Sunteți pe pagina 1din 1

structurarea (fragmentarea) operaţiunilor în numerar în scopul evitării raportării

tranzacţiei, prin divizarea operaţiunilor sub nivelul minim de raportare;


■ folosirea inadecvată a listelor de excepţii prin care unele categorii de operaţii cu
numerar sunt exceptate de la raportare. Uşurinţa cu care instituţiile financiare
acordă aceste excepţii unilaterale oferă reciclatorilor de fonduri posibilitatea de a
evita urmele documentare în vederea unui control asupra tranzacţiilor efectuate
de ei cu numerar;
■ complicitatea bancară poate fi o cauză a reciclării mai ales atunci când instituţiile
financiare sunt controlate de infractori;
■ executarea unor false documente de raportare pentru a legitima numerarul
generat;
■ depunerile de profituri ilegale în bănci corespondente pot fi prezentate ca
transferuri de la bancă la bancă. Această metodă oferă reciclatorilor posibilitatea
de a deplasa cantităţi deosebit de mari de capital, creând urme documentare
incorecte.
b) Folosirea instituţiilor financiare netradiţionale în procesul de plasare a fondurilor. în
categoria acestor instituţii intră: birourile de schimb valutar, societăţile de valori mobiliare,
bursele de mărfuri, cazinourile serviciile de încasare a cecurilor, serviciile de transmitere a
fondurilor etc. Metodele utilizate de reciclatori în cazul instituţiilor financiare netradiţionale sunt
aproximativ aceleaşi cu cele folosite in instituţiile financiare tradiţionale.
Exemplu: Agenţiile de transmitere a fondurilor sunt utilizate pentru transferarea
fondurilor pe plan intern sau internaţional prin mijloace electronice, cecuri, curieri, fax, reţele de
computere sau alte metode. Funcţia legitimă a acestor operaţii este de a deplasa banii în
străinătate, menţinând un val de anonimat asupra operaţiilor respective.
Legat de asemenea operaţii, experţii specializaţi în combaterea spălării banilor au ridicat
problema sistemelor paralele de remitere a fondurilor. Faptul că valoarea banilor poate fi
deplasată dintr-un loc în altul, deseori fără deplasarea fizică a monedelor, constituie una din
principalele caracteristici ale acestor sistemc-caracteristieă împărţită cu serviciile bancare clasice
sau serviciile de corespondent bancar. Expansiunea acestor sisteme către noi domenii este
datorată, în parte, imigrării.
c) Exportul ilegal de valută.. Transportul fizic, care vizează instrumentele monetare, se
realizează cu diferite mijloace de transport (avioane private, avioane comerciale, nave,
transporturi rutiere etc.) fără a se respecta legislaţia cu privire la raportarea acestor sume ce ies
din ţară. De obicei, aceste transporturi au loc către ţări cunoscute ca paradisuri fiscale.

51