Sunteți pe pagina 1din 1

■OCetatea comerctală a infractorului din ţara sa de domiciliu.

Aceasta din urmă consideră


împrumutul ca o cheltuială plătind şi dobânzile aferente care se acumulează ,o, în contul
infractorului din contul companiei sale off-shore. Practic, dobânda plătită se trece pe costuri,
diminuând profitul impozabil, iar încasarea sa se face la valoarea netă, deoarece în paradisul fiscal
nu se plăteşte impozit. Acest procedeu are un efect favorabil dublu pentru infractor. Dar un
asemenea împrumut se poate acorda direct infractorului, care îl utilizează după bunul plac, el nefiind
ţinut să-l restituie, deoarece, în fapt, îi aparţine tot lui.
O altă metodă prin care fondurile depuse într-un cont al unei companii oflf-shore pot fi
repatriate o constituie înscenarea unui proces între compania off-shore şi proprietarul său. în urma
pierderii procesului de către compania off-shore, aceasta este obligată la plata unei sume importante
de bani propriului său proprietar, care de data aceasta afişează o sursă perfect legală pentru fondurile
care au ca sursă iniţială fonduri ilicite.
Pentru a încurca şi mai mult procesul de investigare al spălării banilor se utilizează tehnica
trusturilor duble sau triple ori un alt multiplu de trusturi. Aceasta presupune crearea unui trust
(companie) într-un paradis fiscal de către un reciclator. Acest trust creează la rândul său, un alt trust,
de obicei într-un paradis fiscal şi aşa mai departe. Reciclatorul apare ca mandatar al acestor trusturi,
astfel că el le controlează în fapt. După ce numerarul este depus în contul primului trust, banii sunt
transferaţi electronic celui de-al doilea trust apoi către cel de-al treilea trust şi în acest fel până la
ultimul trust creat.
înţelegerea şi probarea acestui păienjeniş de tranzacţii apare aproape imposibil de realizat,
având în vedere legislaţia fiecărui paradis fiscal, care de fiecare dată impune tăcerea asupra
secretului comercial şi bancar.

3.4.2. HAWALA
Hawala este o metodă, de o manieră foarte ingenioasă, ce se bazează pe sisteme bancare
clandestine. Anumite comunităţi care nu au încredere în sistemul bancar tradiţional au stabilit
sisteme paralele pentru transferarea fondurilor. Principiul acestui sistem constă în depozitarea
fondurilor la un particular din ţara sa şi recuperarea fondurilor de la o altă persoană dintr-o ţară terţă.
Persoanele care practică sistemul sunt de regulă comercianţi, membri unei aceleiaşi familii. Acest
sistem, care se bazează pe încrederea reciprocă, nu lasă urme scrise: "contabilitatea" este globală
între cei doi comercianţi, ei comparând periodic soldurile transferului. Această tehnică, denumită
"HAWALA" este utilizată în mod curent de către comunităţile indiene, chineze sau cele din Orientul
Mijlociu .

99
idem, pag. 106 şi unn.

59