Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si Prenume________________ Cadru didactic activitati educationale de preventie

Grupa REMEDIAL
Data______________

1.Uneşte locuţiunile substantivale din prima coloană cu sinonimele acestora din coloana a doua:
Bătaie de cap
Nod în papură Asediere
Verzi şi uscate Grijă, observaţie
Aruncătură de ochi Încurcătură, necaz
Deschizător de drumuri Îngăduinţă
Băgare de seamă Veghere
Învăţătură de minte Deces
Luare peste picior Cusur
Pierdere de memorie Ironizare
Stare de asediu Îndrumător
Stare de veghe Amnezie
Tragere de inimă Palavre, bârfe
Trecere cu vederea Lecuire
Trecere în nefiinţă Privire

2. Grupeaza unitatile frazeologice de mai jos in locutiuni verbale si locutiuni


substantivale: a lua act de, a-si aduce aminte, a lua aer, aducere aminte, a pune in aplicare, a
lua la rost, parere de rau, tinere de minte, a baga de seama, bataie de joc, a lasa balta, cai
verzi pe pereti, a lua calea, a cadea de acord, lapte de cuc, a face curte, purtator de cuvant, a
da coltul, a da in foc, multe si marunte, a da nas, nebagare de seama, a cauta nod in papura, a
cadea la pace, a da papucii, cap patrat, a sta la panda, poama acra/ buna, a da porunca,
prezenta de spirit, a pune la punct, reversul medaliei, sorti de izbanda, a spala putina,da zor.