Sunteți pe pagina 1din 1

a) identificarea clientului şi verificarea identităţii clientului pe baza documentelor, ate or

sau informaţiilor obţinute dintr-o sursă fiabilă şi independentă;


b) identificarea, după caz, a beneficiarului efectiv şi adoptarea unor măsuri adecvate 5'
bazate pe risc pentru a verifica identitatea acestuia, astfel încât instituţia sau persoana reglementată
de prezenta directivă să aibă certitudinea că ştie cine este beneficiarul efectiv, inclusiv, în ceea ce
priveşte persoanele juridice, trust-urile şi construcţiile juridice similare, adoptarea unor măsuri
adecvate şi bazate pe risc pentru a înţelege structura proprietăţii şi de control a clientului;
c) obţinerea de informaţii privind scopul şi natura dorită a relaţiei de afaceri;
d) realizarea unei monitorizări continue a relaţiei de afaceri, inclusiv examinarea
tranzacţiilor încheiate pe toată durata relaţiei respective, pentru a se asigura că tranzacţiile realizate
sunt conforme cu informaţiile instituţiei sau ale persoanei referitoare la client, la profilul activităţii şi
profilul riscului, inclusiv, după caz, sursa fondurilor şi că documentele, datele sau informaţiile
deţinute sunt actualizate.

3.1.2. Conceptul de "spălare a banilor" în accepţiunea Legii nr.656/2002, privind


prevenirea şi combaterea spălării banilor

Odată cu schimbarea sistemului politic din decembrie 1989, diversitatea formelor de


manifestare a criminalităţii s-a amplificat mult aducând atingere tuturor sectoarelor economico-
sociale din societate, având ca obiect obţinerea de importante sume de bani murdari. Prin urmare,
evoluţia ascendentă a fenomenului infracţional, înregistrată de societate, şi acumularea unor
însemnate valori şi bunuri pe căi ilegale au impus creşterea preocupării organelor statului pentru
adoptarea unei legi care să incrimineze infracţiunea de spălare a banilor, consecinţa eforturilor pe
plan executiv şi legislativ în această direcţie concretizându-se la data de 21 aprilie 1999 când a intrat
în vigoare Legea nr.21/18.01.1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.
Dată fiind evoluţia permanentă a societăţii româneşti şi creşterea complexităţii fenomenului
infracţional sub aspectul perfecţionării infractorului, care a dezvoltat scheme din ce în ce mai
complicate pentru spălarea fondurilor rezultate din săvârşirea faptelor de natură penală, cât şi
necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu cea comunitară, legiuitorul român a elaborat şi adoptat
Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, care a abrogat vechea lege,
devenind, astfel, principala armă a autorităţilor publice m lupta împotriva acestui flagel.

43