Sunteți pe pagina 1din 1

.

* »etare de la persoane fizice şi juridice, inclusiv sumele în numerar depuse de către


instituţiile publice.

3.2 Etapele procesului de spălare a banilor


Spălarea banilor este un proces prin care se dă sau se încearcă a se da o aparenţă de
legalitate unor profituri obţinute ilegal de către infractorii care, tară a fi compromişi, beneficiază
ulterior de veniturile respective.
Acest proces dinamic se desfaşoara în trei etape, şi anume : obţinerea şi mişcarea
fondurilor obţinute în mod direct sau indirect din infracţiuni, ascunderea urmelor sau originii
veniturior pentru a se evita orice suspiciuni sau investigaţii şi, în fine. disponibilizarea banilor şi
reinvestirea lor în activităţi legale.
Procesul de reciclare a fondurilor are trei faze de bază: plasare, stratificare şi integrare şi
presupune deseori elemente de extraneitate, fie printr-o entitate fizică sau juridică comercială, fie
printr-o instituţie financiară. Cele trei etape pot avea loc, fie sub formă de faze distincte, fie
simultan sau prin suprapunere74.
3.2.1. Plasarea
Plasarea presupune deplasarea fizică a profiturilor în numerar. Acest lucru este necesar
pentru a separa fondurile obţinute de sursa lor, situată în spaţiu. Necesitatea plasării derivă din'
faptul că este posibilă supravegherea, din partea organelor de aplicare a legii, a surselor de
obţinere ilicită a numerarului şi, ca o măsură de siguranţă, infractorii trebuie să transporte
numerarul ilicit obţinut în afara spaţiului controlat, pentru a nu putea fi depistat şi, eventual,
confiscat75.
Plasarea masei de profituri în numerar se poate face prin mai multe metode şi instituţii,
printre care: instituţiile financiare tradiţionale, instituţiile netradiţionale, comerţul cu amănuntul,
transferul extern al fondurilor.
Această fază a procesului de spălare a banilor este cea mai vulnerabilă, deoarece implică
colectarea şi manevrarea unei imense cantităţi de bani în numerar şi până la depunerea în bancă
este greu de evitat lăsarea unor urme detectabile.
a) Pornind de la constatarea că prin legile de combatere a fenomenului de spălare a
banilor s-a instituit obligativitatea raportării tranzacţiilor de depunere şi retragere de numerar,
peste o anumită limită, prin instituţiile financiare tradiţionale (bănci comerciale, asociaţii de economii şi
împrumuturi, uniunile de credit) se caută să se plaseze numerarul utilizând metode precum:

w
CosticJk Voicu, "Banii murdari.. op. dţ. pag. 30
40CosticA Voicu, “Banii murdari„ ". op. cit., pag. 31

50