Sunteți pe pagina 1din 1

adoptarea acestei directive se extinde sfera persoanelor obligate să întreprindă

Ssun menite a preveni spălarea banilor, astfel, în art. 2 alin. 1 se arată că prezenta directivă se
aplică:
a. instituţiilor de credit;
b. instituţiilor financiare;
c. următoarelor persoane fizice sau juridice, în exercitarea activităţilor lor
profesionale:
1. auditori, experţi contabili externi şi consilieri fiscali;
2. notari şi membri ai altor profesii liberale juridice, atunci când participă,
în numele şi pe seama clientului, la orice tranzacţie financiara sau imobiliară, sau când acordă
asistenţă pentru planificarea sau executarea tranzacţiilor pentru client referitoare la:
a) cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobile sau entităţi comerciale;
b) gestionarea banilor, valorilor mobiliare sau altor active ale clientului;
c) deschiderea sau gestionarea de conturi bancare, conturi de economii sau
conturi de valori mobiliare;
d) organizarea contribuţiilor necesare pentru crearea, funcţionarea sau
gestionarea societăţilor;
e) crearea, funcţionarea sau gestionarea de trust-uri, societăţi sau structuri
similare;

3. prestatori de servicii pentru trust-uri sau întreprinderi care nu fac


obiectul punctelor 1 sau 2
4. agenţi imobiliari;
5. alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri, numai în
măsura în care plăţile sunt efectuate în numerar, în valoare de cel puţin 15 000 EUR, indiferent
dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni
care par a avea legătură;
6. cazinouri.
Statele membre au obligaţia de a interzice instituţiilor lor de credit şi instituţiilor
financiare deţinerea de conturi anonime sau de carnete de economii anonime şi să solicite în toate
cazurile ca titularii şi beneficiarii conturilor anonime sau ai carnetelor de economii anonime
existente să fie supuşi măsurilor de precauţie privind clientela cât mai curând posibil şi în orice
caz, înainte ca aceste conturi sau carnete să fie folosite in vreun fel. Conform directivei
menţionate, măsurile de precauţie privind clientela curpind:

42