Sunteți pe pagina 1din 1

Ci err ***** —»*—-—

.—in
nCnH ““ ~ f“ - - t» * - ,« proveni!,
“-se alte ms,rumen,e şi tehnici, cel mai prefera, fiind transferul electronic.

3.2.2. Stratificarea
Stratificarea presupune separarea veniturilor ilicite de sursa lor prin crearea unor complexe
straturi de tranzacţii financiare, concepute spre a anihila orice posibilitate de control asupra
bunurilor ilegal dobândite. Modalităţile confuze şi complicate prin care strat după strat de
activităţi şi tranzacţii sunt adaugate unul altuia fiind menite să facă detectarea profiturilor ilegale
extrem de dificilă81.
Multe entităţi se servesc, în ultimul timp, de Internet pentru a propune servicii de spălare
de bani, dând uneori aparenţa de servicii financiare extrateritoriale sau de posibilităţi de plasament
legale.
Preocupările care se exprimă în legătură cu serviciile bancare on-line privesc reducerea
evidentă a contactelor umane între client şi instituţiile financiare. Clientul poate accede normal la
contul său având un calculator personal cu navigare pe Internet. Cum acest tip de acces este
indirect, instituţiile financiare nu au nici un mijloc de a verifica identitatea clientului care
accesează real contul. Mai mult, dat fiind caracterul din ce în ce mai mobil de acces la Internet, un
client are posibilitatea de a accesa virtual contul său din orice loc din lume. într-o asemenea
situaţie, spălătorii de bani pot controla orice cont, chiar dacă acesta nu a fost deschis pe numele
lor, ci pe numele unor persoane interpuse. Tot aşa, soldurile conturilor persoanelor interpuse se
transferă ulterior în contul administratorului titular, iar acesta poate dispune în continuare,
nestingherit, de banii transferaţi.
O metodă de contracarare a unui asemenea fenomen, care cel puţin experimental
funcţionează, este aceea a identificării persoanei care accesează un cont, prin folosirea imaginii
virtuale sau amprentelor digitale. Banca ce a deschis contul, fiind în posesia imaginii titularului ori
a amprentelor digitale ale acestuia, va compara automat aceste date cu cele transmise de pe
Internet de cel care accesează contul şi numai când acestea coincid se va efectua operaţia dispusă.
Practic s-ar îmbunătăţi sistemul actual, când computerele venfică un cod sau o parolă recepţionată
de la solicitant cu informaţiile existente în bancă, arhivate cu
ocazia deschiderii contului.

■"Costică Voicu, "Banii murdari..op. cit, pag. 33.


52