primii trei copii din fiecare echipă pornesc în cursă,
ocolesc reperul și revin la propria echipă, predând ștafeta următorilor trei coechipieri. Câștigă
echipa care revine prima în formația inițială. Întrecerea se reia, minimum de trei ori, pentru a
se schimba rolurile între elevii fiecărui grup de trei.

„Cărăușii”

Se organizează 2-3 echipe, fiecare dispusă în coloană câte unul, înapoia unei linii de
plecare/sosire. În fața, fiecărei echipe, la distanță de 10 -15m se așează un reper care poate fi
ocolit. Fiecare echipă primește obiectul care trebuie transportat (minge umplută, recipienți de
plastic umpluți) specificându-se procedeul de apucare/susținere și transport. La comanda
„Start!”, primii copii din fiecare echipă preiau obiectul de jos, parcurg traseul, ocolesc reperul
și revin la propria echipă, unde predau obiectul următorului coechipier și trec la coada șirului.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Cobilița”

Clasa se organizează ca și la jocul descris anterior. Obiectul de transport îl reprezintă


un baston care are atârnate la ambele capete câte un recipient de plastic cu toartă, umplut,
cu capacitate de 1,5/2 litri. La comanda „Start!” primul copil din echipă, ajutat de cel de al
doilea, așează bastonul sprijinit pe ambii umeri, înapoia gâtului, ținând cu mâinile toartele
recipienților atârnați de baston și pornește în cursă. După ce ocolește reperul de la capătul
traseului revine la echipă și predă „încărcătura” următorului coechipier. Echipa care revine
prima în formația inițială câștigă întrecerea. Pentru a ușura sarcina de transport, recipienții
pot fi legați de baston, înainte de începerea jocului.

„Unde-s doi puterea crește”

Se constituie două echipe dispuse în coloană câte doi, înapoia unei linii de
plecare/sosire. La 10 – 15m de această linie, în fața fiecărei echipe se plasează un reper care
poate fi ocolit. În fața fiecărei echipe se află un baston, în mijlocul căruia este atârnat un
recipient de 5 litri. La semnal, prima pereche din fiecare echipă, apucă cu o mână catetele
bastonului, ridică încărcătura și pornește în cursă. După ocolirea reperului, revin la propria
echipă, predând bastonul cu „încărcătura” următoarei perechi și se așează la coada coloanei.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială. O variantă atractivă de transportat în
pereche, este aceea în care cu două bastoane sunt transportați doi recipienți atârnați în
mijlocul acestora, elevii din pereche aflându-se unul înapoia celuilalt.

„Ajută-te singur”

Clasa se organizează în două echipe, care se dispun în coloană câte unul, înapoia unei
linii de plecare/sosire. În fața fiecărei echipe se plasează două bănci de gimnastică, una în
prelungirea celeilalte și un reper care poate fi ocolit, la distanță de 10 - 15m. La semnal, primii
copii din fiecare echipă se culcă facial pe bancă și se deplasează pe suprafața acesteia prin
tracțiuni/împingeri cu ajutorul brațelor sau/și al picioarelor, după care aleargă, ocolesc reperul
de la capătul traseului și revin la propria echipă, predând ștafeta următorului coechipier.
Învățătoarea va alterna variantele de tracțiune-împingere, de la o întrecere la alta.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Remorcarea”

Elevii sunt organizați ca și la jocul anterior, numai că primii doi copii din fiecare echipă
primesc rolurile de „remorcă” și, respectiv „remorcat”. „Remorca” se situează în stând
depărtat cu banca între picioare, iar „remorcatul” se culcă facial pe bancă, cu brațele întinse
înainte. La semnal, „remorca” apucă palmele „remorcatului” și îl tractează până la capătul
celor două bănci, după care ambii elevi, ținându-se de mână, aleargă până la reper, îl ocolesc
și revin la propria echipă, predând ștafeta următorilor doi coechipieri. La reluarea jocului, se
vor schimba rolurile în cadrul fiecărei perechi. „Remorca” poate realiza tracțiunea atât cu fața
cât și cu spatele spre „remorcat”.
În fiecare variantă, câștigă echipa care revine prima în formația inițiala.

