Sunteți pe pagina 1din 1

INFORMARE PRELUCRARE DATE PERSONALE

(copie acte client)

Subsemnatul/a, nume: __________________________ prenume: ______________________, identificat cu (CI/ pasaport)


____ seria _________________ si nr. _____________
Prin prezenta, confirm ca am fost informat cu privire la modalitatea de prelucrare de catre Telekom Romania
Communications S.A. sau Telekom Romania Mobile Communications S.A. ("Societatile Telekom Romania") a
copiei de pe.................................................................., in conditiile urmatoare:

 Colectarea si prelucrarea actelor clientilor (act de spatiu, document de venit , factura de utilitati, factura servicii
comunicatii, documente stare civila, etc) este necesara pentru a stabili capacitatea si intentia de plata a clientului in
vederea evaluarii riscului de neplata identificat pe client
 Copiile actelor clientului va fi prelucrata in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate
 Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal i)Telekom Romania, ii) instante de judecata, precum si autoritati
competente sa cerceteze savarsirea de fapte penale, la solicitarea acestora. Celelate categorii de acte ale clientilor vor fi
stocate doar in Telekom. Copia actelor clientului se va pastra pe teritoriul Romaniei si nu va face obiectul unui transfer
in alte tari.
 In conformitate cu legislatia in vigoare, persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul de acces la datele
personale, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii,
dreptul la portabilitatea datelor dreptul la opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizata se poate adresa
Societatilor Telekom Romania cu o cerere scrisa, datata si semnata in orice locatie a operatorului sau la adresa de e-
mail protectiadatelor@telekom.ro.
 Datele cu caracter personale colectate de oricare dintre Societatile Telekom Romania vor fi prelucrate: (i) pe toata
perioada executarii Contractului, (ii) ulterior incetarii Contractului, pentru o perioada de 3 ani, (iii) ulterior expirarii
perioadei de 3 ani, in cazul in care pastrarea Datelor Personale colectate este necesara in conformitate cu legislatia
aplicabila in domeniu, insa fara a depasi durata maxima prevazuta de aceasta.
 Puteti contacta Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal al Societatilor Telekom Romania la adresa de e-
mail protectiadatelor@telekom.ro.
 In vederea reducerii riscului de frauda, refuzul de a se colecta si prelucra copia unui act solicitat in scopul mentionat va
determina plata unei garantii suplimentare la incheierea contractului, garantie ce va fi returnata conform conditiilor
contractuale.
Pentru mai multe informatii cu privire la prelucrarea Datelor Personale de catre Societatile Telekom Romania, am fost informat
si ca pot accesa Politica privind prelucrarea datelor personale din sectiunea Protectia Datelor de pe www.telekom.ro, pot apela
numarul de telefon 021.404.1234, 1234 sau 0766.12.1234 sau pot vizita oricare dintre magazinele Telekom Romania.

Data: _________________ Nume si prenume:________________________


Semnatura: _________________________

Telekom Romania Communications S.A. Telekom Romania Mobile Communications S.A.


Piata Presei Libere nr. 3-5, City Gate (Turnul de Nord), Et. 7 – Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc, Cladirea Atrium
18, Sector 1, Bucuresti, Romania House, etajele 1 si 2, Sector 6, Bucuresti, Romania,