Sunteți pe pagina 1din 2

3.2.3.

Integrarea
Integrarea este a treia etapa a procesului de spălare a banilor şi
prin aceasta se caută să se dea aparenţă de legitimitate asupra
bunurilor dobândite în baza unor fonduri ilicite42.
După ce etapele anterioare ale spălării banilor au reuşit,
reciclatorul trebuie să dea o explicaţie plauzibilă a averii de care
dispune. Prin intermediul integrării, profiturile reciclate sunt plasate
în economia reală legitimă, iar rezultatele obţinute din activităţi
ilegale devin legale. Profiturile, de data aceasta, au o acoperire legală
iar reciclatorul le foloseşte iară teamă, achiziţionând bunuri la
vedere.
Exemplu: împrumuturi fictive acordate de o companie de
faţadă. O astfel de companie înregistrată într-un paradis fiscal este
controlată de o companie din ţară, iar fondurile companiei faţadă sunt
de fapt fondurile reciclate ale companiei din ţară. Schema
funcţionează în felul următor: banii reciclaţi aflaţi în conturile firmei
de faţadă sunt împrumutaţi firmei din ţară (în fapt este vorba de un
autoîmprumut) pentru care aceasta din urmă plăteşte dobânzi, care
ulterior sunt încasate pe diferite căi tot de adevăratul proprietar al
firmei de faţadă.

3.3. Producţia de bani murdari. Realităţi din lumea financiară


internaţională

Spălarea banilor proveniţi din operaţii criminale este numai


unul din multiplele aspecte ale unui proces mult mai vast bazat, pe
de-o parte, pe tranzacţii financiare globale imense care cresc
continuu, iar pe de altă parte, pe investiţiile şi tranzacţiile care au loc
în economia reală. Pieţele financiare internaţionale cuprind zilnic
tranzacţii în valoare de sute de miliarde de dolari, din care numai o
mică parte (aprox. 5%) par a fi legate direct de comerţul mondial.
Restul se bazează pe capitalul fierbinte speculativ, lichid sau
semilichid, investit pe termene scurte şi care are în plus avantajul

53
garantării anonimatului investitorilor43.
Creşterea acestei imense mase monetare speculative este legată
de diverşi factori, cum ar fi internaţionalizarea celor mai mari banei
şi societăţi de holding, eliminarea restricţiilor şi controlului asupra
investiţiilor străine şi impactul tehnologiei electronice de transmitere
a informaţiei asupra pieţelor financiare naţionale. Aceste fenomene
sunt de natură a descuraja orice încercare de control general asupra
tranzacţiilor financiare de către o singură entitate instituţională şi
creează condiţii de camuflare a banilor "murdari" sau "fierbinţi"
43
Idem,pag.34
45
Ghcorghc Mocuţa, op. cit., pag. 142

53