„Avionul”

Elevii clasei sunt împărțiți în două echipe, fiecare dispunându-se în coloană câte 3,
înapoia unei linii de plecare/sosire. În fața fiecărei echipe se așează 2 – 3 bănci de gimnastică,
una în continuarea celeilalte. La semnal, unul din cei trei elevi din prima linie se așează în culcat
facial la capătul băncii, cu brațele întinse înainte, iar ceilalți doi elevi, situați de o parte și de
alta a băncii, îl tractează apucându-l de mâini. După parcurgerea traseului, revin în viteză la
propria echipă și predau ștafeta următoarei linii de trei elevi. La următoarele reluări ale jocului,
se schimbă rolurile în fiecare linie de câte trei copii.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Toboganul”

Clasa se împarte în 2 – 3 echipe, dispuse în coloană câte unul, înapoia unei linii de
plecare/sosire situată la 10m față de peretele sălii unde sunt montate scările fixe. În fața
fiecărei echipe se agață de scara fixă o bancă de gimnastică în poziție oblică față de sol.
La semnal, primii copii din fiecare echipă, aleargă, se cațără pe scara fixă pe lângă banca
agățată, o încalecă și ținându-se cu mâinile de marginile băncii, alunecă pe șezut până ating
solul cu picioarele. Apoi se deplasează rapid și predă ștafeta următorului coechipier.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Derdelușul”

Organizarea jocului este asemănătoare cu cea descrisă la jocul anterior, cu deosebirea


că în fața fiecărei echipe se plasează două bănci agățate de scara fixă, în poziția oblică față de
sol.
La semnal, primul copil din fiecare echipă se cațără pe banca înclinată, cu ajutorul
brațelor și picioarelor, apoi încalecă cealaltă bancă și alunecă pe șezut până atinge solul, după
care aleargă și predă ștafeta următorului coechipier.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Cursa broscuțelor”

Elevii clasei sunt împărțiți în două echipe care se situează în coloană câte unul, înapoia
unei linii de plecare/sosire. În fața fiecărei echipe se așează două bănci de gimnastică, una în
prelungirea celeilalte, iar la 10 – 15m de bănci se plasează un reper (fanion) care poate fi ocolit.
La semnal, primul copil din fiecare echipă apucă marginile băncii cu mâinile și prin săltare vine
în poziția sprijin ghemuit pe bancă, apoi mută brațele în față și trece în poziția sprijin depărtat
cu picioarele pe sol. Mișcările se repetă alternativ până la capătul băncilor, după care elevul
aleargă, ocolește fanionul și revine cât mai repede la echipa sa, predând ștafeta.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Cursa iepurașilor”

Organizarea jocului este asemănătoare cu cea descrisă la jocul anterior. Se deosebește


doar acțiunea motrică, în care elevul situat lateral față de bancă, apucă marginile acesteia și
prin săltare își trece picioarele de cealaltă parte a băncii. Apoi urmează mutarea către înainte
a brațelor și trecerea picioarelor peste bancă. După ce s-au parcurs ambele bănci, elevul
aleargă, ocolește fanionul și revine în viteză la propria echipă, predând ștafeta.

„La circ”

Elevii clasei sunt împărțiți în două echipe, situate în coloană câte unul. În fața fiecărei
echipe se plasează câte 1 – 2 bănci de gimnastică, cu partea lată în sus. La semnal, copiii urcă
pe bancă și se deplasează în echilibru în una dintre variantele comandate de învățătoare (cu
purtare/depunere/ culegere de obiecte, cu pășire peste acestea, cu trecerea prin și peste
obstacole, cu adoptarea a diferite poziții, deplasare laterală sau cu spatele spre direcția de
înaintare etc.). Dacă nivelul de manifestare a echilibrului este corespunzător, se poate trece la
deplasări pe banca situată cu partea îngustă în sus sau înclinată.
Câștigă echipa care înregistrează cel mai mic număr de dezechilibrări.
„Lupta cocoșilor”

Elevii sunt împărțiți pe perechi, alcătuite din copii de același sex și cu înălțimi și greutăți
relativ egale. La semnal, timp de 30"/1', elevii, prin sărituri succesive într-un picior, cu brațele
ridicate, cu palmele pe șold sau la spate, încearcă să-și dezechilibreze partenerul, împingându-
l cu umărul. La epuizarea timpului stabilit, învățătoarea verifică frontal, prin ridicare de mână,
care dintre copii au reușit să-și dezechilibreze partenerul de mai multe ori.

