Sunteți pe pagina 1din 1

"" “ —-

«I „ ** ■— “"»• *' - - repreanlfl


în ceea ce "U Kp‘M ^ ° mică ^ din "bonUfierbu^F, iar

sunT H Pnma Cat£80rie (b3nii mUrdari)’ eXiStă


° diS‘inCtie dară
*•» banii ce
unt murdar, pentru câ provin din tranzacţii criminale şi cei care, deşi câştigaţi lega., devin
murdar, deoarece deţinătorii lor optează pentru practici precum evaziunea fiscală şi exportul
ilegal de cap,tal. în orice caz, o mare parte a lichidităţilor speculative este formată din capitel
care ar trebui numit "cenuşiu" pentru că, în general, identitatea deţinătorului rămâne necunoscută44.
Un important indiciu al unei serioase anomalii în circuitul mondial al tranzacţiilor
economice este faptul că suma totală a balanţei globale de plăţi nu este zero. Mai exact, totalul
bunurilor şi serviciilor exportate din oricare ţară şi din ansamblul tuturor ţărilor trebuie să fie
egal cu totalul bunurilor şi serviciilor importate. Drept consecinţă, suma totală a deficitelor balanţelor
de plăţi din toate ţările ar trebui să tindă spre zero. începând cu anul 1970 a apărut şi crescut continuu
discrepanţa dintre valoarea globală a importurilor şi exporturilor, ajungându-se în anul 1995, până la
nivelul de 250 miliarde dolari, nivel care s-a menţinut şi în anii următori. Această diferenţă nu poate
fi explicată decât prin faptul că metodele de înregistrare a tranzacţiilor internaţionale comportă
disfuncţionalităţi sau prin faptul că o importantă parte din aceste tranzacţii se produc în afara cadrului
legal şi oficial.
O ipoteză capabilă să explice această situaţie neobişnuită este aceea care se bazează pe
fluxurile ilegale de capital comercial, neînregistrate în statisticile oficiale şi datorate dublei facturări a
exporturilor şi a plăţilor către beneficiarii domiciliaţi în străinătate, care nu le declară autorităţilor
locale. Experţii Fondului Monetar Internaţional includ aceste diferenţe în categoria "erorilor şi
omisiunilor" din evidenţele statistice.
După unele studii recente elaborate de acelaşi organism internaţional, în fiecare an,
beneficiile nete obţinute din activităţi criminale reprezintă 500 miliarde dolari (practic 2% dm PIB
mondial). După aceleaşi studii, stocul total al capitalurilor spălate au o valoare superioară cifrei
anuale, mai exact superioară PIB, din multe ţări. Indicele de spălare a capitalurilor la scară mare, în
ţările industrializate, permite să se tragă concluzia că acest fenomen este direct proporţional cu
ansamblul activităţii criminale din aceste ţări. In sfârşit, globalizarea pieţelor

44
Costicâ Voicu. "Banii murdari.. ", op. cit. pag. 13