Sunteți pe pagina 1din 1

ma, urmăreau cu prioritate obţinerea de profituri maxime, ci acordarea unui volum cât mai mare

de cred.te. Rezultatul a fost că o întreagă generale de funcţionari bancari au început să nu ram


depmdă - în privinţa salariilor, carierei şi influenţei lor - de profitabilitatea reală a împrumuturilor
acordate, ci de volumul total al acestora, indiferent de calitate şi de existenţa unor depozite solide şi
suficiente, capabile să acopere aceste activitati de creditare.
Marile banei au devenit gestionarii unor mări pasive, făcând împrumuturi imense şi
impunând condiţii în cheltuirea lor de către debitori de natură a asigura restituirea acestora 97.
într-un raport preliminar intitulat "Paradisuri fiscale, secretul bancar şi spălarea banilor"
prezentat Organizaţiei Naţiunilor Unite de către Biroul pentru Controlul Stupefiantelor şi Prevenirea
Infracţiunilor, la 29 mai 1998 sunt prezentaţi factorii care definesc şi în prezent contextul pieţelor
financiare:
a. dolarizarea pieţei negre constând în expansiunea dolarului american ca mijloc de plată şi
schimb;
b. tendinţa generală către dereglemcntare în domeniul financiar, atât pe plan intern cât şi pe
plan extern, care se manifestă prin apariţia şi dezvoltarea instituţiilor financiare (supermarketuri
financiare) care oferă o multitudine de servicii, precum şi eliminarea barierelor în calea fluxurilor
internaţionale de capital;
c. dezvoltarea europieţelor în care proliferează serviciile la nivel global, inclusiv a centrelor
off-shore şi a paradisurilor fiscale protejate de reglementări stricte privind secretul operaţiunilor;
d. proliferarea jurisdicţiilor care oferă o legislaţie strictă în domeniul secretului bancar.
Instituţiile financiar-bancare oferă în prezent o gamă diversificată de servicii depersonalizate (conturi
numerice sau cu parole, tranzacţii prin Internet)
e. extensia deosebită a corporaţiilor internaţionale de afaceri care sunt în fapt societăţi cu
răspundere limitată, utilizate în cele mai complicate scheme de spălare a banilor. Majoritatea
jurisdicţiilor în care sunt înregistrate aceste corporaţii nu impun nici un fel de obligaţii ale acestora
către guvernele locale (nu li se pretinde declararea afacerilor în teritoriul respectiv, sunt scutite de
taxe, nu au obligaţia să declare identitatea proprietarilor şi nici aceea de a păstra evidenţele asupra
operaţiunilor desfăşurate)
f. relaţia avocat-client, caracterizată peste tot în lume printr-un desăvârşit grad de
confidenţialitate, funcţionează ideal în cazurile de spălare a banilor. Schemele utilizate se complică
foarte mult în situaţiile în care sunt implicaţi mai mulţi avocaţi din mai multe ţări între care, aproape
obligatoriu, cel puţin unul dintr-un paradis fiscal;

71
Costică Voicu, "Sffdlarea...", op. cit, pag. 67.