„Nu te lăsa, frate!”

Elevii sunt organizați pe perechi, de același sex și relativ egali ca potențial fizic, situate
între două linii paralele la distanță de 3m una față de cealaltă. Fiecare pereche primește un
baston de gimnastică, pe care îl apucă (cu palmele intercalate) la mijloc și îl fixează între
piepturile lor. La semnal, fiecare copil din pereche încearcă să-l împingă pe partenerul de joc,
dincolo de linia din spatele acestuia. Jocul se desfășoară pe secvențe de 10" - 15" și continuă
până când unul dintre componenții perechii reușește să-l împingă pe partener de 3 – 5 ori,
aspect care se verifică frontal, ca și la jocul anterior.

„Nu te lăsa, frate!” (variantă)

Elevii sunt organizați ca și la jocul anterior, numai că cei care alcătuiesc perechea se
așează pe podea, spate în spate, cu tălpile pe sol și genunchii îndoiți. Fiecare pereche primește
un baston pe care îl fixează între ei, trecându-l printre brațe, cu coatele îndoite. La semnal,
fără a se ridica, fiecare copil încearcă să-și împingă partenerul, prin forța picioarelor, peste
linia din spatele acestuia. Stabilirea învingătorului se realizează frontal ca și la jocul anterior.

„Mingea călătoare”

Se constituie trei echipe, fiecare elev din echipă situându-se în poziția așezat depărtat
pe banca din fața echipei. Primii elevi din fiecare echipă primesc câte o minge (normală sau
umplută) pe care, la semnal o transmite, cu două mâini pe deasupra capului următorului
coechipier. Când mingea ajunge la ultimul elev din echipă, acesta se ridică, aleargă și se așează
în depărtat pe bancă, în fața echipei, transmițând mingea următorului coechipier. Între timp,
ceilalți copii de pe bancă se deplasează către înapoi prin alunecare pe șezut, pentru a-i face
loc celui care se va așeza în față. Transmiterea mingii, la următoarele reluări ale jocului se
poate face prin lateral, stânga sau dreapta, ori șerpuit.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Ancorăm corabia la mal”

Elevii sunt împărțiți în două echipe, dispuse în coloane (strânse) câte unul, aflate față
în față la distanță de 1 – 1,5m, separate la mijlocul distanței de o linie trasată pe sol. Copiii
ambelor echipe apucă cu palmele, o frânghie, egal repartizată ca lungime celor două echipe.
La semnal, ambele echipe încearcă să deplaseze prin tracțiune, echipa adversă, peste linia de
mijloc. Se joacă de 3, 5, 7 ori stabilindu-se echipa câștigătoare finală.
„Echipa de intervenție rapidă”

Se constituie trei echipe, fiecare așezându-se lateral pe câte o bancă. La semnal,


întreaga echipă se ridică în picioare și îl urmează în alergare pe primul elev, care ocolește
banca și se reașează în lateral pe bancă. Echipa care revine prima în poziția inițială câștigă
întrecerea. Pe parcursul întregii acțiuni se păstrează ordinea în formație.

„Echipa de intervenție rapidă” (variantă)

Clasa este împărțită în trei echipe, membrii fiecăreia așezându-se (încălecând) banca.
La semnal, întreaga echipă se ridică în picioare și își urmează „căpitanul”, care ocolește banca
prin stânga sau prin dreapta (conform comenzii) și ajuns la capătul ei, se deplasează în
depărtat (cu banca între picioare) așezându-se când ajunge la capătul din față al băncii. Toți
membrii echipei execută aceeași acțiune.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Suveica simplă”

Elevii clasei se împart în două echipe, fiecare dintre acestea divizându-se în două
coloane câte unul, egale numeric, situate față în față, înapoia unor linii trasate la 2 – 3m, una
față de cealaltă. Fiecare echipă deține o minge, pe care o țin „căpitanii” (aflați de aceeași
parte). La semnal, „căpitanul” transmite (pasează, rostogolește) mingea coechipierului său din
coloana din față și se deplasează la coada șirului. Elevul care a primit mingea, o transmite la
rândul său coechipierului din față și se deplasează la coada coloanei proprii. Câștigă echipa al
cărei „căpitan” ajunge primul în formația inițială. Pe tot parcursul acțiunilor, după ce elevul a
transmis mingea și se deplasează spre capătul din spate al coloanei sale, ceilalți copii fac un
pas înainte, pentru ca următorul „pasator” să ajungă la linia trasată pe sol.

