Sunteți pe pagina 1din 1

‘ f 32 Z

e eC tr0nke de ,r SmUere CU SCOpul de


' ° d° acestor
fonduri aspect,,, cd sun, rebate din activităţi
legale" .

Preocuparea Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru edificarea strategiei internaţionale 6


COmbatere a
traficului şi consumului ilicit de droguri şi implicit de acţiune contra spălării banilor, a
fost determinată de amploarea fără precedent pe care o cunoaşte în prezent acest fenomen pe plan
mondial.
Unul dintre subiectele cele mai discutate astăzi, atât la nivelul organismelor poliţieneşti,
cât şi al celor internaţionale, îl constituie traficul ilegal de droguri asociat, foarte adesea, cu
întregul ansamblu de fapte ce definesc criminalitatea de înaltă violenţă. Practic, în întreaga lume,
autorităţile au declanşat un veritabil război împotriva producţiei, transportului şi consumului
ilegal de droguri.
Analizele efectuate de poliţiile din statele cele mai afectate de fenomenul traficului şi
consumului ilegal de droguri pun în evidenţă, pe lângă amploarea şi intensitatea deosebită a
afacerilor cu asemenea substanţe şi produse, comportamentul şi reacţia extrem de violentă a
grupurilor de traficanţi faţă de intervenţia forţelor de ordine. Aproape zilnic, în ţările
producătoare (Columbia, Venezuela, Peru, India, Pakistan, China, Afganistan, Birmania, Laos,
Thailanda), ca şi în ţările destinatare ale drogurilor, se consumă secvenţe de o violenţă maximă 33.
în acest context este de remarcat un alt aspect care vizează o lot mai fregventă
intersectare a criminalităţii de înaltă violenţă cu crima al cărei conţinut este de natură economico-
financiară. Cea din urmă constituie problema care frământă în cel mai înalt grad grupurile de tip
mafiot angajate în reciclarea capitalului negru dobândit în principal din afacerile ilegale cu
droguri.
Pornind şi numai de la aceste consideraţii, se obţine o imagine aproximativă a
dimensiunii unui fenomen care nu poate fi analizat şi abordat decât într-o manieră realistă,
obiectivă, de fiecare autoritate naţională, dar şi de către organismele internaţionale abilitate a
desfăşura, pe multiple planuri, lupta pentru combaterea traficului ilegal de droguri, a crimei
organizate, a structurilor de tip mafiot.
Din această perspectivă devine justificată intensificarea preocupării organismelor
internaţionale pentru adoptarea unor reglementări unitare menite să asigure contracararea mai
eficientă a întregului complex de activităţi criminale asociate cu spălărea banilor.

33
Costica Voicu, “Spalarea...,\op. cit., p.24 33
Costica Voicu, “Spalarca...”.op. cit., p.25

38