„Suveica dublă”

Clasa se organizează ca și la jocul anterior. Ca noutate apare faptul că după ce s-a


transmis mingea coechipierului din coloana din față, „pasatorul” se deplasează la capătul din
spate al coloanei din fața sa. Ca urmare elevii vor fi de câte două ori în coloanele inițiale.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Suveica încrucișată”

Se utilizează aceeași organizare ca și la jocul anterior, numai că cele două coloane ale
aceleiași echipe nu se mai așează față în față, ci în diagonală. Transmiterea mingii se face pe
diagonală, având grijă ca mingea să nu se ciocnească de mingea echipei adverse. După pasă,
executantul se va deplasa la coada șirului propriu. Când se dorește creșterea complexității,
atât pasa cât și deplasarea la coloana opusă se fac pe diagonală.
Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.

„Automobilele”
În spațiul de joc, elevii aleargă primind rolul de automobile. Într-un colț al spațiului de
joc se marchează o zonă de 3 – 4 metri pătrați unde va funcționa „service”-ul, iar în alt colț se
va marca o zonă unde va funcționa „spitalul de urgență”. Elevii primesc misiunea de a
„conduce” cu prudență, să evite „accidentele” (ciocnirile) și să respecte culorile semaforului
(arătate sau strigate). Înainte de începerea jocului, copiii vor pronunța în cor: la galben
încetinim, la roșu ne oprim, la verde pornim (eventual cu cântec). La semnal, copiii pornesc
„motoarele” și intră în circulație (aleargă) simulând zgomotul motoarelor. Învățătoarea, prin
rostirea sau prin arătarea de cartonașe/stegulețe colorate, va alterna culorile „semaforului”,
urmărind și corectând (după caz) reacțiile copiilor. „Automobilele” (copiii) care s-au ciocnit vor
fi duși, unul la „service” și celălalt la „spital”.
Jocul continuă până când în suprafața de joc rămân 6 – 8 „automobile” care vor fi
declarate ca fiind cel mai bine conduse.

„Ursul doarme!”

Pe suprafață de joc se trasează un cerc mare, în afara căruia sunt situați elevii. În
mijlocul cercului se trasează un cerc mic care va simula „bârlogul ursului”. Unul dintre copii va
primi rolul de „urs” și va sta ghemuit în „bârlog”. Jocul începe prin apropierea copiilor de
„bârlogul ursului” cântând:
Ursul doarme, ursul doarme.
Și pare lihnit de foame,
Oare pe noi ne-a simțit,
Fugiți, că s-a și trezit.
Pe ultimul vers, „ursul” se scoală și încearcă să prindă (atingă) unul dintre copii, înainte
ca acesta să iasă în afara cercului mare. Toți copiii aleargă încercând să scape de „urs”.
Dacă un elev este prins, acesta va schimba rolul cu „ursul”. Dacă „ursul” nu prinde nici-
un copil, va continua jocul îndeplinind încă o dată același rol.

„Vânătorul, vrabia și albina”

Elevii clasei sunt dispuși într-un cerc, cu interval de două lungimi de brațe, între ei.
Învățătoarea desemnează trei copii atribuindu-le rolurile de „vânător”, „vrabie” și „albină”,
situându-i în afara cercului, la distanțe egale între ei.
La semnalul de începere a jocului, cei trei copii pornesc în alergare, „vânătorul”
încercând să prindă (atingă) „vrabia”, dar ferindu-se în același timp de „albină” care încearcă
să-l „înțepe” (prindă).
„Albina” fuge după „vânător” dar trebuie să se ferească de „vrabie” care vrea să o
mănânce (prindă). Cei trei pot alerga atât în afara cercului cât și prin cerc, traversându-l.
Copilul prins (atins) schimbă rolul cu un alt elev de pe cerc.

„Leapșa”

Pe o suprafață de joc delimitată, copiii aleargă liber. Unul dintre copii primește rolul de
prinzător. La începerea jocului, prinzătorul aleargă încercând „să dea leapșa” (să-l atingă) pe
un copil. Elevul care a primit „leapșa” încearcă să o transmită mai departe, altui copil.
„Leapșa pe ghemuite”

Organizarea este identică cu cea de la jocul descris anterior. Deosebirea constă în


faptul că elevul urmărit poate scăpa de „purtătorul de leapșă” dacă se ghemuiește, caz în care
prinzătorul aleargă după alt copil.

„Țintașii iscusiți”

Clasa se împarte în trei echipe, dispuse în coloană câte unul, înapoia unei linii trasată
la 3m paralel cu peretele. La 0,5m distanță față de perete se amplasează două bănci de
gimnastică unite cap la cap, paralele cu zidul. Căpitanii celor trei echipe primesc câte o minge
umplută (săculeț cu nisip, recipient de plastic umplut), pe care, la semnalul de începere a
jocului, o aruncă cu două mâini de jos, în spațiul dintre perete și bancă. Indiferent dacă a reușit
sau nu să nimerească „ținta”, preia mingea și foarte repede o înmânează următorului
coechipier.
Câștigă echipa care a acumulat cel mai mare număr de „ținte” lovite.

„Mingea apel”

Elevii sunt organizați în formația de cerc. Un copil numit de învățătoare, primește o


minge și pătrunde în interiorul cercului. Din mers, aruncă mingea în sus și pronunța numele
unui coleg/colegă. Copilul strigat iese repede din cerc, urmărește mingea și încearcă să o
prindă. Dacă cel strigat pe nume a prins mingea, continuă jocul, locul său în cerc fiind luat de
elevul care l-a strigat. Dacă cel strigat nu a reușit să prindă mingea, revine la locul său din cerc,
jocul fiind continuat tot de elevul care a făcut „apelul”.

„Poșta merge”

Elevii clasei se dispun în formație de cerc. Un copil numit de învățătoare primește rolul
de „poștaș” și adoptă poziția sprijin ghemuit, în mijlocul cercului. „Poștașul” strigă: „Poșta
merge de la Tudor la Felicia” (numele a doi copii aflați pe circumferința cercului). Copiii numiți
încearcă, prin alergare, să schimbe locurile între ei. În același timp „poștașul” încearcă să
ocupe unul din locurile celor doi. Dacă cei doi copii numiți au reușit să-și schimbe locurile,
„poștașul” continuă jocul. Dacă „poștașul” a reușit să ocupe unul din locurile celor doi elevi
numiți, elevul rămas fără loc, devine „poștaș” și continuă jocul.

„Infanteriștii”

Clasa se împarte în două echipe, dispuse în coloană câte unul, înapoia unei linii de
plecare situate la 15 – 20m de peretele pe care sunt amplasate scările fixe. În fața fiecărei
echipe se așează: câte două saltele unite cap la cap, în mijlocul cărora se află un obstacol pe
sub care se trece; o bancă dispusă longitudinal, un gărduleț; o bancă de gimnastică cu partea
îngustă în sus.
La semnal, primul copil din fiecare echipă pornește pe traseu, realizând o târâre joasă
cu trecere pe sub obstacol, o deplasare prin tracțiune pe banca de gimnastică, sar peste
gărduleț, se deplasează în echilibru pe bancă, urcă pe o scară fixă și coboară pe cealaltă, după
care aleargă și predă ștafeta următorului coechipier.
Câștigă echipa care a încheiat prima parcurgerea traseului de către toți elevii.

„Ocupă locul”

Aliniați pe o linie, elevii sunt atenționați să își verifice vecinul din partea dreaptă și din partea
stângă. La semnal, elevii se deplasează pe direcțiile și către reperele indicate de profesor. La
următorul semnal, se deplasează rapid în formația de linie, ocupându-și locul inițial.

S-ar putea să vă placă și